logo wrocławia

Rak to nie wyrok

Grzegorz Cieślik

Fundacja "W Związku Z Rakiem" od początku kwietnia do końca roku prowadzi na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska projekt „Rak to nie wyrok”, skierowany do pacjentów onkologicznych jak i osób zdrowych. Zwracają uwagę na możliwość rehabilitacji onkologicznej oraz na ważność profilaktyki onkologicznej w postaci szkoleń online. 

Docierając ze szkoleniami do osób potencjalnie zdrowych, grup pracowników firm z Dolnego Śląska, chcą się podzielić fachową wiedzą która ułatwi utrzymanie najceniejszej wartości jaką ma człowiek - ZDROWIE. W myśl zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć" nauczą samobadania i mają nadzieję iż wpisze się to w codzienność odbiorców.

RAK TO NIE WYROK rehabilitacja onkologiczna dla pacjentów oraz cykl prelekcji jako kompleksowy program walki z nowotworami 2

 

Drugim modułem projektu jest rechabilitacja onkologiczna pacjentów i ihc rodzin, co jest nowością w Polsce. Poprzed darnowe zabiegi w klinice rehabilitacyjnej oraz cykl webinariów chcą poprawiać jakość życia pacjentów. 

 

RAK TO NIE WYROK PRELEKCJE

 

Więcej informacji można uzyskać na:

- stronie internetowej https://wzzr.pl/

- profilu na FB https://www.facebook.com/wzwiazkuzrakiem/


Wrocław się Szczepi Solidarnie przeciw Covid-19

Grzegorz Cieślik

Trudno ci w czasie pandemii? Zadzwoń po poradę

Z bezpłatnej telefonicznej pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy nie radzą sobie z obecną sytuacją i potrzebują wsparcia. Dyżury telefoniczne pełni

psycholog, na osoby starsze czeka wolontariusz na linii Nie Bądź Sam, a doświadczającym przemocy pomogą specjaliści na liniach specjalnych.

Profesjonalną pomoc oferują wrocławscy psychologowie – udzielana jest ona przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. – Dzwonić mogą wszyscy, którzy potrzebują wsparcia i porady, dla których ten czas zagrożenia epidemicznego jest wyjątkowo trudny. Dotyczy to również seniorów, dla których szczególnie jest to ciężki

okres – mówi Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. – Psychologowie nie udzielają jednak informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem, a wyłącznie wsparcia psychologicznego – zaznacza. 

Nie Bądź Sam 

We Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskim Centrum Seniora działa telefon Nie Bądź Sam dla seniorów, którzy czują się osamotnieni i brakuje im rozmowy. Pod numer 888 999 372 można telefonować od poniedziałku

do piątku, w godz. 9.00-15.00.

MOPS też pomaga

Z fachowej pomocy psychologa osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne mogą także skorzystać dzwoniąc pod numery uruchomione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu: 71 782 24 37, 71 782 35 90, 71 782 24 18, 71 367 76 28, 512 967 001, 722 308 007, 512 965 507.

Zgłoś nadużycie

Domową przemoc można zgłaszać pod numerami telefonów:

112 – telefon alarmowy

512 198 939 – Telefon Zaufania MOPS (24 h)

71 78 23 591 – Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

71 796 40 85 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia (24 h)

800 12 00 02 – „Niebieska Linia” (24 h)

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (24 h)

We Wrocławiu udzielana jest także pomoc psychiatryczna. 

Można z niej skorzystać w ramach NFZ. Ponadto rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, a także nauczyciele mogą skorzystać z poradni rodzinnych czy rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Pomoc psychologiczna udzielna jest także w językach obcych. 

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Centrum Zdrowia Psychicznego + udziela wsparcia potrzebującym w języku angielskim (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–18:00, pod nr tel. 724 220 820), natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS udziela wsparcia w językach ukraińskim i rosyjskim (w poniedziałki i środy w godz. 12.25–20.00 oraz we wtorki, czwartki, oraz piątki, w godz. 8.00–15.35, pod nr telefonu 663 222 260).

We Wrocławiu działają także liczne poradni rodzinne przy parafiach, w których pomoc oferują psychologowie, pedagodzy, terapeuci czy lekarze psychiatrzy. 

O pomoc psychologiczną i pedagogiczną można zwrócić się także do placówek edukacyjnych. W każdej szkole dostępna bezpłatna pomoc psychologa i pedagoga szkolnego oferowana dzieciom i ich rodzicom. 

Ponadto na kanale YT Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dostępne są porady psychologów, także w językach obcych. https://www.youtube.com/playlist?list=PLt7qIxppK_q6xgfBRS-y7IYslpwJlEFDR

 

pomoc psycho biletomaty 210412 1

pomoc psycho biletomaty 210412 2

pomoc psycho biletomaty 210412 3

pomoc psycho biletomaty 210412 4

pomoc psycho biletomaty 210412 5

Jak urządzić ruch na mostach Osobowickich?

Grzegorz Cieślik
Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących przebudowy mostów Osobowickich i organizacji ruchu po ich przebudowie.
Konsultacje będą trwać do 5 maja.
E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 15.04.2021 (czwartek), g. 17:30; aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting; transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.
PUNKT KONSULTACYJNY - 17.04.2021 (sobota), g. 10:00 - 13:00; niebieski namiot na wale między mostami Osobowickimi, ul. Pasterska.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Grzegorz Cieślik
Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Dane statystyczne pochodzące ze spisu powszechnego znajdują zastosowanie na wielu poziomach. M.in. na wynikach spisów swoje decyzje i plany opierają ministerstwa. I tak np. Ministerstwo Finansów na podstawie liczby ludności oblicza dotacje dla poszczególnych gmin, Ministerstwo Zdrowia dzieli pieniądze na ochronę zdrowia uwzględniając liczbę mieszkańców poszczególnych regionów, a Ministerstwo Edukacji Narodowej zarządza oświatą w oparciu o dane dotycząc liczby, wieku i miejsca zamieszkania dzieci. Samorządy potrzebują danych statystycznych ze spisu, by racjonalnie planować i realizować swoje zadania. Od liczby mieszkańców zależy też wysokość dotacji unijnych.
Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski.
Na stronie spis.gov.pl uruchomiony jest formularz, przy pomocy którego można samodzielnie "spisać się" przez internet.
 
2021 04 13 09 59 19 Window

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Grzegorz Cieślik

Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,
jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym.
W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji.
UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.
Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany
Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

Pozdrawiam serdecznie
Marcin Miedziński
Zastępca Dyrektora Wydziału

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 1 marca

Grzegorz Cieślik

Od 1 marca br. we Wrocławiu zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące płatnego parkowania w centrum miasta. Wzorem innych miast zostanie wprowadzona Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która obejmie obecne strefy A i B, zmianie ulegnie także cennik.

– Celem utworzenia ŚSPP jest przede wszystkim ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych oraz dalszy rozwój tego obszaru jako wizytówki Wrocławia. Przestrzeń ulic jest tu zbyt cenna, aby przeznaczać ją na parkingi - potrzebujemy jej dla pieszych, na ogródki gastronomiczne, więcej zieleni i kultury. Najważniejsza przestrzeń publiczna miasta powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających, dlatego konieczne jest zwiększenie udziału podróży innych niż samochodem. W tym celu remontujemy istniejące i budujemy nowe linie tramwajowe, wydzieliliśmy je od ruchu ogólnego, inwestujemy w tabor, a także rozwijamy system spójnych tras rowerowych. Samochód powinien być ostatnim wyborem, gdy chcemy dotrzeć do ścisłego centrum. A jeśli w danej sytuacji jest koniecznością, parkujmy raczej w parkingach kubaturowych, niż przy ulicy. W strefie A i B mamy łącznie ok. 3400 miejsc postojowych w parkingach kubaturowych i niespełna 1300 na ulicach. Jeśli mamy się pomieścić, musimy skierować parkowanie pod dach – mówi Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

Wrocławska strefa płatnego parkowania liczy obecnie 5026 miejsc. Z kolei śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmie tylko 1 273  miejsca, a więc 25% obszaru całej strefy.  

– Na wniosek mieszkańców strefa płatnego parkowania została w 2019 r. poszerzona o dodatkowe obszary. Mimo wszystko, Wrocław ma obecnie jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są zdecydowanie większe (Poznań – 7.212, Szczecin – 6.853). Z kolei W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych – 20.150 – dodaje Tomasz Stefanicki.

Warto zaznaczyć, że na wspomnianym obszarze funkcjonują dwa parkingi kubaturowe:

·        na pl. Nowy Targ – parking podziemny na 334 miejsca parkingowe;

·        na pl. Wolności, przy gmachu NFM – parking podziemny na ponad 600 miejsc – pierwsza godzina jest darmowa

Co się zmieni od 1 marca 2021r.?

1.        Wydłużeniu ulegną godziny, w których parkowanie będzie płatne.

W strefach A i B płatne parkowanie będzie obowiązywało 7 dni w tygodniu od godz. 9 do 20.  

W strefie C – opłaty obowiązują tak jak obecnie - od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 18.

2.        Zmienią się stawki opłat, poza stawkami dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w danej strefie:

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

•        7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;

•        7,30 zł za drugą godzinę postoju;

•        7,70 zł za trzecią godzinę postoju;

•        7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

•        5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;

•        5,20 zł za drugą godzinę postoju;

•        5,50 zł za trzecią godzinę postoju;

•        5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

•        3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;

•        3,10 zł za drugą godzinę postoju;

•        3,30 zł za trzecią godzinę postoju;

•        3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Co nie ulegnie zmianie od 1 marca 2021r.?

1.        Zerowe stawki opłat dla osób niepełnosprawnych posiadaczy Identyfikatora O, pojazdów jednośladowych (motocykle) i dodatkowo -  od 1 marca br. – pojazdów o napędzie wodorowym.

2.        Stawki opłat abonamentowych dla mieszkańców i osób niepełnosprawnych pracujących w strefie.

3.        Przywilej zakupu abonamentu w strefie A, najściślejsze centrum miasta, tylko dla trzech grup: mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz pojazdów niskoemisyjnych.

4.        Sposoby wnoszenia opłat za parkowanie: wnosimy je za pomocą abonamentów, biletów kupionych w parkomatach, za pomocą płatności mobilnych. W parkomatach płatności można dokonać bilonem, kartą płatniczą lub BLIKiem.

– Musimy pamiętać, że cennik za parkowanie nie był zmieniany od kilkunastu lat. Zbyt niska opłata za postój – obecnie 3 zł – nie wymusza na parkujących niezbędnej w centrum rotacji. Co więcej, kierowcy z chęcią pozostawiają swoje samochody w okolicach Rynku także w weekendy, przez co jeszcze bardziej utrudniają możliwość znalezienia miejsca postojowego, dla osób chcących załatwić niezbędną sprawę w centrum. Liczymy na to, że wyższe kwoty za parkowanie, a także wydłużenie godzin płatnego parkowania – wliczając w to weekendy – przyczynią się do niezbędnych zmian. Mówimy tu przede wszystkim o strefach A i B, czyli tych zlokalizowanych najbliżej Rynku  – mówi radny miejski Dominik Kłosowski.

Abonamenty

Nie ulegną zmianom stawki oraz zasady wydawania abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych pracujących  w strefie A, B i C.

 

Więcej informacji na

https://www.wroclaw.pl/zmiany-w-oplatach-za-parkowanie-w-2021-roku

Zmiany w komunikacji - Lipa Piotrowska - linia nocna

Grzegorz Cieślik
Mamy najnowsze informacje na temat poprawy komunikacji zbiorowej w godzinach nocnych, o co systematycznie wnioskowaliśmy od czasu wybudowania pętli Kminkowa. Po dodaniu dodatkowych kursów 246 na Kminkową, nadal komunikacja nocna w naszej części miasta odbiegała od wrocławskich standardów, czyli kursów co godzinę.
Wraz z połączeniem linii 111 i 141 będzie wprowadzona zmiana na liniach nocnych - planowane jest uruchomienie całkiem nowej linii autobusowej o numerze 244 na trasie:
Petrusewicza - Dworzec Główny - pl. Dominikański - pl. Bema - Jedności Narodowej - po trasie linii 111 - Kminkowa 👍
Kilka wybranych kursów zostanie przedłużonych na Świniary. Autobusy linii 246 będą już kursowały wyłącznie na Sołtysowice.
Na nowej linii 244 autobusy będą kursowały w nocy na głównej trasie Petrusewicza - Kminkowa - Petrusewicza z częstotliwością co 60 minut. Rozkład jazdy zostanie dostosowany do istniejącego już rozkładu jazdy linii nocnych w taki sposób, aby nie dublować odjazdów na wspólnym odcinku w centrum miasta i je równomiernie zaplanować w regularnych odstępach.
Ponadto uzupełniamy informacje z poprzedniego posta o przedłużeniu linii 143 do Tarnogaju - uzyskamy również dodatkowe kursy na tej linii w godzinach rannych w niedziele 👍
Dziękujemy za dobrą współpracę z Biurem Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia w kończącej się kadencji Rady Osiedla!
Jeszcze wiele jest do zrobienia, aby podróżowało się wygodnie i komunikacja była dostosowywana do nieustannej dynamicznej rozbudowy Lipy Piotrowskiej i okolicznych osiedli, ale zmiany w ostatnich latach są z pewnością zauważalne i oceniane pozytywnie przez wielu mieszkańców.
W załączeniu mapka obrazująca trasy obu linii autobusowych nocnych (nowa linia 244 - kolor zielony)
 
2021 02 26 10 57 15 Window

Strona 1 z 14

Kalendarz

Maj 2021
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
adres Osiedle Lipa Piotrowska
ul. Tymiankowa 3
51-180 Wrocław
mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony