Kontrast

Made in Wrocław - zaproszenie

W imieniu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Miasta Wrocław 
bardzo serdecznie chcieliśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych targach Made in Wrocław 2018.

Wspólnym mianownikiem Made in Wrocław jest pokazanie tego, co powstaje we Wrocławiu rękami zarówno mniejszych, lokalnych firm, które coraz śmielej zdobywają globalne rynki, jak również światowych potentatów, którzy nasze piękne miasto wybrali na miejsce prowadzenia swojej działalności. 

Już w najbliższą środę, 17 października, będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać interesujących wystąpień, prelekcji i rozmów przedstawicieli działających w stolicy Dolnego Śląska firm, poznać unikalne w skali całego świata innowacyjne wynalazki i produkty oraz przede wszystkim spotkać ludzi, którzy za tym wszystkim stoją.  

    Zapraszamy do udziału w Made in Wrocław - 17 października we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. 
    Szczegóły na stronie internetowej: www.made-in-wroclaw.pl 
2018 10 12 20 19 17 Zdjęcia

Wystawa prac Anny Dolaty, uczennicy Liceum Plastycznego

Zapraszamy do naszej "Tymiankowej Biblioteki" - filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Tymiankowej nr 3 na wystawę prac Anny Dolaty, uczennicy Liceum Plastycznego 
Wystawę będzie można oglądać do 13 listopada.

005463

 

Promenady Krzyckie

Przekazujemy Państwu informacje z Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Szanowni Państwo, 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej Dapartamentu Spraw Społecznych rozpoczyna nowe konsultacje społeczne, dotyczące  Promenady Krzyckiej -  pieszo-rowerowej, zielonej trasy, którą chcemy zaplanować wspólnie z mieszkańcami.   

Promenada Krzycka przebiega wzdłuż kolejowej Towarowej Obwodnicy Wrocławia. Od ulicy Grabiszyńskiej, aż do Gazowej, łącząc z sobą osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki-Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce, Gaj i Tarnogaj. 

Efektem dwóch etapów rozmów, które rozpoczynamy,  ma być koncepcja zagospodarowania tej drogi, odpowiadająca potrzebom mieszkańców Wrocławia.   

W pierwszym etapie konsultacji zostanie przedstawiony obszar opracowania oraz walorów historycznych i przyrodniczych Promenady Krzyckiej. Urzędnicy i projektanci zaprezentują wybrane aspekty związane z kształtowaniem tego terenu i będą przyjmowali sugestie mieszkańców. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz na spacery informacyjne na trasie planowanej alei. Te ostatnie zaczynamy w przyszłym tygodniu (2, 3, 4 października)

Więcej informacji na stronie konsultacji: www.wroclaw.pl/promenada-krzycka  

Wydarzenie FB - https://www.facebook.com/events/1370661953069828/

Fundacja Manufaktura Inicjatyw

Szanowni Państwo,

Fundacja Manufaktura Inicjatyw realizuje projekty aktywizujące osoby bezrobotne "Młodzi aktywni na rynku pracy" dzięki któremu młode osoby z województwa dolnośląskiego podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie.

http://www.manufakturainicjatyw.pl/mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy-podnosza-kwalifikacje-i-zdobywaja-doswiadczenie/

 

Drugim projektem jest "Od Bierności do Aktywności" dla osób od 18 lat do 60 roku życia przede wszystkim dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektów prowadzimy bezpłatne doradztwa zawodowe, warsztaty aktywizacyjne, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże, subsydiowane zatrudnienia, a także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W załączeniu przesyłam broszury informacyjne.


Będziemy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie i dotarciu do osób poszukujących pracy które mogą być zainteresowane oferowanym przez nas wsparciem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 793-857-464.

Koperty Życia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zachęca: Zdecyduj się na  kopertę życia!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 31. 07.2018 rozpoczął projekt społeczny o nazwie „Koperta życia” skierowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie mieszkańców miasta o znaczeniu posiadania, w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia  życia lub zdrowia.

„Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób.

W skład „Wrocławskiej Koperty Życia” wchodzą:
 • Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z woreczkiem foliowym z zamknięciem strunowym
 • Magnes na lodówkę z logo projektu (za pomocą, którego przymocowujemy w.w. Kartę informacyjną na lodówkę)
 • Naklejka na lodówkę (alternatywa dla osób, które nie mają możliwości przyczepienia magnesu do lodówki. Naklejka  informuję  służby medyczne o istnieniu karty informacyjnej, która umieszczona jest wewnątrz lodówki).
„Karta informacyjna”  składa się z ankiety, która zawiera informacje dotyczące:
 • Grupy krwi
 • Danych osobowych
 • Kontaktu do najbliższych
 • Przebytych chorób
 • Wszelkich uczuleń
 • Przyjmowanych leków
 • Lekarza prowadzącego
 • Informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych
 • Numerów telefonów alarmowych

„Karta informacyjna” jest ważna przez rok lub do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W drugim opisanym przypadku uczestnik zobowiązany jest wymienić „Kartę informacyjną” na nową. W przypadku, gdy zajdą istotne zmiany, „ Kartę informacyjną”  będzie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej MOPS we Wrocławiu pod adresem:  www.mops.wroclaw.pl, w zakładce  do pobrania „ Koperta Życia” i następnie ponownie ją wypełnić.

Instrukcja dla „Wrocławskiej Koperty Życia”
 • Przeczytaj dokładnie formularz i wypełnij go WIELKIMI LITERAMI.
  W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
 • Wypełniona „Karta informacyjna’’ powinna zostać podpisana - własnoręcznym czytelnym podpisem - w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych w niej danych i powinna być przechowywana w miejscu, które jest w każdym domu i zarazem  łatwo dostępne to jest w lodówce.
 • Kopertę życia umieszczamy na lodówce za pomocą dołączonego do zestawu magnesu lub (jeżeli nie ma możliwości przyczepianie magnesu na lodówkę) wewnątrz lodówki na górne półce, następnie na lodówkę przyklejamy naklejkę, celem informacji dla służb ratunkowych, że karta informacyjna znajduje się wewnątrz.
 • ,,Karta informacyjna’’ powinna być aktualizowana na bieżąco, to jest za każdym razem kiedy sytuacja zdrowotna ulega zmianie.

Koordynatorem programu jest Dyrektor MOPS we Wrocławiu. 
Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wrocław. 
Udział w Projekcie jest dobrowolny i co równie ważne bezpłatny.

Na terenie miasta Wrocławia  „Koperty życia” rozdawane będą z pomocą Wrocławskich Rad Osiedli, Domów Seniora. Ponadto przy okazji organizowanych eventów przez miasto Wrocław dla seniorów oraz podczas zajęć sportowych prowadzonych w ramach projektu „Trener Seniora”.

Akcja rozpowszechniania „Kopert życia” wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. „Koperty Życia” mogą uratować życie, ponieważ  zawierają najważniejsze informacje o przebytych chorobach, o aktualnych chorobach, przyjmowanych lekach ponadto numery telefonów do najbliższej rodziny, osób zaufanych czy odpowiednich służb.

Pamiętajmy o tym, aby dane w „Kopercie życia” były zawsze aktualne !  

Na „Wrocławskiej Karcie Informacyjnej” znajdują się ponadto numery telefonów alarmowych 999, 998 oraz 997.

Bieg Czasu Wolnego

Zapraszamy na cykl biegowy Czasu Wolnego na dystansie 5 i 10 km dla Wszystkich.

Termin zawodów: niedziela godzina 9:00

Miejsce biegu: Wał nad rzeką Odrą przy ulicy Zawalnej we Wrocławiu (okolice mostu Trzebnickiego od strony Karłowic).

START i META zlokalizowane są na wale przy ulicy Zawalnej, 200 metrów od mostu Trzebnickiego.

 

Regulamin i wszystkie informacje na temat biegów :

http://osiedle.wroc.pl/phocadownloadpap/userupload/lipa.piotrowska.gcieslik/14-07-2018_Regulamin-Biegu-Czasu-Wolnego.pdf

Zapisy 

https://elektronicznezapisy.pl/event/2977.html

 

TERMINY ZAWODÓW:

1 BIEG Niedziela 15 lipiec 2018 – godz: 9:00

2 BIEG Niedziela 22 lipiec 2018 – godz: 9:00

3 BIEG Niedziela 12 sierpień 2018 – godz: 9:00

4 BIEG Niedziela 19 sierpień 2018 – godz: 9:00

5 BIEG Niedziela 16 wrzesień 2018 – godz: 9:00

6 BIEG Niedziela 23 wrzesień 2018 – godz: 9:00

Akcja meldunkowa

Idąc w ślad za akcją zorganizowaną przez RO Jagodno i RO Maślice, apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego osiedla - Zamelduj się na Lipie Piotrowskiej!

Urzędnicy z magistratu wielokrotnie podkreślali, że wszelkie większe inwestycje bezpośrednio zależą od liczby osób zameldowanych na danym osiedlu.

Liczba osób zameldowanych na danym osiedlu ma bezpośredni wpływ m.in. na:
- decyzje o budowie szkoły, przedszkola czy żłobka,
- rozwój komunikacji publicznej,
- utworzenie miejsc spotkań i rekreacji,
- fundusze na działania społeczne.

Informujemy, że meldunek nie zostanie w najbliższym czasie zniesiony:
http://wroclaw.dlawas.info/…/obowiazek-meldunko…/cid,12393,a

Nie jest potrzebne wymeldowanie się z poprzedniego miejsca zameldowania, a procedura jest prosta, szybka i bezkosztowa.

Jeśli z jakiegoś powodu ktoś nie chce zameldować się na pobyt stały, można zameldować się na pobyt czasowy. Dane o pobycie czasowym też są brane pod uwagę przy analizie zmian demograficznych na poszczególnych osiedlach.

Lista urzędów oraz godzin przyjmowania wniosków, wniosek do samodzielnego wydrukowania:
http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/17190/zameldowanie-na-pobyt-staly-obywateli-polskich

Nie trzeba iść do urzędu, aby zameldować się, można to zrobić także przez Internet:
https://www.wroclaw.pl/zameldowanie-przez-internet

Więcej na temat meldunku:
https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazek-meldunkowy/12990,Zameldowanie-na-pobyt-staly.html

p1p2

p3p4

Strona 1 z 4

Kalendarz

Październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Osiedle Lipa Piotrowska 
ul. Tymiankowa 3
51-180 Wrocław
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo