Kontrast

Przebudowa ulic Parafialnej i Pawiej awiej

Przebudowa ulic Parafialnej i Pawiej

Przebudowa ulicy Parafialnej i Pawiej została podzielona na III etapy. I etap rozbudowa ul.Parafialnej od ronda do ul.Asfaltowej (ukończona)  II etap przebudowa ul.Parafialnej od ronda do ul.Strachowskiego oraz przebudowa ul.Pawiej od ul.Przystankowej do wiaduktu ( zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia 2017r)  III etap przebudowa ulicy Pawiej do ul.Asfaltowej do ul.Przystankowej planowana jest do wykonania w roku 2019. Środki na ten cel są zabezpieczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta. Wykonawcą tych robót będzie firma Bichardt Bau Polska Sp.z.o.o z siedzibą w Siechnicy, która w ramach przetargu zaoferowała najkorzystniejszą cenę i okres gwarancji. Planowane jest zakończenie wszystkich robót w ramach II etapu do końca sierpnia 2017r

Dobry zwyczaj

DOBRY ZWYCZAJ

Kosiarki, piły, młotki milkną wczesnym sobotnim popołudniem na naszym osiedlu. To zwyczaj ,który przyjął się i cieszy wszystkich pragnących ciszy i odpoczynku. Darujemy go nie tylko sobie ale przede wszystkim naszym sąsiadom i bliskim. Lepsza organizacja pracy , a tyle niesie dobrego.

Życzliwi dłużej żyją.

Parki Miejskie

Parki Miejskie

Wpłynęło do nas pismo od Radnego Rady Miejskiej p.Jerzego Sznercha w sprawie propozycji regulaminu korzystania z parków miejskich. W terminach od 25V do 15VI odbędą się konsultacje z mieszkańcami .Po zebraniu uwag i pomysłów pan Jerzy Sznerch przygotuje stosowny projekt uchwały i przekaże go do RM celem dalszego procedowania. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 4VI od godz. 9-20 w parku Staszica. Będzie można porozmawiać z radnym i złożyć w formie papierowej uwagi i propozycje. Uwagi można zgłaszać do 5 czerwca w formie papierowej na adres Biura ds.Partycypacji Społecznej UM Wrocławia ul.GZapolskiej 4 oraz poprzez formularz elektroniczny na specjalnej stronie: www.wroclaw.pl/regulamin-parkow

aktualności

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców osiedla na festyn z okazji Dnia Dziecka  w dniu 1.06.2016r w godz. 10 - 12 na boisku szkolnym przy ul.Przystankowej 32 ( w razie deszczu bawimy sie na sali gimnastycznej). W programie: * malowanie twarzy * balonowe show * bańki mydlane * spektakl teatralny * pokaz ,,wyginam śmiało ciało" * sportowa   olimpiada * szczudlarz * dmuchana zjeżdżalnia * wata cukrowa

Jak nas widzą ...

,,Jak nas widzą , tak nas piszą” porzekadło nic nie straciło na aktualności Nasze osiedle znów tonie w śmieciach i psich odchodach. Chodniki ,skwery i trawniki są pełne nieczystości. Wiosny tylko patrzeć więc najwyższy czas zadbać o czystość naszego otoczenia.. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców właścicieli psów, zabierz na spacer woreczek i sprzątnij po swoim pupilu. By przyjemniej nam się mieszkało spotkajmy się przy wspólnym sprzątaniu. Dokładną datę podamy na stronie internetowej RO oraz na tablicy ogłoszeniowej przy kościele. ,,Jak nas widzą tak nas piszą” – to niech piszą ,że u nas czysto i przyjemnie.        

Aktualności

Ważne wiadomości dla mieszkańców

Remont ulic Pawiej i Parafialnej (od ronda do ul.Pszczelarskiej) rozpocznie się ok. czerwca równocześnie na obu ulicach - marzec przetarg na wykonawcę - czerwiec rozpoczęcie robót. Wykonawcy mają 1 rok na ukończenie prac.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2015 – siłownia zewnętrzna na ul.Pawiej – do czerwca mają trwać prace projektowe - około lipca przetarg na wykonawcę - wrzesień, październik rozpoczęcie robót

Odpady BIO (brązowy worek) będą wywożone od marca.

Prosimy o wystawianie worków BIO i żółtych na plastiki wieczorem w dzień poprzedzający ich odbiór ( ponieważ nie stanowią elementu dekoracyjnego naszego osiedla )

Strona 1 z 2

Kalendarz Wojszyce

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

cui

Osiedle Wojszyce
ul. Pawia 20
52-235 Wrocław
tel. 71 364 47 85
wojszyce@osiedle.wroc.pl

Początek strony