pawlowice

 • Park_Kleciński.png
 • slider_krzyki_partynice.png

Deklaracja dostępności Osiedle Krzyki-Partynice

Rada Osiedla „Krzyki-Partynice” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Osiedle Krzyki-Partynice.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rymaszewska-Dybała.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Adres: pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Rady Osiedla Krzyki-Partynice  zlokalizowana w suterenie  2 piętrowego budynku mieszkalnego  zarządzanego przez firmę ATENA &HJW Sp.z o.o. we Wrocławiu.
 • Adres: ul. Wiosenna 14 ,  53-17 Wrocław
 • Dojazd i komunikacja :  tramwajem  linii nr 7 i nr 17  przystanek Radio i Telewizja - słupek nr 16401 od ul. Karkonoskiej,   autobusem  D /przystanek na życzenie/ i autobusem nr 133 przystanek  Zimowa -  słupek 16501 od ul. Krzyckiej.

W dojściu lub dojeździe do siedziby występują przeszkody  jak nierówny chodnik i gęsto zaparkowane pojazdy,

 • Parking: brak

Wejście na teren siedziby z ulicy Wiosennej  przez furtkę z siatki  metalowej a potem chodnikiem o długości 13,0 mb z kostki brukowej „tetka” do wejścia  A.

Do siedziby Rady Osiedla są dwa oddzielne wejścia. Wejście A od strony południowej budynku i wejście B od strony wschodniej budynku ,

 • Wejście A  z którego korzysta Rada Osiedla  z drzwiami metalowymi jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnętrz na lewą stronę o szerokości 90,0 cm do przedsionka. Z przedsionka po 2 stopniach w dół drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi o szerokości 80,0 cm otwieranymi do wewnątrz na prawą stronę do holu  Z holu wejście do sali konferencyjnej – biura  Rady Osiedla przez drzwi dwuskrzydłowe drewniane częściowo oszklone o szerokości 40,0 cm otwierane na zewnątrz na lewą stronę i o szerokości 95,0 otwierane na zewnątrz na prawą stronę do holu.  Z sali konferencyjnej - biura  wejście do pokoju z komputerami   przez drzwi przesuwane drewniane o szerokości 95,0 cm.

 

 • Wejście  B z którego korzysta Nieodpłatna Pomoc Prawna z drzwiami metalowymi  jednoskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz na lewą stronę o szerokości 90,0 cm do przedsionka .Z przedsionka po 3 stopniach w dół drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi otwieranymi do wewnątrz na lewą stronę o szerokości 80,0 cm do korytarza prowadzącego do  holu Rady Osiedla. Z prawej strony korytarza drzwiami drewnianymi o szerokości 90,0 cm otwieranymi na lewą stronę do wewnątrz  prowadzącymi do biura  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Rada Osiedla i Nieodpłatna Pomoc Prawna posiadają pomieszczenia sanitarne / wc , umywalki i podgrzewacze ciepłej wody/. Pomieszczenia nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Brak windy

Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

Schody wewnętrzne wyłożone płytkami ceramicznymi

Klub Seniora działa w pomieszczeniach Rady Osiedla  - sali konferencyjnej  

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych

Osiedle Krzyki-Partynice
ul. Wiosenna 14
54-017 Wrocław
tel. 514 099 539 - czynny w czwartki od 16:00 do 18:00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP