logo wrocławia

Konsultacje w sprawie uchwały „antysmogowej” dla Gminy Wrocław

Grzegorz Cieślik

Do końca września 2017 r. można zgłaszać uwagi do uchwały „antysmogowej” dla Wrocławia, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski. Przedłożony do konsultacji projekt m.in. zakazuje spalania węgla, drewna i odpadów węglowych. Zgodnie z zapisami projektu uchwały zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. co oznacza, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do zainstalowania jedynie takich źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli 6 lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku). Z uwagi na lokalizację nie wszystkie mieszkania lub domy na terenie Wrocławia mogą zostać podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Mając to na uwadze Urząd Miejski Wrocławia zaproponował dla takich przypadków, aby w uchwale „antysmogowej” znalazły się zapisy pozwalające na ogrzewanie mieszkań węglem kamiennym o określonych parametrach. Rozwiązanie to wymaga wymiany wszystkich starych pieców, tzw. „kopciuchów” na piece co najmniej 5 klasy.

W konsultacjach, które potrwają do końca września 2017 r. mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html

Uwagi do projektu uchwały można składać:

Więcej informacji na stronie: http://bip.um.wroc.pl/artykul/643/28545/uchwala-antysmogowa-dla-gminy-wroclaw-do-konsultacji

 


Komunikat Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o zmianach w organizacji ruchu: zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Anyżowej i Cynamonowej

Grzegorz Cieślik

Na osiedlu Lipa Piotrowska trwa budowa pętli autobusowej w ul. Kminkowej, co łączy się również z przebudową ulic Cynamonowej (na odcinku od Pełczyńskiej do Tymiankowej oraz od Tymiankowej do Waniliowej) i Waniliowej (od Cynamonowej do Kminkowej) i Kminkowej (od Waniliowej do posesji nr 66). 

 W ramach budowy pętli modernizowana jest ul. Kminkowa na całym odcinku (na terenie niezabudowanym więc bez utrudnień).

Rozbudowa i przebudowa ulicy Cynamonowej wiązać się będzie z następującymi utrudnieniami w ruchu kołowym:
- zamknięcie ulicy Anyżowej (w związku z przebudową skrzyżowania z Cynamonową) zaplanowano na 28 sierpnia
- zamknięcie ul. Cynamonowej i skierowanie ruchu w przebudowaną ul. Kminkową - zaplanowano na 2 września.

Zakończenie inwestycji oraz oddanie nowych dróg do użytkowania planowane jest na październik br.

Zmiany w komunikacji zbiorowej na północnych osiedlach Wrocławia

Grzegorz Cieślik

Od soboty 29 lipca linię szczytową 305 zastąpiła linia normalna 108, kursująca z Dworca Nadodrze przez ul. Pełczyńską i ul. Kominiarską do pętli Pracze Widawskie. Druga z dotychczasowych linii autobusowych dojeżdżających do tej pętli - 308, została zlikwidowana na rzecz częstszego kursowania linii 908.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze zmianami w kursowaniu komunikacji zbiorowej w północnej części Wrocławia opisanymi w artykule:
www.wroclaw.pl/29-lipca-zmiany-w-komunikacji-zbiorowej-na-polnocy-wroclawia

Rozkład linii 108 (http://www.wroclaw.pl/linia-108-wroclaw) nie uwzględnia na razie nowego przystanku na żądanie „Lawendowa”. Rada Osiedla Lipa Piotrowska uzyskała informację w Wydziale Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w ZDiUM, że przystanek będzie uruchomiony dopiero po odbiorze wszystkich robót drogowych prowadzonych na ul. Kominiarskiej.

map2

Znacząca poprawa w komunikacji miejskiej na osiedlu Lipa Piotrowska nastąpi dopiero po uruchomieniu nowej linii 111, które jest zaplanowane na początek września. Będzie to możliwe po zakończeniu budowy pętli autobusowej na ul. Kminkowej oraz przebudowy ulic Kminkowej, Waniliowej i Cynamonowej.  Autobusy linii 111 będą kursować do placu Grunwaldzkiego przez ul. Pełczyńską, Obornicką, Trzebnicką, osiedle Promenady Wrocławskie, ul. Jedności Narodowej i pl. Bema co 15 minut w szczycie komunikacyjnym, poza szczytem co 30 minut.

Priorytetem dla Rady Osiedla jest szybkie utworzenie drugiej linii autobusowej z nowej pętli w kierunku węzła Kwiska, która pozwoli na skomunikowanie Lipy Piotrowskiej z zachodnią częścią Wrocławia. Wnioskuje o to bardzo wielu mieszkańców naszego osiedla.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Lipy Piotrowskiej

Grzegorz Cieślik

Na spotkaniu w dniu 28 czerwca br. przedstawiciele Rady Osiedla Lipa Piotrowska przedstawili dyrektorowi Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia, p. Jarosławowi Delewskiemu argumenty przemawiające za szybkim podjęciem decyzji o budowie zespołu szkolno-przedszkolnego.

Dla nowo wybranej Rady Osiedla, podobnie jak dla radnych poprzedniej kadencji, utworzenie szkoły i publicznego przedszkola jest jednym z priorytetów. Obwodową szkołą podstawową dla dzieci z Lipy Piotrowskiej jest SP nr 50, która znajduje się w odległości ok. 6 km przy ul. Czeskiej na Różance. Dzieci z Lipy Piotrowskiej muszą więc dojeżdżać do szkoły spędzając wiele czasu w korkach na ul. Pełczyńskiej oraz Obornickiej i uczą się w coraz bardziej przepełnionej placówce. Wraz z dynamicznym rozwojem Zespołu Urbanistycznego Kminkowa oraz rozbudową sąsiedniej Widawy, na której także nie ma szkoły, mieszka tu coraz więcej rodzin z dziećmi. Ponieważ brakuje również miejsc dla przedszkolaków i sytuacja z każdym kolejnym rokiem będzie coraz trudniejsza, uważamy, że potrzebne jest jak najszybsze podjęcie przez władze Wrocławia decyzji o budowie zespołu szkolno-przedszkolnego.

Pan dyrektor Jarosław Delewski przyjął ze zrozumieniem nasze postulaty i zapewnił o poparciu wniosku Rady Osiedla oraz przystąpieniu do działań mających na celu przejęcie przez Miasto terenu pod budowę placówki oświatowej. Teren ten obecnie należy do Agencji Nieruchomości Rolnych - jest to działka między ul. Cynamonową i Melisową (działka nr 6/5, AR_3, obręb Lipa Piotrowska), która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod usługi edukacyjne.

Komunikat Departamentu Edukacji UMW na temat budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na Lipie Piotrowskiej

Usytuowanie placówki edukacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

szkola

 

Bardzo ważną informacją jest to, że decyzja magistratu o tym, na którym wrocławskim osiedlu najwcześniej powstanie nowa szkoła, będzie zależała od liczby osób zameldowanych. Dlatego warto tu się zameldować, tym bardziej że liczba osób zameldowanych przekłada się też na inne osiedlowe inwestycje. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie chce się przemeldowywać - wystarczy zameldowanie na pobyt tymczasowy. Bardzo do tego zachęcamy!

Być może nie wszyscy nowi mieszkańcy wiedzą o tym, że na Lipie Piotrowskiej działała szkoła podstawowa, która została zlikwidowana przed kilkunastoma laty. Jeden z budynków szkolnych, zlokalizowany przy ul. Pełczyńskiej 33, uległ potem całkowitemu zniszczeniu.  Drugi budynek - przy ul. Tymiankowej 3, udało się ocalić dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności i ma w nim obecnie siedzibę Rada Osiedla Lipa Piotrowska, klub seniora oraz świetlica osiedlowa i wkrótce powstanie tu filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Teren przy ul. Tymiankowej 3 został zrewitalizowany w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Bardzo zależy nam na tym, aby nowy zespół szkolno-przedszkolny został wybudowany jak najszybciej i miał dobrą infrastrukturę sportową, m.in. basen, o którym marzą nie tylko dzieci.

Kino sąsiedzkie

Grzegorz Cieślik

8 lipca na Lipie Piotrowskiej rozpocznie się cykl “KINO SĄSIEDZKIE”, w ramach którego w wybrane soboty, aż do września, zaplanowano bezpłatne plenerowe pokazy filmowe. Projekt realizowany jest dzięki środkom z programu mikroGRANTY ESK 2016.

O repertuarze decydowali mieszkańcy Lipy Piotrowskiej w specjalnej sondzie miejskiej. Najwięcej głosów zgromadził film “Wilk z Wall Street”, zaraz po nim kolejne produkcje doceniane na wielu festiwalach. Oferta jest różnorodna, zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.

“Na projekcje zapraszamy wszystkich mieszkańców Lipy Piotrowskiej, ale i również sąsiadujących osiedli. Chcemy by każdy czuł się tu dobrze, dlatego zachęcamy do zabierania ze sobą koszy piknikowych i wspólnego biesiadowania w czasie letnich wieczorów filmowych. Zależy nam na tym, aby przypomnieć lokalnej społeczności idee wspólnego działania. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to kolejnymi projektami ożywiającymi północno-zachodnią część Wrocławia” - mówi Aleksandra Krupa ze Stowarzyszenia PAKT, jedna z inicjatorek projektu.  

Realizowane na Lipie Piotrowskiej KINO SĄSIEDZKIE znakomicie wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Miasta Wrocław, jako ośrodka kulturalnego; dbającego o podniesienie poziomu jakości życia na peryferiach miejskich. Całość odbędzie się na terenie ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-sportowego przylegającego do budynku Rady Osiedla Lipa Piotrowska zlokalizowanego przy ulicy Tymiankowej 3 we Wrocławiu.

Oto wszystkie filmy, które będzie można obejrzeć w wakacyjne weekendy:

1 pokaz | 8 lipca 2017 r. godz. 21:00 (od 19:00 zapraszamy na Piknik Sąsiedzki i otwarcie kina)

Zestaw filmów krótkich: Wyobraźnia (51 min) | “Gruffalo”, Wielka Brytania 2009, 24 min | “Słoń i rower”, Francja , 9 min | “List”, Szwajcaria 2015, 6 min | “Mały ptaszek i wiewiórka”, Szwajcaria 2015, 5 min | “Raz, dwa, trzy – drzewo patrzy!”, Francja 2015, 7 min

“Dzikie historie”; 2014; reż. Damián Szifrón; czarna komedia (2 godz. 2 min)

 

2 pokaz | 15 lipca 2017 r. godz. 21:00 (przed seansem Piknik Sąsiedzki)

“Labirynt”; 2013; reż. Denis Villeneuve; thriller (2 godz. 33 min)

 

3 pokaz | 5 sierpnia 2017 r. godz. 21:00 (przed seansem Piknik Sąsiedzki)

“Dokąd teraz?”; 2011; reż. Nadine Labaki; komedia, dramat (1 godz. 50 min)

 

4 pokaz | 12 sierpnia 2017 r. godz. 20:30 (przed seansem Piknik Sąsiedzki)

“Wilk z Wall Street”; 2013; reż. Martin Scorsese; biograficzny, komedia kryminalna (3 godz.)

 

5 pokaz | 12 września 2017 r.(przed seansem warsztaty rodzinne i Piknik Sąsiedzki) **

“Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Sekret rodziny Von Broms”; 2015; reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund; familijny (1 godz. 11 min.)

“Locke”; 2013; reż. Steven Knight; dramat, thriller (1 godz. 25 min.)

 

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu seansu (ze względów atmosferycznych oczywiście)

** termin i szczegółowy harmonogram dnia może ulec zmianie.

Wstęp na wszystkie seanse jest otwarty i bezpłatny. Zachęcamy do zabierania ze sobą kocy, leżaków lub karimat.

Więcej informacji o projekcie oraz zbliżających się Piknikach Sąsiedzkich, można znaleźć na: www.facebook.com/kulturalnalipa

Organizatorzy:

Kulturalna LIPA, to oddolna i w pełni niezależna inicjatywa grupy mieszkańców Lipy Piotrowskiej, którym zależy na ożywieniu tej części Wrocławia, poprzez wspólne działania na rzecz szeroko rozumianej kultury.

mikroGRANTY ESK 2016 to program współpracy, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na kreatywne wydarzenia wytwarzające szeroko rozumianą kulturę w mieście.

PARTNER GŁÓWNY:

Stowarzyszenie PAKT zrzesza twórców kultury, a jego nadrzędną ideą jest promocja miasta jako przestrzeni interakcji z kulturą i sztuką oraz aktywne działanie na rzecz edukacji kulturalnej. Wdrażamy projekty z zakresu designu, architektury i sztuki, przygotowujemy publikacje i organizujemy wystawy.

PARTNERZY:

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Osiedle Lipa Piotrowska, Studio Wokalu, Ekosystem

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA:

Anna Sztromwasser Illustration

Plakat mpion

Członkowie Rady Osiedla - kadencja 2017-2021

Grzegorz Cieślik

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy osiedla Lipa Piotrowska,

ukonstytuowała się już Rada Osiedla nowej kadencji 2017-2021. W wyniku wyborów wyłonionych zostało 15 Radnych. Po zaprzysiężeniu na I sesji wybraliśmy z naszego grona przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Rady Osiedla, a na kolejnej sesji dokonaliśmy wyboru Zarządu Osiedla.

Przedstawiamy skład Rady Osiedla Lipa Piotrowska:

Elżbieta Cegieła – przewodnicząca Rady Osiedla

Teresa Chmiel - wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

Artur Nowak – przewodniczący Zarządu Osiedla

Mariusz Jaworski – wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Mateusz Nogala – sekretarz Osiedla

Justyna Leoszkiewicz-Żygadło – skarbnik Osiedla

Grzegorz Cieślik - członek Zarządu Osiedla

Marcin Syperek – lider powodziowy

Przemysław Kowalski

Aleksandra Krupa

Maria Kubacka

Jadwiga Mazur

Helena Rak

Krystyna Sikorska–Niemiec

Janina Suszko

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie! Zrobimy wszystko, co leży w naszych kompetencjach i dołożymy starań, aby na naszym osiedlu żyło się nam jeszcze lepiej.
Zapraszamy Państwa do współpracy, zgłaszania problemów i propozycji różnych działań na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Bardzo dziękujemy Radnym poprzedniej kadencji za 4 lata intensywnej pracy społecznej!

Z Radą Osiedla można kontaktować się poprzez pocztę internetową:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyżury Radnych Osiedlowych będą odbywać się w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Tymiankowej 3 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach: 18.00-19.00.

Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony internetowej osiedla Lipa Piotrowska: http://osiedle.wroc.pl/index.php/lipa-piotrowska 

i profilu osiedla na Facebooku: Osiedle Lipa Piotrowska https://www.facebook.com/OsiedleLipaPiotrowska 

Strona 14 z 14

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
adres Osiedle Lipa Piotrowska
ul. Tymiankowa 3
51-180 Wrocław
mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony