ikona powrotu do strony głównej osiedli

logo fundusz 01

Szanowni Państwo,

zapraszamy do skorzystania ze skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych Funduszu Czasu Wolnego, który przewiduje wsparcie inicjatyw społecznych, integracyjnych, zdrowotnych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców. Zachęcamy do podejmowania inicjatyw we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi). Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:

1) jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,

2) cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,

3) jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,

4) cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 10 maja 2018 roku.

Więcej szczegółów i kryteria oceny można znaleźć w regulaminie projektu.

- regulamin funduszu oraz formularze ofert.

Ostatnio dodane