logo wrocławia

SPOTKANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA Z RADĄ OSIEDLA OŁTASZYN

Edyta Skuła
Czytaj więcej...

DEBATA PUBLICZNA

Edyta Skuła
Czytaj więcej...

ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING

Edyta Skuła

Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedla Ołtaszyn na darmowe zajęcia z nordick walking prowadzone przez trenera osiedlowego pana Macieja Materkowskiego.

Zebranie organizacyjne i pierwszy trening odbędą się w dniu 26 marca 2019r. / wtorek/ o godz. 17,00 na boisku sportowym przy                 ul. Strachowskiego 53.

Prosimy o zabranie ze sobą kijków. Osoby, które nie dysponują sprzętem będą mogły wypożyczyć go na miejscu od trenera.

JAK PRZYGOTOWAĆ WROCŁAW DO ZMIAN KLIMATU

Edyta Skuła

Nowe konsultacje społeczne.

Mamy Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030.

Do 26 maja konsultujemy zaproponowane w nim karty działań adaptacyjnych.

Czytaj więcej...

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z GAZETY SĄSIEDZKIEJ NR 3

Edyta Skuła

Wrocław, dnia 05.03.2019

 

 

 

                                                                                                                                           HMN Media

                                                                                                                                           Pan Maciej Wełyczko

 

Szanowny Panie Redaktorze.

            W papierowym wydaniu Gazety Sąsiedzkiej nr 3  z marca 2019 r. zostało opublikowane Oświadczenie byłego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn  Radnego Sebastiana Wilka, zawierające nieprawdziwe treści i naruszające mój wizerunek publiczny.

Zarzuty podnoszone w oświadczeniu wynikają  bądź z nieznajomości przez ww.  Radnego zapisów Statutu Osiedla, co wydaje się mało prawdopodobne, bądź są wynikiem stosowanej przez niego  manipulacji.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu reguluje §27 ust2 Statutu Osiedla stanowiący załącznik do uchwały nr LII/3185/06  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08 czerwca 2006 r., w sprawie nadania  Statutu Osiedla Ołtaszyn   / Dz. Urz. Woj.  Doln.  Z 2017 r. poz 2276 i 1471oraz z 2018 r. poz. 4613/.

 Zgodnie z powołanym zapisem : „Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony  wniosek 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie  na następnej sesji Rady  zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu  wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu . Odwołanie Przewodniczącego Zarządu  skutkuje odwołaniem Zarządu”.

Procedowanie odwołania Radnego Wilka obyło się w określonym jw.  trybie.

  1. Wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji, podpisany przez czterech Radnych, wpłynął do Rady w dniu 25 stycznia 2019 r. i  był rozpatrywany na XXIII sesji w dniu  12 lutego  2019 r.
  2. Głosowanie poprzedziło wysłuchanie Radnego Wilka. Po wysłuchaniu odbyła się burzliwa dyskusja, w której Sebastian Wilk parokrotnie zabierał głos. Dyskusja została zakończona na wniosek Radnego Eugeniusza Piotrowskiego /głosowanie jawne: za 11 głosów/.
  3. Głosowanie za odwołaniem miało charakter tajny. Na 14 Głosujących Radnych: 11 było za odwołaniem, a 3 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym głosowaniu przeprowadzonym w analogicznym   trybie jw. został wybrany nowy Przewodniczący Zarządu - Eugeniusz Piotrowski , a wybór członków  Zarządu miał miejsce na  XXIV sesji w dniu 19 lutego 2019r.

Takie są udokumentowane fakty. W świetle powyższego, czynienie mi  zarzutu, że jako Przewodnicząca Rady postępowałam niezgodnie z prawem jest nadużyciem.

 

Przyczyną odwołania Sebastiana Wilka z pełnionej funkcji był  narastający w Radzie konflikt wywołany działaniami ww. Radnego i  jego sposobem zachowania. Wnioskodawcy  w uzasadnieniu wskazali między innymi  na  wykorzystywanie pełnionej przez Radnego Wilka  funkcji do kreowania własnego wizerunku, antagonizowanie Radnych i próby manipulowania nimi,a ponadto traktowanie  Rady jak własnego przedsiębiorstwa, a Radnych   jak osoby podległe mu służbowo. Na porządku dziennym miało miejsce narzucanie własnego zdania, brak szacunku i lekceważący stosunek do innych. Zaistniały przypadki arogancji również w stosunku do przedstawicieli samorządu lokalnego, narastająca konfliktowość itd. W ocenie autorów wniosku skutkowało to  utratą zaufania do Przewodniczącego Zarządu.

Radni najwyraźniej podzielili  prezentowane stanowisko, decydując się na odwołanie Sebastiana Wilka z zajmowanej funkcji.

Konflikt zapoczątkowany w Radzie przeniósł się z kolei do mediów społecznościowych w tym fb, podsycany przez publikowanie przez pana Wilka oświadczeń i zamieszczanie postów. Spokojna i wyważona reakcja Rady, zmierzająca do wygaszenia niepokojów i nie eskalowanie sporu, w tym moja wypowiedź udzielona Gazecie -  najwyraźniej nie przyniosła efektu. Kolejnym medium zaangażowanym w spór stała się Gazeta Sąsiedzka.

Działania Rady są jawne .Wszystkie  materiały dotyczące sprawy , w tym protokoły i  wniosek o odwołanie   znajdują się do wglądu   w siedzibie Rady i można się z nimi zapoznać. Dotychczas zainteresowanie wykazało jedynie dwóch mieszkańców Ołtaszyna. Jednakże  z uwagi na zaistniałą sytuację , w najbliższym czasie poddam pod głosowanie w Radzie  propozycję   publikacji pełnego tekstu wniosku o odwołanie  na naszej stronie internetowej.

Szanowny Panie Redaktorze.

Opublikowane w Gazecie  oświadczenie narusza moje dobre imię i   ma na celu skompromitowanie mnie wobec opinii publicznej . Ponadto ośmiesza i stawia  w złym świetle Radę Osiedla.

W związku z powyższym , odwołując się do  zasad etyki dziennikarskiej  w tym rzetelności i bezstronności - oczekuję na pilne zamieszczenie całego  mojego stanowiska na stronie internetowej Gazety  Sąsiedzkiej  oraz w najbliższym jej papierowym wydaniu.

 

                                                                                                             Z poważaniem.

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

                                                                                                                                    Krystyna Sawińska

STRAŻ MIEJSKA W AKCJI

Edyta Skuła

Szanowni Państwo,

              W dniu dzisiejszym, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, z zadowoleniem odnotowaliśmy działania Straży Miejskiej, zmierzające do przywrócenia ładu i porządku na ulicach osiedla. Nakładanie mandatów karnych nie należy do przyjemnych obowiązków a ich otrzymywanie zwykle stanowi przykrą niespodziankę. Niestety ustawianie znaków zakazu zatrzymywania i postoju oraz ustanawianie kolejnych stref zamieszkania na wielu kierowcach nie robi wrażenia. W tej sytuacji odwołanie do najskuteczniejszej z metod dyscyplinujących, w postaci mandatu karnego, jest w pełni uzasadnione.

w akcji

           Apeluję do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, gdyż podjęte działania będą prowadzone systematycznie, aż do skutku. Proszę zwrócić uwagę na ustanowione strefy zamieszkania, oznaczone znakiem D-40, gdzie obowiązują przepisy szczególne, w tym bezwzględne pierwszeństwo ruchu pieszych, parkowanie w miejscach wyznaczonych i ograniczenie prędkości        do 20 km/h.

Z życzeniami ostrożnej i bezpiecznej jazdy

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn

Eugeniusz Piotrowski

REMONTY DRÓG NA OŁTASZYNIE

Edyta Skuła

Wrocław 25 lutego 2019 r.

 

 

                                                                                                             Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

                                                                                                     ul. Długa 49

                                                                                                     53-633 Wrocław

 

Szanowni Państwo !

                             W związku z fatalnym stanem nawierzchni dróg gruntowych, zlokalizowanych na Ołtaszynie, w tym między innymi ul. Motylkowej, ul. Nektarowej, ul. Rzepakowej, ul. Goetla, terenu przy Biedronce przy       ul. Parafialnej itp. – Rada Osiedla wnosi o dokonanie całościowego rozeznania w tym zakresie  oraz przekazanie nam harmonogramu remontów na 2019 r.

W wypadku potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie , deklarujemy chęć wzięcia w niej udziału.

Telefony kontaktowe:

Z uwagi na dużą ilość wniosków o podjęcie interwencji, przekazywanych Radzie Osiedla przez mieszkańców - prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

                  Z poważaniem:

   Eugeniusz Piotrowski                           Krystyna Sawińska

Przewodniczący Zarządu                       Przewodnicząca Rady                                                                                                                     Osiedla Ołtaszyn                                  Osiedla Ołtaszyn

 

Strona 9 z 50

Kalendarz

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

wtorek 29 wrzesień, 17:00 - 21:00
ZAJĘCIA KLUBU SENIORA
środa 30 wrzesień, 18:00 - 19:00
Dyżur w siedzibie Rady Osiedla
środa 7 październik, 18:00 - 19:00
Dyżur w siedzibie Rady Osiedla
środa 14 październik, 18:00 - 19:00
Dyżur w siedzibie Rady Osiedla
środa 21 październik, 18:00 - 19:00
Dyżur w siedzibie Rady Osiedla
środa 28 październik, 18:00 - 19:00
Dyżur w siedzibie Rady Osiedla

Galeria

  • horyzont
  • Ołtaszyn
  • 20170802_101647
  • w akcji

Facebook

Osiedle Ołtaszyn
ul. Pszczelarska 7
52-210 Wrocław
tel. 71 368 19 34 (czynny podczas dyżurów)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony