logo wrocławia

Deklaracja dostępności Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS)

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WCRS.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • część dokumentów PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej ( brak informacji o rodzju otwieranych lub pobieranych dokumentów, tekst wyjustowany)
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rymaszewska-Dybała.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Adres: pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Główna

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście od pl. Dominikańskiego 6, dwa wejścia od ul. Klemensa Janickiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Do wejścia od pl. Dominikańskiego 6 prowadzi platforma schodowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dojazdu do dźwigu osobowego.

Przy jednym z wejść od ul. Klemensa Janickiego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku gdzie znajduje się dźwig osobowy. Dźwig umożliwia poruszenie się między piętrami parter, piętro 1, piętro2. Winda nie wjeżdża na piętro 3 – podwoduje to utrudnienie w dostępie.

Wejście od pl. Dominikańskiego 6 jest przeznaczone dla pracowników i pacjentów Wrocławskiego Centrum Zdrowia oraz osób niepełnosprawnych.Jedno wejście od ul. Klemensa Janickiego przeznaczone są dla pracowników WCRS, a kolejne dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Na piętrze 3 występuje różnica poziomów utrudniająca poruszanie się na wózku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Budynek ul. Koreańska 1a Wrocław – lokal usadowiony na podwyższonym parterze

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do lokalu prowadzi 1 wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, są to schody z barierką. W budynku brak jest windy oraz platformy schodowej. Dostępność do budynku osoby niepełnosprawnej jest możliwa po wcześniejszym kontakcie z organizacją: http://madeinbrochow.wroclaw.pl/kontakt/ lub https://brochow.wroclaw.pl/

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nie posiada toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.

Budynek nie posiada miejsc parkingowych.

W okolicy budynku istnieje infrastruktura komunikacji miejskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Budynek ul. Wiejska 2/4 Wrocław – budynek wielolokalowy.

 Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek położony jest na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i Karmelkowej. Lokal Rady Osiedli zlokalizowany jest w poziomie parteru do którego prowadzili wejście z ulicy Wiejskiej bezpośrednio z chodnika biegnącego wzdłuż budynku. Przy wejściu do lokalu jest próg o wysokości 8 cm ze spadkiem do poziomu nawierzchni chodnika. Wszystkie pomieszczenia w obrębie lokalu Rady Osiedla występują na jednym poziomie dla których nie występuje utrudnienia poruszania się na wózku.

Lokal nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

W wnętrzu podwórzowym znajdują się 3 miejsca parkingowe bez wyznaczonej strefy parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest infrastruktura komunikacji miejskiej ( autobusy).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Dodatkowy pomieszczenia znajdują się na poddaszu budynku do którego prowadzi odrębne wejście poprzez drewnianą klatkę schodową od ul. Wiejskiej. Klatka schodowa jednobiegowa 12 stopniowa o wysokości 18cm niedostosowana do komunikacji osób niepełnosprawnych. Lokal zajmowany przez Radę Osiedla na poddaszu stanowi adaptacje lokalu mieszkalnego. Budynek nie posiada windy.

 

Budynek ul. Blacharska 12/1 Wrocław – lokal posadowiony na parterze

Do siedziby Rady Osiedla można wejść od strony północno-zachodniej narożnika budynku bezpośrednio z chodnika biegnącego wzdłuż budynku przy ul. Blacharskiej. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku z chodnika na szerokości 120cm uformowano łagodny najazd niwelujący 15cm stopień umożliwiający pokonanie bez przeszkód wysokiego progu drzwi wejściowych wózkiem inwalidzkim. W wewnątrz lokalu Rady Osiedla występuje różnica poziomów wysokości bez najazdów utrudniających poruszanie się na wózku. Z wiatrołapu prowadzą przeszklone drzwi zapewniające doświetlenie światłem dziennym ciemnego korytarza o szerokości 160cm, z którego prowadzi wejście do pomieszczenia technicznego na jednym poziomie podłogi. W dalszej części wielopoziomowego korytarza znajduje się przeszkoda różnicy wysokości dwóch stopni schodowych wynoszącej 2 x 14cm prowadząca do części socjalno-biurowej lokalu. Toaleta jest wyposażone w uchwyty i poręcze przystosowane dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca swobodne poruszanie się na wózku. Kolejna część korytarza prowadzi do sali konferencyjnej przez przeszkodę dwóch stopni schodowych o wysokości 2 x 14cm. Stopnie na korytarzu wyposażono dodatkowo w poręcze zamontowane na ścianie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Budynek zlokalizowany jest bezpośrednio na rogu ulicy Blacharskiej wzdłuż, której parkowane są pojazdy bez wydzielonej strefy miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest infrastruktura komunikacji miejskiej (autobusy).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Budynek ul. Stanisławowska 99 Wrocław – lokal posadowiony na parterze

Do siedziby Rady Osiedla można wejść z chodnika prowadzącego od ulicy Stanisławowskiej (frontowa strona budynku), oraz z strony od podwórka przez klatkę schodową (do pokonania trzy stopnie schodowe).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

W obrębie wejścia do lokalu jak i wewnątrz lokalu Rady Osiedla nie występuje różnica poziomów utrudniających poruszanie się na wózku.

Lokal nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wydzielonego parkingu ani wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Możliwość zaparkowania pojazdu istnieje jedynie o podwórka budynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest infrastruktura komunikacji miejskiej ( autobusy).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Pomieszczenie dodatkowe przydzielonego do korzystania przez Radę Osiedla zlokalizowane przy ul. Stanisławowskiej 43 położone w piwnicy jest niezagospodarowane bez widocznych praca adaptacyjnych.

 

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony