Kontrast

Sesja VIII/17 Rady Osiedla Ołbin

Magdalena Rozwadowska

Zapraszamy na Sesję Rady Osiedla Ołbin.

 

Porządek obrad Sesji VIII/17 Rady Osiedla Ołbin

29 listopada 2017 roku (środa), godz. 18:00

siedziba Rady Osiedla, ul. Na Szańcach 14

 

I. Otwarcie sesji

II. Przedstawienie porządku obrad

– zgłoszenie wniosków ws. zmian porządku obrad

- głosowanie.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady - głosowanie.

IV. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu.

V. Przedstawienie przez Zarząd projektów uchwał / dyskusja / przestawienie ostatecznych projektów uchwał pod głosowanie - głosowania.

- Uchwała nr VIII/33/17 ws. sprawie przyjęcia dodatkowych środków finansowych z WCRS do budżetu Rady Osiedla Ołbin (uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 22-11-2017 – Sesja Specjalna)

- Uchwała nr VIII/_34/17 ws. zmiany siedziby Rady Osiedla

VI. Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII. Zamknięcie obrad.

 

Henryk Koczan Przewodniczący Rady Osiedla Ołbin

Zebranie Rady Osiedla Ołbin

Magdalena Rozwadowska

Zapraszamy na Sesję Rady Osiedla 04 października 2017 roku (środa), godz. 18:00
siedziba Rady Osiedla, ul. Na Szańcach 14
Porządek obrad Sesji VI/17 Rady Osiedla Ołbin

I. Otwarcie sesji
II. Przedstawienie porządku obrad – zgłoszenie wniosków ws. zmian porządku
obrad - głosowanie.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady - głosowanie.
IV. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu.
V. Uzupełnienie składu osobowego komisji stałych.
VI. Przedstawienie przez Zarząd projektów uchwał / dyskusja / przestawienie
ostatecznych projektów uchwał pod głosowanie - głosowania.
VII. Zapytania radnych i wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie obrad.

WBO 2016 r.

Magdalena Rozwadowska

Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała projekt drogowy przebudowy ul. Młodnickiego. 

Projekt realizowany jest w ramach WBO 2016 r.

Celem projektu nr 774 jest poprawa bezpieczeństwa przejazdu i przejścia ulicą Artura Młodnickiego we Wrocławiu, poprzez:

- zwiększenie jej szerokości (w zakresie działek 4 i 5/2), 
- wymianę nawierzchni oraz wykonaniu jej obramowania (z krawężników lub obrzeży)
- budowę chodników (w miarę możliwości) lub zmiany typu drogi na pieszo-jezdną, 
- budowę odwodnienia ulicy (kanalizacja deszczowa – wpięcie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej), 
- instalację oświetlenia (latarni ulicznych), 
- zabezpieczenia sąsiadującej z ulicą skarpy przed osuwaniem oraz drzew przed zwaleniem 
(wszystkie powyższe w zakresie działki nr 4). 
Obecnie cała ulica Młodnickiego jest w złym stanie technicznym, jednak najbardziej krytycznym odcinkiem jest fragment znajdujący się na działce nr 4 (pomiędzy granicami z działkami nr 5/2 oraz 3/2). Ulica na tym odcinku jest bardzo wąska (umożliwia przejazd wyłącznie jednego auta – pozostałe muszą albo wycofywać albo wjeżdżać na skarpę), jej kształt jest niejednorodny, posiada liczne ubytki w nawierzchni, nie posiada chodników ani miejsc parkingowych. 

Bal Seniora.

Magdalena Rozwadowska

Szanowny Seniorze,

Rada Osiedla Ołbin ma zaszczyt zaprosić Cię na Bal Jesiennych Róż, który odbędzie się 14 października 2017 roku w godzinach 13- 17, w sali Centrum Tańca przy pl. Solidarności 1-5 na IV piętrze.
Prosimy o przyniesienie jesiennych dekoracji- stroików, bukietów liści i innych własnoręcznie wykonanych ozdób. Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone. Prosimy również o przyniesienie jesiennych wypieków i przetworów, które wezmą udział w konkursie na najlepszy jesienny smakołyk. Jesienne kreacje mile widziane.

Odbiór zaproszeń w siedzibie Rady w poniedziałki i środy od 17-19.

Liczba zaproszeń ograniczona.

Zapraszamy. Rada Osiedla Ołbin

 senioras

Działania Antysmogowe we Wrocławiu

Magdalena Rozwadowska

Nasze postulaty:

  • Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie osiedla;
  • Przygotowanie kompleksowego, wieloletniego programu likwidacji niskiej emisji zgodnie z uchwała antysmogową do 2024 r.;
  • Zwiększenie budżetu na likwidację kotłów na paliwa stałe – w przyszłym roku budżet ten winien wynosić minimum 50 mln zł, co pozwoli na likwidację ponad 4000 „kopciuchów”;
  • Uruchomienie programu dopłat do różnicy w rachunkach za ogrzewanie dla ludzi najuboższych rezygnujących z węgla i drewna;
  • Wprowadzenie mechanizmów wspierających termomodernizację domów i budynków;
  • Planowa rozbudowa sieci centralnego ogrzewania, gazowych, też energetycznychz udziałem miasta- mająca na celu planowa eliminacje paliw stałych, doprowadzenie sieci do „nierentownych” miejsc i pomocy przy wykonywaniu przyłączy do domów i budynków.

 

1. Publikacja „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”:

http://smoglab.pl/wp-content/uploads/KK_KAS_Zdrowie.pdf

 2. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław”. Tamże, na str. 158 jest aktualna mapka sieci gazowej we Wrocławiu:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/23192/aktualizacja-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-obszaru-gminy-wroclaw

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/39923

3. Projekty uchwał antysmogowych:

https://irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html

4. FAQ (często zadawane pytania) do uchwał antysmogowych:

https://irt.wroc.pl/aktualnosc-452-uchwaly_antysmogowe_czesto_zadawane.html

5. Publikacja „Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu”:

http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/news.php?dzial=2&kat=14&art=49

6. Publikacja „Miniprzewodnik po wielkim smogu na Dolnym Śląsku”

http://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/smog.php?dzial=2&kat=14&art=24

7. Zdjęcia, prezentacje i materiały ze spotkania:

https://drive.google.com/open?id=0B93FPIDlYgdzSEdTNjU2VEZ1TUE

Sesja Rady Osiedla Ołbin

Magdalena Rozwadowska

Zapraszamy na kolejną sesję Rady Osiedla Ołbin.

 

Porządek obrad Sesji V/17 Rady Osiedla Ołbin

20 września 2017 roku (środa), godz. 18:00

siedziba Rady Osiedla, ul. Na Szańcach 14

I. Otwarcie sesji

II. Przedstawienie porządku obrad – zgłoszenie wniosków ws. zmian porządku obrad -

głosowanie.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady - głosowanie.

IV. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu.

V. Przedstawienie projektów uchwał / dyskusja / przestawienie ostatecznych projektów uchwał

pod głosowanie - głosowania.

1. Uchwała antysmogowa

2. Uchwała o przesunięciu środków z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej

3. Uchwały alkoholowe

VI. Plan finansowy 2017 i jego wykonanie – stan na 2017-09-15.

VII. Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie obrad.

Kalendarz Ołbin

Styczeń 2018
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ołbin - najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Ołbin - Galeria

Brak grafik

cui

Osiedle Ołbin
ul. Na Szańcach 14
50-320 Wrocław
tel. 71 32 11 348
 olbin@osiedle.wroc.pl