Kontrast

9 października 2015 r. - Nadanie imienia Tadeusza Różewicza Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu - Dziewiątego października 2015 r., dokł‚adnie w 94. rocznicę™ urodzin Tadeusza Różewicza, został‚y sfinalizowane dział‚ania mają…ce na celu uczynienie tego wielkiego poety patronem Gimnazjum nr 21.

2015 10 09 Nadanie imienia G21 2

Film z wręczenia sztandaru.

"Był‚o nam niezmiernie mił‚o goś›cić‡ dr Mał‚gorzatę™ Różewicz- synową Tadeusza Różewicza, przedstawicieli wł‚adz miasta: wiceprezydenta Miasta Wrocł‚awia, pana Adama Grehla, wizytatora z Dolnoślą…skiego Kuratorium Oś›wiaty, panią… Ewę™ Kassner, dyrektora Departamentu Edukacji, pana Jarosł‚awa Delewskiego, panią… poseł‚ Ewę Wolak, profesora Uniwersytetu Wrocł‚awskiego, pana Janusza Deglera, dyrektora Teatru Polskiego, pana Krzysztofa Mieszkowskiego, księ™dza kanonika Bogdana Grabowskiego i wielu innych znamienitych goś›ci. Uroczystoœść prowadzili: pani wicedyrektor Danuta Piszczek i pan Maciej Dębiczak.

Tego dnia dyrektor Gimnazjum nr 21, pani Ilona Zioł‚o otrzymał‚a od pana wiceprezydenta Wrocł‚awia akt nadania naszej szkole imienia Tadeusza Różewicza oraz sztandar ufundowany przez wł‚adze miasta, który z kolei przekazał‚a społ‚ecznoś›ci uczniowskiej. Kolejnym elementem uroczystoś›ci był‚o odsł‚onię™cie tablicy pamią…tkowej poś›więconej patronowi ufundowanej przez wł‚adze miasta, rodziców, uczniów i grono pedagogiczne naszej szkoł‚y. Znamienici goś›cie (p. wiceprezydent Wrocł‚awia Adam Grehl, dr Mał‚gorzata Różewicz, pani wizytator Ewa Kassner, dyrektor Departamentu Edukacji, p. Jarosł‚aw Delewski, prof. Janusz Degler, dyrektor Teatru Polskiego, p. Krzysztof Mieszkowski, ksią…dz kanonik Bogdan Grabowski, pani poseł Ewa Wolak oraz p. Barbara Bieganek- wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 21) zostali uhonorowani pamią…tkowymi medalami. Po cz궛ci oficjalnej nasi uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Przygotowania do tej części trwał‚y naprawdę™ dł‚ugo. Poprzedzały je bowiem projekty edukacyjne zwią…zane z gromadzeniem wiedzy na temat Tadeusza Różewicza. Udał‚o nam się™ przeprowadzić wywiady z: panią… doktor Mał‚gorzatą Różewicz (synową… poety, znawczynią… i komentatorką… Jego twórczoś›ci, pracującą… na Uniwersytecie Wrocł‚awskim), panem Krzysztofem Mieszkowskim (dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocł‚awiu), panią… Ewą Skibiń„ską… i panem Tomaszem Lulkiem (aktorami tegoż teatru) oraz panią… Elżbietą… Mał‚ecką… z dział‚u literackiego Teatru Polskiego. Fragmenty tych rozmów wykorzystane został‚y w czasie imprezy. Dodatkowo usł‚yszeć też mogliś›my sondę™ uliczną… na temat wiedzy mieszkań„ców naszej dzielnicy o T. Różewiczu, wykonanie wiersza poety przez aktorów i pracowników szkoł‚y, fragment filmu ze złożenia kwiatów na grobie poety w Karpaczu. Przyję™liś›my dość‡ prostą… konwencję™ uroczystoś›ci. Nasz program opatrzony został‚ tytuł‚em "ŚšWIAT ZAMKNIʙTY W SZUFLADZIE"€. Ską…d tytuł‚? Wł‚aś›nie z informacji o naszym patronie, dla którego niezwykle ważne był‚o biurko, a w nim szuflada, w której gromadził wszystko, co uznał‚ za istotne. I wł‚aś›nie to biurko stanowił‚o najistotniejszy element scenografii. Jego uporzą…dkowywaniem (po ś›mierci poety) zaj곂a się™ wnuczka poety (Julia - w tej roli Zosia Michniewicz z 3d). A potem na scenie pojawiali się™ kolejni Różewicze - prezentują…cy różne lata życia patrona. Byli to: Szymon Orzeł‚, Mateusz Diduszko, Przemek Niedoś›piał‚, Maks Smolarek, Bartek Michalak (wszyscy z 3d), Mateusz Tyniec (3b), Dawid Bę™benek (3c). Był‚ także gł‚os z off-u (matka poety - Bogusia Szymecka z 3d), a na koniec z cudownym wokalem wystą…pił‚a absolwentka naszej szkoł‚y - Ania Cielecka z piosenką… €"Rzeki snu"€. Nie ukrywamy, że piosenka ta wywarł‚a na sł‚uchaczach ogromne wrażenie. To wszystko nie udał‚oby się™ także bez naszego technicznego - Piotra Mał‚eckiego (3d), który kontrolował wszystkie zmiany filmów, podkładów muzycznych, natężenie dźwię™ku itp. Z absolwentów należy także wymienić‡ Oskara Ziarkowskiego, który poś›więcił‚ mnóstwo czasu i energii na zmontowanie tychże filmików i ich fachową… obróbką™, za co raz jeszcze serdecznie dzię™kujemy. Nasi artyś›ci zebrali na koniec ogromne brawa. Program artystyczny (od scenariusza po uroczystość‡) przygotował‚y: p. Marta Podgórska, p. Beata Sę™czkowska-Rudzka i p. Mał‚gorzata Laskowska-Serwin, a cał‚oś›cią… imprezy koordynował‚a p. Elżbieta Raputa. Słowa podziękowania należą się też całemu gronu pedagogicznemu za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu uroczystośœci na każdym jej etapie a w szczególnoœści: p. Annie Niedziałek (z ramienia Samorządu Uczniowskiego), p. Czesławie Haładyn i p. Magdalenie Kempińskiej za dekoracje, p. Katarzynie Furmankiewicz za przygotowanie chóru, tortu, dekoracji, p.Monice Wilczyńskiej i p. Dorocie Gdowskiej-Marek za przygotowanie pocztu sztandarowego, p. Bartoszowi Małeckiemu za nagłoœśnienie. Zapewne nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych w imprezę, niemniej każdemu raz jeszcze serdeczne podziękowania za pracę".

Kalendarz

Listopad 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
 

 

Galeria

  • Huby - małe logo

Osiedle Huby
ul. Gliniana 55/2
50-525 Wrocław
71 336 96 22
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo