logo wrocławia

Spotkanie Rady Osiedla z zarządem Zieleni Miejskiej

Paweł Marek

W dniu dzisiejszym delegacja radnych Rady Osiedla Widawa odbyła spotkanie z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej. Tematem przewodnim rozmów był Park Widawski.

Zgłosiliśmy potrzebę utrzymania terenu parku (wywóz śmieci, koszenie terenu, usunięcie suchych i połamanych drzew) oraz przedstawiliśmy wstępny plan rozwoju tego terenu, który obejmuje m.in.

 • przedłużenie ścieżek,
 • zagospodarowanie terenu przed szlabanem pod parking (utwardzenie terenu),
 • oświetlenie alejek parkowych,
 • oczyszczenie koryta rzeki,
 • budowa placu zabaw,
 • budowa drogi dojazdowej itp.

Ustaliliśmy, że teren parku został włączony do stałej pielęgnacji zieleni do przetargu na okres od 01.07.2017 do 30.06.2019r.
Jednak realizacja w/w planu rozwoju parku może nie być łatwa gdyż ZZM w swoim budżecie na najbliższy okres nie zaplanował tego typu inwestycji. ZZM zaproponował byśmy zgłosili swoje pomysły jako mieszkańcy w ramach WBO (mamy to w planach).

Kolejnymi krokami jakie chcemy poczynić w tym kierunku to:

 • ustalenie z Miejskim Konserwatorem Zabytków możliwości budowy nowej infrastruktury, oświetlenia oraz małego placu zabaw,
 • spotkanie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji w celu oczyszczenia koryta brzegu rzeki Widawy,
 • ustalić z ZDIUM możliwości wykonania drogi dojazdowej do parku.

O postępach będziemy Państwa informować.

 

UL. MELIORANCKA - ZA czy PRZECIW - ZBIERAMY PODPISY

Paweł Panowicz

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy zbieranie podpisów "za" i "przeciw" odblokowaniu ulicy Melioranckiej. W tym celu odwiedziliśmy Państwa w domach. Jednak okres urlopowy spowodował, że większość Państwa była nieobecna. Podpisy będziemy zbierać nadal do 04 sieprnia 2017r. W tym samym czasie ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ wpisania się do odpowiedniej listy, w następujących terminach: 

1. 24.07 w godzinach 21.00 - 21.30 (budynek na boisku sportowym przy ulicy Kominiarskiej).
2. 31.07 w godzinach 20.00 - 20.30 (budynek na boisku sportowym przy ulicy Kominiarskiej).

Zapraszamy RADA OSIEDLA WIDAWA

Karta Zadań Inwestycyjnych

Paweł Panowicz

W ramach Karty zadań inwestycyjnych [KZI] zgłosiliśmy następujące zadania:

1. Budowa chodnika na ulicy Kominiarskiej, od boiska sportowego do ulicy Rzemieślniczej (jako I etap budowy chodnika)
2. Wymiana ławek oraz postawienie trybuny stałej, 4-rzędowej, przy boisku sportowym na ulicy Kominiarskiej
3. Oświetlenie ulicy Zegarmistrzowski (w kolejnych etapach pozostałe nieoświetlone ulice)

Nowa Rada Osiedla Widawa

Paweł Panowicz

Rada Osiedla Widawa

 

SORTOWNIA I SPALARNIA ODPADÓW

Paweł Panowicz

IMG 1166Protest przeciw spalarni śmieci przy ulicy Obornickiej!!!

 

Niedziela 30 kwietnia 2017 r., godz. 11.45, rozpoczął się protest mieszkańców Wrocławia przeciwko budowie spalarni odpadów przy ul. Obornicka 195. Relację z protestu przeprowadziła TVP3 -

Głos Regionów „na żywo” na antenie ogólnopolskiej w godz. 12.10-13.00.

Do udziału w programie zaproszeni zostali mieszkańcy Wrocławia, eksperci z Politechniki Wrocławskiej, urzędnicy i przedstawiciele firmy Fortum. Mieszkańcy wyrazili swój stanowczy sprzeciw budowie spalarni śmieci.

Mieszkańcy  północnych osiedli Wrocławia protestują przeciwko budowie sortowni śmieci i elektrociepłowni na paliwo z odpadów przy ulicy Obornickiej. Zdaniem protestujących takie inwestycje nieodwracalnie skażą środowisko i narażą mieszkańców na problemy zdrowotne. IMG 1165

IMG 1167

IMG 1159

 

Przy ulicy Obornickiej 195 we Wrocławiu planuje się wybudowanie elektrociepłowni o mocy 225 MWt opalanej węglem kamiennym i paliwami alternatywnymi w tym: opony, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, tekstylia, oleje odpadowe, odpady zwierzęce, itp. Ilość odpadów paliw alternatywnych i osadów ściekowych ma wynosić do 240 000 000 kg/rok.

Na sąsiednich działkach, na terenie koło ronda Kielara, między ulicami Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Obornicką i Irysową ma także powstać składowisko i sortownia odpadów.

Planując to przedsięwzięcie inwestycyjne nie przeprowadzono konsultacji społecznych wśród mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych. Lokalizacja elektrociepłowni w ww. miejscu i jej funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się negatywnie szczególnie na jakości życia mieszkańców osiedli zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji, obniży wartość nieruchomości mieszkaniowych a także naruszy dobro wspólne jakim jest czyste powietrze i zielone miejsce do zamieszkania.

Protest 2

W dniu 23-03-2017 r. na rynku wrocławskim protestowali mieszkańcy Wrocławia przeciwko powstaniu sortowni i spalarni śmieci. Złożono petycje do Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Wrocławia. Była telewizja, radio oraz miejscowa prasa.

Protest w rynku

Jest już petycja online w sprawie elektrociepłowni-spalarni (wkrótce będzie druga w sprawie sortowni odpadów) - PODPISUJCIE PRZEKAZUJCIE DALEJ!

Poniżej link do petycji:

https://www.petycjeonline.com/spalarniawroclaw

link do informacji o nowym planie miejscowym pod sortownię terenu przy rondzie Kielara wzdłuż obwodnicy w stronę Żmigrodzkiej):
Punkt 23 i uzasadnienie:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/416/25925/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xxxvii-dnia-23-marca-2017-r-godz-12-00

http://bip.um.wroc.pl/uploads/files/Sesje_porzadki/840-17%20uzasadnienie.pdf

link do informacji o postępowaniu środowiskowym:

http://bip.um.wroc.pl/artykul/384/23349/wsr-oos-6220-165-2016-an

Link do informacji o spalaniu paliw alternatywnych i odpadów:

http://www.spalarnia.slask.pl/10-argumentow-przeciwko-budowie-spalarni-odpadow-w-polsce,674.html

poniżej kilka cytatów o spalaniu odpadów:

"Spalanie odpadów jest najdroższą metodą ich niszczenia"
"Przy sprawnie funkcjonującym systemie recylizacji i kompostowania odpadów komunalnych, można z powodzeniem odzyskać od 40 do 75% surowców wtórnych."
"Nie da się uniknąć zanieczyszczeń. W nowoczesnych spalarniach, na 3 tony spalonych odpadów przypada 1 tona pozostałości w postaci pyłów i żużli. Zarówno w żużlu, jak i pyłach znajdują się substancje niebezpieczne w wysokich stężeniach.[...] Część toksyn pozostałych ze spalania to metale ciężkie, które zostają uwolnione z odpadów, w których były związane. [...] Spalarnia odpadów komunalnych w Wiedniu, uchodząca za najbezpieczniejszą na świecie, składuje najbardziej toksyczną część pozostałości po spalaniu w wyrobiskach solnych poza granicami kraju (tak jakby to były wysokoaktywne odpady promieniotwórcze). Wszystko to podnosi wymiernie koszty spalania, a w dodatku nie rozwiązuje problemu rosnącej “góry” pyłów". Poza żużlem i pyłami, “produktem” spalania odpadów są ścieki, powstające podczas chłodzenia żużlu z paleniska. [...] Otrzymane w efekcie ścieki zawierają szereg zanieczyszczeń takich jak fenole, cyjanki, fluorki, arsen i metale ciężkie. Może się okazać, że ich stężenia przekraczają dopuszczalne wartości dla ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych".

"Dokładna ilość związków chemicznych powstających w procesie spalania odpadów nie jest znana. Dotychczas określono ich liczbę na około tysiąca, jednakże naukowcy uważają, iż jest ich dwu, a nawet trzykrotnie, więcej. Poza wymienionymi wcześniej metalami ciężkimi, do najgroźniejszych należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), polichlorodwubenzofurany (PCDFs), polichlorodwufenyle (PCBs) i polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich i także powstającą w procesie spalania odpadów jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p-dioksyna (TCDD). Jest ona 10.000 razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat. Poprzez swoje zdolności bioakumulacyjne odkłada się w tkance tłuszczowej i migruje w łańcuchu pokarmowym. Przedostając się do organizmu człowieka powoduje m.in. kancerogenność, teratogenność, obniżenie odporności immunologicznej, osłabienia procesów wzrostu, osłabienie zdolności rozrodczych, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Amerykańska Agencja Ochrony środowiska, która prowadzi obecnie intensywne badania nad wpływem dioksyn na organizm człowieka, zamierza zaliczyć związki dioksyn do tzw. grupy A, czyli grupy rozpoznanych związków kancerogennych powodujących nowotwory u ludzi. [...]

"Wyniki pomiarów z próbnego spalania nie odzwierciedlają warunków normalnego funkcjonowania spalarni odpadów.
Dla każdej spalarni przeprowadza się próbne/testujące spalanie (z ang. trial burn), które ma określić, czy instalacja spełnia wymagane normy. Test ten przeprowadza się w optymalnych warunkach technicznych, na nowej instalacji i przy z góry określonym, znanym składzie odpadów.Taki wyrywkowy test nie odzwierciedla rzeczywistego funkcjonowania pieca spalarni, bowiem w normalnych warunkach trafiają do niego odpady o składzie zmieniającym się z godziny na godzinę. Nie ma świecie instalacji, w której prowadzona byłaby ciągła kontrola emisji wszystkich związków powstających w procesie spalania. Nawet tak niebezpieczne związki jak dioksyny i furany nie mogą być poddane stałemu monitoringowi, choćby ze względów ekonomicznych – koszt wykonania jednej próbki dla tych substancji wynosi w Niemczech od 3000 do 5000 DM. Nie jest to także możliwe ze względów technicznych."

WYBORY DO RADY OSIEDLA WIDAWA

Paweł Panowicz

 

W dniu 23 kwietnia mieszkańcy Osiedla Widawa wybierali radnych do Rady Osiedla Widawa. Kandydowało 21 osób. Poniżej lista kandydatów z iloiścią otrzymanych głosów. Kandydaci w ilości 15 osób, którzy otrzymali największą liczbę głosów wchodzą w skład Rady.

Poniżej fragment protokołu z wynikami głosowania przeprowadzonych wyborów do rady.:

IMG 1152

Gratulujemy Radnym wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego osiedla.

Ustępujący Zarząd Osiedla Widawa

  

Strona 7 z 12

Kalendarz

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Galeria

 • historia Widawy
 • koścół parafialny w widawie
 • kościół parafialny w widawie
 • img_0370

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony