ikona powrotu do strony głównej osiedli

Logo Wrocławia

chodnik na Poświęckiej

Michał Nowicki

Poświęcka_2.jpeg

Ulica Polanowicka

Michał Nowicki

Polanowicka.jpeg

Inwestycja ul. Rudawska

Michał Nowicki

Rudawska.jpeg

11 listopada -radosna parada

Michał Nowicki

Szanowni Państwo,

z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jak co roku serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrocławia do wzięcia udziału w wyjątkowej
Radosnej Paradzie Niepodległości, która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada 2019 r.

Osiemnasta edycja wrocławskiej parady będzie miała charakter biało-czerwonego pochodu.

Parada wystartuje z placu przy Centrum Historii Zajezdnia, a następnie przemieści się w stronę
pl. Wolności. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Prostą pochód zatrzyma się, aby wprowadzić grupę najmłodszych uczestników, tj. dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas 1 – 3 szkół podstawowych wraz z rodzinami.

Po dotarciu na pl. Wolności uczestnicy zostaną rozmieszczeni w dwóch sektorach, gdzie otrzymają
biało-czerwone folie, za pomocą których utworzą flagę Polski, widzianą z lotu ptaka.

Oficjalne uroczystości rozpoczną się wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznych, po którym nastąpią wojskowe ceremoniały i parada formacji mundurowych.

Wszystkich uczestników Parady zachęcamy do przyniesienia ze sobą biało-czerwonych flag Polski.

Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrocławia – rodziny z dziećmi, uczniów szkół, młodzież, dorosłych i seniorów.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

09.45 – zbiórka pod Centrum Historii Zajezdnia

10.00 – zbiórka przy ul. Prostej dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych wraz z rodzinami

10.30 – wymarsz pochodu

11.30 – wejście pochodu na pl. Wolności

11.30 – 11.45 – uformowanie uczestników w sektorach, animowanie uczestników przez prowadzącego

11.45 -12.15 - utworzenie flagi (flaga zostanie sfilmowana z powietrza przy pomocy drona)

12.15 - 13.00 - część oficjalna Parady
                            -  wejście przedstawicieli Władz, pododdziałów Służb Mundurowych, 
                            -  defilada zgodna z protokołem państwowym,
                   -  przemówienia przedstawicieli stosownych urzędów

13.00 – 13.30 - wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych

13.30 -14.30 - występy orkiestry, zespołu Gieni Dudki, formacji tanecznych

15.00 - zakończenie imprezy

hałas na Polanowickiej

Michał Nowicki
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
DOW-S-IV.7033.1.2019.DA
 
 Wrocław, dnia 29 października 2019 r.
Zarząd i Rada Osiedla Polanowice-Poświętne-Ligota
ul. H. M. Kamieńskiego 190,
51-124 Wrocław
 
dotyczy: podjęcia natychmiastowych działań w sprawie uciążliwego hałas emitowanego
z Ronda Obrońców Grodna, wiaduktu nowo oddanej trasy S5
 
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10 października 2019 r. przesłane drogą
elektroniczną do Urzędu Miejskiego Wrocławia, w części dotyczącej podjęcia
natychmiastowych działań w sprawie uciążliwego hałasu emitowanego z Ronda Obrońców
Grodna, wiaduktu nowo oddanej trasy S5, tut. organ informuje co następuje.
Przy piśmie z dnia 9 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.402.1.2019.AMA.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu przekazał do tut. organu „Analizę porealizacyjną
oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńska (bez węzła) – węzeł Widawa
Wrocław, w zakresie klimatu akustycznego”. W ww. dokumencie w rejonie węzła Wrocław
Północ pomiary hałasu nie wykazały przekroczeń poziomu hałasu. W punkcie pomiarowym
zlokalizowanym przy ul. Polanowickiej Północnej 11 poziom hałasu wynosił 56,9 dB w porze
dnia i 54,1 dB w porze nocy, w punkcie przy ul. Polanowickiej 76 – 60,3 dB w porze dnia i 56 dB
w porze nocy, gdzie dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia wynosi 61 dB dla pory dnia
i 56 dB dla pory nocy. Natomiast obliczenia wykazały przekroczenia standardów akustycznych
związanych ze skumulowanym oddziaływaniem dróg, jednakże przekroczenia te
spowodowane są oddziaływaniem ul. Sułkowskiej (dk5) i ul. Polanowickiej.
Na podstawie zapisów art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z późn. zm.) marszałek województwa jest organem ochrony środowiska właściwym
dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W analizowanym
przypadku, zgodnie z §2 ust.1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839), tylko droga S5 znajduje się w obszarze właściwości rzeczowej i miejscowej
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Organem ochrony środowiska właściwym dla dróg
znajdujących się w granicach miasta (m. in. ul. Polanowicka, Polanowicka Północna
i Sułkowska), za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest Prezydent Wrocławia.
Z uwagi na fakt, że droga ekspresowa S5 nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku, Marszałek Województwa Dolnośląskiego nie ma możliwości
prawnych podjęcia działań w tym zakresie.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
z up.
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Monika Poważna

listopad we Wrocławskim Centrum Seniora

Michał Nowicki

WYDARZENIA WE WROCŁAWSKIM CENTRUM SENIORA

LISTOPAD 2019

 

4 listopada (poniedziałek)

godz. 14:00-16:00, sala 210 (II piętro)

Nauka Flamenco. Prowadzenie Veritas Group

 

godz. 16:00-18:00, sala 27

Ćwiczenie umysłu na wesoło. Spotkanie prowadzi grupy O-CAL-eni

 

 

5 listopada (wtorek)

godz. 9:00-10:00, sala 210

Trening pracy z ciałem i umiejętności relaksowania się z elementami karate i samoobrony. Prowadzenie: Paweł Bator

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody. 

 

godz. 10:30-11:30, sala 210

Sprawność ciała i umysłu. Prowadzenie: Zofia Zelman

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.

 

6 listopada (środa)

godz. 12:00-14:00, sala 210

O wskaźnikach demograficznych i o tym, co z nich wynika.

Wykład dr. Stanisława Kamińskiego. W dalszej części spotkania eksperci z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (Małgorzata Wysoczańska i Aneta Madajczak) przedstawią informacje na temat badań ankietowych gospodarstw domowych prowadzonych przez Urząd oraz prezentację multimedialną o historii spisów w Polsce.

 

 

7 listopada (czwartek)

godz. 10:00-11:30, sala 210

Relaks Tai Chi. Prowadzenie: Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi

 

godz. 14:00-15:00, sala 210

Przedstawienie z okazji Dnia Niepodległości. Prowadzenie grupa O-CAL-eni

 

 

12 listopada (wtorek)

godz. 9:00-10:00, sala 210

Trening pracy z ciałem i umiejętności relaksowania się z elementami karate i samoobrony. Prowadzenie: Paweł Bator

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody. 

 

godz. 10:30-11:30, sala 210

Sprawność ciała i umysłu. Prowadzenie: Zofia Zelman

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.

 

13 listopada (środa)

godz. 9:30-10:30, sala 210 (II piętro)

Bezpieczeństwo osobiste seniorów z elementami samoobrony. Prowadzenie Michał Kawalec (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu)

 

godz. 12:00-14:00, sala 210 (II piętro)

Taniec użytkowy dla seniorów – zajęcia pokazowe. Prowadzenie: Zapart Dance Studio

Obowiązuje: wygodny strój, buty zmienne i butelka wody.

 

godz. 14:00-16:00, sala 27

Śmiechoterapia, warsztaty. Prowadzenie: dr Maria Kmita, humorolog

 

14 listopada (czwartek)

godz. 9:30-11:30, sala 210

Warsztaty ZERO WASTE Alternatywa dla plastiku. Prowadzenie: Fundacja Ekopotencjał

Warsztaty składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.

1) Pogadanka na temat nadmiernej produkcji śmieci, wszechobecnego plastiku i wpływu odpadów na środowisko i zdrowie człowieka. Uczestnicy zapoznają się z alternatywą dla plastiku (bidony i kubki termiczne, jednorazowe naczynia biodegradowalne, woreczki na pieczywo, wielorazowe torby na zakupy, woskowijki)

2) W części praktycznej uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać torby na zakupy ze starej koszulki. Dowiedzą się co to takiego woskowijka oraz będą mogli ją samodzielnie wykonać.

Materiały zapewnia organizator.

 

godz. 12:00-14:00, sala 210

Adaptacja miast do zmian klimatu. Prowadzenie: dr inż. Aureliusz Mikłaszewski (Dolnośląski Klub Ekologiczny)

 

15 listopada (piątek)

godz. 12:00-14:00, sala 27 lub 210 (w zależności od liczby osób, które zapiszą się spotkanie)

Zadbaj o swoje kości -prelekcja na temat profilaktyki i diagnostyki osteoporozy. Prowadzenie Przemysław Woroniak (Pracownia densytometrii Zdrowe Kości)

 

godz. 13:00-15:00, sala 27 lub 210 (w zależności od liczby osób, które zapiszą się spotkanie)

Ochrona danych oraz danych osobowych w codziennym życiu (MEDIPE)

 

 

18 listopada (poniedziałek)

godz. 10:00-12:00, sala 27

Podstawy dietetyki - białko w żywieniu. Spotkanie w ramach cyklu „Zdrowie od kuchni” poprowadzi dietetyczka Małgorzata Szyszka-Barycka

 

 

19 listopada (wtorek)

godz. 9:00-10:00, sala 210

Trening pracy z ciałem i umiejętności relaksowania się z elementami karate i samoobrony. Prowadzenie: Paweł Bator

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody. 

 

godz. 10:30-11:30, sala 210

Sprawność ciała i umysłu. Prowadzenie: Zofia Zelman

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.

 

20 listopada (środa)

godz. 9:30-10:30, sala 210 (II piętro)

Bezpieczeństwo osobiste seniorów z elementami samoobrony. Prowadzenie Michał Kawalec (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu)

 

21 listopada (czwartek)

godz. 13:00-14:30, sala 27

Policja przeciwko przemocy w rodzinie. Bezpieczeństwo seniorów. Prowadzenie: Agnieszka Olejniczak (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu)

 

godz. 15:00-16:00, sala 27

Jak naturalnie zadbać o jelita, czyli odporność pochodzącą z brzucha. Spotkanie z dietetyczką Angeliką Kruszyńską

 

 

Pani Angelika Kruszyńska opowie jak za pomocą żywienia i suplementacji zadbać o mikroflorę naszych jelit, tak aby wzmocnić odporność, usprawnić proces trawienia oraz polepszyć wchłanianie składników odżywczych z pożywienia.

 

Angelika Kruszyńska - terapeuta żywieniowy oraz trener personalny.

Sprawiam, by ludzie czuli się lepiej fizycznie i psychicznie.

Prowadzi dietoterapię: w chorobach autoimmunologicznych, insulinooporności, depresji, problemach trawiennych, przy zaburzeniach hormonalnych, w trakcie i po przebytej chorobie nowotworowej, do odbudowy mikroflory jelitowej, a tym samym odporności organizmu.

 

 

22 listopada (piątek)

godz. 15:00-16:00, sala 210

Power fitness - ćwiczenia ogólnorozwojowe dla seniorów.

Prowadzenie: Veritas Group

 

25 listopada (poniedziałek)

godz. 10:00-11:30, sala 27

Warsztaty dziennikarskie. Prowadzenie Magda Wieteska

 

 

godz. 10:30-11:30, sala 210

Cykl „Zdrowe starzenie”: gimnastyka mózgu z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych. Prowadzenie: Anna Dusza

 

 

 

26 listopada (wtorek)

godz. 9:00-10:00, sala 210

Trening pracy z ciałem i umiejętności relaksowania się z elementami karate i samoobrony. Prowadzenie: Paweł Bator

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody. 

 

godz. 10:30-11:30, sala 210

Sprawność ciała i umysłu. Prowadzenie: Zofia Zelman

Obowiązuje obuwie zmienne, wygodny strój. Prosimy o zabranie ze sobą butelki wody.

 

godz. 12:00-14:00, sala 210

Porady notariusza dotyczące dziedziczenia, testamentu, darowizn. Prowadzenie: Anna Szerer

 

27 listopada (środa)

godz. 9:30-10:30, sala 210 (II piętro)

Bezpieczeństwo osobiste seniorów z elementami samoobrony. Prowadzenie Michał Kawalec (Komenda Miejska Policji we Wrocławiu)

 

godz. 11:00-13:00, sala 27 lub 210 (w zależności od liczby osób, które zapiszą się spotkanie)

Prelekcja na temat oszczędności na prądzie.

Prowadzący: Piotr Smyrak,

 

godz. 14:00-16:00, sala 27

Śmiechoterapia, warsztaty. Prowadzenie: dr Maria Kmita, humorolog

 

 

28 listopada (czwartek)

godz. 10:00-12:00, sala 210

Warsztaty ZERO WASTE Domowy Kompostownik.

Prowadzenie Fundacja Ekopotencjał

Warsztaty będą składały się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej uczestnicy usłyszą o sposobach domowego kompostowania - przygotowaniu kompostownika, wytwarzanie kompostu i korzyściach kompostowania. W części praktycznej uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie wykonać funkcjonalny i estetyczny domowy kompostownik.

Materiały zapewnia organizator.

 

 

Wszystkie powyższe zajęcia odbywają się w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6.

Wstęp wolny ale obowiązują zapisy: 71 772 49 40 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Wydarzenia zewnętrzne

 

Edukacja samorządowa dla seniorów

Miejsce: zbiórka przed wejściem głównym do Starego Ratusza (od strony pomnika A. Fredry)

Termin: 8.10.2019, godz. 12:00

Spotkanie, w trakcie którego seniorzy w asyście przewodnika zwiedzą Stary Ratusz poznając tam historię wrocławskiego samorządu, a następnie w Sukiennicach, w sali sesyjnej z udziałem radnych Rady Miejskiej Wrocławia będą mogli odbyć rozmowę o roli Rady Miejskiej w życiu miasta oraz bieżących sprawach Wrocławia. Przewidywany czas trwania spotkania to około 1,5 godziny

Wstęp bezpłatny: obowiązują zapisy (do 50 osób), 71 772 49 40 lub mailowo karta.seniora@wcrs.wroclaw.pl

Strona 1 z 17

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

Listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Galeria

  • Spotkanie z Panią Profesor, Alicją Chybicką
  • Spotkanie z Prezydentem Wrocławia, Rafałem Dutkiewiczem
  • Spotkanie z Prezydentem Wrocławia, Rafałem Dutkiewiczem
  • I Kongres Rad Osiedli
  • park na Poświętnem

Osiedle Polanowice-Poświętne-Ligota
ul. H.M. Kamieńskiego 190
51-124 Wrocław
71 325 60 91; 791 346 199
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo