pawlowice

  • 2-OLTASZYN.jpg
  • 3-OLTASZYN.jpg
  • 4-OLTASZYN.jpg
  • 5-OLTASZYN.jpg
  • 6-OLTASZYN.jpg

Otaszyn Strach

 

Zieleni na osiedlu niestety nie mamy zbyt dużo .

Największą jej enklawę, stanowi  skwer położony pomiędzy ul. Strachowskiego i Pszczelarską .W końcu 2016r.  wykonane tu zostały nasadzenia niskich krzewów ozdobnych i kwiatów.

Całość projektu nie została jednak zrealizowana. Do uzupełnienia /w ramach II etapu/ pozostała wielka rabata różana, w formie półksiężyca o długości 28m. i szerokości 4m .Wypełni ona znaczną część niezagospodarowanego obecnie terenu. Przewidziane są nasadzenia kilkuset krzewów różanych. Projekt / w załączeniu/ jest pracą  jednego ze studentów Wydziału Architektury Krajobrazu i nie obejmuje małej architektury. To temat, nad którym Rada będzie się zastanawiać. Co do nasadzeń - uzyskaliśmy ze strony ZZM zapewnienie, że prace ruszą w przyszłym roku.

A, co z innymi terenami zielonymi na naszym osiedlu?

 

Rada Osiedla kompleksowo zajęła się tą tematyką. W pierwszych miesiącach kadencji, został opracowany audyt, który stanowi podstawę dla naszych działań. W październiku br. spotkaliśmy się na wizji lokalnej  z przedstawicielami Zarządu  Zieleni Miejskiej - jednostką odpowiedzialną za część terenów gminnych w tym: stawów, parków, skwerów czy placów zabaw./Protokół ze spotkania - w załączeniu/. Pod adresem ZZM zgłosiliśmy  wiele propozycji, niestety z uwagi na szczupłość środków  budżetowych nie ma szans na wykonanie wszystkich prac w przyszłym roku.

W związku z powyższym, na sesji w dniu 03.11.br. - Rada przyjęła uchwałę o zadaniach priorytetowych z zakresu zieleni na Ołtaszynie.   Za najważniejsze i najpilniejsze do realizacji  Radni uznali:

-  dokończenie  zagospodarowania terenu zielonego, zlokalizowanego pomiędzy ul. Pszczelarską i Strachowskiego,

- zabezpieczenie terenu  „Słonecznego Parku na Ołtaszynie” od strony rowu S-31.

Rada wnioskowała odgrodzenie ww. cieku od parku płotem metalowym/ parametry do ustalenia przez ZZM/ i dodatkowe obsadzenie  żywopłotem  od strony trawnika.

Nie  wszystkie  jednak  tereny zielone pozostają w gestii ZZM, lecz zarządzają nimi różne jednostki, nie tylko miejskie.

Przykładem są pasy zieleni przy ulicach ,czy skwer na skrzyżowaniu ul. Strachowskiego - Pszczelarskiej, naprzeciw kościoła, którymi opiekuje się Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Już wcześniej, Rada poprzedniej kadencji podejmowała działania dla przywrócenia skwerowi  pierwotnej, reprezentacyjnej funkcji. W br. kolejny raz  takie zadanie zostało zgłoszone do  budżetu miasta w ramach tzw. Kart Zadań Inwestycyjnych.  Czy potrzeby naszego osiedla zostaną tym razem uwzględnione? Dowiemy się dopiero w I kwartale 2018r,po ogłoszeniu decyzji w tej sprawie.

Odrębny rozdział stanowią fragmenty gruntów otaczających stacje telefonii komórkowych czy stacje transformatorowe. To tereny często zaniedbane, zarośnięte chwastami i zasypane śmieciami. Tu najtrudniej podejmować interwencje, ich dzierżawcy to trochę „ państwa w państwie”.

 Jest jeszcze boisko - w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu, z dobrze utrzymaną murawą i dosyć systematycznie sprzątane. Jednak i tutaj występują problemy. Rada od wielu miesięcy stara się o wykonanie utwardzonego dojścia do placu zabaw od strony ul. Kleeberga i wymianę paździerzowych  podkładek stabilizujących trybuny. MCS w oficjalnych pismach informuje nas”, że wykona roboty „ niebawem”, ale dotychczas niewiele z tego wynika.

Jak widać o zieleni na  Ołtaszynie można mówić i pisać dużo - niekiedy również z irytacją. Denerwuje nas jako Radnych i zarazem mieszkańców - wiele spraw. Nieregularne i niestaranne koszenie trawników, samochody parkujące na skwerach, dzikie reklamy na płotach ogradzających staw i tereny wydzielone, rozrzucane na zieleńcach śmieci, psie odchody  -  to obrazki, które obserwujemy codziennie. Rada nie jest w stanie podejmować  interwencji w każdym takim przypadku. Dobrze byłoby, żeby uaktywnili się mieszkańcy i po prostu reagowali. A, gdyby jeszcze niektórzy z nas, skorygowali swoje niekoniecznie dobre nawyki , to z pewnością na Ołtaszynie żyłoby się przyjemniej i........ bardziej zielono.

Krystyna Sawińska

Strachowskiego latem

Fot. Sebastian Wilk

Rada i Zarząd Osiedla Ołtaszyn
ul. Pszczelarska 7
      52-210 Wrocław
tel. 71 368 19 34

     (czynny podczas dyżurów)

      Dyżur Radnych każdą środę - 18:00-19:00

     II piętro - Sala Sesyjna Rady Osiedla Ołtaszyn


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP