pawlowice

12 sierpnia 2015 r. - Trwają prace nad remontem wnętrza podwórkowego wyznaczonego ulicami: Gajowa, Wesoła, Tomaszowska, Przestrzenna - pierwszy wniosek o remont podwórka został złożony w 2003 r. W poprzedniej kadencji RO Huby została przygotowana koncepcja zagospodarowania i projekt. Kluczowymi kwestiami przy tym projekcie była chęć współpracy wszystkich podmiotów z podwórka (społdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) oraz zamiana działek między Skarbem Państwa a gminą Wrocław. Kwestią nieuregulowaną (wg naszej wiedzy) pozostaje sprawa remontu na działce nr 21 (Przestrzenna, Tomaszowska).

Fragment opisu z wniosku inwestycyjnego z 2011 r.: "Podwórko po części znajduje się w zasobie komunalnym (Zarządu Zasobu Komunalnego) i zasobie Skarbu Państwa. Od 17 lat trwają starania mieszkańców o zagospodarowanie terenu. W okresie ostatnich kilkunastu lat teren nie był remontowany, infrastruktura rekreacyjna, zieleń zostały doszczętnie zniszczone. Wielokrotnie z terenu usuwano dzikie wysypiska śmieci lub gruzu (jednorazowo ZGO wywoził do kilku ton (!) śmieci). Panujący bałagan potęgowany jest przez przypadkowo parkujące samochody. Do RO Huby wielokrotnie wpływały od mieszkańców prośby o uporządkowanie ww. terenu, przywrócenie mu dawnych funkcji, oświetlenie, ograniczenie zagrożeń ładu i porządku. W 2007 roku Rada zorganizowała spotkanie ze wszystkimi zarządcami budynków położonych przy podwórkach, na którym ustalono, że zostanie wyznaczony z ich grona jeden podmiot, który rozpocznie starania o uporządkowanie ww. terenu. W 2007 roku zarządzeniem Prezydenta część terenu przekazano w administrowanie na 3 lata SM „Telbud” z adnotacją o urządzeniu i ogrodzeniu placu zabaw na koszt gminy. W roku 2008, 2009 miały miejsce zaawansowane negocjacje pomiędzy ZZK a przyszłymi użytkownikami podwórka. Wyłoniono wykonawcę koncepcji zagospodarowania. Zapowiedziano realizację inwestycji. Wniosek o zagospodarowanie po raz pierwszy złożony został w 2003 r.".

I jako ciekawostka - "Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Przestrzenna, Tomaszowska, Wesoła, Gajowa we Wrocławiu. Nazwa i adres wybranego Wykonawcy: PRB - Metal Bud sp. z o.o., ul. Strachocińska 211; 51-518 Wrocław, z ceną ofertową 816.388,46 zł brutto".

2015 08 Gajowa Tomaszowska 2

2015 08 Gajowa Tomaszowska 1

2015 08 Gajowa Tomaszowska 3

 

Osiedle Huby
ul. Gliniana 55/2
50-525 Wrocław
71 336 96 22
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP