Kontrast

Nowa Rada Osiedla Widawa

Paweł Panowicz

Rada Osiedla Widawa

 

SORTOWNIA I SPALARNIA ODPADÓW

Paweł Panowicz

IMG 1166Protest przeciw spalarni śmieci przy ulicy Obornickiej!!!

 

Niedziela 30 kwietnia 2017 r., godz. 11.45, rozpoczął się protest mieszkańców Wrocławia przeciwko budowie spalarni odpadów przy ul. Obornicka 195. Relację z protestu przeprowadziła TVP3 -

Głos Regionów „na żywo” na antenie ogólnopolskiej w godz. 12.10-13.00.

Do udziału w programie zaproszeni zostali mieszkańcy Wrocławia, eksperci z Politechniki Wrocławskiej, urzędnicy i przedstawiciele firmy Fortum. Mieszkańcy wyrazili swój stanowczy sprzeciw budowie spalarni śmieci.

Mieszkańcy  północnych osiedli Wrocławia protestują przeciwko budowie sortowni śmieci i elektrociepłowni na paliwo z odpadów przy ulicy Obornickiej. Zdaniem protestujących takie inwestycje nieodwracalnie skażą środowisko i narażą mieszkańców na problemy zdrowotne. IMG 1165

IMG 1167

IMG 1159

 

Przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu planuje się wybudowanie elektrociepłowni o mocy 225 MWt opalanej węglem kamiennym i paliwami alternatywnymi w tym: opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe, odpady zwierzęce, itp. Ilość odpadów paliw alternatywnych i osadów ściekowych ma wynosić do 240 000 000 kg/rok.

Na sąsiednich działkach, na terenie koło ronda Kielara, między ulicami Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Obornicką i Irysową ma także powstać składowisko i sortownia odpadów.

Planując to przedsięwzięcie inwestycyjne nie przeprowadzono konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych. Lokalizacja elektrociepłowni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się negatywnie szczególnie na jakości życia mieszkańców osiedli zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste powietrze i zielone miejsce do zamieszkania.

Protest 2

W dniu 23-03-2017 r. na rynku wrocławskim protestowali mieszkańcy Wrocławia przeciwko powstaniu sortowni i spalarni śmieci. Złożono petycje do Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Wrocławia. Była telewizja, radio oraz miejscowa prasa.

Protest w rynku

Jest już petycja online w sprawie elektrociepłowni-spalarni (wkrótce będzie druga w sprawie sortowni odpadów) - PODPISUJCIE PRZEKAZUJCIE DALEJ!

Poniżej link do petycji:

https://www.petycjeonline.com/spalarniawroclaw

link do informacji o nowym planie miejscowym pod sortownię terenu przy rondzie Kielara wzdłuż obwodnicy w stronę Żmigrodzkiej):
Punkt 23 i uzasadnienie:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/416/25925/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xxxvii-dnia-23-marca-2017-r-godz-12-00

http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/Sesje_porzadki/840-17%20uzasadnienie.pdf

link do informacji o postępowaniu środowiskowym:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/384/23349/wsr-oos-6220-165-2016-an

Link do informacji o spalaniu paliw alternatywnych i odpadów:

http://www.spalarnia.slask.pl/10-argumentow-przeciwko-budowie-spalarni-odpadow-w-polsce,674.html

poniżej kilka cytatów o spalaniu odpadów:

"Spalanie odpadów jest najdroższą metodą ich niszczenia"
"Przy sprawnie funkcjonującym systemie recylizacji i kompostowania odpadów komunalnych, można z powodzeniem odzyskać od 40 do 75% surowców wtórnych."
"Nie da się uniknąć zanieczyszczeń. W nowoczesnych spalarniach, na 3 tony spalonych odpadów przypada 1 tona pozostałości w postaci pyłów i żużli. Zarówno w żużlu, jak i pyłach znajdują się substancje niebezpieczne w wysokich stężeniach.[...] Część toksyn pozostałych ze spalania to metale ciężkie, które zostają uwolnione z odpadów, w których były związane. [...] Spalarnia odpadów komunalnych w Wiedniu, uchodząca za najbezpieczniejszą na świecie, składuje najbardziej toksyczną część pozostałości po spalaniu w wyrobiskach solnych poza granicami kraju (tak jakby to były wysokoaktywne odpady promieniotwórcze). Wszystko to podnosi wymiernie koszty spalania, a w dodatku nie rozwiązuje problemu rosnącej “góry” pyłów". Poza żużlem i pyłami, “produktem” spalania odpadów są ścieki, powstające podczas chłodzenia żużlu z paleniska. [...] Otrzymane w efekcie ścieki zawierają szereg zanieczyszczeń takich jak fenole, cyjanki, fluorki, arsen i metale ciężkie. Może się okazać, że ich stężenia przekraczają dopuszczalne wartości dla ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych".

"Dokładna ilość związków chemicznych powstających w procesie spalania odpadów nie jest znana. Dotychczas określono ich liczbę na około tysiąca, jednakże naukowcy uważają, iż jest ich dwu, a nawet trzykrotnie, więcej. Poza wymienionymi wcześniej metalami ciężkimi, do najgroźniejszych należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs) i polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich i także powstającą w procesie spalania odpadów jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p-dioksyna (TCDD). Jest ona 10.000 razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Poprzez swoje zdolności bioakumulacyjne odkłada się w tkance tłuszczowej i migruje w łańcuchu pokarmowym. Przedostając się do organizmu człowieka powoduje m.in. kancerogenność, teratogenność, obniżenie odporności immunologicznej, osłabienia procesów wzrostu, osłabienie zdolności rozrodczych, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Amerykańska Agencja Ochrony środowiska, która prowadzi obecnie intensywne badania nad wpływem dioksyn na organizm człowieka, zamierza zaliczyć związki dioksyn do tzw. grupy A, czyli grupy rozpoznanych związków kancerogennych powodujących nowotwory u ludzi. [...]

"Wyniki pomiarów z próbnego spalania nie odzwierciedlają warunków normalnego funkcjonowania spalarni odpadów.
Dla każdej spalarni przeprowadza się próbne/testujące spalanie (z ang. trial burn), które ma określić, czy instalacja spełnia wymagane normy. Test ten przeprowadza się w optymalnych warunkach technicznych, na nowej instalacji i przy z góry określonym, znanym składzie odpadów.Taki wyrywkowy test nie odzwierciedla rzeczywistego funkcjonowania pieca spalarni, bowiem w normalnych warunkach trafiają do niego odpady o składzie zmieniającym się z godziny na godzinę. Nie ma świecie instalacji, w której prowadzona byłaby ciągła kontrola emisji wszystkich związków powstających w procesie spalania. Nawet tak niebezpieczne związki jak dioksyny i furany nie mogą być poddane stałemu monitoringowi, choćby ze względów ekonomicznych – koszt wykonania jednej próbki dla tych substancji wynosi w Niemczech od 3000 do 5000 DM. Nie jest to także możliwe ze względów technicznych."

WYBORY DO RADY OSIEDLA WIDAWA

Paweł Panowicz

 

W dniu 23 kwietnia mieszkańcy Osiedla Widawa wybierali radnych do Rady Osiedla Widawa. Kandydowało 21 osób. Poniżej lista kandydatów z iloiścią otrzymanych głosów. Kandydaci w ilości 15 osób, którzy otrzymali największą liczbę głosów wchodzą w skład Rady.

Poniżej fragment protokołu z wynikami głosowania przeprowadzonych wyborów do rady.:

IMG 1152

Gratulujemy Radnym wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego osiedla.

Ustępujący Zarząd Osiedla Widawa

  

PRZETARGI - OGŁOSZENIA

Paweł Panowicz

Ogłoszenia o przetargach ul. Zygmunta Markowskiego dz. nr 16/8, ul. Zygmunta Markowskiego, dz. nr 16/9 do wglądu w załącznikach po naciśnięciu kursorem tytułu: 'PRZETARGI - OGŁOSZENIA"

Organizacja ruchu na ul. Kominiarskiej

Paweł Panowicz

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2017 nastąpi zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Kominiarskiej etap 7 faza B (odcinek od Pełczyńskiej do Lawendowej str. P) - szczegóły w załączniku.


Skanska S.A. jako Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa we Wrocławiu” zgłasza wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na ulicy Kominiarskiei — etap 7 faza B Zatwierdzenie WIM-ERZ.7221.30.2017 .PM.

Wprowadzenie etapu nastąpi:

25.04.2017 0 godzinie 11.00.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Generalnego Wykonawcy:

Kierownik Budowy: Arkadiusz Struzik +48 797 019 091

Kierownik Robót: Marcin Weremczuk +48 502 746 559

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu

 

OBSZARY REALIZACJI SAMORZĄDNOŚCI NA OSIEDLU WIDAWA

Paweł Panowicz
 1. ROZWÓJ OSIEDLA – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 2. INFRASTRUKTURA – komunikacja miejska – uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej usprawniającej połączenie Osiedla z innymi częściami miasta, chodniki, budownictwo mieszkaniowe, ochrona terenów zielonych i obszarów o dużej wartości historycznej ( ruiny grodziska), zagospodarowanie nabrzeża Widawy z przeznaczeniem na rekreację, miejsca spacerowe i wypoczynkowe…
 3. EDUKACJA – budowa zespołu szkolno – przedszkolnego (szkoła, przedszkole, żłobek).
 4. KULTURA – budowa centrum działań twórczych (np. Osiedlowy Dom Kultury)
  i miejsca spotkań mieszkańców w ramach aktywizacji społecznej – Klub Seniora, Klub Młodzieżowy, Chór, Kluby działań twórczych, biblioteka osiedlowa…
 5. SPORT I REKREACJA – rewitalizacja boiska – budowa bieżni, zaplecza, trybun a najlepiej budowa boiska typu ORLIK, budowa miejsc (enklaw) aktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku dla różnych grup wiekowych ( jedną z ze zrealizowanych elementów jest urządzenie siłowni na wolnym powietrzu).
 6. BEZPIECZEŃSTWO – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – budowa ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych, zatok postojowych i miejsc parkingowych, placów zabaw dla dzieci i miejsc spędzania wolnego czasu dla młodzieży i osób starszych.
 7. HANDEL I USŁUGI.
 8. BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI OSIEDLA – min. podniesienie estetyki i elegancji Osiedla.
 9. POZYSKIWANIE, UCZESTNICTWO I PARTNERSTWO W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ – określenie obszarów współpracy z sąsiednimi Osiedlami i miejscowościami.

RADA OSIEDLA WIDAWA

Autobusy

Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej
w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta (478 174 zł):
Lipa Piotrowska i Widawa:
ul. Pełczyńska - dokończenie robót związanych z budową chodnika i odtworzeniem nawierzchni po sieciach,
ul. Kominiarska - kontynuacja
 
robót związanych z budową chodnika, renowacją rowów i przepustów, odtworzeniem nawierzchni po sieciach oraz budową progów zwalniających,
ul. Kaletnicza - punktowe wzmocnienie rowu,
ul. Strażacka, Księgarska - dokończenie budowy progów zwalniających,
Polanowice-Poświętne-Ligota:
ul. Kamieńskiego - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Starościńskiej do Polanowickie,
Psie Pole-Zawidawie:
ul. Zatorska 5 - budowa przyłącza ks do budynku gminnego.

Wykonanie oświetlenia na ulicach: Grawerskiej i Strażackiej
(dokończenie montażu oświetlenia na pozostałej części ulicy), oświetlenie ul. Zegarmistrzowskiej
od skrzyżowania z ul. Strażacką w stronę nasypu autostrady.
Nie ujete ze względu na ograniczone środki finansowe (szacowany koszt
  728 000 zł).
Zamontowanie barier zabezpieczających rów melioracyjny na ul. Grawerskiej lub ułożenie kręgów kanalizacyjnych odprowadzających wodę a następnie zasypanie rowu.
Brak zadania w planach.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę choodników i ścieżek rowerowych oraz kanałów MTK w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do ul. Sułowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1 569 000 zł).  Z uwagi na trudności techniczne w 2017 roku zostanie zlecona jedynia dokumentacja projektowa
Przebudowa ul. Sułowskiej w celu wyznaczenia chodników i dróg rowerowych 
(2 392 000 zł).
Przebudowa Mostu Widawskiego - udział miasta w inwestycji-DZMiUW (555 000 zł).
Budowa ul. Lawendowej (PARCEL) Osiedle Lipa Piotrowska i Osiedle Widawa (506 000 zł).
Zaplecze socjalne boiska osiedlowego ze świetlicą i pomieszczeniem
dla Rady Osiedla (Kominiarska) (500 000 zł).

Budowa budynku do obsługi boiska sportowego przy ul. Kominiarskiej
- prace przygotowawcze (22 000 zł).

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę choodników i ścieżek rowerowych oraz kanałów MTK w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do ul. Sułowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1 569 000 zł).  Z uwagi na trudności techniczne w 2017 roku zostanie zlecona jedynia dokumentacja projektowa
Przebudowa ul. Sułowskiej w celu wyznaczenia chodników i dróg rowerowych 
(2 392 000 zł).
Przebudowa Mostu Widawskiego - udział miasta w inwestycji-DZMiUW (555 000 zł).
Budowa ul. Lawendowej (PARCEL) Osiedle Lipa Piotrowska i Osiedle Widawa (506 000 zł).
Zaplecze socjalne boiska osiedlowego ze świetlicą i pomieszczeniem
dla Rady Osiedla (Kominiarska) (500 000 zł).
Budowa budynku do obsługi boiska sportowego przy ul. Kominiarskiej
- prace przygotowawcze (22 000 zł).

Strona 5 z 10

Kalendarz Widawa

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3