logo wrocławia

plakat MPA

Nowe konsultacje społeczne. Mamy Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. Do 26 maja konsultujemy zaproponowane w nim karty działań adaptacyjnych. 4 wiodące zagadnienia to: woda, zieleń, infrastruktura / bezpieczeństwo, budownictwo. Weź udział w tematycznych spotkaniach (6 -  wszystkie w Mediatece), wypowiedz się w ankietach, zaproponuj konkretne działania i priorytety. 

Tu więcej informacji:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta

Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku 
przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA). Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska.

Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia. Dyskusję podzieliliśmy na 4 tematyWodaZieleńInfrastruktura i bezpieczeństwo oraz BudownictwoDo 2 kwietnia wyślij formularz z propozycją zadań dotyczących poszczególnych tematów. Następnie w kwietniu bądź na 4 spotkaniach, podczas których omówimy te zadania i wybierzemy najważniejsze. Całość poprzedza spotkanie otwierające (26 marca), a zamyka - podsumowujące (21 maja).

Zapoznaj się z kartami działań, a następnie zgłoś swoją opinię i bądź z nami na spotkaniach!

Harmonogram

 Konsultacje będą się odbywać według poniższego harmonogramu:

 19.03 – 2.04.2019 | FORMULARZ OPINII

  • 26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE
  • 9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda
  • 16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń
  • 23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo
  • 29/30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo
  • 21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Wszystkie spotkania będą się odbywać w MEDIATECE, przy pl. Teatralnym 5.

 Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wypowiedz-sie-w-klimacie-miasta

Ostatnio dodane

Początek strony