logo wrocławia

FCW2019 logoSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego (tura uzupełniająca), skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych.

Program ma za zadanie zagospodarować czas w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców.

Przypominamy, że obligatoryjne jest podejmowanie tych działań we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi).

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 31 października 2019 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:

jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.

Niezbędne dokumenty można pobrać z: formularze ofert.

Ostatnio dodane

Początek strony