ikona powrotu do strony głównej osiedli

PRZETARGI - OGŁOSZENIA

Paweł Panowicz

Ogłoszenia o przetargach ul. Zygmunta Markowskiego dz. nr 16/8, ul. Zygmunta Markowskiego, dz. nr 16/9 do wglądu w załącznikach po naciśnięciu kursorem tytułu: 'PRZETARGI - OGŁOSZENIA"

Organizacja ruchu na ul. Kominiarskiej

Paweł Panowicz

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2017 nastąpi zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Kominiarskiej etap 7 faza B (odcinek od Pełczyńskiej do Lawendowej str. P) - szczegóły w załączniku.


Skanska S.A. jako Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej oraz budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa we Wrocławiu” zgłasza wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu na ulicy Kominiarskiei — etap 7 faza B Zatwierdzenie WIM-ERZ.7221.30.2017 .PM.

Wprowadzenie etapu nastąpi:

25.04.2017 0 godzinie 11.00.

Osoba odpowiedzialna z ramienia Generalnego Wykonawcy:

Kierownik Budowy: Arkadiusz Struzik +48 797 019 091

Kierownik Robót: Marcin Weremczuk +48 502 746 559

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu

 

OBSZARY REALIZACJI SAMORZĄDNOŚCI NA OSIEDLU WIDAWA

Paweł Panowicz
 1. ROZWÓJ OSIEDLA – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 2. INFRASTRUKTURA – komunikacja miejska – uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej usprawniającej połączenie Osiedla z innymi częściami miasta, chodniki, budownictwo mieszkaniowe, ochrona terenów zielonych i obszarów o dużej wartości historycznej ( ruiny grodziska), zagospodarowanie nabrzeża Widawy z przeznaczeniem na rekreację, miejsca spacerowe i wypoczynkowe…
 3. EDUKACJA – budowa zespołu szkolno – przedszkolnego (szkoła, przedszkole, żłobek).
 4. KULTURA – budowa centrum działań twórczych (np. Osiedlowy Dom Kultury)
  i miejsca spotkań mieszkańców w ramach aktywizacji społecznej – Klub Seniora, Klub Młodzieżowy, Chór, Kluby działań twórczych, biblioteka osiedlowa…
 5. SPORT I REKREACJA – rewitalizacja boiska – budowa bieżni, zaplecza, trybun a najlepiej budowa boiska typu ORLIK, budowa miejsc (enklaw) aktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku dla różnych grup wiekowych ( jedną z ze zrealizowanych elementów jest urządzenie siłowni na wolnym powietrzu).
 6. BEZPIECZEŃSTWO – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – budowa ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych, zatok postojowych i miejsc parkingowych, placów zabaw dla dzieci i miejsc spędzania wolnego czasu dla młodzieży i osób starszych.
 7. HANDEL I USŁUGI.
 8. BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI OSIEDLA – min. podniesienie estetyki i elegancji Osiedla.
 9. POZYSKIWANIE, UCZESTNICTWO I PARTNERSTWO W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ – określenie obszarów współpracy z sąsiednimi Osiedlami i miejscowościami.

RADA OSIEDLA WIDAWA

Autobusy

Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej
w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta (478 174 zł):
Lipa Piotrowska i Widawa:
ul. Pełczyńska - dokończenie robót związanych z budową chodnika i odtworzeniem nawierzchni po sieciach,
ul. Kominiarska - kontynuacja
 
robót związanych z budową chodnika, renowacją rowów i przepustów, odtworzeniem nawierzchni po sieciach oraz budową progów zwalniających,
ul. Kaletnicza - punktowe wzmocnienie rowu,
ul. Strażacka, Księgarska - dokończenie budowy progów zwalniających,
Polanowice-Poświętne-Ligota:
ul. Kamieńskiego - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Starościńskiej do Polanowickie,
Psie Pole-Zawidawie:
ul. Zatorska 5 - budowa przyłącza ks do budynku gminnego.

Wykonanie oświetlenia na ulicach: Grawerskiej i Strażackiej
(dokończenie montażu oświetlenia na pozostałej części ulicy), oświetlenie ul. Zegarmistrzowskiej
od skrzyżowania z ul. Strażacką w stronę nasypu autostrady.
Nie ujete ze względu na ograniczone środki finansowe (szacowany koszt
  728 000 zł).
Zamontowanie barier zabezpieczających rów melioracyjny na ul. Grawerskiej lub ułożenie kręgów kanalizacyjnych odprowadzających wodę a następnie zasypanie rowu.
Brak zadania w planach.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę choodników i ścieżek rowerowych oraz kanałów MTK w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do ul. Sułowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1 569 000 zł).  Z uwagi na trudności techniczne w 2017 roku zostanie zlecona jedynia dokumentacja projektowa
Przebudowa ul. Sułowskiej w celu wyznaczenia chodników i dróg rowerowych 
(2 392 000 zł).
Przebudowa Mostu Widawskiego - udział miasta w inwestycji-DZMiUW (555 000 zł).
Budowa ul. Lawendowej (PARCEL) Osiedle Lipa Piotrowska i Osiedle Widawa (506 000 zł).
Zaplecze socjalne boiska osiedlowego ze świetlicą i pomieszczeniem
dla Rady Osiedla (Kominiarska) (500 000 zł).

Budowa budynku do obsługi boiska sportowego przy ul. Kominiarskiej
- prace przygotowawcze (22 000 zł).

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę choodników i ścieżek rowerowych oraz kanałów MTK w rejonie węzła AOW na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do ul. Sułowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (1 569 000 zł).  Z uwagi na trudności techniczne w 2017 roku zostanie zlecona jedynia dokumentacja projektowa
Przebudowa ul. Sułowskiej w celu wyznaczenia chodników i dróg rowerowych 
(2 392 000 zł).
Przebudowa Mostu Widawskiego - udział miasta w inwestycji-DZMiUW (555 000 zł).
Budowa ul. Lawendowej (PARCEL) Osiedle Lipa Piotrowska i Osiedle Widawa (506 000 zł).
Zaplecze socjalne boiska osiedlowego ze świetlicą i pomieszczeniem
dla Rady Osiedla (Kominiarska) (500 000 zł).
Budowa budynku do obsługi boiska sportowego przy ul. Kominiarskiej
- prace przygotowawcze (22 000 zł).

Pawilon zaplecza sportowego i nowy plac zabaw dla dzieci na boisku przy ul. Kominiarskiej 64

Paweł Panowicz

Po wieloletnich i usilnych staraniach Rady Osiedla Widawa Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu zlecił prace projektowe budowy pawilonu zaplecza sportowego boiska oraz sali spotkań (świetlicy?). W pawilonie mieścić się będzie także siedziba Rady Osiedla Widawa. Poniżej szkic pawilonu oraz mapka rozmieszczenia budynków i obiektów na boisku. Budynek powstanie w miejscu obecnego placu zabaw dla dzieci, który zostanie przeniesiony na drugą stronę boiska. Projekt budowlany jest na ukończeniu i ma w nim być zawarta koncepcja, wstępna propozycja zagospodarowania strefy pomiędzy ulicą Kominiarską a boiskiem sportowym – m.in. plac zabaw dla dzieci i inne formy rekreacji indywidualnej. Szkic pawilonu oraz mapka rozmieszczenia obiektów na boisku w załącznikach po naciśnięciu kursorem tytułu.

Budowa nowego placu zabaw dla dzieci zostanie wykonana w ramach WBO 2016.  Projekt nr 68 - Plac zabaw dla dzieci z Widawy i Lipy Piotrowskiej zgłoszony został przez naszego radnego Osiedla Widawa- Michała Grygosińskiego. Dzięki wspólnej akcji z Panią Elżbietą Cegiełą z Lipy Piotrowskiej i Mateusza Żaka z Widawy oraz członków Rad projekt ten uzyskał 1322 głosy. Nowy plac zabaw dla dzieci będzie realizowany na boisku przy ulicy Kominiarskiej 64 za kwotę około 250 tys. zł.

Kominiarska plac zabaw 2

Projekt zaplecza 002

WIECZÓR WIGILIJNY - WIDAWA 2016

Paweł Panowicz

Mikołaj 2016IMG 0980Uroczysta kolacja wigilijna dla starszych mieszkańców osiedla to jedyna okazja doświadczenia przeżyć związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Okazją do spotkań są wieczerze charytatywne organizowane we Wrocławiu. Nasza uroczysta kolacja wigilijna odbyła się dzięki chojności właścicieli Hotelu Jasek  właśnie dla osób starych z Osiedla Widawa, często samotnych, nie mogących już korzystać z klubów, kin, teatrów, z festynów i także z kolacji wigilijnych dostępnych w centrum Wrocławia. Podawano tradycyjne potrawy – m.in. barszcz, zupa z grzybami, pierogi, ciasta i można było otrzymać prezent. Wszystkie potrawy oraz sala w całości sponsorowana była przez Hotel Jasek, za co serdecznie dziękujemy. Rada Osiedla Widawa

IMG 0976

Podobnie jak w ubiegłym roku podczas kolacji odbył się koncert kolęd w wykonaniu Pawła Wenderskiego - dwukrotnego laureata programu „Szansa na Sukces”, przy akompaniamencie Mieczysława Dąbrowskiego. Było też wspólne śpiewanie kolęd i trzeba przyznać, że nasi seniorzy mają jeszcze mocne głosy i potrafili dotrzymać tonu mistrzowi. Koncert był bardzo udany, oprócz kolęd Pan Paweł zaśpiewał też kilkanaście piosenek z repertuaru: Anny German, Violetty Villas, Kaliny Jędrusik, Marka Grechuty, Czesława Niemena i oczywiście swoją ulubioną piosenkę:"Już nie ma dzikich plaż” Ireny Santor.

IMG 0983

IMG 0974

IMG 0984

 IMG 0971

IMG 0972

MIKOŁAJ DLA DZIECI OSIEDLA WIDAWA -2016

Paweł Panowicz
 

MIKO41AJ DLA DZIECI ZAPROSZENIE 2015 choinki 10


MIKO41AJ DLA DZIECI ZAPROSZENIE 2015 choinki 1
Dzieci Osiedla Widawa w Sali Pałacowej Hotelu Jasek odwiedził Mikołaj i oczywiście przywiózł mnóstwo prezentów. W oczekiwaniu na Mikołaja najpierw były zabawy. Grupa teatralna „DARIA PIJAR WATRA” zaprezentowała spektakl teatralny, były pokazy iluzjonisty, bal i zabawy ruchowe, tańce i korowody przy muzyce, balonowe show a na koniec nastąpiło rozdanie paczek przez Mikołaja.
Zespół „DARIA PIJAR WATRA” tworzą studenci pedagogiki lub jej absolwenci, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz animatorzy zabaw dziecięcych. Wszyscy animatorzy są po Kursie Animatora i Wychowawców kolonijnych.
Dziękujemy Wszystkim sponsorom za wsparcie rzeczowe i finansowe Mikołaja. Szczególne podziękowania kierujemy do właścicieli Hotelu Jasek za nieodpłatne użyczenie Sali Pałacowej.
Dzięki tajemniczym „ŚNIEŻYNKOM” o imionach Henia, Ania i Emilka Mikołaj nie miał żadnych problemów z dotarciem do Widawy z prezentami. Serdecznie IM dziękujemy!Zabawa Mikołajkowa organizowana jest na Osiedlu Widawa od wielu lat i uczy tradycji mikołajkowej, zapoznaje z tematyką bożonarodzeniową.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z mikołajkowej imprezy dostarczone przez rodziców dzieci.
Rada Osiedla Widawa
20161212 175000
20161212 175054
20161212 17510320161212 18001620161212 180030
20161212 180047
20161212 180209
20161212 180236
20161212 180509
20161212 182555
20161212 190100
20161212 190658
20161212 190703

Strona 8 z 12

Kalendarz

Luty 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Galeria

 • historia Widawy
 • koścół parafialny w widawie
 • kościół parafialny w widawie
 • img_0370

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu