Kontrast

ODPOCZYWAJ AKTYWNIE RAZEM Z NAMI !!!

Eugieniusz Piotrowski

Rada Osiedla Ołtaszyn informuje, że w związku z uczestnictwem w drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego, programu skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych, mającego na celu zagospodarowanie czasu w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne, zostały nam przyznane przez WCRS środki na zrealizowanie niżej określonych wydarzeń:

 

  1. 12.  05.2019 r. godziny 14:00-16:00 -        Akcja ogrodnicza „Wyhoduj sobie warzywo” :

wyhoduj sobie warzywo

 

Pierwsza z imprez organizowanych przez Radę Osiedla  Otaszyn  z wykorzystaniem środków Funduszu Czasu Wolnego już za nami.

20190512 142013 3

 

 

 

 

 

 

Akcja ogrodnicza pomimo chłodu i przelotnych opadów spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Ołtaszyna. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy  zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia.

Obfitych plonów mieszkańcom, którzy wykazali zainteresowanie balkonową uprawą i  otrzymali w prezencie sadzonki roślin

 20190512 DSC 1557 1220190512 DSC 1605 6020190512 DSC 1579 34         Teraz czas na relaks i wycieczkę rowerową.  Zapraszamy!!

  1. 19. 05. 2019 r. godziny 10:00-18:00 -       Wycieczka rowerowa do Kotowic „W poszukiwaniu majowych                                                                         konwalii” :

wycieczka rowerowa

               Wycieczka rowerowa przeszła do katalogu zdarzeń minionych ale pozostanie w pamięci uczestników jako impreza ze wszech miar udana. Dobrej organizacji sprzyjała wymarzona pogoda i radosne nastroje towarzyszące cyklistom w wieku od 8 m-cy (Zosia wieziona w komfortowej przyczepce rowerowej) do... pełnej dojrzałości. Umiejętności uczestników także były mocno zróżnicowane, od nastoletnich talentów po doświadczonego weterana szos pana Henryka Surmę na mistrzu olimpiskim  z Pekinu panu Andrzeju Zającu kończąc. Wszyscy stanowili doskonalale rozumiejący się peleton i zapowiedzieli uczestnictwo w przyszłych imprezach.                                                     

W imieniu Prezydenta Wrocławia swoją wizytą i interesującą rozmową podkreśił wagę imprezy zastepca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych pan Jacek Pluta.                                   

Szczególne podziękowania składam osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg wycieczki, w tym dla Edyty Skuły i jej męża Rafała, Katarzyny Hałaczkiewicz, Henryka Surmy, Macieja Kucfira, policjantom dbającym o nasze bezpieczeństwo w czasie przejazdu drogami publicznymi  oraz wszystkim uczestnikom za stworzenie pzyjaznej atmosfery.                                                     Eugeniusz Piotrowski                                                                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn         Na wieży

Kotowice 1Kotowice 2

 

 

 

 

 

Kotowice 3

 

Kotowice 5

Kotowice 6

 wycieczka do Kotowic 3

 

 

 

 

 

   Już niebawem spotkanie na boisku w sportowej rywalizacji . ZAPRASZAMY!!

 

  1. 02. 06. 2019 r. godziny 15:00-18:00 -                Wiosenne zabawy sportowe :

droga do sportu

 

 

Wydarzenie, które odbędzie sie na boisku przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej ma na celu promocję rodzinnego, aktywnego wypoczynku. Przewiduje się organizację wiosennych zabaw sportowych, przy współpracy z wolontariuszami oraz z fundacją „Droga do sportu”. Konkurencje sportowe dla drużyn 4 osobowych przewidują udział zespołow złożonych z członków danej rodziny. Gwarantowana świetna zabawa i sportowa atmosfera.

Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularz na stronie: 

 https://roadtosport.com/oltaszyn-zapisy

 

Stanowiska sportowe/konkurencje:

Sztafeta

Zbijak

Przeciąganie liny

Rzuty do kosza (koszykówka)

Strzały do bramki (piłka nożna)

Gry z tamtych lat”

 

Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach.

Mamy nadzieję, że spędzą Państwo aktywnie czas z Radą Osiedla Ołtaszyn!!!

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn                                                                                                                                                                         Eugeniusz Piotrowski

 

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Eugieniusz Piotrowski

wesolych swiat wielkanocnychZdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

ulic bez korków, bezpiecznych dróg,

obfitych łask i błogosławieństw 

oraz mokrego śmigusa-dyngusa życzy

Rada Osiedla Ołtaszyn

  

DEBATA OŁTASZYŃSKA

Eugieniusz Piotrowski

Rada Osiedla Ołtaszyn dziękuję za przybycie i aktywny udział uczestnikom debaty publicznej na temat przewidywanych zmian w układzie komunikacyjnym Wrocławia, w kontekście realizacji planów budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej oraz linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Debata, która odbyła się 28 marca w Centrum Aktywności Lokalnej na Ołtaszynie zgromadziła licznych mieszkańców Ołtaszyna oraz Wojszyc i Partynic.

W debacie spośród zaproszonych uczestników debaty udział wzięli:

Wiceprezydent Wrocławia Sebestian Lorenc oraz dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Bartłomiej Świerczewski.

      Dyrektor PKP PLK S.20190328 DSC 0113A., ZLK we Wrocławiu Zbigniew Gzik

      Posłanka na Sejm RP Aldona Młyńczak

      Poseł na Sejm RP Michał Jaros

      Radni RM Wrocławia Edyta Skuła i Michał Młyńczak

      Przedstawiciele Rad Osiedli: Krzyki-Partynice oraz Wojszyce

 

 

Jedynym, który nie wziął udziału w debacie, pomimo zaproszenia, był Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

20190328 DSC 0046.1

 

Informacji na temat przyszłości realizacyjnej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia  pod nieobecność zaproszonego wicemarszałka udzieliłem zebranym jako moderator  spotkania.

Nieobecność przedstawiciela Zarządu Województwa Dolnośląskiego utwierdziła  licznie zebranych uczestników debaty w niepokoju o przyszłość  oczekiwanej inwestycji  drogowej.

 

 

W debacie uczestniczył także Maciej Wełyczko Redaktor Naczelny i Wydawca dwutygodnika „Gazeta Sąsiedzka”. W ostatnim numerze gazety ukazał się obszerny artykuł poświęcony debacie.

Obsługę medialną debaty zapewnił Rafał Skuła, nagranie filmowe z debaty dostępne na stronie www.oltaszyn.com.pl

20190328 DSC 0072.1

 

Dyskusję zdominował temat kolei aglomeracyjnej i związanych z tą inwestycją obaw o zapewnienie płynności ruchu kołowego na przejeździe przez ul. Zwycięską.

Padały też pytania o możliwość udrożnienia komunikacjiw ciągu ul. Agrestowej oraz usytuowania tym miejscu stacji  przystankowej. 


Ostateczne decyzje nie zapadły ale zostały wskazane możliwe kierunki dalszego postępowania zmierzające do zaspokojenia oczekiwań mieszkańców.

Poszukiwanie sposobów na odciążenie intensywnego ruchu kołowego uliczkami osiedlowymi Ołtaszyna, spowodowało zgłoszenie wielu nowych rozwiązań oraz takich, które były wcześniej zgłaszane.

20190328 DSC 0164.1

 


Poseł Aldona Młyńczak przedstawiła graficzne opracowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem przejazdów tunelowych w nasypie kolejowym wzdłuż ulicy Koszyckiej.

W powiązaniu z ulicami prostopadłymi, może to stanowić kanały ulgi komunikacyjnej dla zatłoczonych arterii Ołtaszyna, Wojszyc i Partynic.                                                                                                               

 

Pani poseł zaproponowała powołanie zespołu celem wypracowania spójnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o złożoną propozycję.

20190328 DSC 0181

Poseł Michał Jaros dużo uwagi poświęcił ustawie metropolitalnej, która może w przyszłości ułatwić rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych wyłączając partykularne interesy mniejszych  jednostek administracyjnych i pozwoli temat usystematyzować w spójnej koncepcji dla metropolii wrocławskiej.

   

 

Rozwiązania problemów komunikacyjnych większość rozmówców upatrywała jednak w usprawnieniu komunikacji zbiorowej.                                                                                         

20190328 DSC 0229

W swoim wystąpieniu dyrektor Bartłomiej Świerczewski nie zaspokoił oczekiwań  mieszkańców oczekujących jednoznacznych odpowiedzi w sprawie przyszłości  „Tramwaju na Ołtaszyn”. Perspektywy rozbudowy komunikacji publicznej zawęża  także wydawanie nowych pozwoleń na budowę inwestycji deweloperskich. Tereny  przewidziane na obsługę komunikacyjną wykluczają w przyszłości możliwość  wydzielania niezależnych torowisk bądź buspasów.

 

Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski z debaty posłużą za podstawę do dalszych działań operacyjnych.

Debata okazała się być oczekiwanym sposobem komunikacji z mieszkańcami a jej wartością był bardzo merytoryczny charakter, wyważone pytania i odpowiedzi odbiegające w swoim charakterze od większości, kłótliwych debat politycznych.


20190328 DSC 0125.1

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękuję i zapraszam na kolejne debaty, których tematy, mam nadzieję, będą równie interesujące.

   Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn

   Eugeniusz Piotrowski

SPOTKANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA Z RADĄ OSIEDLA OŁTASZYN

Eugieniusz Piotrowski

Rada Osiedla Ołtaszyn reprezentowana przez:

Krystynę Sawińską - Przewodniczącą Rady Osiedla Ołtaszyn

Edytę Skułę - w-ce Przewodniczącą Zarządu Osiedla Ołtaszyn

Eugeniusza Piotrowskiego - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn

odbyła w dniu 27.03.2019 r. spotkanie z Prezydentem Wrocławia oraz pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami Rady Miasta, w celu omówienia najistotniejszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców w Radzie Osiedla Ołtaszyn.

Spotkanie z Prezydentem 

Tematy rozmów zgrupowane zostały w bloki problemowe.

1. Niewydolny układ komunikacyjny. Perspektywa budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej i linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Otrzymaliśmy zapewnienie, że Gmina Wrocław zabezpieczyła kwotę 33 mln zł w ramach partycypacji w kosztach realizacji projektu budowy WOW.

Przedstawiciele władz miasta prowadzą rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie rozwoju kolei aglomeracyjnej z uwzględnieniem stacji przystankowej przy ul. Agrestowej.

Trwają prace nad projektem budowy linii tramwajowej na Ołtaszyn w wariancie łączącym pętlę przy ul. Ślężnej z ul. Zwycięską w śladzie bliskim ul. Agrestowej. Prace nad dokumentacją, pozwalającą aplikować o dofinansowanie będą kontynuowane. Perspektywa realizacji projektu rozbudowy sieci tramwajowej jest bardzo mglista i nie spełnia naszych oczekiwań.

2. Włączanie deweloperów w koszty związane z budową dróg prowadzących do realizowanych przez nich inwestycji.

Deweloperzy na mocy zawieranych umów ze ZDiUM, są zobowiązani do wykonywania dróg dojazdowych do realizowanych przez nich inwestycji. Jest to warunek, by uzyskać zgodę na obsługę komunikacyjną. Będziemy monitorować przestrzeganie tego zapisu i interweniować w przypadku zaistniałych odstępstw od tej zasady.

3. Remonty dróg osiedlowych i problem dróg o nawierzchniach ziemnych.

W rozmowie podniesiono potrzebę remontu  dróg osiedlowych / większość została wykonana 30 lat temu/ i licznych dróg o nawierzchniach ziemnych (m. in. ul. Motylkowa, ul. Rzepakowa, ul. Sojowa...)

Drogi o nawierzchniach ziemnych będą przedmiotem analizy w zakresie niezbędnych robót umożliwiających bezproblemowe użytkowanie a oferty przebudowy w ramach współfinansowania przez mieszkańców omawiane wariantowo z uwzględnieniem realnych możliwości partycypacji.

Szacowanie kosztów związanych z remontami dróg osiedlowych (szczególnie ul. Motylkowej) może być przedmiotem rozmów na umówionym spotkaniu zainteresowanych stron z pracownikami Departamentu Infrastruktury i Transportu.

4. Konieczność budowy nowej placówki szkolno – przedszkolnej

Budowa placówki przy ul. Zwycięskiej została zakwalifikowana do jednej z trzech strategicznych inwestycji edukacyjnych. Budowa nowej placówki oświatowej na działkach we władaniu Agencji Mienia Wojskowego jest przedmiotem szczególnej troski ze strony władz miasta. Trwają rozmowy w sprawie uzyskania tytułu prawnego do dysponowania gruntem w obszarze ograniczonym ulicami Ołtaszyńska, Zwycięska i Agrestowa. Działki są chronione planistycznie.

5. Bezpieczeństwo na osiedlu w kontekście wzmożonego ruchu drogowego, nieprawidłowego parkowania, nadmiernej prędkości pojazdów m.in. na ul. Gałczyńskiego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej oraz poprzecznych łączących tą ostatnią z ul. Kutrzeby i wielu innych.

Istnieje zrozumienie potrzeby rozwiązania tego problemu. Prezydent Jacek Sutryk zapowiedział zorganizowanie spotkania z Komendantem SM. Mamy nadzieję, że tym razem przyniesie ono trwałe rozwiązania.

RO Ołtaszyn w Ratuszu

6. Poczucie bezpieczeństwa w miejscach przewidzianych do wypoczynku i rekreacji.

Został podjęty temat braku monitoringu na boisku osiedlowym oraz zakłócania ciszy nocnej. Na terenie placów zabaw częsty zjawiskiem jest spożywanie alkoholu, zakłócania ciszy nocnej i pozostawianie stłuczonego szkła. Oczekujemy częstszych patroli Straży Miejskiej oraz Policji.

Plac zabaw przy ul. Rubinowej zostanie ujęty w planie remontów, w przyszłym roku przewidziano na ten cel 60 tys. zł a w 2021 700 tys. zł.

Uwaga dot. braku dostatecznego oświetlenia zostanie przekazana do Zarządu Zieleni Miejskiej. Czekamy na efekty.

7. Uchwała krajobrazowa – nadmierna ilość reklam zakłócanie ładu przestrzennego m.in. przez niekontrolowane ustawianie pojemników na odzież.

Prace nad tym tematem są wykonywane w interdyscyplinarnym zespole przy Wydziale Architektury i Budownictwa. Jest przyjęty harmonogram działań i wkrótce możemy spodziewać się etapu konsultacji społecznych.

8. Zlewnia rowu S-31

W ramach realizacji trzeciego etapu placu zabaw planowana jest realizacja „ogrodu deszczowego”, który poprawi retencję powierzchniową. Ponadto przewidziano przebudowę infrastruktury w obszarze zlewni rowu S-31. Rada Osiedla pozostaje w kontakcie z MPWIK i wkrótce odbędą się rozmowy w sprawie przyjętych założeń projektowych oraz etapowania robót.

Przewodniczący Zarządu

Osiedla Ołtaszyn

Eugeniusz Piotrowski

DEBATA PUBLICZNA

Eugieniusz Piotrowski

Szanowni Państwo !

Rada Osiedla Ołtaszyn przypomina i zaprasza do udziału w publicznej debacie na temat przewidywanych zmian w układzie komunikacyjnym Wrocławia, w kontekście realizacji planów budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej oraz linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz.19, w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu, sala teatru „Na Bruku”.

Zaproszeni uczestnicy debaty:

Prezydent Miasta Wrocławia, Pan Jacek Sutryk - przewidywana obecność urzędników reprezentujących Prezydenta Miasta

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Tymoteusz Myrda - brak potwierdzenia

Posłanka na Sejm RP, Pani Aldona Młyńczak - obecność potwierdzona

Poseł na Sejm RP, Pan Michał Jaros - obecność potwierdzona

Radni RM Wrocławia, Pani Edyta Skuła, Pan Michał Młyńczak - obecność potwierdzona

Dyrektor PKP PLK S.A., ZLK we Wrocławiu, Pan Zbigniew Gzik - obecność potwierdzona

Przedstawiciele Rad Osiedli: Krzyki-Partynice, Wojszyce- obecność potwierdzona, Jagodno, Klecina, Gaj-brak potwierdzenia

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn                                                                                                                                                                           Eugeniusz Piotrowski       

ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING

Eugieniusz Piotrowski

Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedla Ołtaszyn na darmowe zajęcia z nordick walking prowadzone przez trenera osiedlowego pana Macieja Materkowskiego.

Zebranie organizacyjne i pierwszy trening odbędą się w dniu 26 marca 2019r. / wtorek/ o godz. 17,00 na boisku sportowym przy                 ul. Strachowskiego 53.

Prosimy o zabranie ze sobą kijków. Osoby, które nie dysponują sprzętem będą mogły wypożyczyć go na miejscu od trenera.

JAK PRZYGOTOWAĆ WROCŁAW DO ZMIAN KLIMATU

Eugieniusz Piotrowski

Nowe konsultacje społeczne.

Mamy Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030.

Do 26 maja konsultujemy zaproponowane w nim karty działań adaptacyjnych.W klimacie miasta

4 wiodące zagadnienia to: woda, zieleń, infrastruktura / bezpieczeństwo, budownictwo. Weź udział w tematycznych spotkaniach                 ( 6 - wszystkie w Mediatece), wypowiedz się w ankietach, zaproponuj konkretne działania i priorytety. Tu więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA).

Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska. Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia.

Dyskusję podzieliliśmy na 4 tematy: Woda, Zieleń, Infrastruktura i bezpieczeństwo oraz Budownictwo.

Do 2 kwietnia wyślij formularz z propozycją zadań dotyczących poszczególnych tematów. Następnie w kwietniu bądź na 4 spotkaniach, podczas których omówimy te zadania i wybierzemy najważniejsze. Całość poprzedza spotkanie otwierające (26 marca), a zamyka - podsumowujące (21 maja). Zapoznaj się z kartami działań, a następnie zgłoś swoją opinię i bądź z nami na spotkaniach!

Harmonogram Konsultacje będą się odbywać według poniższego harmonogramu: 19.03 – 2.04.2019 | FORMULARZ OPINII 26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE 9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda 16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń 23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo 29/30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo 21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Wszystkie spotkania będą się odbywać w MEDIATECE, przy pl. Teatralnym 5. Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wypowiedz-sie-w-klimacie-miasta.

Zapraszamy do rozmowy! .

Strona 1 z 43

Kalendarz

Maj 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbliższe wydarzenia

środa 24 kwiecień, 18:00 - 19:00
DYŻUR W RADZIE OSIEDLA

Galeria

  • horyzont
  • Ołtaszyn
  • 20170802_101647
  • w akcji

Facebook

Osiedle Ołtaszyn
ul. Pszczelarska 7
52-210 Wrocław
tel. 71 368 19 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo