pawlowice

27 lipca 2016 r. - Uwaga - zmiana MPZP dla aquaparku - W mieście spotkań i konsultacji społecznych Biuro Rozwoju Wrocławia, działając z upoważnienia prezydenta Rafała Dutkiewicza, uprawia słupową politykę informowania mieszkańców o najważniejszych dla nich działaniach władz. Przy czym nie jest ważne czy chodzi o słup betonowy czy elektroniczny portal. Tym razem rzecz dotyczy MPZP dla aquaparku. Słyszeliście o nim? My też nie do przypadkowego znalezienia na elektronicznym słupie tej oto uchwały.

UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie ulicy Borowskiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 i 904), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku wodnego w rejonie ulicy Borowskiej we Wrocławiu.

§ 2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jerzy Władysław Skoczylas

Załącznik do uchwały nr XXVIII/577/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2016 r.

2016 07 MPZP aquapark

 

Osiedle Huby
ul. Gliniana 55/2
50-525 Wrocław
71 336 96 22
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP