Psie Pole-Zawidawie

 

Dyżur radnych odbywa się osobiście w:

- osobiście w poniedziałki, w godzinach 19:00-20:00 w siedzibie Osiedla oraz pod numerem telefonu: 71 326 08 75.

- osobiście we wtorki w godzinach 17:00-19:00 w CBK Fama (do odwołania, następnie w siedzibie Osiedla).

Kontakt z nami jest również możliwy poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy śledzić portal Osiedla na Facebooku w celu zapoznania się ze zmianami: https://www.facebook.com/ropsiepolezawidawie

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem skargi/wniosku/monitu/informacji/powiadomienia

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osiedle Psie Pole-Zawidawie, jednostka pomocnicza MIasta Wrocławia z siedzibą we Wrocławiu przy ul.B. Krzywoustego 284. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia skargi/wniosku/monitu/informacji/powiadomienia.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na warunkach określonych w RODO następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do sprzeciwu,
Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie skargi/wniosku/monitu.

 

 

Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie
ul. Bolesława Krzywoustego 284
51-312 Wrocław
 tel.: 71 326 08 75, kom.: 791 42 10 42
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP