logo wrocławia

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przesłało do Zarządów osiedli materiały dotyczące planu wydatków Osiedli na rok 2018.

Kwotę wydatków należy podzielić na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załączonym wykazem zadań ujętych w projekcie planu wydatków na 2018 rok)
Z uwagi na konieczność dostosowania planowania budżetów Osiedli do zasad planowania obowiązujących dla wszystkich jednostek Gminy Wrocław, prosimy o uwzględnienie zasady zaokrąglania kwot w poszczególnych paragrafach i zadaniach do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/690/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXIX/2469/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety, „wysokość środków przeznaczonych na diety nie może przekroczyć 30% wysokości środków finansowych ustalonych na podstawie liczby mieszkańców”.

W przypadku planowania środków finansowych na wydatki związane z umowami zleceń z osobami fizycznymi (§ 4170/999 – wynagrodzenie brutto), należy uwzględnić ewentualne składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (§ 4110/510 – 17,46% od kwoty wynagrodzenia brutto) oraz składki na fundusz pracy (§ 4120/530 – 2,45% od kwoty wynagrodzenia brutto). Ustalenie wymagalności odprowadzenia składek następuje każdorazowo na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy, które powinno być dołączone do wniosku Zarządu Osiedla dotyczącego zawarcia umowy z osobą fizyczną. Przedmiotowe wnioski muszą uwzględniać obowiązującą obecnie w umowach cywilno-prawnych minimalną stawkę wynagrodzenia, wynoszącą 13,00 zł brutto za jedną godzinę pracy.

W przypadku realizacji przez Osiedle dodatkowych zadań społecznych (np. klub seniora, centrum aktywizacji dzieci i młodzieży) prosimy o uwzględnienie w projekcie planu wydatków konieczności poniesienia z tego tytułu wydatków w I kwartale 2018 roku, do czasu uruchomienia dodatkowych środków, przekazywanych na ten cel przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego lub Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Zgodnie z § 24 Statutu Osiedla, przygotowywanie projektu planu finansowego należy do wyłącznej właściwości Zarządu Osiedla. W związku z powyższym, prosimy o sporządzenie przez Zarząd Osiedla projektu planu wydatków i dostarczenie go (wraz z uchwałą Zarządu w sprawie jego przyjęcia) do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w terminie do dnia 01.09.2017 r. (możliwe jest również przekazanie zeskanowanych, podpisanych dokumentów - Uchwały Zarządu wraz z projektem planu wydatków - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Ostatnio dodane

Początek strony