Kontrast

Plan finansowy Osiedla

  1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym (§35 ust. 1 Statutu Osiedla).  
  2. Zarząd Osiedla prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (§36 ust. 1 Statutu Osiedla).
  3. Zarząd Osiedla przedkłada Radzie Osiedla kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedla przygotowywane przez Skarbnika Osiedla (§37 ust. 1 Statutu Osiedla).
  4. Do kompetencji Zarządu Osiedla należy przygotowanie projektu planu finanoswego, przygotowanie planu finansowego (oraz jego zmian), a także dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym (§24 ust. 2 pkt 1 oraz §29 ust. 3 pkt 1 Statutu Osiedla).
  5. Do wyłącznej właściwości Rady Osiedla należy uchwalanie planu finansowego Osiedla oraz przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu Osiedla z wykonania planu finansowego (§13 ust. 2 pkt 2 Statutu Osiedla).

Zasady podziału środków finansowych Osiedli

 

Działalność statutowa samorządów Osiedli prowadzona jest w ramach budżetu Miasta Wrocławia, zgodnie z corocznie uchwalanym "planem finansowym" Miasta oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/394/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003r. w sprawie podziału środków finansowych na działalność Osiedla, wraz z późniejszymi zmianami.

Aktualnie obowiązują następujące wskaźniki:

    1.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4000 osób - kwota 21 320 zł

    2.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 4000 osób a nieprzekraczającej 10 000 osób - kwota 33 180 zł

    3.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 10000 osób a nieprzekraczającej 20 000 osób - kwota 42 900 zł

    4.    dla Osiedli o liczbie mieszkańców powyżej 20 000 osób  - kwota 49 250 zł

W celu wydatkowania pozostających w dyspozycji Osiedla środków finansowych corocznie Zarząd Osiedla uchwala projekt planu finansowego Osiedla oraz Rada Osiedla uchwala plan finansowy Osiedla, jak również jego zmiany.

Darowizny i wpłaty na rzecz Osiedli

Samorządy Osiedli mogą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe spoza budżetu Miasta w formie darowizny celowej (na poszczególne zadania, np.: festyn) oraz darowizny ogólnej (na działaność statutową). 

Środki finansowe draczyńcy (osoby prawne oraz fizyczne) wpłacają na konto WCRS wyodrębnione na rzecz Osiedli.  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

nr konta: 67 1020 5226 0000 6802 0418 43221 

tytułem: darowizna (nazwa Osiedla oraz informacja o celu darowizny).

 

Projekt planu finansowego Osiedli na 2018 rok

 

 Do dnia 1 września 2017 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane sporządzić projekt planu wydatków i dostarczyć go (wraz z uchwałą Zarządu w sprawie przyjęcia) do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Możliwe jest również  przekazanie zeskanowanych, podpisanych dokumentów -  Uchwały Zarządu wraz z projektem planu wydatków-  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt planu finansowego Osiedli na 2017 rok

Do dnia 1 września 2016 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przedłożyć do WCRS prajekty planów wydatków Osiedli na 2017 rok. W tym celu należy wypełnić formularz "Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków na 2017 rok Osiedla ............. - załącznik do Uchwały Nr ....... Zarządu Osiedla .............. w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków" i przekazać wraz ze stosowną uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do WCRS lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektornicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 

  1. projekt planu wydatkow na rok 2017 p1 - wykaz paragrafów,
  2. projekt planu wydatków na rok 2017 p1 - załącznik

 

Plan finansowy Osiedli na 2016 rok

Rada Osiedla uchwala plan finansowy Osiedla, przedstawiony przez Zarząd Osiedla. Rada Osiedla uchwala również zmiany do planu finansowego Osiedla, także przygotowane przez Zarząd Osiedla. Aktulany plan finansowy Osiedla jest dostępny dla Zarządu Osiedla po zalogowaniu na stonie internetowej: plan finansowy Osiedla on-line.

  1. plan finansowy na rok 2016 - wykaz paragrafów
  2. plan finansowy na rok 2016 - załącznik

<

Plan finansowy Osiedli on-line

plan finansowy Osiedli on lineWCRS opracował i wdrożył elektroniczny dostęp do planu finansowego dla poszczególnych Osiedli. Każdy z Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz wskazanych radnych może uzyskać dostęp do właściwego jemu osiedlowego planu wydatków. Logując się na stornie: www.radyosiedli.wroclaw.pl otrzymują Państwo dostęp do danych: o wysokości planu, jego wykonaniu i wprowadzonych rezerwach (z podziałem na paragrafy i zadania), o płatnościach mediowych dotyczących lokali użytkowanych przez Osiedle, a także o kwocie pobranej zaliczki i terminie jej rozliczenia. Obsługą aplikacji zajmuje się: Pan Jacek Szymon Fałowski tel.: 71/772-49-64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. >

 

Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne i funkcja ta została czasowo wyłączona. Bieżący stan budżetu Osiedla można otrzymać drogą poczty elektronicznej.

 

 

cui

WCRS-kontakt

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwan
tel. 71/772-49-60 
e-mail: artur.iwan@wcrs.wroclaw.pl