pawlowice

KALENDARIUM 2003 r.
(luty - grudzień)


28 grudnia 2003 r. - ZGO zlikwidowała słynne już dzikie wysypisko śmieci przy ul. Gajowej. Co ważniejsze, przez ZGO rozebrana została osłona śmietnikowa przy której składane były śmieci.

23 grudnia 2003 r. - Upływa termin składania uwag do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86.

21 grudnia 2003 r. - Upływa termin składania uwag do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie drugiej jezdni ul. Borowskiej !

20 grudnia 2003 r. - Otrzymujemy informację z Biura Prezydenta Wrocławia, że dla terenów Wzgórza Andersa przewiduje się sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni w roku 2004 lub 2005.

19 grudnia 2003 r. - Spotkanie opłatkowe dla 50 dzieci z OO-A przy ul. Ciepłej.

17 grudnia 2003 r. godz. 17.00 - Posiedzenie plenarne RO Huby z udziałem przewod. Komisji d/s osiedli RM Wrocławia H. Macały. Zapraszamy mieszkańców.

17 grudnia 2003 r. - Odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Ciepłej. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym kupców z okolicznych sklepów, wolontariuszy z Banku Żywności.

16 grudnia 2003 r. - Może napisać: miało być otwarcie ofert w ramach czwartego przetargu na zarządców 56 tys. mieszkań komunalnych". Kolejny raz rzecz cała została, z przyczyn merytorycznych, odroczona.

15 grudnia 2003 r. - Poświęcenie przez Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza świetlicy przy parafii p.w. Św. Ducha, przy zbiegu ulic, ul.Kamiennej i ul.Hubskiej.

15 grudnia 2003 r. - Wstępne przymiarki nowych właścicieli Browaru Mieszczańskiego do jego zagospodarowania.

15 grudnia 2003 r. - Upływa termin wyznaczony przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dla zarządców nieruchomości położonych przy podwórku Gajowa-Tomaszowska na uprzątnięcie terenu.

13-14 grudnia 2003 r. - Studenci V roku będą udzielać porad w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Dawida 1 (informacja w portierni), w godz. 11-18.

12 grudnia 2003 r. - "(...) i automaty losowe" - Szczęśliwą ręką radni miejscy odrzucili propozycję lokalizacji salonów gier na automatach przy placu Solnym, ul. Kołłątaja i Szybowcowej oraz na dworcu PKP Wrocław Główny.

12 grudnia 2003 r. - Kto z Państwa wie jak wygląda drewniana kładka nad rzeką Oławą, był na pikniku, spacerował w pobliskim lasku? - Los tych prawie dzikich terenów został przesądzony - przebiegać tędy będzie Obwodnica Śródmiejska.

11 grudnia 2003 r. - Występujemy o przekazanie terenu przed Sz. P. Nr 17 na rezerwę inwestycyjną miasta.

10 grudnia 2003 r. - Bezpieczeństwo za grosik? Ile potrzeba pieniędzy aby nasze bezpieczeństwo poprawiło się o 40%.

09 grudnia 2003 r. godz. 10.00 - W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 przy ul. Kamiennej rozpoczęły się II Międzyszkolne Warsztaty i Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy. Warsztaty poprowadzi znany florysta wrocławski - pan Marek Kucharski. Prace będą wystawione w świetlicy "Pod Dzwonnicą" - ul. Bardzka.

08 grudnia 2003 r. - Generał Clausewitz. Co ma wspólnego ten pruski generał z osiedlem Huby? - o tym na stronie.

08 grudnia 2003 r. - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przygotowuje akt oskarżenia przeciwko grupie dwudziestolatków, którzy zorganizowali sieć handlarzy narkotyków na Gaju. Podejrzani działali we Wrocławiu od 2001 r. do lutego 2003 r. Wg innego źródła informacji, ludzi ci są doskonale znani policji. Po spisaniu danych personalnych puszczono ich wolno.

06 grudnia 2003 r. - Przenosimy magistrat na teren osiedla Huby? Nowa koncepcja lokalizacji urzędu miejskiego. Tym razem wybór padł na budynek dyrekcji PKP przy ul. Joannitów. Przypominamy tylko, że kilkadziesiąt metrów dalej przy ul. Glinianej 22 ma przeprowadzić się Starostwo Powiatowe. Na razie sprawa własności budynku czeka w NSA na rozstrzygnięcie.

05 grudnia 2003 r. - Nowe zasady sprzedaży alkoholi we Wrocławiu - nasza analiza i raport Regionalnej Izby Obrachunkowej - już wkrótce.

05 grudnia 2003 r. godz. 17.00 - IV Świąteczny Koncert Charytatywny "Dzieci-Dzieciom" organizowany w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. Wieczystej.

03 grudnia 2003 r. - Już wkrótce oczekujemy ostatecznego rozstrzygnięcia przyszłości boiska przy ul. Ślicznej - trwają negocjacje pomiędzy SM Południe a gminą w sprawie nieodpłatnego przekazania terenu w zamian za zagospodarowanie.

03 grudnia 2003 r. - Potwierdzają się informacje o rozpoczęciu remontu terenu szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 przy ul. Kamiennej. Remont rozpoczyna się w połowie grudnia siłami Zarządu Zieleni Miejskiej.

02 grudnia 2003 r. - Otwarcie ofert firm, które będą dostawcami usług internetowych dla mieszkańców Spółdzielni Południe. Przystąpiło 10 oferentów, pośród których nie ma niestety MPEC-u.

30 listopada 2003 r. - Nowe wyliczenia koszów dostępu do Internetu na osiedlu. Zaskakujące zmiany ! - Nasza analiza.

30 listopada 2003 r. - Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PDF). więcej ....

29 listopada 2003 r. - Kościół św. Henryka przy ul. Gajowej ma już nowe hełmy na wieżach. Dzisiaj dokonano ich montażu przy użyciu specjalnego dźwigu. Kościół stracił hełmy wież podczas oblężenia Wrocławia w 1945 r.

28 listopada 2003 r. - Wczoraj, w siedzibie rady odbyło się spotkanie policjantów z mieszkańcami osiedla Huby. W dyskusji poruszono sprawy poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

28 listopada 2003 r. - Trwają końcowe prace przy ocieplaniu budynków SM Południe.

27 listopada 2003 r. - Ciąg dalszy sprawy Wzgórza Gajowego - "Wyjątkowe w skali kraju gatunki bezkręgowców występujące na Wzgórzu Gajowym stanowią o unikatowych wartościach przyrodniczych tego obiektu. Lokalizowanie tam jakiejkolwiek inwestycji bez dokładnej konsultacji ze specjalistami z Instytutu Zoologii UWr, którzy wykazali te gatunki (w Raporcie Środowisko Wrocławia 2002) prawdopodobnie spowoduje ich całkowite zniszczenie poprzez niwelacje siedliska potrzebnego do ich egzystowania jak też bezpośrednie zabicie osobników" - informuje Stowarzyszenie ProNatura.

26 listopada 2003 r. - Zamieszczamy aktualne dane przekazane przez dyrekcje Szkoły Podstawowej Nr 73: terminy konsultacji dla młodzieży; spotkań kół zainteresowań; terminy zespołów wyrównawczych; zajęcia płatne dostępne dla młodzieży z zewnątrz organizowane przez Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich.

26 listopada 2003 r. - Powoli zbliżamy się do połowy tysiąca codziennych odwiedzin na naszej stronie internetowej.

24 listopada 2003 r. - Zastanawiająca historia. W Poznaniu NIK bada sprawę wodociągów miejskich, które podniosły cenę za wodę do 2,24 zł za m3. We Wrocławiu cena wody wynosi 2,46 złm3 i nikt nie bada jak tę cenę kalkulowano!

23 listopada 2003 r. - Co mają wspólnego Japonia, Irak, i wrocławskie osiedla? ;) Sposób w jaki otrzymają swoją "konstytucję". Po "konsultacjach" otrzymaliśmy nowy statut rad osiedli. Były łzy radości i kwiaty, wystąpił zespół dziecięcy z pieśnią "Wdzięczni, o wdzięczni... ". Poważniej. Już wkrótce zaprezentujemy naszą analizę zmian obowiązujących od 1 stycznia 2004 r. Teraz - nowy tekst statutu osiedli (pdf).

22 listopada 2003 r. - Publikujemy materiał o możliwościach uzyskania kredytu termomodernizacyjnego przez wspólnoty mieszkaniowe (pdf).więcej ...

22 listopada 2003 r. - W prasie gruchnęła wiadomość o budowie sztucznego stoku narciarskiego na Wzgórzu Gajowym. Teren już wydzierżawiono spółce, która w styczniu 2004 r. chce rozpocząć inwestycję.

22 listopada 2003 r. - Po naszych monitach Straż Miejska przeprowadziła kontrolę w punktach sprzedaży i podawania alkoholu na osiedlu. W wyniku kontroli ujawniono jedną placówkę handlową, która naruszyła przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

21 listopada 2003 r. - Zamykamy podwójny 4 i 5 numer naszej osiedlowej gazetki. Już niedługo wersja "papierowa".

21 listopada 2003 r. - W Zespole Szkół Gastronomicznych odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora - tradycyjnie z udziałem 80-latków PZEiR z Dzielnicy Wrocław-Krzyki. W spotkaniu wzięło udział 35 80-latków, którzy poza przyjęciem otrzymali pączki.

21 listopada 2003 r. - Zarząd Gospodarki Odpadami informuje, że w dniu 21.11.2003 r. w godzinach rannych na terenie osiedla Huby, we wszystkich miejscach wskazanych w piśmie nr Ldz.397/2003 z dnia 7.10.2003 r., podstawione zostaną kontenery na odpady wielkogabarytowe w związku z trwającą na terenie miasta Wrocławia jesienną akcją "Czyste osiedla".

20 listopada 2003 r. - Bombowy miesiąc. Wpierw mieliśmy bombę lotniczą pod budynkiem przy ul. Wieczystej. Później fałszywy alarm bombowy w gimnazjum - te wywiadówki. A na koniec pościg za smarkaczami (14-16 lat), którzy napadali na swoich rówieśników i kobiety, po to aby okraść ich z telefonów komórkowych.

19 listopada 2003 r. - Do Rady Osiedla i Stowarzyszenia Anty-Spal wpłynęła petycja w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy przystanku tramwajowym na ul. Hubskiej w pobliżu sklepu Lidl. Petycję podpisało 137 mieszkańców osiedla. RO skierowało pismo z interwencją do Biura Rozwoju Wrocławia i ZDiK.

18 listopada 2003 r. - Kolejny artykuł w sprawie budowy ekranów akustycznych przy al. Armii Krajowej. (więcej na ten temat ).

18 listopada 2003 r. godz.18.00 - Spotkanie RO Huby i przedstawicieli policji oraz SM Południe w sprawie dodatkowych kamer na osiedlu godz. 18.00.

17 listopada 2003 r. godz.16.00 - Odbyło się spotkanie w sprawie organizacji zajęć w międzyosiedlowym Klubie pod Dzwonnicą.

16 listopada 2003 r. - Czy warto kupować wodę mineralną w butelkach - czyli L'eau Du Robinet?

15 listopada 2003 r. godz. 9.00 - Rodzinny Festyn Sportowy organizowany w ramach akcji charytatywnej Dzieci Dzieciom, w którym wezmą udział drużyny składające się z przedstawicieli Rodziców, Nauczycieli i Dzieci z klas II. Niektóre konkurencje wspólnej zabawy to: „Wyścig z gazetami”, „Sztafeta z miotłą” czy „Kto celniej trafia”. Rodzinny Festyn jest połączony z ogólno-szkolną kwestą na rzecz najuboższych uczniów z naszej szkoły i osiedla. Dodatkowo Rada Rodziców wraz z Komitetem Akcyjnym w tym dniu zaprasza wszystkich na smaczne wyroby cukiernicze, które można było zakupić na terenie szkoły. Wypieki to dar cukierni znajdujących się w Hali Kupców przy ulicy Widnej. (artykuł w Gazecie Wyborczej).

08 listopada 2003 r. - Nowe informacje w sprawie ekranów akustycznych przy al. Armii Krajowej. Otrzymaliśmy odpowiedź WIOŚ (pdf), w którym Inspektorat informuje o przekazaniu sprawy sporządzenia przeglądu ekologicznego do WŚiR UM. W kolejnym piśmie WŚiR UM (pdf) odpowiada na pytanie w sprawie pomiarów hałasu wewnątrz budynków położonych przy skrzyżowaniu Borowska-Armii Krajowej. Sprawę przekazano do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

07 listopada 2003 r. - Publikujemy pismo zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej: Widna-Armii Krajowej do Prezydenta w sprawie ekranów akustycznych (pdf).

06 listopada 2003 r. - ZDiK zwrócił się do rad osiedli z propozycją umieszczenia w ich siedzibach skrzynek na wnioski i uwagi od mieszkańców. RO Huby - ze względu na lokalizację w budynku mieszkalnym postuluje inna formę kontaktów z mieszkańcami - 2 spotkania robocze w roku.

05 listopada 2003 r. - Spółka Administrator zawiadamia o zamiarze zlikwidowania wywietrznika schronu przy ul. Gliniana 35. Otrzymujemy również pismo o braku zgody na korzystanie przez mieszkańców budynków Wesołą 10-26.

04 listopada 2003 r. - Trwają prace nad poszyciem dachowym nowych hełmów dla kościoła pod wezwaniem św. Henryka. Termin zakończenia prac początek grudnia.

04 listopada 2003 r. . - W Rynku uruchomiono zasponsorowaną przez Xylab sieć WiFi.

03 listopada 2003 r. - Rusza czwarty przetarg na zarządców nieruchomości komunalnych lub z udziałem gminy. Najważniejsza zmiana warunków finansowych przetargu to wykluczenie zaliczek za zarządzanie - pieniądze dla zarządców dopiero po sprawdzeniu rachunków.

03 listopada 2003 r. - Spośród 3 mln 400 tys. mieszkań spółdzielczych w Polsce z opłatami zalega aż jedna trzecia. Przy czym 240 tys. członków nie płaci dłużej niż trzy miesiące.O dodatkach mieszkaniowych i zaległościach w czynszach.

02 listopada 2003 r. - O malowaniu elewacji budynków zabytkowych na osiedlu.

02 listopada 2003 r. - Upływa termin zgłaszania w starostwie powiatowym faktu posiadania gatunków zwierząt rzadkich. Rejestracji nie podlegają wszystkie gatunki, lecz tylko wymienione w załącznikach do Konwencji Waszyngtońskiej.

22 październik 2003 r. Bombowa wiadomość. Jeden z robotników pracujących przy bloku na ul. Wieczystej odkopał wczesnym popołudniem półmetrowy pocisk artyleryjski. Bomba leżała kilka centymetrów pod ziemią, bardzo blisko ściany budynku.

21 październik 2003 r. - Otrzymaliśmy obwieszczenie Prezydent Miasta Wrocławia informujące o wydaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji paliw płynnych przy ul. Armii Krajowej 49. Informujemy, że do 30 października w WAiB można składać wnioski i uwagi dotyczące w/w inwestycji.

21 październik 2003 r. - No i mamy jedną agencję towarzyską na osiedlu mniej. Jak donosi policja, dzięki zeznaniom pięciu prostytutek, zatrzymano 47-letnią wrocławiankę, prowadzącą dwie agencje towarzyskie w wynajętych mieszkaniach przy ul. Gajowej i Hallera. Razem z "szefową" zatrzymano 5 prostytutek - najmłodsza miała 25, a najstarsza 49 lat. - Kobiety przyjmowały dziennie kilkunastu klientów. 40 procent zarobionych pieniędzy oddawały szefowej, 60 zostawiały sobie. We Wrocławiu działa 50 legalnych agencji towarzyskich, drugie tyle działa nielegalnie.

18 październik 2003 r. - Niskie temperatury sprawiły, że ruszyło lodowisko przy ul. Spiskiej. W sobotę i niedzielę było tu całkiem tłoczno.

18 październik 2003 r. - Informujemy, że być może już wkrótce, częściowo zostanie rozwiązany problem z opieką socjalną nad osobami bezdomnymi na osiedlu. W pobliżu osiedla (ul. Małachowskiego 15), obok dworca PKP powstaje noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. W noclegowni znajda oni nie tylko nocleg, lecz również zupę, kąpiel, odwszawienie, terapię i odzież.

17 październik 2003 r. - Znamy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawie organizowania przez wspólnoty mieszkaniowe, w których dominującym właścicielem jest gmina, przetargów na wykonanie robót lub na zlecenie usług. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawa o zamówieniach publicznych, przetargi są obowiązkowe i dotyczą tych podmiotów, które swoje zamówienia finansują w ponad 50 proc. ze środków przekazanych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach. Takim podmiotem jest gmina. Dodajmy, że w maju tego roku resort finansów rozstrzygnął, że środki, które przekazuje gmina do kasy wspólnoty, nie są środkami publicznymi.

16 październik 2003 r. - ZŁE WIADOMOŚCI - z wrocławskiego rynku wydawniczego znikły dwa tytuły: Wieczór Wrocławia i Słowo Polskie - co gorsza, przestały istnieć działy internetowe poświęcone sprawom osiedli. Na placu boju - mamy nadzieję, że chwilowo - pozostała Wyborcza, Wrocławska i .. my.

15 październik 2003 r. - Prezentujemy koncepcję zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 11 przy ul. Kamiennej 99/101.

14 październik 2003 r. - SKATEPARK na HUBACH - czy to możliwe?

13 październik 2003 r. - Trwa rejestracja poborowych w siedzibie Rady Osiedla. Rejestracja zakończy się 30 października.

12 październik 2003 r. - Do Rady Osiedla Huby dotarła odpowiedź Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie zorganizowania nowych stref uspokojonego ruchu na osiedlu. Postulowane przez KIGiGK strefy obejmą ulice: Widną, Śliczną i Wieczystą. Ponadto przewidziano wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów ciężarowych na ul. Śliczną od strony ulicy Widnej (pdf).

11 październik 2003 r. - Mamy szczęście do remontów dróg. Dzięki zastosowanej technologii firma ZIAJKA co roku zmienia nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Borowskiej i al. Armii Krajowej. Planowany remont gwarancyjny zostanie przeprowadzony w listopadzie.

10 październik 2003 r. - W miasteczku ruchu drogowego na placu Zamenhofa odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzą policjanci z policji drogowej w oparciu o porozumienie z dyrekcjami wszystkich szkół z terenu osiedla.

03 październik 2003 r. - Wczoraj w Centrum Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu otwarto przychodnię, w ramach której działać będą 52. gabinety, które dziennie, począwszy od poniedziałku, mają przyjmować ok. 1000 pacjentów. W przyszłym tygodniu ruszy poradnia kardiologiczna, w styczniu planowane jest otwarcie dwóch kolejnych: okulistycznej i laryngologicznej.

30 września 2003 r. godz. 17.00 - Zebranie wspólnoty mieszkańców z ul. Widnej-Armii Krajowej w Klubie Kolejarza.

27 września 2003 r. godz. 10.00 - Święto Latawca - lotnisko Szymanów godz. 10.00. Oprócz lotów latawców płaskich i skrzynkowych, będzie możliwość obejrzeć klubowe samoloty, szybowce i balony.

25 września 2003 r. - Sprawa spalarni śmieci przy ul. Paczkowskiej została ostatecznie zamknięta. Skargę PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2000 r. Nr I-161/00, ostatecznie oddalił NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu (Sygn. akt II SA/Wr 2075/2000).

25 września 2003 r. - Trwa akcja weryfikowania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. O jej efektach powiadomimy już wkrótce.

24 września 2003 r. - Rusza jesienna akcja "Czyste podwórka". Przypominamy, że celem akcji jest usuwanie odpadów wielkogabarytowych z terenu osiedla do podstawionych kontenerów. Akcję prowadzi Zarząd Gospodarki Odpadami. Zgłoszenia lokalizacji należy dokonywać do 30 września.

24 września 2003 r. godz. 15.00 - Zebranie mieszkańców ul. Gliniana 55 w sprawach porządkowych.

24 września 2003 r. - ZDiK zawiadamia, że nie posiada środków na montaż wygrodzeń w pasie ul. Borowskiej (na wysokości myjni samochodowej), Biuro Rozwoju Wrocławia postuluje nasadzenia zieleni.

23 września 2003 r. - Publikujemy odpowiedź Biura Prezydenta Wrocławia w sprawie Wzgórza Andersa (pdf) - szersza informacja o Wzgórzu Andersa.

23 września 2003 r. godz. 10.00 - Zebranie mieszkańców ul. Wesoła 10-26 i Wesoła 5-11 w sprawach porządkowych.

21 września 2003 r. - Po roku oczekiwania na Hubach pojawiły się policyjne kamery. Kamery zostały zamontowane w ramach programu monitoringu wrocławskich osiedli. Jesteśmy więc pierwszym osiedlem we Wrocławiu, które ma takie kamery. Donosimy również, że realizowany jest nasz pomysł podłączania kamer do policyjnej sieci w ramach osiedli spółdzielczych. (art. w prasie)

15 września 2003 r. - Otrzymaliśmy od zespołu OSA "Ocenę obywatelską planowania przestrzennego we Wrocławiu po przemianach ustrojowych - lata 1990-2002 i jego skutki". Na stronie prezentujemy najciekawsze, wybrane fragmenty opracowania.

09 września 2003 r. - ZDiK informuje o przekazaniu informacji o remoncie uszkodzonej studzienki przy ul. Wapiennej (róg Kamiennej) do Telekomunikacji polskiej S.A.

09 września 2003 r. - Wczoraj w siedzibie Rady Osiedla Huby miało miejsce burzliwe spotkanie konsultacyjne przedstawicieli trzech rad osiedlowych GAJ-u - HUB - TARNOGAJ-u z Henrykiem Macałą - Przewodniczącym Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej i Grzegorzem Stopińskim Przewodniczącym Podkomisji ds. Turystyki RM. Przedmiotem spotkania był nowy statut rad osiedli.

08 września 2003 r. - Dziś miasto przedstawia kolejną listę lokali użytkowych do wynajęcia na korzystnych warunkach. Na terenie osiedla wytypowano lokale przy ul. Glinianej 38, Jerzego 11/3, Ślężnej 44/46.Termin składania wniosków upływa 22 września.

07 września 2003 r. - Chcecie się dowiedzieć ile kosztuje malutka zjeżdżalnia dla dzieci ile piaskownica. Czy stać na taki wydatek waszą wspólnotę. Zapraszamy do modułu poświęconego projektowaniu placów do zabaw.

06 września 2003 r. godz.17.00 Zapraszamy w imieniu organizatorów na koncert zespołu LOMBARD. Impreza pod nazwą "Piknik z Lombardem" odbędzie się na placu przy skrzyżowaniu ulic. Dyrekcyjnej i Gajowej. Bilety w cenie 12 zł.

06 września 2003 r. - Zakończyliśmy prace nad modułem Podatki i opłaty lokalne. Zapraszamy do przeglądnięcia informatora.

03-04 września 2003 r. - Trwają pierwsze dyżury policjantów w nowej siedzibie przy ul. Glinianej 55/3

02 września 2003 r. - Prezydent wydaje decyzję Nr 1252/2003 w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na wprost szkoły podstawowej Nr 17 - budowa hipermarketu.

31 sierpnia 2003 r. - Trwają bardzo intensywne prace nad przygotowaniem klubu dla młodzieży przy kościele parafialnym na ul. Bardzkiej.

29 sierpnia 2003 r. - Kolejna pacyfikacja przez policję rowerzystów w ramach akcji "Masa krytyczna".

29 sierpnia 2003 r. - Rozpoczyna się remont ul. Kamiennej. Samochody jadące Kamienną nie będą mogły skręcać w lewo w Ślężną. Zamknięty będzie wjazd w Kamienną z ul. Wieczystej. Zmieni się również lokalizacja przystanków autobusowych. Poza zdzieraniem starego asfaltu i układaniem nowego, na ul. Kamiennej będą także naprawiane krawężniki i studzienki kanalizacyjne. Prace zleciła gmina w ramach programu 14,5 miliona złotych, które władze miasta przeznaczyły w tym roku na poprawę stanu wrocławskich ulic. Remont odcinków ul. Kamiennej między Drukarską i Ślężną oraz od Widnej do Wieczystej będzie kosztował 1,3 mln zł. Roboty, które wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych podzielono na etapy. Najpierw nowa nawierzchnia położona zostanie między Drukarską i Ślężną, potem zamknięte kolejno oba pasy między Widną i Wieczystą. Remont ma zakończyć się pod koniec października.

29 sierpnia 2003 r. - W strefie uspokojonego ruchu przy ul. Wieczystej pojawiły się kwietniki. ZDiK wybrał to rozwiązanie zamiast ustawiać progi zwalniające.

27 sierpnia 2003 r. - Róg al. Armii Krajowej i ul. Krynickiej został wyznaczony przez prezydenta na minibazar. Jest to jedna z 9 lokalizacji pod które trafią kupcy z pl. 1-go Maja. Problem jednak w tym, że od pięciu lat Stowarzyszenie Handlowców Gaj dzierżawi ten teren od miasta i nie ma tutaj specjalnie miejsca dla stolikowców. O tym jednak dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Marek Winkowski nic nie wiedział.

26 sierpnia 2003 r. - Dorosły obywatel UE, który nie jest obywatelem Polski, ale tu żyje, otrzyma prawo wyboru radnych w gminie, w której stale mieszka. Dyrektywa UE zezwala państwom UE na zarezerwowanie wyłącznie dla własnych obywateli możliwości pełnienia funkcji w organach wykonawczych samorządu terytorialnego. Ustawa ma wejść w życie z dniem przystąpienia Polski do UE.

25 sierpnia 2003 r. - Finalizujemy remont dodatkowych pomieszczeń w radzie osiedla przy ul. Glinianej. Wprowadzą się do nich policjanci z ul. Ciepłej, strażnik miejski i dwa stowarzyszenia. Zaznaczamy, że lokalne są dostępne dla wszelkich organizacji, które zwrócą się w tej sprawie do zarządu osiedla.

22 sierpnia 2003 r. - Zasady zgłaszania kradzieży prądu w częściach wspólnych nieruchomości i nie tylko...

21 sierpnia 2003 r. - Urząd miasta ogłosił ostateczną listę przyznanych komunalnych mieszkań do remontu.

19 sierpnia 2003 r. - Miasto poszukuje kandydatów, którzy założą rodzinne domy dziecka.

18 sierpnia 2003 r. - Od 1 sierpnia zawieszono rozpatrywanie wniosków o umorzenie, bądź rozłożenie na raty zadłużeń czynszowych wobec gminy...- powód? Wada prawna podjętej przez Zarząd Miasta uchwały.

15 sierpnia 2003 r. - Przejazd pociągu z prętami atomowymi do Temelina w Czechosłowacji przez środek miasta.

14 sierpnia 2003 r. - Negatywna odpowiedź Zarządu Inwestycji Miejskich w sprawie remontu placu zabaw i chodników przy ul. Ciepłej 15b

12 sierpnia 2003 r. - Jak zarządcy komunalni i spółdzielnie mieszkaniowe wdrażają ISO 9001 (link).

11 sierpnia 2003 r. - Poznaliśmy inwestora, który wybuduje aquapark we Wrocławiu - będzie nim Grzegorz Antkowiak właściciel spółki GANT (tej od tzw. Gant-afery) !. Jeżeli Państwo nie wierzą można sprawdzić na stronie Urzędu Miejskiego ...więcej informacji o inwestycjach na wzgórzu Andersa inwestycjach spółki GANT na osiedlu.

11 sierpnia 2003 r. - Informujemy, że wrocławski oddział SARP-u we współpracy z Muzeum Architektury przyznał wyróżnienie dla arch. krajobrazu Halina Gołda-Krajewskiej - za staranność w kształtowaniu terenów zielonych w projektach rewaloryzacji m. in.Wzgórza Andersa we Wrocławiu, tzw. Zielony Klin (współautorzy: arch. kraj-obrazu B. Bredy-Łaciak, arch. E. Łysakowska, arch. T. Nowosad).

09 sierpnia 2003 r. - Kolejna informacja o budowie nowego komisariatu policji. Podczas obchodów święta policji na Uniwersytecie Wrocławskim minister SWiA Krzysztof Janik, w obecności senatorów RP, ścisłego kierownictwa policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Andrzej Matejuka -deklaruje pomoc w realizacji społecznej inicjatywy budowy nowego komisariatu policji w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu (teren przy ul. Ślężnej na wysokości ul. Sztabowej).

08 sierpnia 2003 r. - Dla wszystkich mieszkańców mieszkań komunalnych. Publikujemy komentarz i tekst ujednolicony uchwały RM dotyczący dofinansowania remontu budynków wykupionych od miasta. Przykłady wyliczeń koszów.

07 sierpnia 2003 r. - Kto dostanie 80 mln zł od miasta w prezencie. Czy będzie to prezes Intakusa? Ciąg dalszy rozgrywki miasto-Gant-Intakus.

04 sierpnia 2003 r. - Na najbliższy poniedziałek na osiedlu zaplanowano wspólną ze stowarzyszeniem "Równiejsza Szansa" akcję przeglądu komunikacyjnych ciągów pieszych pod kątem dostępności i przystosowania dla osób niewidzących i słabo widzących.

02 sierpnia 2003 r. - Informujemy mieszkańców osiedla, zwłaszcza mieszkańców wspólnot z ul. Ślicznej, o uznaniu skargi Stowarzyszenie Obrony Lokatorów przeciwko Polsce (sprawa GANT-a) skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu za niedopuszczalną (Nr skargi 1465/03).

01 sierpnia 2003 r. - Informacja Prezydenta Wrocławia o wydaniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych JET pod adresem AL. ARMII KRAJOWEJ 1 (D-41880 Armii Krajowej).

01 sierpnia 2003 r. - Informacja Prezydenta Wrocławia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie salonu samochodowego ze stacją obsługi na działce nr 3/17, 3/18, AM-2, obręb Gaj, pod adresem ul. BARDZKA 1-7 i 7a.

29 lipca 2003 r. - Znakomity przykład koordynacji działań wrocławskich urzędów - 23.07.2003 r. otrzymujemy pismo od ZDiK, informujące, że w sprawie wyremontowania chodnika i placu zabaw przy ul. Ciepłej 15b pismo rady zostało przesłane - zgodnie z kompetencjami - do Wydziału Środowiska i Rolnictwa oraz do Zarządu Zasobu Komunalnego (EXUD-3/26765/9127/03). Jednocześnie informujemy, że podobnej treści pismo otrzymaliśmy od Wydziału Środowiska i Rolnictwa, który informuje z kolei o przekazaniu pisma do ZDiK (!) i Zarządu Zieleni Miejskiej (WS R.Z. III W/7632-DK/4183/210/03). Czekamy zatem na odpowiedź od ZZK i ZZM.

29 lipca 2003 r. - Powstał kolejny placyk zabaw dla dzieci. Tym razem na terenie wspólnoty z ul. Widnej-Armii Krajowej. Koszty w całości ponieśli członkowie wspólnoty mieszkańców.

28 lipca 2003 r. - Zakończyły się kolonie letnie 2003 organizowane dla młodzieży z terenu osiedla. Odmiennie niż w zeszłym roku organizatorem kolonii było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci a nie Rada Osiedla (czyli Gmina Wrocław). W czterech turnusach trwających 11 dni każdy wypoczywali uczniowie szkół Nr 73, 17 Gimnazjum Nr 17 i 21. Dzieci wypoczywały na koloniach w Jastrzębiej Górze, Osoli, Dziwnowie.

26-27 lipca 2003 r. - FESTIWAL GRAFFITOMANIA - ponad 100 uczestników pierwszego na osiedlu festiwalu sztuki ulicznej. Porócz graffiti można było podziwiać skoki na BMXach i wykonawców hip-hopu Inicjatywa niezależna.

25 lipca 2003 r. - Święty Krzysztof jest patronem kierowców, rowerzystów i pieszych. Za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, pomyślmy o tym, byśmy wszyscy szczęśliwie wrócili do domu - mówił ks. prof. Czesław Mazur, proboszcz parafii pw. św. Ducha przy ul. Bardzkiej, który święcił samochody, rowery i motocykle mieszkańców parafii. Akcja Krzyś (Mleczkowy św. Krzyś).

25 lipca 2003 r. - Nowe wyliczenia koszów Internetu.

22 lipca 2003 r. - Dowiadujemy się o kolejnej zmianie decyzji w sprawie kamer na osiedlu - mają się pojawić już w tym tygodniu,we wcześniej wskazanych lokalizacjach. Oficjalne otwarcie monitoringu osiedla we wrześniu, podczas wizyty Prezydenta Dutkiewicza. Na razie z Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymaliśmy pieniądze na kamizelki odblaskowe dla straży obywatelskiej. Możemy również potwierdzić informację o przeniesieniu osiedlowego posterunku policji z ul. Ciepłej 15b na ul. Glinianą 55/3. W budynku przy ul. Ciepłej w dalszym ciągu będzie dyżurował strażnik miejski.

18 lipca 2003 r. - UM Wrocławia skierował do mieszkańców miasta apel o zgłaszanie propozycji zmian usytuowania lokali wyborczych. Apel ma związek ze skargami zgłaszanymi podczas referendum akcesyjnego. Wnioski można składać w radzie osiedla lub do Działu Organizacyjnego UM pl. Nowy Targ 1/8 tel. 3407513.

17 lipca 2003 r. - Prezydenckie plany budowy aquaparku na osiedlu Huby.

11 lipca 2003 r. - Ile wynosi opłata za wycięcie drzewa? A ile kara? Przepisy obowiązujące od lipca 2003 r. sporo zmieniły w tej materii. Wszystko wskazuje na to, że wręcz zachęcają do łamania prawa - nie wierzycie -sprawdźcie!. Nowe stawki opłat targowych. Gdzie wyparował z budżetu 1 mln zł opłaty administracyjnej?

08 lipca 2003 r. - Miasto rozbudowuje system łączności ratowniczej - także na osiedlach. Koordynatorami akcji ratowniczych w warunkach szczególnych zagrożeń (np. powódź) mają być jednostki pomocnicze miasta. Na naszym osiedlu przeszkoleni w tym zakresie będą strażnik osiedlowy i jeden z radnych.

07 lipca 2003 r. - Fragment artykułu o narkomanii z Wyborczej...

05 lipca 2003 r. - Zamieszczamy krótkie omówienie Atlasu przestępczości w Polsce (pdf). Ciekawe ujęcie problemu.

03 lipca 2003 r. - Żegnajcie nocne tramwaje. ZDiK informuje o planach zlikwidowania nocnych linii tramwajowych i zastąpienia ich autobusami. Na terenie osiedla autobusy nocne mają kursować trasami autobusów linii dziennych 145, 112 i 125. Przy czym ta ostatnia trasa na odcinku Dworzec PKP - Hubska przebiegać ma wzdłuż linii tramwajowej - czyli ul. Glinianą.

03 lipca 2003 r. - Uzupełnione dane o jakości wody pitnej we Wrocławiu i nowa strona poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu. Oprócz tego: czy w mieście można grillować?

01 lipca 2003 r. - Starostwo Powiatowe podtrzymuje decyzję o przeniesieniu na ul. Glinianą 22 wszystkich wydziałów powiatu ziemskiego, które obecnie funkcjonują przy Podwalu.

01 lipca 2003 r. - Może to nie wydaje się prawdopodobne, ale jesteśmy najbardziej pacyfistycznym narodem w UE - przynajmniej jeżeli chodzi o ilość posiadanej broni palnej na jednego mieszkańca.

27 czerwca 2003 r. - Pierwszy wspólny mieszany patrol straży obywatelskiej i policji wyruszył ostatniej nocy na osiedle Huby.

07 czerwca 2003 r. - PIERWSZY DZIEŃ REFERENDUM. Cała historia przypomina scenę z filmu "Pamięć absolutna" (niektórzy przywołaliby Matrixa): aby się obudzić, trzeba wziąć pigułkę. Na nic ona nie pomaga, lecz jest wyrazem woli zmiany stanu rzeczy. Mamy słoneczny, upalny dzień. Prawie taki sam jak 20 lat temu na Partynicach. Osiedle tonie w rozbuchanej zieleni drzew i zieleńców, których nikt nie śmie skorygować nożycami. W kontrapunkcie - surowe kształty fasad domów, z których tynk już dawno odpadł, odsłaniając zapomniane piękno stanu surowego, które dane było oglądać jedynie tym, którzy budynki te stawiali. Pokolenie 56 roku, pokolenie 68 roku, 80 roku i pokolenie X. Pisząc te słowa myślę, głównie o tych, którzy kończą właśnie 18 lat i "okrągły stół" kojarzy im się bardziej z królem Arturem niż Magdalenką. Powoli, nieuchronnie nadchodzi przesilenie - powracamy do życia ze zwyczajnymi problemami, gdzie polityka i ekonomia nie są sprawami najważniejszymi.

27 czerwca 2003 r. - Zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz rolnego gruntów zajętych na pracownicze ogrody działkowe przywraca obowiązująca od dziś ustawa z 8 maja 2003 r., zmieniająca ustawy: o pracowniczych ogrodach działkowych, o podatku rolnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 110, poz. 1039).

12 czerwca 2003 r. - Rada Miasta podjęła uchwałę o wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym, a które mają zostać uwłaszczone.Wysokość bonifikaty będzie równa różnicy między ceną sprzedaży gruntu, a pięciokrotnością opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Warunki te uznaje się za wyjątkowo korzystne dla spółdzielców.

10 czerwca 2003 r. - Po upływie półtora roku od potrącenia Asi K. na przejściu dla pieszych policja i prokuratura przeprowadziły wizję lokalną (przejście na wysokości Hali kupców przy al. Armii Krajowej).

10 czerwca 2003 r. - Upływa termin składania uwag i wniosków w Wydziale Architektury i Budownictwa UM w sprawie wydania decyzji o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku wielorodzinnym przy ul. Gajowej 32 (na wprost ogródków działkowych) oraz decyzji o budowie salonu samochodowego ze stacją obsługi przy ul. Kamiennej 145 a.

02 czerwca 2003 r. - Centrum Rekreacji Krzyki - Aquapark; remonty szkół; budowa linii tramwajowej Gaj-Kozanów, czyli propozycje zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta.

02 czerwca 2003 r. - Pismo z Biura Prezydenta w sprawie Wzgórza Andersa.

31 maja 2003 r. - Festyn międzyosiedlowy (HTML i PDF).

30 maja - 2 czerwiec 2003 r. - Rusza akcja Zarządu Gospodarki Odpadami pn. "Czyste osiedla". Celem akcji jest usuwanie wielkogabarytowych odpadów komunalnych z terenu osiedla. Odpady będą usuwane z 3 lokalizacji (Śliczna, Widna, Łódzka). Przetarg na realizację programu wygrała WPO.

29 maja 2003 r. - Zamieszczamy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu zamkniętego ul. Armii Krajowej - Kamienna (pdf). Plany zagospodarowania tego terenu i terenu Wzgórza Andersa.

28 maja 2003 r. - Kasia Stankiewicz, była wokalistka Varius Manks, od niedawna mieszkająca we Wrocławiu, mawia o naszym mieście: Przystanek Alaska. Natchnieni taką wizją, publikujemy następujący komunikat: ze względu na nadejście pory masowych spacerów jeży, uprasza się wszystkich mieszkańców o nie głaskanie tych stworzeń.

27 maja 2003 r. - Mija rok od podpisania przez Radę Osiedla Huby porozumienia z właścicielami sklepu Albert w sprawie zatrudnienia mieszkańców osiedla. W chwili obecnej, w sklepie przy ul. Borowskiej 114 pracuje grupa 29 mieszkańców osiedla z 35 zatrudnionych rok temu. Zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Osiedla Huby informacjami właściciele sklepu poszukują 15 nowych pracowników.

26 maja 2003 r. - W bibliotece nr 51 przy ul. Ciepłej 15b odbyła się prelekcja Agnieszki Lenczewskiej pt. „Unia Europejska i kultura – wspólnota kultur" - informacja: Dział Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

16 maja 2003 r. - W szkole nr 90 przy ul. Orzechowej odbyło się spotkanie (godz. 18.00) w sprawie wspólnej akcji Urzędu Miejskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji i Gazety Wyborczej pod hasłem "Wrocław - bez obaw".

15 maja 2003 r. - Fotoreportaż z osiedla - graffiti!!!! i raport oddziaływania na środowisko stacji paliw JET przy al. Armii Krajowej 1

10 maja 2003 r. - Możemy mówić o sporym wyróżnieniu. Huby jako jedno spośród 10 osiedli we Wrocławiu zostało skontrolowane pod kątem czystości piaskownic. Badania przeprowadza Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, analizując głównie obecności bakterii salmonelli, coli lub jaj pasożytów układu pokarmowego.

08 maja 2003 r. - Powstaje społeczny komitet budowy nowego komisariatu dzielnicowego dla dzielnicy Krzyki. Na czele komitetu stanął M. Noga senator R.P. i rektor A.E. we Wrocławiu. Przyszła lokalizacja komisariatu to zbieg ulic Ślężnej i Sztabowej.

05 maja 2003 r. - Zamieszczamy na stronie WWW rowerową mapę Wrocławia - informacja ZDiK

30 kwietnia 2003 r. - Mija ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie przez UM zagospodarowania wnętrz międzyblokowych w 2004 r.; 30 kwietnia upływa również termin składania podań o przyjęcie dzieci do wrocławskich przedszkoli.

15 kwietnia 2003 r. - Oddział rejonowy Wrocław-Krzyki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - zawiadamia o zorganizowanym w tym dniu dorocznym Śniadaniu Wielkanocnym dla samotnych członków Związku.

08 kwietnia 2003 r. - W szkole podstawowej Nr 17 otwarto po remoncie basen pływacki.

07 kwietnia 2003 r. - Ponad 300 prac wrocławskich przedszkolaków oraz uczniów klas zerowych ze SP nr 9 i 17 można oglądać w Przedszkolu nr 92 przy ul. Bardzkiej.

06 kwietnia 2003 r. - Ma miejsce ostatnie „zimowe” przedstawienie teatru Ad Spectatores w piwnicach Dworca Głównego PKP. W okresie wiosenno-letnim teatr będzie działał w wieży ciśnień Na Grobli. Poczynając od lutego teatr zaprezentował już dwie premiery. Na scenie dworcowej oglądaliśmy przedstawienie: "Kobra”, "Opowieści kolejowe”, "Seks, prochy i rock'n'roll” , „1408 - Seans ciszy” .

05 kwietnia 2003 r. - Rusza akcja Zarządu Gospodarki Odpadami pn. "Czyste osiedla". Celem akcji jest bezpłatne usuwanie wielkogabarytowych odpadów komunalnych z terenu osiedla. W akcji ZGO wezmą udział spółka Administrator, spółdzielnia Południe, Wspólnota Armii Krajowej – Widna.

04 kwietnia 2003 r. - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o wykonaniu pomiaru hałasu w pobliżu budowy przy ul. Ślicznej (GANT) - zgodnie z pomiarem dokonanym w porze dziennej równoważny poziom dźwięku wyniósł 67,6 dB. O przekroczeniu norm o 12,6 dB zawiadomiono Wydział Środowiska i Rolnictwa UM.

03 kwietnia 2003 r. - Na naszej stronie WWW jest już aktualne wyliczenie kosztów dostępu do Internetu na osiedlu. Obliczenia obejmują zarówno dostęp wdzwaniany jak i oparty o sieci lokalne. Są też informacje o Internecie z kablówki i sieci e-wroc (MPEC).

25 marca 2003 r. - W Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej gościła dr Swietłana Masgutowa, Rosjanka, specjalistka w dziedzinie kinezjologii.

24 marca 2003 r. - Przedstawiciele trzech rad osiedli Tarnogaju, Hub i Gaju podpisali w poniedziałek porozumienie w sprawie utworzenia wspólnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego. W salach przy ul. Bardzkiej, udostępnionych przez parafię św. Ducha będzie pracownia komputerowa dla dzieci i młodzieży, świetlica, punkt korepetycji, klub seniora. Ponadto rady osiedli będą wspólnie wysyłać dzieci z ubogich rodzin na wakacje i prowadzić akcję dożywiania ubogich. W ramach wspólnych akcji 31 maja na terenie Parku Osiedlowego osiedla Gaj odbędzie się festyn międzyosiedlowy.

18 marca 2003 r. - Krzycki oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zawiadamia o zorganizowanym w Zespole Szkół Gastronomicznych spotkaniu z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych z udziałem ok. 100 inwalidów i rencistów i zaproszonych gości z urzędów publicznych.

16 marca 2003 r. - We Wrocławiu rozpoczął się proces przekształcania własności gruntów. Wszyscy, którzy przed 26 maja 1990 roku korzystali z prawa użytkowania wieczystego gruntów i mieli takie prawo aż do 24 października 2001 roku, mogą bezpłatnie się uwłaszczyć. Niestety, na uregulowanie spraw spółdzielni mieszkaniowych przyjdzie nam jeszcze poczekać. Również w marcu odbywa się II Forum Spółdzielcze - tematem spotkania, w którym udział bierze Prezydent Wrocławia Dutkiewicz i prezesi największych wrocławskich spółdzielni, są sprawy uwłaszczenia spółdzielców.

12 marca 2003 r. - W siedzibie rady odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa osiedlowego z udziałem komendanta krzyckiej policji i straży miejskiej, Jednym z tematów były kamery policyjne i problem narkomanii. Siedziba rady pierwszy raz nie pomieściła wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu. Jest to kolejne ważne spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na osiedlu w ciągu niespełna miesiąca. Wcześniejsze odbyło się 26 lutego w siedzibie dyrekcji PKP przy ul. Joannitów. Wzięli w nim udział komendanci krzyckiej i dworcowej policji, straży miejskiej, przedstawiciele dyrekcji kolei i innych instytucji.

12 marca 2003 r. - minął termin składania skarg na decyzję Prezydenta Wrocławia zezwalającą na budowę stacji paliw „JET” przy ul. Armii Krajowej 1. Po długich staraniach uzyskaliśmy informację o zakresie inwestycji i raporcie oddziaływania tejże na środowisko (streszczenie raportu dostępne jest na naszej stronie WWW).

10 marca 2003 r. - Mamy odpowiedź z UM dla spółdzielni i wspólnot w sprawie inwestycji w 2003 r. Trzy projekty zatwierdzono do realizacji. Kilka innych jest możliwych po spełnieniu dodatkowych warunków.

06 marca 2003 r. - Tragedia w bloku przy ul. Hubskiej. Młoda kobieta podejmuje próbę samobójczą. Wyskakuje z piątego piętra wraz z córką. Ofiarą zdarzenia jest roczna dziewczynka.

26 lutego 2003 r. - Osiedle obchodzi wielkie święto. Szkole Podstawowej nr 73 nadano imię Generała Władysława Andersa. Pośród zaproszonych znamienitych gości znaleźli się m. in. ks. kardynał H. Gulbinowicz, Prezydent II RP R. Kaczorowski, wdowa po Generale, Prezydent Wrocławia. Uroczystość poprzedziła msza św. i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Wg przybliżonych szacunków, pomimo wczesnej pory w uroczystościach wzięło udział około tysiąca mieszkańców osiedla i zaproszonych gości.

25 lutego 2003 r. - Oficjalnie, na konferencji dla prasy Prezydent Miasta ogłasza wiadomość o przeznaczeniu środków na montaż kamer policyjnych na osiedlu „Huby”.


KALENDARIUM - archiwum
2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

Osiedle Huby
ul. Gliniana 55/2
50-525 Wrocław
71 336 96 22
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP