Deklaracja dostępności Osiedla Przedmieście Oławskie

Rada Osiedla Przedmieście Oławskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedmiescie-olawskie.osiedle.wroc.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rymaszewska-Dybała.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Adres: pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dojazd do siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie
  W odległości ok. 100-200 metrów od wejścia głównego do urzędu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej pod nazwą „Na Niskich Łąkach”. Linie tramwajowe: m.in. 3,5, autobusowe 114,120 (stan na 11.02.2022 r.). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 • Dostępność wejścia głównego
  Do siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie prowadzi wejście dostępne od ul. Kościuszki 184, do drzwi wejściowych prowadzą 2 stopnie schodów bez poręczy. Siedziba. Z uwagi na wspomniane stopnie nie jest w pełni przystosowana do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. W sąsiedztwie głównego wejścia do siedziby rady na chodniku (częściowo) parkują samochody - należy zachować szczególną ostrożność.
 • Dostępność wejścia dodatkowego od wnętrza podwórzowego
  Do siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie prowadzi wejście dodatkowe dostępne od wnętrza podwórkowego (Kościuszki/Traugutta). Jest ono dostępne bez pokonywania schodów. Do wejścia nie prowadzi droga utwardzona i często samo wejście jest zastawione przez parkujące w podwórzu pojazdy.
 • Dostępność parkingu
  Ze względu na lokalizację siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie, rada nie posiada osobnego parkingu. Nieopodal od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki znajduje się miejsce parkingowe, są to miejsca ogólnodostępne, z jednym wskazanym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.
  Dostępność toalety
  Toaleta w siedzibie rady znajduje się na tym samym poziomie, co pozostałe pomieszczenia rady. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Utrudnienia
  Brak pochylni zamontowanej przy wejściu do siedziby rady (konieczność pokonania 2 stopni schodów).

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych

Osiedle Przedmieście Oławskie
ul. Kościuszki 184
50-437 Wrocław
tel. 502 182 496
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP