Deklaracja dostępności Osiedle Szczepin

Rada Osiedla „Szczepin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szczepin.osiedle.wroc.pl.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rymaszewska-Dybała.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Adres: pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 77 24 900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Rady Osiedla Szczepin znajduje się w parterowy budynku przy ul. Zachodniej 1, 53-643 Wrocław.
 • Do siedziby można dotrzeć z dwóch stron budynku. Od ul. Zachodniej (od przystanku autobusowego) należy wejść do pod zadaszone przejście, nad którym widnieje tablica z napisem "Rada Osiedla Szczepin". Siedziba znajduje się na końcu budynku po prawej stronie. Od tej strony nie ma żadnych schodów, ani innych przeszkód architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do pomieszczeń Rady Osiedla można również dostać się od drugiej strony budynku, czyli od wewnętrznej drogi w podwórku. Z tej strony są krótkie schody oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Drzwi wejściowe do siedziby umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, ale jest w nich mały próg.
 • W lokalu znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wewnętrzne nie posiadają progów.
 • W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada dedykowanych miejsc parkingowych. Istnieje możliwość skorzystania z miejsc parkingowych, znajdujących się od podwórza za budynkiem (wjazd od ul. Inowrocławskiej).
 • Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych

Rada Osiedla Szczepin
    ul. Zachodnia 1
    53-643 Wrocław
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

782 221 888 (pon i czw 14:00-18:00)

Jak skontaktować się z Facebookiem? Kontakt z FB » Kontakt z FB » Chatwww.facebook.com/ROSzczepin

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP