logo wrocławia

RO Grabiszyn colour 150

 

Zarząd Osie­dla jest wy­bie­rany przez Radę Osiedla z grona radnych. Stanowi on organ wykonawczy Osiedla - na co dzień kieruje wszystkimi działaniami samorządu Osiedla.

Idea, która nam przyświeca – to odpowiedzialne reprezentowanie głosu mieszkańców, skuteczne pozyskiwanie funduszy na działania infrastrukturalne i społeczne, dbałość o zrównoważony, zielony rozwój osiedla, organizacja wartościowych zajęć i wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w sprawy osiedla wyrażane zgłaszanymi wnioskami, rozmowami, udziałem w konsultacjach – są one dla nas najważniejszą wskazówką.

Działajmy dalej wspólnie!

Anna Daleszyńska

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

 

Zarząd Osiedla:

o   Prze­wod­ni­cząca Za­rządu Osie­dla – Anna Daleszyńska

o   Wi­ce­prze­wod­ni­czący - Janina Pławnicka

o   Se­kre­tarz Osie­dla - Katarzyna Bańcerowska

o   Skarb­nik Osie­dla  - Maria Kostrzewa-Żołnież

o   Czło­nek Za­rządu - Czesław Bieś

Początek strony