Kontrast

logo fundusz 01

Prezentujemy wyniki pierszej tury naboru wniosków na realizację zadań społecznych w ramach Funduszu Czasu Wolnego w 2018 rok:

- protokół komisji oceniajacej,

- tabela dofinansowań.

Ostatnio dodane