pawlowice

 

wychodzace RO-148/2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

Do wydziału Ruchu Drogowego KM Policji ws. ruchu na ul. Wędkarzy i Osobowickiej.

 

 

 

wychodzace RO-147/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Do Biura ds. Partycypacji Społecznej odpowiedź na pismo z dnia 17.11.2015r. ws. wydzielenia środków finansowych w budżecie Miasta na potrzeby inwestycyjne osiedli. (do wiadomości dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki oraz przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli)

 

 

wychodzace RO-146/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Opinia do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. przedłużenia dzierżawy dz. nr. 76/4 AM_20 obręb Osobowice.

 

 

 

wychodzace RO-145/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Do Ekosystem ws. zmian w sposobie zbiórki i odbioru odpadów szklanych.

 

 

 

wychodzace RO-144/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Do Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM ws. nieporządków na posesji przy ul. Wędkarzy 14. (do wiadomości Marszałka Województwa Donoślaskiego)

 

 

wychodzace RO-143/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej ws. koszenia i przycinania drzew na terenie Rędzina. (do wiadomości ZDiUM)

 

 

 

wychodzace RO-142/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. uporządkowania podwórza przy pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

wychodzace RO-141/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. instalacji tablicy ogłoszeniowej przy pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

wychodzace RO-140/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

Do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich informacja ws. pęknięcia ściany w siedzibie RO.

 

 

 

wychodzace RO-139/2015 z dnia 23 listopada 2015r.

Do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich ws. kasacji uszkodzonego wyposażenia.

 

 

 

wychodzace RO-138/2015 z dnia 2 listopada 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. pęknięcia ściany w siedzibie RO.

 

 

 

wychodzace RO-137/2015 z dnia 29 października 2015r.

Opinia dla Wydziału Inżynierii Miejskiej ws. ograniczenia prędkości w Rędzinie - 28.09.2015

 

 

 

wychodzace RO-136/2015 z dnia 29 października 2015r.

Do Wydziału Transportu ws. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 140.

RO-76/2015, 24.04.2015, RO-100/2015, 28.07.2015

 

 

wychodzace RO-135/2015 z dnia 29 października 2015r.

Do Departamentu Edukacji ws. rozbudowy szkoły i budowy nowego przedszkola.

 

 

 

wychodzace RO-134/2015 z dnia 27 października 2015r.

Do Ekosystem w sprawie harmonogramu podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w roku 2016.

 

 

wychodzace

RO-133/2015 z dnia 23 października 2015r.

Do Biura Rozwoju Wrocławia wniosek do Studium w sprawie II Zatoki Osobowickiej i Grobli Karłowicko-Rędzińskiej.

 

 

wychodzace RO-132/2015 z dnia 23 października 2015r.

Do Biura Rozwoju Wrocławia wniosek do Studium w sprawie Trasy Obornickiej.

 

 

 

wychodzace RO-131/2015 z dnia 23 października 2015r.

Do Biura Rozwoju Wrocławia wniosek do Studium w sprawie pól irygowanych Osobowice.

 

 

 

wychodzace RO-130/2015 z dnia 23 października 2015r.

Do Biura Rozwoju Wrocławia wniosek do Studium w sprawie pól irygowanych Rędzin.

 

 

 

wychodzace RO-129/2015 z dnia 8 października 2015r.

Do Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie utworzenia MPZP dla ul. Osobowickiej, którego przedmiotem jest budowa nowego przedszkola, żłobka i "domu kultury".

 

 

wychodzace RO-128/2015 z dnia 8 października 2015r.

Do Stowarzyszenia Nowa Trasa Obornicka w sprawie poparcia działań w celu wybudowania wymienionej trasy.

 

 

wychodzace RO-127/2015 z dnia 28 września 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania w sprawie montażu tablicy ogłoszeniowej.

 

 

 

wychodzaceRO-126/2015 z dnia 16 września 2015r.

Do MPWiK w sprawie Pikniku Rodzinnego

 

 

 

wychodzace RO-125/2015 z dnia 16 września 2015r.

Do PSS Społem w sprawie Pikniku Rodzinnego

 

 

 

wychodzace RO-124/2015 z dnia 11 września 2015r.

Wniosek do Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli o podjęcie działań w celu wydzielenia środków w budżecie Miasta na inwestycyjne potrzeby osiedli.

 

 

wychodzace RO-123/2015 z dnia 8 września 2015r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskie uzupełnienie wniosku nr RO-111/2015. Dotyczy zakazu parkowania wzdłuż ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

wychodzace RO-122/2015 z dnia 8 września 2015r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie montażu zaprojektowanego progu na ul. Kaplicznej.

 

 

 

wychodzaceRO-121/2015 z dnia 8 wrześnie 2015r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie ustawienia znaków zakazu wjazdu na wlotach ulic.

 

 

 

wychodzace RO-120/2015 z dnia 8 września 2015r.ia 8 września 2015r.

Informacja do Straży Pożarnej o organizowanej imprezie.

 

 

 

wychodzace RO-119/2015 z dnia 8 września 2015r.

Informacja do Policji o organizowanej imprezie.

 

 

 

wychodzace RO-118/2015 z dnia 8 września 2015r.

Informacja do Straży Miejskiej o organizacji imprezy.

 

 

 

wychodzace RO-117/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wraków na posesji ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

wychodzace RO-116/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do ZDiUM w sprawie remontu skrzyżowania ul. Ostrowskiej i Kaplicznej.

 

 

 

wychodzace RO-115/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do RZGW w sprawie przebudowy wału na odcinku w Lesie Osobowickim.

 

 

 

wychodzace RO-114/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich w sprawie rozdzielenia mediów w siedzibie RO.

 

 

 

wychodzace RO-113/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do MPWiK w sprawie koszenia łąk w Rędzinie

 

 

 

wychodzace RO-112/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie montażu tablicy ogłoszeniowej.

Wystąpienie pismem nr RO-82/2015 do Wrocławskie Mieszkania o zgodę na montaż tablicy.

Wyrażenie zgody na montaż z dnia 29.05.2015r.

 

wychodzace RO-111/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie problemów komunikacyjnych na ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

 

wychodzace RO-110/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie ochrony platanów.

 

 

 

wychodzace RO-109/2015 z dnia 6 lipca 2015r.

Do MPWiK w sprawie udrożnienia kanalizacji deszczowej w ul. Jarocińskiej i Ostrowskiej.

 

 

 

wychodzace RO-108/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.

Do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie MPZP dla ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

wychodzace RO-107/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Wydziału Inżynierii Miejskiej w sprawie tablic z nazwami ulic.

 

 

 

wychodzace RO-106/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie uporządkowania terenu na przeciw szkoły.

 

 

 

wychodzace RO-105/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do ZDiUM w sprawie oznakowania poziomego na pl. Wyzwolenia.

 

 

 

wychodzace RO-104/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do ZDiUM w sprawie budowy chodnika przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

wychodzace RO-103/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie organizacji biegu Osobowicka Ósemka.

 

 

 

wychodzace RO-102/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Wydziału Nieruchomości Komunalnych o wyznaczeie zarządcy dla terenu przy ul. Osobowickiej 109.

 

 

 

wychodzace RO-101/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Agencji NIeruchomości Rolnych w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112.

 

 

 

wychodzace RO-100/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

Do Wydziału Transportu w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii 140.

 

 

 

wychodzace RO-99/2015 z dnia 8 czerwca 2015r.

Do Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie organizacji zawodów.

 

 

 

wychodzace RO-98/2015 z dnia 15 maja 2015r.

Do Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli w sprawie dofinansowania budżetu Osiedla.

 

 

wychodzace RO-97/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania w sprawie drzwi frontowych do siedziby RO i Akson.

 

 

wychodzace RO-96/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Do DZMiUW uwagi w sprawie inwestycji na wale Osobowice.

Załącznik do pisma przesłany jako e-mail.

 

wychodzace RO-95/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Do ZZM w sprawie nasadzeń drzew wokół schroniska dla zwierząt.

 

 

wychodzace RO-94/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Do ZZM w sprawie uporządkowania zarośli przy ul. Osobowickiej 109.

 

 

wychodzace RO-93/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Do ZZM w sprawie wycięcia śliwy przy ul. Ostrowskiej.

 

 

wychodzace  RO-92/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do WIM opinia w sprawie projektu zmian komunikacyjnych na ul. Kaplicznej i pl. Wyzwolenia.

 

 

wychodzace  RO-91/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do MPWiK uwagi o usterkach związanych z inwestycją wod-kan.

 

 

wychodzace  Ro-90/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do ZZM w sprawie ustawienia w Lesie Osobowickim punktów do biegów na orientację.

 

 

wychodzace  RO-89/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do WIM w sprawie rwmontu ul. Ostrowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kapliczną.

 

 

wychodzace  RO-88/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do WIM w sprawie odbudowy nawierzchni ul. Krotoszyńskiej.

 

 

wychodzace  RO-87/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do WSiR w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112a.

 

 

wychodzace  RO-86/2015 z dnia 16 kwiernia 2015r.

  Do WAiB w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112a.

 

 

wychodzace  RO-85/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do BRW w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112a.

 

 

wychodzace  RO-84/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do BRW w sprawie zmian w Studium uwarunkowań...

 

 

wychodzace  RO-83/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

  Do ZDiUM w sprawie budowy studni chłonnej na skrzyżowaniu Ostrzeszowskiej i Wieruszowskiej.

 

 

wychodzace  RO-82/2015 z dnia 8 kwietnia 2015r.

  WM w sprawie wyrażenai zgody na montaż tablicy ogłoszeniowej.

 

 

wychodzace  RO-81/2015 z dnia 28 marca 2015r.

  Do MPWiK w sprawie uczestnictwa w odbiorach po inwestycji wod-kan.

 

 

wychodzace  RO-80/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do ZDiUM w sprawie budowy osłony śmietnikowej i dojazdu do jej obsługi przy ul. Osobowickiej 146-158.

 

 

wychodzace  RO-79/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do ZDiUM w sprawie zabezpieczenia wału p-powodziowego przed najeżdżaniem.

 

 

wychodzace  RO-78/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do ZDiUM w sprawie budowy studzienki kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowskiej.

 

 

wychodzace  RO-77/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do ZDiUM w sprawie budowy tymczasowej nawierzchni na ul. Śremskiej.

 

 

wychodzace  RO-76/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do WT w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów autobusu linii 140.

 

 

wychodzace  RO-75/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

  Do WNiSN w sprawie uwag dotyczących działki na zapleczu ul. Ostrowskiej.

 

 

wychodzace  RO-74/2015 z dnia 24 marca 2015r.

  Do Ekosystem w sprawie harmonogramu podstawiń kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

 

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP