pawlowice

Pisma przychodzące

Doświetlenia przejść dla pieszych
ZDiUM Oświetlenie przy SP 50
Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej Wrocław 24.02.2022.
Informacja o sesji Rady Miasta Wrocław.
Dot. awarii oswietlenia doświetlającego przejścia dla pieszych przy al. J. Kasprowicza.
Dot. Remontu chodników przyblokowych na ul. Grudziądzkiej w ramach Funduszu Osiedlowego 2019 r.
Ekspertyza, drzewa ul. Zawalna.
Zmiana decyzji dot. wycinki drzew ul. Zawalna.
Prośba o wydanie opini dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alk.
Odpowiedż dot. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej.
Zezwolenie na wycinkę drzew w Parku Marii Dąbrowskiej.
Odpowiedż w sprawie informacji dot. zdarzeń drogowych.
Planowana wycinka drzew ul. Broniewskiego.
Pismo w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok na działalność Osiedla.
Dot. współpracy w zakresie honorowania biletów i ulg obowiązujących we wrocławskiej komunikacji miejskiej w pociągach Spółek POLREGIO i Koleje Dolnośląskie.
Załacznik_graficzny_do_obwieszczenie__mpzp_boya_zelenskiego_orkana
obwieszczenie_wylozenie_mpzp_boya_zelenskiego_orkana
obwieszczenie_srodow_w_mpzp_boya_zelenskiego_orkana
Obwieszczenie zwiazane z przyjęciem przez Radę Miejską uchwał dot. planu zagospod. przestrz.
 
 
Powered by Phoca Download