Kontrast

KALENDARIUM 2004 r.
(styczeń - grudzień)

30 grudnia 2004 r. - Do tego dnia w siedzibie Biura Rozwoju Wrocławia (ul. Świdnicka 53) można się zapoznawać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wzgórza Andersa. Uwagi do planu  można składać na piśmie do 13 stycznia 2005 r. (obwieszczenie Prezydenta). Zapraszamy do zgłaszania uwag w tej materii do RO Huby na naszym FORUM.

29 grudnia 2004 r. - BRW planuje budowę tramwajowej obwodnicy osiedla Gaj. Trasa ma przebiegać ul. Borowską, skręcać w Świeradowską i kończyć się pętlą przed wzgórzem Gajowym. Zapraszamy na nasze FORUM do dyskusji o planach przebudowy.

24 grudnia 2004 r. - Wigilia Bożego Narodzenia

22 grudnia 2004 r. - Plenarne, ostatnie w tym roku, posiedzenie RO HUBY.

22 grudnia 2004 r. - W siedzibie UM Wrocławia pl. Nowy Targ 1/8 odbędzie się publiczna dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Wzgórza Andersa.

21 grudnia 2004 r. - dodajemy nowy dział  INTERWENCJE, w którym chcemy przybliżyć mieszkańcom najistotniejsze działania RO HUBY. Cześć tych spraw jest zamknięta, wiele z tych spraw czeka na ciąg dalszy, wszystkie są bulwersujące. Sprawa windykacji należności od mieszkańców mieszkań komunalnychsprawa wjazdów na teren sklepu LIDL z ul. Hubskiej - sprawa zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach w budynku Śliczna 22A.

20-21 grudnia 2004 r. - Przerwa w dostępie do forum. Przerwa wynikała z konieczności zabezpieczenia forum przed potencjalnymi włamaniami. 

16 grudnia 2004 r. - Z trzydniowej wycieczki do Parlamentu Europejskiego wrócili osiedlowi radni z klubu SLD. Relacja i zdjęcia już wkrótce.

15 grudnia 2004 r. - Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii zorganizowało w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 konferencję  "Na psychoTROPACH głupoty"

14 grudnia 2004 r. - O godz. 14.00 w Zespole Szkół Gastronomicznych odbyło się spotkanie wigilijne dla najstarszych mieszkańców osiedla.

14 grudnia 2004 r. - Do RO Huby wpłynęło pismo z 26 listopada 2004 r. Wydziału Mienia i Geodezji (ozn. WMG/E/III/04) o przekazaniu w dzierżawę na okres 30 lat działki o pow. 3,5244 ha oznaczonej w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości jako obręb Południe ul. Borowska AM-26 działka nr 2 (część) oraz AM-17 (działka nr 17) (część).  Przeznaczeniem nieruchomości jest budowa obiektów sporu i rekreacji - Wrocławski Park Wodny.

13 grudnia 2004 r. - Oficjalne otwarcie nowej świetlicy Stowarzyszenia Ocalić Szansę - SOS - Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii. ul. Wapienna 19/1 godz. 12.00.

13 grudnia 2004 r. - Przekazujemy do wiadomości Państwa informację o przystąpieniu RO Huby do akcji Gazety Wyborczej "Praca dla skazańców". Celem akcji jest zatrudnienie przy pracach porządkowych  na terenie miasta osób, które dotychczas były skazywane za drobne przestępstwa i wykroczenia, a co do których rezygnowano z egzekwowania kary z różnych względów. Powodzenia akcji zależy od decyzji Prezydenta Wrocławia. (PDF)

12 grudnia 2004 r. - Odpowiedź Prezydenta Wrocławia w sprawie sposobu windykacji należności od mieszkańców mieszkań komunalnych i wspólnot mieszkańców. Ponieważ odpowiedź jest bardzo dowcipna postanowiliśmy ją zamieścić w serwisie, co by nie tylko my, ale i wszyscy mieszkańcy mogli poprawić sobie humor. (PDF).

10 grudnia 2004 r. - o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 17 odbędzie się koncert charytatywny. Wystąpią: Orkiestra Dęta Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu, Ks. Paweł Szerlowski, Dzieci z Przedszkola "Fantazja" nr 28, uczniowie z Gimnazjum 21, Schola z parafii p.w. Ducha Świętego, Chór szkolny Bel Canto z SP17 a także zespół "0" oraz inni uczniowie z SP17. Zapraszamy!

09 grudnia 2004 r. - Coca-cola z Tarnogaju? Jak donosi wrocławska prasa firma Coca-Cola HBC Polska planuje przenieść w lutym przyszłego roku swoje centrum dystrybucyjne ze Środy Śląskiej do Wrocławia, na Tarnogaj.

09 grudnia 2004 r. - W Gimnazjum Nr 21 odbyły się mikołajki dla najbiedniejszych dzieci z osiedla. Rada Osiedla paczkami obdarowała setkę dzieci z 5 osiedlowych szkół.

08 grudnia 2004 r. - Wojewoda wprowadził zakaz używania w miejscach publicznych petard i innych materiałów pirotechnicznych. Zakaz obowiązuje do końca lutego - obejmuje więc nie tylko Sylwestra, karnawał lecz i Chiński Nowy Rok.

06 grudnia 2004 r. - Zaktualizowany został dział "Hałas".

02 grudnia 2004 r. - Ukazał się nowy podwójny numer gazetki osiedlowej. (PDF)

01 grudnia 2004 r. - Prezentujemy harmonogram zajęć w miesiącu grudniu w międzyosiedlowej świetlicy i klubie seniora przy parafii św. Ducha. W planie zajęć swoje miejsce znalazły zajęcia dla seniorów i dzieci (korepetycje z j. polskiego, matematyki, fizyki, j. angielskiego).

01 grudnia 2004 r. - Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej do złącza kablowego na budynku il. Glinianej 32-34 we Wrocławiu (W-CP-28589-2004 - Gliniana).

30 listopada 2004 r. - Zaktualizowany dział zieleń. Omawiamy obowiązujące od początku listopada stawki opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

30 listopada 2004 r. - upływa termin konsultacji w sprawie zmiany granic osiedla Huby wskazany w piśmie Biura Rady Miejskiej do RO Huby. Przypominamy, że na wniosek RO Huby komisja ds osiedli RM Wrocławia przygotowała projekt zmiany uchwały w sprawie granic z XX/110/91. Najważniejsze zmiany dotyczą: przekazania południowej część al. Armii Krajowej do RO Gaj, przejęcia terenów lodowiska przy Spiskiej, całej Borowskiej od wiaduktu przy Dworcu PKP do skrzyżowania z aleją Armii Krajowej oraz trójkąta zabudowy na wprost kościoła św. Ducha przy Bardzkiej (Polmotors, stacja paliw BP) - (szczegółowy spis.)

27 listopada 2004 r. - mija termin składania protestów w wydziale Architektury i Budownictwa UM w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Bocznej 4.

25 listopada 2004 r. - godz. 18.30. Posiedzenie komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz straży obywatelskiej. Ustalenie terminów patroli, omówienie projektu Forum dla Policji.

24 listopada 2004 r. - godz. 17.30 odbyło się posiedzenie plenarne Rady Osiedla Huby. Temat posiedzenia była: organizacja mikołajek dla dzieci z osiedla - 9 grudnia nastąpi przekazanie 100 paczek o łącznej wartości 2000 zł. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla 100 osiedlowych seniorów, w dniu 14 grudnia w Technikum Gastronomicznym. Głosowanie wniosków w sprawie opinii na sprzedaż alkoholi (ze względu na protesty mieszkańców odrzucono wniosek baru z al. Armii Krajowej 14A 1 i 3). Przyjęcia stanowiska RO Huby w sprawie utrzymania czystości i porządku na os. Huby oraz programu rewitalizacji ul. Joannitów-Dawida-Gajowej. Zgłoszono program Forum dla Policji.
24 listopada 2004 r. - godz. 12.15 W Szkole Podstawowej Nr 73 odbyło się podsumowanie konkursu grafiki komputerowej "Jesień idzie przez sad".

19 listopada 2004 r. - Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, określającą m. in. nowe zasady ochrony lokatorów przed nadmiernymi podwyżkami czynszów po 1 stycznia 2005 r. Z dniem 31 grudnia br. upływa, dotyczący większości lokatorów, 10-letni okres ograniczenia wysokości czynszów do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Regulacje w uchwalonej nowelizacji przewidują, że od nowego roku właściciel lokalu będzie mógł podwyższać czynsze na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że w trybie uproszczonym, właściciel może wypowiedzieć wysokość czynszu na miesiąc naprzód, ale tylko gdy podwyżka w skali roku nie przekroczy 10% czynszu dotychczasowego. Podwyżki powyżej 10% będą mogły również mieć miejsce, ale po co najmniej 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia.

19 listopada 2004 r. - śmiertelny atak zimy - obok ofiar mrozu tym razem są ofiary śnieżycy - starszy mężczyzna przygnieciony przez konar drzewa - zwracamy się po raz kolejny z apelem do mieszkańców: Każdy, kto zauważy nadłamany konar, zeschnięte gałęzie, może to zgłaszać do straży miejskiej, pod alarmowym numerem 986. Interwencje przyjmowane są także w ZDiK-u, i Zarządzie Zieleni Miejskiej - 328 66 11.

18 listopada 2004 r. - znikają kolejne stare budowle z terenu osiedla. Po pawilonach przy ul. Bardzkiej 1-3 (na wprost kościoła), przyszła pora na dawny magazyn filmowy przy al. Armii Krajowej. Prace prowadzi HCS Wrocław u. Nyska 83/85.

17 listopada 2004 r. godz. 14.00 - W auli Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego 4 odbędzie się, organizowana przez Gimnazjum i Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny MOPS, impreza pt.: I Ty możesz zostać mistrzem. W ramach imprezy przewidziano m.in. spotkanie z Mistrzem Świata w Judo Rafałem Kubackim.

16 listopada 2004 r. - Odpowiedź NIK na nasza interwencję w sprawie trybu egzekwowania należności Gminy Wrocław z tytułu najmu mieszkań komunalnych (gif)

15 listopada 2004 r. - W obwieszczeniu o sygn. D-CPOŚ-10817-2004 Prezydent Miasta informuje o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wesołej 11a.

14 listopada 2004 r. - Największy we Wrocławiu i najbardziej aktualny - oddajemy do Państwa dyspozycji odnowiony dział poświęconym RECYKLINGOWI. Gruntowny lifting przeszedł także dział ENERGIA. W dziale szczególnie polecamy informacje z lokalnego rynku energii oraz informacje o zasadach oświetlania terenów publicznych

11 listopada 2004 r. - Największy we Wrocławiu i najbardziej aktualny - oddajemy do Państwa dyspozycji odnowiony dział poświęconym recyklingowi.

08 listopada 2004 r. - Stanowisko RO Huby w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie osiedla Huby. (projekt uchwały) - (PDF).

07 listopada 2004 r. - ZGO informuje o uprzątnięciu terenu przy ul. Hubskiej 60-68. Teren uprzątnięto po 7 miesiącach od naszej interwencji w tej sprawie. Dlaczego sprawa trwała aż tak długo? dlaczego włączono w to aż pięć urzędów? o tym na stronie.

05  listopada 2004 r. - propozycje lokalizacji kontenerów na odpady wielkogabarytowe, które bezpłatnie zostaną ustawione na terenie osiedla:  Widna 15; Śliczna 58-60; Borowska 90-92; Jerzego23-25; Hubska 41-53, Hubska 71-8. Spółka Administrator pomimo naszych próśb nie wskazała tym razem żadnych lokalizacji na swoich terenach. Kontenery powinny pojawić się w drugiej połowie listopada.

04 listopada 2004 r. - Słabe ogniwo - O godz. 9 awarii uległ punkt zasilania przy ul. Wieczystej - 20 tys. wrocławian  na Krzykach zostało bez prądu. Swoja droga, jak łatwo można całą dzielnicę pozbawić prądu. Najbliższe planowane (!) wyłączenie prądu - 9 listopada od 8-15.00 ul. Piękna 56-58.

03 listopada 2004 r. - Interwencja w sprawie prac ziemnych na  Wzgórzu Andersa - zdaje się, że kolejny raz o czymś zapomniano. - (PDF).

01 listopada 2004 r. - Wszystkich Świętych - miasto zmarłych ożyło światłami.

01 listopada 2004 r. - RO Huby wydaje negatywna opinię w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie LIDL przy ul. Hubskiej 84. Dodajmy, że podobnie negatywną opinię otrzymał sklep Żabka przy ul. Ślicznej 22a/2 - niestety z urzędu otrzymał on zezwolenie na sprzedaż. Ponieważ w naszym przekonaniu złamano w ten sposób prawo, sprawę będziemy wyjaśniać.

29 października 2004 r. - coroczny konwent fanów gier bitewnych - "Strategicon" - w Sz.P Nr 115 przy ul. Kamiennej.

28 października 2004 r. - w życie wchodzi nowe rozporządzenie w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew - szczegóły na naszej stronie o zieleni .

28 października 2004 r. - list Rady Osiedla Huby do Rady Miejskiej i Prezydenta Wrocławia w sprawie budowy lokali socjalnych (PDF).

24 października 2004 r. - nasza interwencja u Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów, Prezesa NIK i Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie trybu ściągnięcia należności przez Gminę Wrocław od najemców mieszkań komunalnych. - (PDF)

20 października 2004 r. - W tarnogajskim klubie Znicz odbyło się spotkanie mieszkańców i członków rad trzech osiedli w sprawie budowy sortowni śmieci przez spółkę Trans-Formers na ul. Międzyleskiej. Obraz działania Wydziału Architektury i Budownictwa a także Wydziału Środowiska i Rolnictwa w tej sprawie, jest mało budujący: decyzje wydawane w oparciu o niekompletne i błędne opracowania oddziaływania inwestycji na środowisko; zaangażowanie urzędników w "znalezienie" sposobów obejścia udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym poprzez nadanie inwestycji rzekomej klauzuli "inwestycja celu publicznego", to tylko część zastrzeżeń. Najciekawsza jest sama technologia stosowana dla nowej sortowni - rodem z lat 70-tych ubiegłego stulecia.

19 października 2004 r. - pamiętacie Państwo wrześniową sprawę z windykacją "zobowiązań" najemców mieszkań komunalnych względem miasta?  - zgodnie z wyrokiem NSA z tego roku działania takie są całkowicie bezprawne -  pismo w tej sprawie z RO Huby już wkrótce dotrze do klubów radnych miejskich oraz GIKZM - treść pisma i podstawa prawna jutro na naszej stronie.

19 października 2004 r. - Aquapark po wrocławsku - raz. Chyba są pierwsze symptomy tego stylu - prezesem spółki zostaje człowiek, który jako urzędnik wsławił się tym, że klub, którego był współwłaścicielem (a który, jak plotka niesie - wyniki ekonomiczne ma jak na bankruta przystało), w dzień inauguracji działalności nie miał wszystkich potrzebnych zezwoleń. Okazuje się, że zanim podpisano umowę powołującą Park Wodny do życia, rozpoczęto prace ziemne, które nie są "pracami ziemnymi, ale pracami niwelacyjnymi na gruzowisku". Pewnie w ten sposób można "zniwelować" całe gruzowisko, a żadnych zezwoleń nie potrzeba. Jedyna nadziej w tym, że może (?) za to płacą odbiorcy gruzu z ul. Buforowej  (stok narciarski przy Buforowej).

18 października 2004 r. - Zawiadomienie Prezydenta Wrocławia W-CP-33824-2004 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 , przy ul. Kamiennej 99/101, działka 91, obręb AM27 Południe.

08 października 2004 r. - Wizualizacje planowanej przebudowy ul. Borowskiej na odcinku od al. Armii Krajowej do wiaduktu na Ołtaszynie.

06 października 2004 r. - Spotkanie wolontariuszy w osiedlowym klubie przy ul. Bardzkiej. Przedmiotem spotkania są plany działania świetlicy dla młodzieży w nowym roku szkolnym. Omawiane były także kwestie strony internetowej parafii.

05 października 2004 r. - W siedzibie RO Huby odbyło się spotkanie członków komisji bezpieczeństwa z komendantem dzielnicowym.

01 października 2004 r. - przekazujemy informację o umieszczeniu w prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia publicznie dostępnym wykazie decyzji wymagających udziału społeczeństwa, decyzji nr 238/2004 w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci IDEA Nr 6226-PWR „HUBY 2” na dachu budynku biurowego Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych SPOLMOT, przy adresach: ul. Boczna 4.
01 października 2004 r. - przekazujemy informację o umieszczeniu w prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia publicznie dostępnym wykazie decyzji wymagających udziału społeczeństwa, decyzji nr 542/2004 w sprawie o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na: na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku Dyrekcji PKP, przy adresach: ul. Joannitów 13.

01 października 2004 r. - w części naszego odnowionego serwisu "zieleń" wyjaśniamy wątpliwości dotyczące nowych zasad naliczania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów – zapraszamy.

30 września 2004 r. - UWAGA możemy uznać, że od dzisiaj, od godz. 15.00 swój żywot rozpoczęła spółka akcyjna Wrocławski Park Wodny - Radni miejscy głosami 35 za, jeden przeciw opowiedzieli się za powstaniem aquaparku na osiedlu HUBY.

29 września 2004 r. - budynek zabytkowych warsztatów kolejowych uratowany? Wszystko wskazuje na to, że dzięki naszej interwencji u miejskiego konserwatora zabytków obiekt został uratowany od rozbiórki przez PKP. (więcej)

29 września 2004 r. - W związku z otwarciem ruchu na moście Milenijnym ZDiK informuje o propozycjach (!) zmiany przebiegu niektórych linii autobusowych (zmiany zaznaczono kolorami: 119 - kolor niebieski, 129 - zielony, 132 - czerwony, 319 - żółty). - plik graficzny 0,1 MB. Czytelników prosimy o ewentualne uwagi i sugestie co do przebiegu linii autobusowych.

28 września 2004 r. - nowa Buczacka - tym razem nie ostatnie piętro lecz cały wielopiętrowy budynek przy ul. Ślicznej 22A został uznany za nielegalnie, bez ważnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, postawiony! Zanosi się więc na skandal z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w tle. Wszystko z powodu decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego OR/ORZ/BAZ/4411/2103/04 w której uchylił on w całości pozwolenie na budowę dla budynku przy Ślicznej i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Decyzja GINB jest ostateczna. - decyzja - 1, 2, 3 - format gif.
"Na Andrzeju Pokryszce te groźby nie wywarły jednak większego wrażenia. - Odwołać mnie? Musieliby nam najpierw udowodnić, że działamy niezgodnie z prawem - skomentował A. Pokryszko (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). - Budowa została wznowiona zgodnie z prawem".  - fragment artykułu w sprawie odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Gazety Wrocławskiej z  11 marca 2003 r.

25-26 września 2004 r. - Międzynarodowa Wystawa Psów na wrocławskim Stadionie Olimpijskim (sobota i niedziela). Będzie można zobaczyć ponad 3 tysiące psów wszystkich ras.

23 września 2004 r. - Międzynarodowy Dzień bez Samochodu - kierowcy z dowodem rejestracyjnym samochodu zarejestrowanym na siebie oraz innym dokumentem tożsamości podróżują wszystkimi środkami miejskiej komunikacji zbiorowej za darmo (zapraszamy na nasze  forum do działu motoryzacja). Obchody dnia prowadzone będą w Parku Południowym.

23 września 2004 r. - Zgodnie z obietnicami złożonymi naszym czytelnikom prezentujemy projekt przebudowy terenów zewnętrznych Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego z ul. Ciepłej 15. Projekt przewiduje ogrodzenie terenu (od strony ul. Glinianej ogrodzenie w wysokości 4 m.) Wejścia na teren znajdować się będą od strony ul. Ciepłej (wejście obok samu spożywczego) i Borowskiej (na wysokości klatki nr 50). Poza ogrodzeniem znajdzie się toaleta dla psów. Na samym placyku zostanie częściowo wymieniona i uzupełniona zieleń wysoka i niska (wycinka 5 drzew).  W części północnej powstanie uniwersalne boisko z 6 ławkami  - stąd 4 m ogrodzenie; tuż obok placyk zabaw dla małych dzieci; na wprost wejścia do budynku niewielka estrada połączona z podejściem do budynku. Projekt przewiduje miejsce dla 4 samochodów i kontenera na odpady.

22 września 2004 r. - Tym razem to pewne. Aquapark na Wzgórzu Andersa - o takiej ostatecznej lokalizacji poinformował Prezydent Dutkiewicz. Rozpoczęcie prac w grudniu tego roku - otwarcie w listopadzie 2006 r. Inwestorem ma być niemiecka spółka INTERSPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen mbH (obiekty w Wismar i Sonthofen, Ingolstadt, Liebenwerda; laureat Błękitnego Delfina za projektowanie, finansowanie, budowę i realizację obiektów basenowych i rekreacyjnych na Targach Gdańskich w 2004 r.). Ostateczne zatwierdzenie przedsięwzięcia polegającego na partnerstwie prywatno-publicznym przy budowie i eksploatacji obiektu nastąpi 30 września na posiedzeniu Rady Miasta. Firma INTERSPA eksploatuje aquaparki pod nazwą handlową WONNEMAR.

21 września 2004 r. - Nowy plan zajęć w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej 15

16 września 2004 r. - 12 komputerów dla RO Huby przekazał wrocławski magistrat. Komputery trafiły już do Międzyosiedlowej Świetlicy przy parafii św. Ducha przy ul. Bardzkiej.

16 września 2004 r. - List otwarty Rady Osiedla Huby do Rady Miejskiej i Prezydenta Wrocławia w sprawie polityki mieszkaniowej miasta (PDF).

15 września 2004 r.  godz. 17.00 - Posiedzenie plenarne RO Huby. Zapraszamy.

13 września 2004 r. - Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczyna jesienną akcję uzupełniania nasadzeń zieleni na osiedlu. Wiosną RO Huby wnioskowała o uzupełnienie zieleni wzdłuż Armii Krajowej i na pl. Zamenhofa.

11 września 2004 r. - W poniedziałek rusza nowy dział w naszym serwisie - Zwierzaki. To trzecia po działach: Zieleń i Gospodarka mieszkaniowa całkowicie przebudowana część naszego serwisu.

08 września 2004 r. - Moda na bizantyjskie zwyczaje dotarła do Wrocławia: jak donosi dwór - zirytowany czekaniem w korku, na trasie praca-dom, dom-praca, Prezydent miasta wyrzucił dyrektora ZDiK. Dyrektor ZDiK dziękuje opatrzności, że Prezydent nie próbuje naśladować Vlada Palownika.

08 września 2004 r. - Kolonie na "300%". Publikujemy sprawozdanie z letniego wypoczynku dzieci z terenu osiedla.

06 września 2004 r. - Nocna awaria sieci wodociągowej na Krzykach. Pękł wodociąg przy ul. Hallera.

05 września 2004 r. - Odsłonięcie pomnika Chopina w parku Południowym.

29 sierpnia 2004 r. - Rowerowa jednodniowa pielgrzymka do Sulistrowiczek. Chętnych zaprasza parafia Św. Ducha z ul. Bardzkiej.

23 sierpnia 2004 r. - Zapraszamy na odnowioną stronę poświęconą sprawom mieszkaniowym.

15 sierpnia 2004 r. - Wielka sprawa. Tak w skrócie można nazwać skromny wykaz kilku tabelek za którymi kryje się podana do publicznej wiadomości lista gruntów pod budynkami mieszkalnymi, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych, w trybie bez przetargu, z udzieleniem bonifikaty - mówiąc krótko - uwłaszczone na spółdzielniach tereny. Bardzo cieszy obecność w wykazie tak wielu terenów pod budynkami z naszego osiedla. Ogromna to zasługa SM Południe (co z pozostałymi spółdzielniami?!!). Publikujemy poniżej pełny wykaz (pdf, doc).

08 sierpnia 2004 r. - zapraszamy do lektury Newsweeka, który sporo miejsca w numerze 32 poświęca sprawom bezpieczeństwa m. in. na naszym osiedlu.

05 sierpnia 2004 r.  - Zmiana organizacji ruchu na osiedlowej drodze przy sklepie Widna17. SM Południe uruchomiła nowy dojazd do bloków przy ul. Widnej i Wieczystej - prosimy o ostrożność.

04 sierpnia 2004 r. - Pod topór poszły stare topole w miasteczku ruchu na placu Zamenhofa. To kolejny etap prac prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej na wniosek komisji IGiGK hubskiej rady osiedla.

01 sierpnia 2004 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podnosi ceny o 2,4 procenta za ciepłą wodę w kranach i kaloryferach.

28 lipca 2004 r. - Spotkanie w RO Huby z mieszkańcami osiedla w sprawie Straży Obywatelskiej.

24 lipca 2004 r. - W nocy z piątku na sobotę uruchomione zostało forum serwisu huby.wroclaw.pl. W naszej ocenie to kolejny ogromny krok naszej małej, lokalnej demokracji bezpośredniej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do wyrażania swoich opinii, liczymy na pomoc w prowadzeniu tego przedsięwzięcia.

21 lipca 2004 r. W kościele przy ul. Borowskiej żegnamy Pana pułkownika Józefa Pilarskiego, człowieka niezwykłej energii, rozumu  i pogody ducha. Dla nas kolegę radnego, twórcę straży obywatelskiej, inicjatora szkoleń młodzieży w miasteczku ruchu, monitoringu osiedla i wielu innych inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.

20 lipca 2004 r.  - Godz. 18.00. Spotkanie w siedzibie R.O. Huby w sprawie Straży Obywatelskiej oraz poprawy estetyki elewacji w budynkach Łódzka 1-5. Przy okazji doszło do konfrontacji mieszkańców ul. Glinianej i Łódzkiej w sprawie ławek na podwórzu.

15 lipca 2004 r. - Zasady przydziału lokali socjalnych -  pismo RO Huby do Przewodniczącego Rady Miasta Wrocławia w sprawie zmiany uchwały regulującej powyższą kwestię (PDF).

06 lipca 2004 r. - Szukasz stancji? chcesz wynająć pokój -  spróbuj na Hubach

29 czerwca 2004 r. - O godz. 18.00 odbyło się  spotkanie w siedzibie spółdzielczej Rady Osiedla III - Huby przy ul. Wieczystej 113 z przedstawicielami RO Huby. Przedmiotem spotkania będą wnioski z przeglądu osiedla złożone przez RO Huby do SM Południe.

19 czerwca  2004 r. -  Dni osiedla - wspólny festyn Tarnogaju, Gaju i Hub. Tym razem gospodarzem będzie RO Tarnogaj. Większość imprez przewidziano przy ul. Nyskiej -  SzP Nr 9.

15 czerwca 2004 r. - O godzinie 8.00 rozpoczął się trzydniowy cykl szkoleń z zasad bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, prowadzony przez policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego KMP we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego na placu L. Zamenhofa i uczestniczą w nich uczniowie SzP Nr 17, Nr 73 i OS-W Nr 11. Z końcem kwietnia informowaliśmy o restauracji osiedlowego miasteczka ruchu drogowego.

10 czerwca 2004 r. - To był prawdziwy kataklizm: wpierw deszcz a po chwili grad, strugi lodowatej wody, a wszystko w ciągu kilku minut. Efekt przewrócone z korzeniami drzewa, połamane gałęzie, pozrywane dachy, zwalone kominy, sterty gruzu zaścielające ul. Boczną i Gajową. Tak wyglądała burza nad osiedlem Huby w Boże Ciało. Na skrzyżowaniu ul. Gajowej i Przestrzennej oraz na ul. Bocznej zawaliły się kominy budynków mieszkalnych. W pobliżu kamienicy przy ul. Gajowej 47 przewróciła się również jedna z topól tarasując ulicę. Na miejsce przybyła straż pożarna i miejska, które zabezpieczyły teren gruzowisk i pocięły przewrócone drzewa. Podobny los spotkał przewrócone drzewo przy ul. Widnej. ...

5-6 czerwca 2004 r. - Studenci IV roku psychologii będą udzielać porad w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 (informacja w portierni), w godz. 11-18. Rozmowa jest bezpłatna, będzie można także uzyskać informacje, gdzie szukać pomocy, w jakich instytucjach podjąć terapię refundowaną przez fundusz zdrowia.

04 czerwca  2004 r. - Festyn w Zespole Szkół Gastronomicznych  przy ul. Kamiennej 86 pod hasłem "Bezpieczne wakacje".

29 maja 2004 r. - Sobota - festyn parafialny.

29 maja 2004 r. - Zakończenie czterodniowych międzynarodowych warsztatów architektonicznych "Platforma". Tematem wiodącym są różnego rodzaju efekty wywołane przekształceniami architektonicznymi substancji miast - Od miasta przemysłowego do miasta kreatywnego. Miejscem spotkania architektów z Polski, Czech, Holandii jest Browar Mieszczański przy ul. Hubskiej.

27 maja 2004 r. - Wrocław, Ośrodek Postaw Twórczych (ul. Działkowa 15) - POP, Viön and Mem, Artur Nowak - 20:00

27 maja 2004 r. czwartek 17.00-18.00 - Koncert kameralny w osiedlowym klubie Pod dzwonnicą.

21-23 maja 2004 r. - Pierwsze przedstawienia na nowej osiedlowej scenie teatralnej na terenie Browaru Mieszczańskiego przy ul. Hubskiej. Leśnicki  Teatr Zakład Krawiecki, zaprasza na musical intymny "Dolne Partie" inspirowany książką Eve Ensler „Monologi waginy”. Spektakl „dolne partie” to opowieść o kobiecym świecie intymności. Młoda dziewczyna postanawia pójść na bardzo modne w Ameryce, a u nas kompletnie nieznane, warsztaty pochwowe. Będzie się musiała wykazać sprawnością fizyczną, talentem wokalnym i zdolnościami malarskimi. Godz. 20.00, cena biletu 15 zł. RECENZJA Z PRZEDSTAWIENIA

19 maja 2004 r. -  Odczyt pt. choroby niedokrwienne serca - godz. 18-19, osiedlowy klub Pod dzwonnicą.

18 maja 2004 r.  -  Spotkanie młodzieży osiedla w siedzibie RO Huby w sprawie powołania młodzieżowej rady osiedla. - godz. 15.00

10 maja 2004 r. - ZDiK informuje o dalszym biegu sprawy montażu słupków blokujących w obrębie skrzyżowania ulic Łódzkiej i Wesołej. Wniosek RO Huby przekazano do Biura Rozwoju Wrocławia.

10 maja 2004 r. - Od 10 maja na osiedlu działa młodzieżowy trener sportowy. Zajęcia pod okiem trenera prowadzone są we wszystkie dni robocze od godz. 15-do 19 na terenie boisk Gimnazjum Nr 21 przy ul. Jerzego. Od 17 maja trener rozpoczyna pracę z osiedlową drużyną piłkarską. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu pod okiem trenera.

05 maja 2004 r. - Wielka Dywersyjna Akcja zamalowywania graffiti... chętnych zapraszamy na 18.00 - ul. Gliniana 53. Wskazany własny pędzel. Ostrzegamy, że graficiarze są nad wyraz mściwi...

30 kwietnia 2004 r. - Upływa termin składania prac na wielki konkurs literacki i fotograficzny dla mieszkańców wrocławskich osiedli pt.: "Młodzież dla swego osiedla" Trzy grupy wiekowe: dzieci, młodzież szkolna i dorośli. Na zwycięzców czekają: rowery górskie, sprzęt sportowy, radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne i inne.

30 kwietnia 2004 r. - z wielką satysfakcją odnotowujemy długo oczekiwany remont zieleni Miasteczka Ruchu Drogowego przy placu Zamenhofa. Zieleń Miejska na wniosek RO Huby dokonała nasadzeń drzew i kwitnących krzewów; pojawiły się klony, forsycje, irgi, pigwowce i inne. To już 3 skwer wyremontowany gruntownie na osiedlu w ciągu ostatnich 2 lat.

30 kwietnia 2004 r. - składamy wnioski inwestycyjne do budżetu miasta na rok 2005. To kolejny element nowej strategii planowania i nadzorowania remontów i inwestycji na terenie osiedla. Wnioski dotyczą ul. Borowskiej, Ślicznej, ścieżki rowerowej przy ul. Hubskiej, remontu Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego z ul. Ciepłej. Publikujemy raport komisji IGiGK z wiosennego przeglądu infrastruktury osiedla (pdf).

30 kwietnia 2004 r. - Nowe porównanie koszów dostępu do Internetu na osiedlu. Zaskakujące zmiany! Analizę poszerzamy o sieci radiowe.

27 kwietnia 2004 r. godz. 19.00 - Julian Józef Antonisz stworzył w dziedzinie animacji filmowej coś przedziwnego. Zrealizował kilkadziesiąt filmów nie używając kamery, lecz " wydrapując" obrazy na taśmie filmowej. Przyjrzyj się tym niezwykłościom. Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15.

26 kwietnia 2004 r. - Duże zmiany w osiedlowych szkołach ponadgimnazjalnych. Na XXII sesji Rady Miejskiej Wrocławia głosowano zgłoszone przez Prezydenta propozycje utworzenia Techników Uzupełniających Nr 1, 2, 5 i 6 -  nowe placówki będą działać na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Borowskiej, ZSz Gastroniomicznych Nr 5 - przy ul. Kamiennej i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 - przy ul. Dawida.

24 kwietnia 2004 r. godz. 19.00 - Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15. Wernisaż Łukasza Warwasa. W ramach wystawy zaprezentowanych zostanie kilka cykli czarno-białych fotografii, min. Serie: „knieje”, „geometrie”, „kroniki biurowe”, „kroniki miejskie”. Godz. 20.00 -  pokaz filmu „Decasia: The State of Decay” BILL MORRISON - wielokrotnie nagradzany twórca filmowy, jest autorem pięciu tytułów ze stałej ekspozycji w Museum ot Modern Art.

23 kwietnia 2004 r. godz. 17.00 -  Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" przy ulicy Bardzkiej 2/4 zaprasza na wieczór literacko-muzyczny pt.: WIOSNA. Koncert w wykonaniu uczniów SM I st. im G. Bacewicz oraz uczniów SSM we Wrocławiu.

23 kwietnia 2004 r. - Komiks w innej perspektywie. Eric Drooker "Blood Song - A silent Ballad" + muzyka live act. Ośrodek Postaw Twórczych Wrocław, ul. Działkowa 15, cena biletu 5 zł.

22 kwietnia 2004 r. - zapraszamy amatorów sportu do udziału w trwających od początku roku zawodach w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Dziesiątki dyscyplin, wiek uczestników bez ograniczeń.

21 kwietnia 2004 r. godz. 8.30 - Baśnie Moja Europa - program literacki przygotowany dla dzieci i młodzieży przez filie biblioteki publicznej przy ul. Ciepłej 15b (edycja dla młodzieży gimnazjum).

17 kwietnia 2004 r. godz. 20.00 -  film “CZŁOWIEK Z KAMERĄ” reż. Dziga Viertow, 1929r., film niemy, prod. Rosja, Muzyka do filmu na żywo: ROBOTOBIBOK - bilety 15 zł. Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15.

17 kwietnia 2004 r. - Finał  II Wrocławskiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP 2004 r. Do Szkoły Podstawowej Nr 17 zaproszono 60 zespołów. Około 300 osób zasiadło na widowni gorąco dopingując uczestników konkursu: dzieci młodsze z klas 0-III i uczniów klas IV-VI  występujących w  tańcu ludowym, towarzyskim i najliczniej reprezentowanym, tańcu nowoczesnym.

17 kwietnia 2004 r. - Zmiana granic osiedla - nasze propozycje. (pdf).

17 kwietnia 2004 r. - Skrót oceny oddziaływania na środowiska budowanej przy ul. Armii Krajowej stacji paliw JET.

16 kwietnia 2004 r. - Spadek cen domen umożliwił nam zakup "cywilizowanego" adresu dla serwisu osiedla Huby: serwis jest dostępny pod adresem: HUBY.WROCLAW.PL

15 kwietnia 2004 r. godz. 17.00 - spotkanie wielkanocne w klubie "Pod dzwonnicą".

15 kwietnia 2004 r. godz. 14.30 - spotkanie wielkanocne w Stowarzyszeniu Ochrony-Środowiska ANTY-SPAL z udziałem proboszcza parafii św. St. Kostki, komendanta dzielnicowego policji, przedstawicieli rady miejskiej i rady osiedla. 

14 kwietnia 2004 r. godz. 17.00 - plenarne posiedzenie RO Huby: sprawozdania z przeglądu osiedla i stanu bezpieczeństwa na osiedlu, uchwała inicjująca powstanie osiedlowego klubu aktywizacji zawodowej, omówienie programu osiedlowych trenerów sportowych, inne. Zaproszonymi gośćmi byli pracownicy MOPS-u.

13 kwietnia 2004 r. - obchodzimy rocznice ujawnienia światu i przyznania się ZSRR do zbrodni katyńskiej. Jedynym żyjącym bezpośrednim świadkiem tamtych zdarzeń jest ksiądz Zdzisław J. Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich, prałat Jego Świętobliwości Jana Pawła II, znany doskonale dzieciom Sz. P. Nr 73, którym zapadł w pamięć niezwykłą prelekcją o żołnierzach Generała Andersa i ich duchowej patronce - Matce Boskiej Kozielskiej, wygłoszonej przy okazji nadania szkole imienia Gen. Andersa.  Część czytelników może księdza prałata kojarzyć z racji wytoczonego "Trybunie" procesu za obelżywą publikację o papieżu.

10 kwietnia 2004 r. - i stało się... tak jak przewidywaliśmy nastąpiło pogorszenie jakości świadczonych usług przez LANET sp. z o.o. Niektórzy klienci sieci twierdzą, że nie ma dnia bez utrudnień w pracy sieci...

07 kwietnia 2004 r. - Mija termin składania uwag do decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego  na przebudowie obiektu poszpitalnego na siedzibę Starostwa Powiatowego i nową siedzibę Powiatowego Zakładu Katastralnego o pow. 653 m2 - ul. Gliniana 22.

03 kwietnia 2004 r. - Po zmianach w serwisie o oświetleniu i ogrzewaniu przyszła pora na zmiany w serwisie poświęconym zagadnieniom hałasu na osiedlu i mały lifting strony Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.

31 marzec 2004 r. - godz. 17.00 - Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" Wielki koncert w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 73.

30 marca 2004 r. - Klub filmowy OPT zaprasza na film w reż. G.Królikiewicza "Na wylot”. ul. Działkowa 15.

30 marzec 2004 r. - mija termin przyjmowania zgłoszeń na II Wrocławski Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych GALOP 2004 ". Przegląd odbędzie się w kwietniu z Sz.P. Nr 17 - ul. Wieczysta.

30 marzec 2004 - Kolejnych 19 działek SM Południe uwłaszczonych na spółdzielcach.

30 marca 2004 r. godz. 17.00 - Ćwiczenia  usprawniające myślenie dla seniorów.  Osiedlowy klub seniora "Pod dzwonnicą".

29 marca 2004 r. - Ryba zawsze psuje się od głowy. Zawieszono w czynnościach prokuratora Tadeusza M. przez wiele lat pracującego w wydziale do walki z gangami wrocławskiej prokuratury okręgowej. M. nadzorował prokuratorów prowadzących najpoważniejsze śledztwa. Jest podejrzany o przyjęcie łapówki od gangsterów.

29 marca 2004 r. - Trwają prace inwestycyjne na osiedlu Huby i Gaj.  Gaj: powstaje nowy sklep Champion 900 m2 (sieci Carrefour), parking 60 miejsc. Zbieg ul. Krynickiej i al. Armii Krajowej. Przypominamy o gwałtownych protestach mieszkańców z 2001 r.

29 marca 2004 r. - Gaj: Powstaje kolejna stacja benzynowa sieci JET. Zbieg ul. Borowskiej i al. Armii Krajowej.

29 marca 2004 r. - Huby: prowadzone są prace nad dalszym zagospodarowaniem podwórka wspólnoty mieszkaniowej Widna-Armii Krajowej. Na tym etapie prac budowany jest parking samochodowy. Przypominamy, że na  29 marca zaplanowano zebranie wspólnoty - godz. 18.30 (Klub Kolejarza).

28 marca 2004 r. - Urząd Wojewódzki, powołując się na braki formalne i merytoryczne - uchylił wszystkie odmowne orzeczenia sądów administracyjnych  w sprawie sprzedaży gruntów dla mieszkańców bloku przy ul. Ślicznej 2-22.

25 marca 2004 r. godz. 14.00 - Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" przy ul. Bardzkiej 2/4 zaprasza na: kurs zdrowego żywienia (I. Beker, K. Głowacka, Oziembłowska).

25 marca - koncert kameralny w klubie "Pod dzwonnicą".

23 marca 2004 r. - Wandale w przedszkolu "Zielona Łąka". W nocy z poniedziałku na wtorek w przedszkolu przy ul. Ciepłej chuligani wybili 10 szyb. Oj, przydaliby się talibowie.

23 marca 2004 r. - Patrol saperski po raz kolejny (i pewnie nie ostatni) na ulicy Wieczystej. W okolicy stacji transformatorowej odkryto pocisk kalibru 105 mm.

23 marca 2004 r. godz. 17.00 - Ćwiczenia  usprawniające myślenie dla seniorów.  Osiedlowy klub seniora "Pod dzwonnicą".

21 marca 2004 r. - hebrew etno chill-out - KONCERT - z jednej  strony stare hebrajskie pieśni i kantorski śpiew okraszony etnicznymi perkusjonaliami, z drugiej elektroniczne brzmienia i komputerowe loopy + brzmienie saxofonu sopranowego. OPT, Działkowa 15. godzina 19. bilety 10 zł.

20 marca 2004 r. - COUNTRY - KONCERT: MITCH and MITCH. Nowe spojrzenie na country. za Kozłowskiego. OPT, Działkowa 15. godzina 20. bilety 12 zł (w kowbojkach i kapeluszu - 7,5 zł).

19 marca 2004 r. - godz. 14.00 - Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" przy ul. Bardzkiej 2/4 zaprasza na: kurs zdrowego żywienia (I. Beker, K. Głowacka, Oziembłowska).

18 marca 2004 r. - Nasz serwis przechodzi ciągłą ewolucję. Prezentujemy testową wersję strony poświęconej zagadnieniom oświetlenie osiedla, mieszkań, zużycia ciepła itd. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.

18 marca 2004 r. - godz. 16.00 - Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" przy ulicy Bardzkiej 2/4 zaprasza na koncert pt.: DZIWNY ŚWIAT, w wykonaniu uczniów szkoły zawodowej Nr 14. pod kierunkiem D. Kubiak, B. Twaróg i M. Szyszki.

17 marca 2004 r. - godz. 17.00 - Osiedlowy klub "Pod dzwonnicą" przy ulicy Bardzkiej 2/4 zaprasza na odczyt o nadciśnieniu tętniczym.

16 marca 2004 r. - godz. 17.00 - Ćwiczenia  usprawniające myślenie dla seniorów.  Osiedlowy klub seniora "Pod dzwonnicą" przy ulicy Bardzkiej 2/4.

16 marca 2004 r. - klub filmowy Ośrodka Postaw Twórczych zaprasza na “Strukturę kryształu” reż. K. Zanussi.

16 marca 2004 r. - Spotkanie z Małgorzatą Suwaj ze stowarzyszenia "Moje Osiedle" w sprawie powołania na terenie osiedla Osiedlowego Klubu Aktywizacji Zawodowej". Spotkanie organizuje Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Gospodarki Komunalnej RO Huby. Godz. 19.00. ul. Gliniana 55/2.

12 marca 2004 r. godz. 19.00 - klub filmowy Ośrodka Postaw Twórczych zaprasza na pokaz dwóch filmów o Czeczenii: “Czeczenia - widmo śmierci” Krystyny Kurczab-Redlich i “Wojna” Aleksieja Walanowa. Podczas pokazu sprzedawane będą też płyty “12 tysięcy mudżahedinów” Timura Mutsajewa.

12 marca 2004 r. - godz. 16.00 - W osiedlowym klubie seniora przy ulicy Bardzkiej 2/4 rozpocznie się kolejne spotkanie dotyczące zdrowego żywienia. Spotkania prowadzi kadra nauczycielska  Zespołu Szkół Gastronomicznych.

11 marca 2004 r. - Miasto zapowiada podwyżki czynszów z 2,8 zł za metr 2 o 5-15% w ciągu roku. Rozpatrzenie propozycji podwyżek odbędzie się na sesji RM 1 kwietnia.

10 marca 2004 r. - Kamer na osiedli ciąg dalszy. Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta w bieżącym roku powinny pojawić się kamery na budynku Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego - ul. Borowska 105. Uzupełnią one system monitoringu osiedla.

10 marca 2004 r. - Tej nocy, pomimo śniegu i zimna, po raz pierwszy w tym roku na osiedlu można było usłyszeć słowiki (wiadomość z serii Wrocław - Przystanek Alaska).

09 marca 2004 r. - klub filmowy Ośrodka Postaw Twórczych zaprasza na  "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego.

05 marca 2004 r. - W osiedlowym klubie seniora przy ulicy Bardzkiej 2/4 rozpocznie się pierwsze z czterech spotkań dotyczących zdrowego żywienia. Spotkania prowadzi kadra nauczycielska  Zespołu Szkół Gastronomicznych.

05 marca 2004 r. - JAZZ - KONCERT: ECSTASY PROJECT TRIO + projekcje slajdów wrocławskiego podróżnika, Bartosza Kozłowskiego. OPT, Działkowa 15. godzina 21. bilety 10 zł.

03-06 marzec 2004 r. godz. 18.00 - Spotkania organizacyjne w Ośrodku Postaw Twórczych przy ul. Działkowej 15 - nabór do nowych grup warsztatowych: fotografii, robienia filmów, grafiki komputerowej, malarstwa i rysunku, literackiej, nauki gry na perkusji.

02 marzec 2004 r. -Nowa wiadomości w sprawie ekranów akustycznych  przy al. Armii Krajowej (pdf). 

28 lutego 2004 r. - WYDARZENIE - koncert - SICBAY (USA) i VALINA (Austria). Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, godz. 21 (wstęp 15 zł).

27-28 lutego 2004 r. - DRZWI OTWARTE  w Gimnazjum Nr 21 - ul. Jerzego 4. Oferta edukacyjna Gimnazjum  Nr 21 dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2004/2005.

27 lutego 2004 r. - Zgodnie z wcześniejszą obietnicą informacja o przetargu na osieciowanie budynków SM Południe. Rzeczywistym, chociaż tymczasowym, monopolistą w budynkach tej największej na osiedlu Huby spółdzielni (kilkanaście tysięcy mieszkańców)  ma szanse stać się spółka  LANET. Nowe wyliczenia kosztów dostępu.

21 lutego 2004 r. -  zapraszamy na stronę poświęconą budowanemu od lat we Wrocławiu AQUAPARKOWI. Oprócz tego nagrodzona w 2003 r. przez SARP koncepcja zagospodarowania Wzgórza Andersa oraz tajemnicze zamysły budowy Centrum Rekreacji Krzyki.

21 luty 2004 r. -  publikujemy jeden z najważniejszych dokumentów jakie wydała z siebie komisja Rady Osiedla - opinię w sprawie zagospodarowania Browaru Mieszczańskiego i Wzgórza Andersa (pdf).

20 lutego 2004 r. - plenarne posiedzenie Rady Osiedla Huby - godz. 17.30. Miejsce: ul. Gliniana 55/2. Temat wiodący - plany komisji rady i sprawozdanie strażnika osiedlowego z działalności.

20 luty 2004  r. - Być może już wkrótce, podjęte zostaną, wnioskowane przez radę, działania  poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców przy ul. Borowskiej. Otrzymujemy pismo od Biura Rozwoju Wrocławia informujące o wykonaniu projektu zmiany organizacji ruchu wynikającej z wprowadzenia w pas między jezdniami ul. Borowskiej płotków przegradzających. Realizacją inwestycji ma zająć się ZDiK.

19 luty 2004 r. - Otrzymujemy pismo od Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości UM w sprawie możliwości wywłaszczenia nieruchomości położonej na wprost SzP Nr 17 i przeznaczenia jej na cele sportowo-rekreacyjne. Wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie ze względu na ograniczony katalog celów publicznych, które uprawniają do wywłaszczenia, a które to cele nie obejmują funkcji rekreacyjno-sportowej (WNSN.III.7224/66/04).

18 lutego 2004 r. - Wydział Środowiska i Rolnictwa UM przypomina właścicielom i zarządcom o trwającej akcji niszczenia zimujących samic komarów na strychach i w piwnicach budynków. Ponieważ w pomieszczeniach zimują głównie zapłodnione samice, niszcząc je nie dopuścimy do zniesienia jaj wiosną. Porządki na strychach i w piwnicach to tylko jeden z elementów walki z komarami. W dalszej kolejności przewiduje się wydać 185 tys. zł na zarybianie oczek wodnych w mieście owadożernymi karasiami i linami oraz na opryskiwanie parków i pól irygacyjnych z lądu i z powietrza.

16 lutego 2004 r. - od dzisiaj na Dworcu PKP rusza kolejna w mieście restauracja McDonalds. Pomyśleć, że kiedyś o takim wydarzeniu informowałaby prasa ogólnopolska.

14 lutego 2004 r. - Walentynki. Życzenia dla wszystkich zakochanych. Pamiętajcie, nadejdzie taki czas, że będziemy jeszcze obchodzić Dzień Świstaka (dla niewtajemniczonych - 2 lutego).

14 lutego 2004 r. - koncert SKYLINE. Skyline to zespół pochodzący z Pragi. Istnieje od 1997 r. Mimo, że Skyline rozpoczynali karierę jako grupa nastolatków, dziś są lokomotywą czeskiej sceny tanecznej.

11 lutego 2004 - Karnawał muminków  w szkole gastronomicznej.

02 lutego 2004 r.  - Zapraszamy do wyrażania opinii w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni dla obszarów osiedla zamkniętych ulicami: 1) Hubską-Boczną-Nyską-Jesionową, 2) Ślężną-Dyrekcyjną-Borowską-Kamienną. Inicjatywa Departamentu Architektury i Rozwoju UM. Szczegóły. Najnowsze szczegóły kierunków rozwoju przestrzennego miasta (mapa). Pismo rady w sprawie "Zielonego klina" z czerwca 2003 r.

01 lutego 2004 r. - Ciąg dalszy wiadomości w sprawie SKATEPARKU. Odpowiedź na nasza petycję w tej sprawie skateparku dyr. Biura Sportu i Rekreacji UM R. Jurkowlańca. Deklaracje w tej sprawie Prezydenta Dutkiewicza. Skatepark w Browarze przy Hubskiej.

01 lutego 2004 r. - Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15 informuje, że w czasie ferii są prowadzone zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży: wtorki, czwartki 10.30-12.30 (opłata 5 zł).

01 lutego 2004 r. - Świetlica środowiskowa "Pod dzwonnicą" zaprasza dzieci w okresie ferii na zajęcia sportowo-rekreacyjne - od poniedziałku do piątku w godz. 11-16.

31 stycznia 2004 r. - Otrzymujemy odpowiedź z Wydziału Mienia i Geodezji na nasz monit w sprawie komunalizacji części podwórka Gajowa-Przestrzenna (podwórko stało się słynne z "góry śmieci") - sprawa przekazania podwórka w zarząd SM Telbud ma szansę na szczęśliwy finał (pdf).

31 stycznia 2004 r. - Zabawa przy kawie i herbacie w klubie seniora (obok kościoła św. Ducha). Przewidziano występ amatorskiego zespołu muzycznego.

30 stycznia 2004 r. - W kościele św. Ducha przy ul. Bardzkiej 2 odbył się koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu. Tytuł koncertu: "Miłość w darze Ci niesiemy".

30 stycznia 2004 r. - Sprawy sklepu Lidl z ul. Hubskiej ciąg dalszy.

25 stycznia 2004 r. - W życie wchodzą nowe uprawnienia straży miejskiej. Między innymi Straż Miejska może karać mandatami za przekroczenie prędkości i przejazd na czerwonym świetle.

25 stycznia 2004 r. - Koncert KORMORANÓW. Zapraszamy wszystkich ceniących ten awangardowy zespół za ich spontaniczność i niekomercyjność oraz "teatralność" muzycznych prezentacji. Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, godz. 20 (wstęp 13 zł).

23 stycznia 2004 r. - Zapraszamy na wernisaż obrazów i rysunków Bartosza Milewskiego oraz pokaz filmu "Oceany". Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, godz. 18 (wstęp wolny).

16 stycznia 2004 r. - Skandal z zezwoleniem na przebudowę wjazdów w ul. Hubską. Brak kompetencji, głupota, poświadczenie nieprawdy przez urzędnika państwowego? Szczegóły w skardze do wiceprezydenta (pdf).

15 stycznia 2004 r. - Ostateczne stanowisko w sprawie wykonania pomiarów hałasu, a tym samym montażu osłon akustycznych na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej. W piśmie z grudnia 2003 r. ZDiK stwierdza, że przekroczenie hałasu jest nieznaczne i nie ma tym samym podstaw do wykonania pomiaru hałasu wewnątrz budynków położonych w pobliżu Obwodnicy Śródmiejskiej (pdf).

14 stycznia 2004 r. - Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o działalności w roku 2003. Najważniejsze prowadzone sprawy.

11 stycznia 2004 r. - Dociera do nas informacja, o tajemniczym inwestorze, który zaplanował budowę hotelu na terenie basenu przy ul. Ślężnej i pobliskich warsztatów - ul. Ślężna 76 82. Dodajmy, że miasto rozważa ten teren jako rezerwę m. in. pod aquapark. Kto jest inwestorem?

11 stycznia 2004 r. - Spółka Gant, inwestor budynku przy ul. Ślicznej 22A-E, informuje, że oddawany do użytku budynek, będzie monitorowany za pomocą kamer (przewiduje się jego ochronę). Informacja ma związek z zapytaniem RO Huby o możliwość włączenia budynku z system monitoringu osiedla.

09 stycznia 2004 r. - Zapraszamy na wernisaż rozpoczynający wystawę fotografii artystycznej Anny Wajs. Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, godz. 19 (wstęp wolny).

09 stycznia 2004 r. - nowe zasady dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego na Dolnym Śląsku.

07 stycznia 2004 r. - wypadek na budowie Osiedla Ślicznego - podczas składania dźwigu przygniecionych zostało dwóch robotników.

07 stycznia 2004 r. - wojewoda odwołał wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego pana J. Milera.

01 stycznia 2004 r. - poszukujemy lokum dla naszego czytelnika...


KALENDARIUM - archiwum
2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

 

Kalendarz Ołbin

Listopad 2017
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Ołbin - najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Ołbin - Galeria

Brak grafik

cui

Osiedle Ołbin
ul. Na Szańcach 14
50-320 Wrocław
tel. 71 32 11 348
 olbin@osiedle.wroc.pl