Kontrast

16szyld

W związku z wyborami osób do pełnienia funkcji w organach Rady Osiedla nastąpiły pewne nieporozumienia. W związku z tym należą się społeczności wyjaśnienia, dzięki którym spróbujemy tutaj rozwiać wątpliwości posługując się przepisami prawa i sporządzoną dokumentacją.

Powszechne wybory do Rady Osiedla mają na celu wybranie określonej liczby radnych, którzy będą reprezentować mieszkańców przed organami Miasta. Ale, co po wyborach?

Po wyborach Miejska Komisja Wyborcza ogłasza wyniki przedstawiając osoby, które zostaną Radnymi Osiedlowymi. W wypadku Osobowic jet to 13 osób, a Rędzina 2 osoby.

Po Ogłoszeniu wyników Rada Miejska, a ściśle jej przewodniczący ogłasza termin pierwszej sesji Rady Osiedla, co zostało opublikowane np. na tej stronie.

Zgodnie z § 14 Statutu Osiedla na pierwszej sesji wybiera się w głosowaniu tajnym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Osiedla. Wybory, po za obecnymi radnymi odbyły się w przytomności Przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli. Do przeprowadzenia wyborów powołana została komisja skrutacyjna po czym zgłaszano kandydatów. I tak, jako pierwsza, pani Hanna Gonciarz zgłosiła kandydaturę pani Joanny Nawrot, a pani Magdalena Cierpisz kandydaturę pana Krzysztofa Dubika. Więcej kandydatów nie było, więc przeprowadzono głosowanie, gdzie po podliczeniu przez komisję stwierdzono, że na panią Joannę zostało oddanych 8 głosów, a na pana Dubika 6 głosów. Pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego podjęła się tylko jedna osoba. Wszystko jest zawarte w protokole z pierwszej sesji wraz z załącznikami.

Analogicznie dokonuje się wyboru przewodniczącego Zarządu Osiedla, a pozostałych członków w głosowaniu jawnym, co opisuje § 25 Statutu Osiedla. Na wybór zarządu rada ma 30 dni od momentu ogłoszenia wyniku wyborów o czym mówi § 26 ust. 1 Statutu Osiedla. Wyborów do zarządu dokonano kolejnego dnia po wyborach przewodniczących RO ponieważ taką decyzję gremialnie podjęli obecni radni. Informacja została opublikowana np. tutaj, a wnioski zapisano w protokole z drugiej sesji wraz z załącznikami.

 

 

Kalendarz Ołbin

Listopad 2017
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Ołbin - najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Ołbin - Galeria

Brak grafik

cui

Osiedle Ołbin
ul. Na Szańcach 14
50-320 Wrocław
tel. 71 32 11 348
 olbin@osiedle.wroc.pl