Kontrast

 

Rada Osie­dla jest wy­bie­rana w wyborach powszechnych do re­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­ców. Stanowi ona organ uchwałodawczy Osiedla. Od wszyst­kich nas za­leży to, jak wy­glą­dać bę­dzie nasze Osie­dle!

Za­praszamy do współ­dzia­ła­nia z samorządem Osiedla:

 •  zgła­sza­nia wniosków,
 •  dzie­le­nia się inicjatywami,
 •  in­for­mo­wa­nia o problemach.

 

SKŁAD RADY: 

Prezydium Rady: 

 • Prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Bogusław Kryszczuk
 • Wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Le­szek Pałka  

Radni: 

 • Bartold Tamara
 • Bielański Krzysztof
 • Ekert-Tyszkiewicz Anna
 • Filiński Ryszard
 • Hertman Mateusz
 • Jasnowska Barbara
 • Kaczmarek Marcin
 • Kwiatkowski Michał
 • Lasota Małgorzata
 • Lubicz Miszewski Krzysztof
 • Maluchnik Karol
 • Pobiegun Krystyna
 • Przybyszewski Adam
 • Raińczuk Maciej
 • Repczyńska-Wildeman Aleksandra
 • Rękawiczna Kinga
 • Stopa Jolanta
 • Terlecki Tadeusz
 • Wilk Martyna

 

Komisje Rady Osiedla Powstańców Śląskich:

 

Komisja Infrastruktury

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Adam Przybyszewski
 • Kaczmarek Marcin
 • Lasota Małgorzata
 • Pałka Leszek
 • Raińczuk Maciej

 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu

SKŁAD KOMISJI: 

 • Bartold Tamara
 • Sekretarz Komisji - Krzysztof Bielański
 • Lasota Małgorzata
 • Pobiegun Krystyna
 • Rękawiczna Kinga

 

Komisja Ładu i Bezpieczeństwa

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Ekert-Tyszkiewicz Anna
 • Lubicz-Miszewski Krzysztof
 • Raińczuk Maciej
 • Repczyńska-Wildeman Aleksandra

 

Komisja Statutowo-Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Stopa Jolanta
 • Filiński Ryszard
 • Raińczuk Maciej

 

Komisja Środowiska

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Hertman Mateusz
 • Filiński Ryszard
 • Jasnowska Barbara
 • Maluchnik Karol
 • Wilk Martyna

 

 

 

 

Kalendarz - Powstańców Śląskich

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Powstańców Śląskich - najbliższe wydarzenia

środa 21 luty, 10:00 - 12:00
dużur radnych
środa 21 luty, 18:00 -
X sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich
czwartek 22 luty, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 28 luty, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 1 marzec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 7 marzec, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 8 marzec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 14 marzec, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 15 marzec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 21 marzec, 10:00 - 12:00
dużur radnych

cui

Osiedle Powstańców Śląskich
ul. Gajowicka 96A
Wrocław


Biuro: powstancow_slaskich@osiedle.wroclaw.pl