pawlowice

sala obrad

 

 

 

Porządek Obrad V sesji Rady Osiedla Osobowice-Rędzin

zaplanowanej na dzień 1 grudnia 2021 r. godz. 18.00

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III sesji - załącznik

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji - załącznik

5. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2022 - załącznik

6. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały na temat biletu aglomeracyjnego na kolej (uchwała V/18/21) załącznik

7. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały na temat sprzedaży Osobowickiej 103A 

(uchwała V/19/21)

8. Powołanie lidera powodziowego (uchwała V/20/21załącznik

9 Powołanie komisji w radzie osiedla - wybór przewodniczących i członków (ewentualne uchwały)

10. Dyskusja nad stanowiskiem Rady w sprawie Wrocławskiego Tramwaju Wodnego

11. Dyskusja nad włączeniem się Rady w ten projekt. Mikołajki dla Podopiecznych Hospicjum

12. Prowadzenie strony Rady Osiedla

13. Harmonogram sesji, posiedzeń i dyżurów

14. Zapytania i wnioski

15. Zakończenie sesji

 


 

Porządek 9 posiedzenia Zarządu Osiedla Osobowice – Rędzin 

z dnia 1 grudnia 2021 r. godz. 19.001. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie projektu apelu do władz Wrocławia ws. kolei aglomeracyjnej.

3. Przedstawienie wykazu nieruchomości przy ul. Osobowickiej 103a.

4. Omówienie kwestii powołania Lidera przeciwpowodziowego.

5. Wnioski i zapytania.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 


 

Porządek obrad XLII sesji Rady Osiedla Osobowice-Rędzin

zwołanej na dzień 19 lutego 2020 r.

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Przyjęcie sprawozdania dla Przewodniczącego RMW z działalności samorządu osiedla za rok 2019. (uchwała nr XLIII/98/20)

5. Przyjęcie uchwały dotyczącej diet. (uchwała nr XLIII/99/20)

6. Ustalenie harmonogramu dyżurów, posiedzeń i sesji.

7. Zapytania i wnioski

8. Zakończenie sesji

 


Porządek 2 posiedzenia Zarządu Osiedla

zwołaneg na dzień 19 lutego 2020 r. godz. 17:30

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu
 2. Przyjęcie projektu sprawozdania dla przewodniczącego RMW z działalności samorządu osiedla za rok 2019 (uchwała 1/20)
 3. Przyjęcie projektu planu podziału środków przeznaczonych na diety (uchwała 2/20)
 4. Zapytania i wnioski 
 5. Zakończenie posiedzenia Zarządu

 

 


Porządek 1 posiedzenia Zarządu Osiedla

zwołaneg na dzień 22 stycznia 2020 r. godz. 17:30

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie projektu aktualizacji Pikniku Rodzinnego
 3. Przedstawienie projektu aktualizacji Klubu Seniora
 4. Przedstawienie projektu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019
 5. Przedstawienie projektu planu finansowego na rok 2020
 6. Uwagi i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia
 
 

 

Porządek obrad XLII sesji Rady Osiedla

zwołanej na dzień 22 stycznia 2020 r. godz. 18:00

 

1. Otwarcie sesji
2. Przyjecie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Przyjęcie aktualizacji projektu pn Piknik Rodzinny (uchwała nr XLII/93/20)
5. Przyjęcie aktualizacji projektu pn Klub Seniora (uchwała nr XLII/94/20)
6. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego (uchwała nr XLII/95/20)
7. Przyjęcie planu finansowego na rok 2020 (uchwała nr XLII/96/2020)
8. Propozycja pisma do Prezydenta i przyjęcie uchwały ws. podjęcia działań na rzecz zmiany wytycznych dotyczących remontu mostu Osobowickiego (uchwała nr XLII/97/2020)
9. Relacja z dyżuru radnego
10. Zapytania i wnioski
11. Zakończenie sesji

 

 


 

Porządek obrad XLI sesji Rady Osiedla

zwołanej na dzień 9 grudnia 2019 r. godz. 18:00

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przyjęcie uchwały ws. przesunięć kwot w paragrafach
 5. Wnioski i zapytania
 6. Zakończenie sesji

 


 

Porządek obrad XL sesji Rady Osiedla

zwołanej na dzień 4 grudnia 2019 r. godz. 18:00

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przyjęcie uchwały ws. przesunięć kwot w paragrafach
 5. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. diet
 6. Przyjęcie uchwały ws, przyjęcia środków dodatkowych do budżetu osiedla
 7. Wnioski i zapytania
 8. Zakończenie sesji

 


 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 20 listopada 2019 r. godz. 18:00

 1. Otwarcie sesji RO
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przyjęcie uchwały ws. Funduszu Osiedlowego (uchwała XXXIX/85/19)
 5. Przyjęcie uchwałą przesunięć kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (uchwała XXXIX/86/19)
 6. Podjęcie uchwały ws. przyznania diety dla PZO (uchwała XXXIX/87/19)
 7. Wnioski i zapytania
 8. Zakończenie sesji

 


 

Porządek 4 posiedzenia Zarządu Osiedla

zwołanego na dzień 18 listopada 2019 r. godz. 17:00

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu
 2. Przyjęcie notatki z przeprowadzonych konsultacji społecznych ws. Funduszu Osiedlowego (uchwała 5/19)
 3. Przyjęcie planu przesunięć kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (uchwała 6/19)
 4. Zakończenie posiedzenia Zarządu

 


 

Porządek 3 posiedzenia Zarządu Osiedla

zwołanego na dzień 8 listopada 2019 r. godz. 16:45

 1. Otwarcie posiedzenia Zarządu
 2. Przyjęcie uchwały ws. projektu planu finansowego osiedla na rok 2020
 3. Zakończenie posiedzenia

 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 6 listopada 2019 r. godz. 17:30

 

1. Otwarcie XXXVIII sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII
4. Przyjęcie rezygnacji z mandatu radnej pani Sylwii Spychały (uchwała XXXVIII/77/19)
5. Powołanie kandydatki na radną pani Hanny Adamczyk (uchwała XXXVIII/78/19)
6. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie zawodów wędkarskich (uchwała XXXVIII/79/19)
7. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie XIV Osobowickiej Ósemki (uchwała XXXVIII/80/19)
8. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego (uchwała XXXVIII/81/19)
9. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie Dnia Dziecka (uchwała XXXVIII/82/19/

10. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie klubu Seniora (uchwała XXXVIII/83/19)
11. Wyznaczenie diet dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla (uchwała XXXVIII/84/19)
12. Zapytania i wnioski
13. zakończenie sesji

 


 

Porządek obrad II sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 6 czerwca 2017 r. na godz. 2000.

 

 1. Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla (uchwała II/3/17)

 2. Wybory Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla (uchwała II/4/17)

 3. Wybory Sekretarza Osiedla (uchwała II/5/17)

 4. Wybory Skarbnika Osiedla (uchwała II/6/17)

 5. Wybory Członka Zarządu Osiedla (uchwała II/7/17)

 6. Wyznaczenie i upoważnienie Lidera Powodziowego (uchwała II/8/17


 

 

Porządek obrad 4-go posiedzenia Zarządu Osiedla

zaplanowanego na dzień 17 maja 2017 r. na godz. 1830.

1. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 r. (uchwała 3/17) informacja dla Rady Osiedla

2. Podsumowanie wydatków osiedla w okresie od 1 stycznia br. do zakończenia kadencji. Kierowane do RO.

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 17 maja 2017 r. na godz. 1900.

1. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 r.

2. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego za II kwartał 2017 r. Do końca kadencji.

3. Przedstawienie projektu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia br. do zakończenia obecnej kadencji Rady Osiedla (uchwała XXVI/72/17)

4. Przedstawienie projektu uchwały ws. wycofania ze sprzedaży placu folwarcznego (uchwała XXVI/73/17)

5. Przedstawienie projektu uchwały ws. wycofania ze sprzedaży działki przy ul. Ostrowskiej 45-47 (uchwała XXVI/74/17)


 

 

Porządek obrad 3-go posiedzenia Zarządu Osiedla

zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. na godz. 1830.

1. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. (uchwała 2/17) informacja dla Rady Osiedla


 

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 13 marca 2017 r. na godz. 1900.

1. Wydanie opinii ws. rejonów szkół i przedszkoli (uchwała XXVI/69/17)

2. Wydanie opinii ws. karty nieruchomości gruntowej przy ul. Osobowickiej (uchwała XXVI/70/17)


 

 

Porządek obrad 2-go posiedzenia Zarządu Osiedla

zaplanowanego na dzień 15 lutego 2017 r. na godz. 1830.

1. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności samorządu osiedla za rok 2016.

 

Porządek obrad XXV sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 15 lutego 2017 r. na godz. 1900.

1. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności samorządu osiedla (uchwała XXV/66/17)


 

 

Porządek obrad 1-go posiedzenia Zarządu Osiedla

zaplanowanego na dzień 11 stycznia 2017 r. na godz. 1830.

 

1. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. (uchwała 1/17)  informacja dla RO

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2016. (projekt pod obrady RO)

3. Projekt planu finansowego na rok 2017. (pod obrady RO)

4. Projekt aktualizacji oferty na zadanie społeczne pn. XI Osobowicka Ósemka i Piknik Rodzinny.  (pod obrady RO)

5. Informacja o potrzebie sporządzenia wniosku ws. druku Na Oświciu.

 

 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 11 stycznia 2017 r. na godz. 1900.

 

1. Przedstawienie do wiadomości Rady sprawozdania finansowego za IV kwartał 2016 r.

2. Przedstawienie pod obrady sprawozdania finansowego za rok 2016. (uchwała XXIV/62/17)

3. Przedstawienie projektu planu wydatków osiedla na rok 2017. (Uchwała XXIV/63/17)

4. Przyjęcie podziału diet na rok 2017. (uchwała XXIV/64/17)

5. Przyjęcie aktualizacji Oferty Realizacji Zadania Społecznego w roku budżetowym 2017 (uchwała XXIV/65/17)
6. Przedstawienie projektu wniosku o podpisanie umowy na druk biuletynu osiedlowego.

 

 


 

Porządek obrad XXIII sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 28 grudnia 2016 r. na godz. 1600.

 

1. Przyjęcie uchwały ws. wydania opinii dla projektu zagospodarowania terenu pod polanę rekreacyjną w Rędzinie.

______________________________________________________________________________________

 

 

Porządek obrad 13-go posiedzenia Zarządu Osiedla

zaplanowanego na dzień 14 grudnia 2016 r. na godz. 1820.

 

1. Omówienie kwestii rozliczeń finansowych roku 2016.

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Osiedla

zaplanowanej na dzień 14 grudnia 2016 r. na godz. 1900.

  

1. Omówienie kwestii najmu pomieszczenia dla HataJoga.

 

2. Ustalenie harmonogramu prac rady na rok 2017.

 

 

    

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP