logo wrocławia

Od 19 stycznia 2021 r. Zarząd Osiedla wznawia dyżury.

Dyżur radnych będzie się odbywał pod numerem telefonu: 71 326 08 75 we wtorki w godzinach 17:00-19:00.

Tak jak dotychczas, kontakt z nami jest również możliwy poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem skargi/wniosku/monitu/informacji/powiadomienia

  1. Administrator danych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osiedle Psie Pole-Zawidawie, jednostka pomocnicza MIasta Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul.B. Krzywoustego 284. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia skargi/wniosku/monitu/informacji/powiadomienia.

  3. Odbiorcy danych

   Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  4. Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na warunkach określonych w RODO następujące prawa:

   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do sprzeciwu,

   Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie skargi/wniosku/monitu.

 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kalendarz

Październik 2021
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie
ul. Bolesława Krzywoustego 284
51-312 Wrocław
 tel.: 71 326 08 75, kom.: 791 42 10 42
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony