logo wrocławia

Rusza Senioralny Fundusz Wyjazdowy, z którego skorzystają wrocławscy seniorzy!

To świetna pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i nowy sposób dofinansowania wyjazdów dla seniorów - w ramach Funduszu seniorzy działający przy organizacjach pozarządowych oraz przy wrocławskich samorządach osiedlowych mogą otrzymać dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów, wycieczek oraz realizację związanych z nimi działań integracyjno-edukacyjnych. Wymogiem formalnym jest udział grupy co najmniej 25 seniorów w wieku 60+.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można ubiegać się w ramach konkursu oraz łączne wsparcie finansowe dla jednego Osiedla wynosi 5 tysięcy złotych. Można z niej dofinansować na przykład przejazd, zakwaterowanie, bilety wstępu, wynagrodzenie przewodnika.

Realizacji każdego z wyjazdów muszą towarzyszyć po jego zakończeniu dodatkowe działania integracyjne lub edukacyjne w formie wystaw, prezentacji, spotkań integracyjnych, lekcji poglądowych w szkołach.

 

Termin składania ofert upływa 18 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.

Niezbędne dokumenty można pobrać z: formularze ofert.

SFW insfrukcja 2019

Ostatnio dodane

Początek strony