pawlowice

 

wychodzace RO-232/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

Opinia dla Zarządu Inwestycji Miejskich ws. budowy boiska w Rędzinie.

Odpowiedź na dokument z dnia 12.12.2016r.

 

 

wychodzace RO-231/2016 z dnia 9 grudnia 2016r.

Do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ws. inwentaryzacji w siedzibie RO.

 

 

 

wychodzace RO-230/2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. stawu przy ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-229/2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. ul. Wędkarzy od skrzyżowania z ul. Żużlowców do Lesicy.

 

 

 

wychodzace RO-228/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

Opinia dla Zarządu Inwestycji Miejskich ws. wskazania obszarów na terenie Rędzina dla nasadzeń zastępczych związanych z budową polany rekreacyjnej.

W odpowiedzi na dokument IP.4000.15.2016.BR.2091.Rędzin z dnia 08.11.2016 r.

 

 

wychodzace RO-227/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

Opinia dla Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. utworzenia strefy ruchu spowolnionego na obszarze Rędzina.

W odpowiedzi na dokument WIM-EM.7223.235.2016.RW z dnia 10.11.2016 r.

 

 

wychodzace RO-226/2016 z dnia 17 listopada 2016r.

Do Wydziału Środowiska i Rolnictwa ws. ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu dla przedsięwzięcia pn. Mała elektrownia wodna w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-225/2016 z dnia 18 października 2016r.

Odpowiedź na dokument z dnia 06.10.2016 ws. działki przy ul. Ostrowskiej 45 i 47.

 

 

 

wychodzace RO-224/2016 z dnia 17 października 2016r.

Do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ws. proceduralnej.

 

 

 

wychodzace RO-223/2016 z dnia 3 października 2016r.

Do Ekosystem ws. kontenerów na gabaryty w roku 2017.

 

 

 

wychodzace RO-222/2016 z dnia 20 września 2016r.

Prośba do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o zezwolenie na zawieszenie ogłoszeń.

 

 

 

wychodzace RO-221/2016 z dnia 19 września 2016r.

Wniosek do WCRS o wypłatę zwiększonej zaliczki.

 

 

 

wychodzace RO-220/2016 z dnia 14 września 2016r.

Opinia do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości ws. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ul. Ostrowskiej.

 

 

wychodzace RO-219/2016 z dnia 2 września 2016r.

Do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego ws. użyczenia nagłośnienia.

 

 

 

wychodzace RO-218/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Zarządu Inwestycji Miejskich zapytanie ws. boiska w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-217/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Wydział Ruchu Drogowego ws. kontroli na ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-216/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Agencji Nieruchomości Rolnych ws. koszenia działki przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-215/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do MPWiK ws. uporządkowania działki w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-214/2016 z dna 19 sierpnia 2016r.

Do Straży Miejskiej ws. Pikniku Rodzinnego i Osobowickiej Ósemki.

 

 

 

wychodzace RO-213/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. przejścia dla pieszych przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

wychodzace RO-212/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Wydziału Środowiska i Rolnictwa ws. dzików.

 

 

 

wychodzace RO-211/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do ZDiUM ws. pobocza ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-210/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do ZDiUM ws. naprawy skrzyżowania Ostrowska-Kapliczna.

 

 

 

wychodzace RO-209/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Tradycja i Jakość ws. Pikniku Rodzinnego.

 

 

 

wychodzace RO-208/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.

Do Komisariatu policji Psie Pole ws. organizacji Pikniku Rodzinnego i X Osobowickiej Ósemki.

 

 

 

wychodzace RO-207/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. pielęgnacji zieleni na Osobowicach.

 

 

 

wychodzace RO-206/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. cięć krzewów przy ul. Zapotocze.

 

 

 

wychodzace RO-205/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. mirabelek przy ul. Ostrowskiej i ul. Inspektowej.

 

 

 

wychodzace RO-204/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Do Wiceprezydenta ws. placu zabaw w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-203/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. uszkodzenia świetlika w siedzibie RO.

 

 

 

wychodzace RO-202/2016 z dnia 22 lipca 2016r.

Do Wydziału Architektury i Budownictwa ws. prac przy ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

wychodzace RO-201/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. koszenia terenu przy pl. Wyzwolenia i cięcia żywopłoty przy ul. Kaplicznej.

 

 

 

wychodzace RO-200/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. niebezpiecznego łuku ul. Ostrowskiej.

 

 

 

wychodzace RO-199/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Do Wydziały Inżynierii Miejskiej ws. budowy azylów dla pieszych w jezdni ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-198/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Marszałka Województwa Dolnoślaskiego ws. poparcia Fundacji Hobbit w staraniach o dofinansowanie planowanej inwestycji na II Zatoce Osobowickiej.

 

 

 

wychodzace RO-197/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ws. ujednolicenia korony wału od Szwedzkich Szańców do nowego wału w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-196/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ws. koszenia wałów.

 

 

 

wychodzace RO-195/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta ws. wiat przystankowych.

 

 

 

wychodzace RO-194/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. przycięcia gałęzi przy ulicach Koszykarzy i Zapotocze.

 

 

 

wychodzace RO-193/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. uporządkowania działek przyległych do placu zabaw w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-192/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. koszenia trawników i przeglądu drzewostanu.

 

 

 

wychodzace RO-191/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

wychodzace RO-190/2016 z dnia 16 czerwca 2016r.

Wniosek kierowany do Prezydenta Miasta ws. podjęcia prac nad wydzieleniem puli środków w budżecie Miasta dla realizacji drobnych inwestycji w osiedlach.

 

Załączniki:

1. wniosek RO Osobowice - Rędzin do Rady Miejskiej

2. uchwała Osiedla Leśnica

 

wychodzace RO-189/2016 z dnia 15 maja 2016r.

Do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości zapytanie ws. działki przy pl. Wyzwolenia 3 i 3a.

 

 

 

wychodzace RO-188/2016 z dnia 15 maja 2016r.

Do Ekosystem ws. kontenerów na szkło przy pl. Wyzwolenia. Do wiadomości WIM, ZDiUM, Alba i Wrocławskie Mieszkania.

 

 

 

wychodzace RO-187/2016 z dnia 13 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie MPWiK ws. liczby mieszkańców Rędzina.

 

 

 

wychodzace RO-186/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej ws. lokalu dla filii nr 63.

 

 

 

wychodzace RO-185/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji ws. mieszkańca osiedla.

 

 

 

wychodzace RO-184/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do MPWiK ws. Pikniku Rodzinnego i Osobowickiej Ósemki.

 

 

 

wychodzace RO-183/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do ZZM ws. ogrodzenia placu zabaw w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-182/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do DIiG ws. boiska w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-181/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do ZDiUM ws. poboczy przy ul. Koszykarzy i Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-180/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do ZDiUM w sprawie poboczy ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-179/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do WIOŚ ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-178/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do prezydenta miasta ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-177/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do Sanepidu ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-176/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do SM ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-175/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.

Do ANR ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-174/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.

Do WIM ws. udzielenia opinii o zlokalizowaniu straganu przy ROD Osobowice w pobliżu pętli tramwajowej.

 

 

 

wychodzace RO-173/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r.

Do Biura Rozwoju Gospodarczego ws. udzielenia opinii o zlokalizowaniu straganu przy ROD Osobowice w pobliżu pętli tramwajowej.

 

 

 

wychodzace RO-172/2016 z dnia 18 marca 2016r.

Do ZZM ws. zarezerwowania terenu boiska leśnego na planowaną imprezę osiedlową.

 

 

 

wychodzace RO-171/2016 z dnia 17 marca 2016r.

Do PZW ws. zarezerwowania zatoki na zawody wędkarskie.

 

 

 

wychodzace RO-170/2016 z dnia 17 marca 2016r.6 z dnia 17 marca 2016r.

Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych opiniia ws. przedłużenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

wychodzace RO-169/2016 z dnia 23 lutego 2016r.

Do ZDiUM ws. naprawy jezdni ul. Ostrowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kapliczną.

 

 

 

wychodzace RO-168/2016 z dnia 23 lutego 2016r.

Do ZDiUM ws. chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

 

wychodzace RO-167/2016 z dnia 23 lutego 2016r.

Do dyrekcji ZSP nr 5 ws. organizacji imprez szkolnych

 

 

 

wychodzaceRO-166/2016 z dnia 17 lutego 2016r.

Do Wydziału Transportu ws. zwiększenia częstotliwości autobusu linii 140.

 

 

 

wychodzace RO-165/2016 z dnia 23 lutego 2016r.

Do Rady Rodziców ws. organizacji imprez szkolnych.

 

 

 

wychodzace RO-164/2016 z dnia 17 lutego 2016r.

Do Departamentu Edukacji ws. remontu toalet w szkole.

W załączeniu wnioski rodziców i Rady Rodziców.

 

 

wychodzace RO-163/2016 z dnia 15 lutego 2016r.

Do WIM ws. zmiany sygnalizacji świetlnej przy moście Osobowickim.

 

 

 

wychodzace RO-162/2016 z dnia 15 lutego 2016r.

Opinia ws. przedłużenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

wychodzace RO-161/2016 z dnia 15 lutego 2016r.

Do WIM ws. dodatkowego oznakowania ul. Jarocińskiej.

 

 

 

wychodzace RO-160/2016 z dnia 15 lutego 2016r.

Do WIM ws. braku odpowiedzi na przesłane dokumenty.

 

 

 

wychodzace RO-159/2016 z dnia 15 lutego 2016r.

Zawiadomienie kandydata o powołaniu na radnego.

 

 

 

wychodzace RO-158/2016 z dnia 8 lutego 2016r.

Wniosek do ZOJM ws. aneksu do umowy z Miejska Biblioteką Publiczną.

 

 

 

wychodzace RO-157/2016 z dnia 8 lutego 2016r.

Opinia dla Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. sygnalizacji świetlnej w obrębie mostu Milenijnego.

 

 

 

wychodzace RO-156/2016 z dnia 6 lutego 2016r.

Do ZDiUM ws. ruchu ciężarówek na ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-155/2016 z dnia 6 lutego 2016r.

Do Komendy Wojewódzkiej Policji ws. ruchu na ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-154/2016 z dnia 6 lutego 2016r.

Do MPWiK ws. zabezpieczenia studzienek wodnych przy ul. Wędkarzy.

 

 

 

wychodzace RO-153/2016 z dnia 18 stycznia 2016r.

Do WSiR ws. uporządkowania terenu działki przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-152/2016 z dnia 18 stycznia 2016r.

Do ZZM w sprawie cięcia drzew i krzewów w Rędzinie.

 

 

 

wychodzace RO-151/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Do RDOŚ w sprawie inwazyjnego projektu WBO nr 744 umiejscowionego w Lesie Rędzińskim w strefie objętej ochroną obszaru Natura 2000.

 

 

wychodzace RO-150/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Wniosek do Rady Miejskiej o wygaszenie mandatu radnego.

 

 

 

wychodzace RO-149/2016 z dnia 13 stycznia 2016r.

Do Rady Miejskiej ws. udostępnienia danych kontaktowych nowo powołanego radnego.

 

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP