pawlowice

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 18 listopada 2021 r.

Wniosek wydziału o wyznaczenie lidera powodziowego.

 


 

Komisariat Policji Wrocław Psie Pole z dnia 18 listopada 2021 r.

Zapytanie ws. tragicznego zdarzenia w Rędzinie.

 


 

Wykaz nieruchomości zabudowanej z dnia 18 listopada 2021 r.

W przygotowaniu do sprzedaży działka położona przy ul. Osobowickiej 103A.

 

 


 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 15 stycznia 2020 r.

Informacja ws. zjazdu z ul. Osobowickiej na folwark.

 


 

Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. z dnia 8 stycznia 2020 r.

Informacja ws. uruchomienia platformy dla niepełnosprawnych.

 


 

 

Przedsiębiorstwo Drogowe Drobud Sp. z o.o. z dnia 30 października 2019 r.

Informacja o rozpoczęciu przebudowy jedni ul. Wieruszowskiej.

 


 

 

 


przychodzace

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-002/2017 ws. budowy chodnika w Rędzinie.

 

 

 

przychodzaceWydział Ruchu Drogowego z dnia 24 lipca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-005/2017 ws. przekraczania prędkości na terenie Rędzina.

 

 

 

przychodzaceStraż Miejska Wrocławia z dnia 11 lipca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-003/2017 ws. posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzaceMieszkańcy-Seniorzy z dnia 10 lipca 2017 r.

List ws. udostępnienia sali do ćwiczeń.

 

 

 

przychodzaceZarząd Inwestycji Miejskich z dnia 4 lipca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-007/2017 ws. terminów prac na polanie rekreacyjnej w Rędzinie.

 

 

 

przychodzacePowiatowy Urząd Pracy z dnia 3 lipca 2017 r.

Informacja o stażach dla bezrobotnych - załącznik

 

 

 

Departament Spraw Społecznych z dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacja ws. spotkań z Prezydentem Miasta - załacznik

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-001/2017 ws. parkowania przy ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz 29 czerwca 2017 r./2

Zapytanie ws. współprazy Rday Osiedla z ZZM przy projektach WBO.

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 26 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-248/2017 ws. progów zwalniających na ulicach Ostrowskiej i Witkowskiej.

 

 

Wydział Architektury i Budownictwa z dnia 20 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-258/2017 ws. budowy przy ul. Jarocińskiej 25.

 

 

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 19 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-256/2017 ws. wstrzymania sprzedaży placu folwarcznego.

 

 

Wydział Nabywania i Sprzedarzy Nieruchomości z dnia 14 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-257/2017 ws. sprzedaży działki przy ul. Ostrowskiej 45, 47.

 

 

Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury z dnia 14 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-256/2017 ws. wstrzymania sprzedaży placu folwarcznego.

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 7 czerwca 2017 r.

Informacja ws. Inicjatyw Lokalnych dla ul. Wieruszowskiej

 

 

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 2 czerwca 2017 r.

Notatka ze spotkania ws. przebudowy ul. Osobowickiej

 

 


przychodzace

Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia z dnia 29 maja 2017 r.

Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016 - 2020 z perspekrywą do roku 2025.

 

 

przychodzace

Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-251/2017 ws. zieleni przy ulicach Koszykarzy i Wędkarzy.

 

 

przychodzace

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 maja 2017 r.

Dokument ws. Liderów Powodziowych

 

 

przychodzace

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 9 maja 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-248/2017 ws. progów zwalniających na ul. Ostrowskiej i Witkowskiej.

 

 

przychodzace

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 5 maja 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-246/2017 ws. przebudowy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace

Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź na dokument nr RO-247/2017 ws. zmiany kategorii ulic Osobowickiej i Wędkarzy.

 

 

przychodzace

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Do wiadomości, dotyczy dokumentou RO-249/2017 ws. naprawy nawierzchni przy skrzyżowaniu Osobowicka/Lipska.

 

 

przychodzace

Miejski Konserwator Zabytków z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź na dokument RO-242/2017 ws. placu folwarcznego przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace

Wojewódzki Konserwator Zabytków z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Odpowiedź na dokument RO-242/2017 ws. placu folwarcznego przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Informacja o wstrzymaniu sprzedaży folwarku.

 

 

przychodzace Biuro Rozwoju Wroclawia z dnia 24 marca 2017 r.

Odpowiedź na wniosek nr RO-243/2017 ws. utowrzenia MPZP dla części osiedla nieobjętej planem.

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 14 marca 2017 r.

Informacja ws. inicjatywy budowy nawierzchni ul. Wieruszowskiej.

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 24 lutego 2017 r.

Dokument do Zarządu Inwestycji Miejskich ws. projektu nasadzeń zastępczych.

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 1 marca 2017 r.

Dotyczy kampanii informacyjnej ws. wyborów do rad osiedlowych.

 

 

przychodzace Departament Spraw Społecznych z dnia 27 lutego 2017 r.

Dokument ws. filii biblioteki publicznej.

 

 

przychodzace

Wydział Finansów Oświatowych z dnia 20 lutego 2017 r.

Dokument ws. wydania opinii dla projektów uchwał ws. sieci szkół i przedszkoli.

Szkoły Podstawowe i Gimnazja     Przedszkola i zerówki

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. (lutego)

Dokument ws. utrzymania ul. Wędkarzy od Żużlowców do Lesicy.

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 17 lutego 2017 r.

Dokument ws. obwodów głosowania w wyborach do Rady Osiedla.

W załączeniu: Wykaz Obwodów Głosowania

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 7 lutego 2017 r.

Odpowiedź na dokument RO-236/2017 ws. przejazdu wałowego.

 

 

przychodzace Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wypowiedzenie lokalu bibliotece.

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 4 stycznia 2017 r.

Wniosek o wydanie opinii ws. budowy odwodnienia i nawierzchni ul. Wieruszowskiej w ramach inicjatyw lokalnych.

 

 

 


 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 12 grudnia 2016r.

Wniosek o wydanie opinii do projektu budowy Polany Rekreacyjnej w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 10 listopada 2016r.

Prośba o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenie strefy ruchu spowolnionego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 8 listopada 2016r.

Prośba o wskazanie obszarów na nasadzenia zastępcze w związku z budową terenu rekreacyjnego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Mienia z dnia 6 października 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-220/2016 ws. działki przy ul. Ostrowskiej przeznaczonej do zbycia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 4 października 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-218/2016 ws. boiska piłkarskiego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 28 września 2016r.

Informacja do Stowarzyszenia Akson ws. zmiany jednostki obsługującej osiedla.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 września 2016r.

Zawiadomienie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Mała elektrownia wodna Rędzin.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 27 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-222/2016 ws. zawieszenia ogłoszeń pod znakami na wałach.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 21 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-213/2016 ws. przejścia dla pieszych na pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 20 września 2016r.

Zapytanie ws. podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w roku 2017.

 

 

 

przychodzace Rada Miejska Wrocławia z dnia 16 września 2016r.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji ws. zmian w statutach osiedli.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-212/2016 ws. dzików i wysiewania kukurydzy.

 

 

 

przychodzace Wydział Ruchu Drogowego z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-217/2016 ws. ruchu na ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-216/2016 ws. koszenie przy Wędkarzy 14

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 8 września 2016r.

Odpowiedź na pisma RO-192/2016, RO-194/2016, RO-206/2016 i RO-207/2016 ws. utrzymania zieleni.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 5 września 2016r.

Kolejna negatywna informacja ws. progów spowalniających na ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 2 września 2016r.

Odpowiedź na dokument nr RO-205/2016 ws. uporządkowania drzew owocowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument nr RO-211/2016 ws. utrzymania poboczy ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument nr RO-204/2016 kierowany do wiceprezydenta ws. ogrodzenia placu zabaw w Rędzinie.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 31 sierpnia 2016r.

Odpowiedź na dokument nr RO-210/2016 ws. remontu skrzyżowania ulic Kaplicznej i Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument RO-200/2016 w sprawie łuku ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 19 sierpnia 2016r.

Informacja ws. sporządzenia planu finansowego na rok 2017.

 

 

 

przychodzace Wydział Nieruchomości Komunalnych z dnia 8 sierpnia 2016r.

Dotyczy dokumentu RO-193/2016 oraz ZZM_05.07.2016 ws. uporządkowania działki przy ul. Wędkarzy 3.

 

 

przychodzaceWydział Architektury i Budownictwa z dnia 29 lipca 2016r.

 Odpowiedź na pismo RO-202/2016 ws. ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 lipca 2016r.

Odpowiedź MPWiK ws. uporządkowania działki AM_27, 23/5 obręb Rędzin.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 18 lipca 2016r.

Odpowiedź na wniosek RO-191/2016 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku z dnia 20 lipca 2016r.

Dokument opisujący zmiany m.in. w sposobie odbioru śmieci.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 11 lipca 2016r.

Odpowiedz na pismo RO-196/2016 ws. koszenia wału Osobowice.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 8 lipca 2016r.

Informacja ws. przekazania do Komisji RM wniosku kierowanego do prezydenta miasta.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 7 lipca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-197/2016 ws. nowej nawierzchni na odcinku wału w Rędzinie.

Nie dotyczy ustawienia zniczy na wale Osobowice

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 5 lipca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-193/2016 ws. uporządkowania terenu wokół placu zabaw w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 28 czerwca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-188/2016 ws. kontenerów do zbiórki szkła przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 16 czerwca 2016r.

Do wiadomości RO. Dokument do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. możliwości budowy elementów spowalniających ruch na niektórych drogach wojewódzkich.

 

W związku ze stanowiskiem Wojewody Dolnoślaskiego w tej sprawie skierowaliśmy do WIM pismo RO-199/2016 ws. ewentualnej budowy azylów dla pieszych.

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 7 czerwca 2016r.

Informacja dotycząca Kart Zadań Inwestycyjnych. Niestety mocno spóźniona. Szczęśliwie mailem dotarła na czas.

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 31 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo nr RO-189/2016 ws. działki przy pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 30 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo nr RO-178/2016 ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 27 maja 2016r.

Informacja ws. budowy boiska w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Lokali Mieszkalnych z dnia 25 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-185/2016 ws. lokalu dla mieszkańca Osobowic.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 23 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-175/2016 ws. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 16 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-183/2016 ws. ogrodzenia działki przy ul. Wędkarzy 1a.

 

 

 

przychodzace Wojewoda Dolnośląski z dnia 5 maja 2016r.

Do wiadomości opinia Wojewody Dolnośląskiego dla Urzędu Miejskiego ws. możliwości montażu progów spowalniających w ciągach dróg wojewódzkich.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 17 maja 2016r.

Informacja ws. wiat przystankowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 17 maja 2016r.

Odpowiedź na pisma nr RO-180/2016 i RO-181/2016 ws. remontu poboczy i nawierzchni ulic w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 9 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-184/2016 ws. użyczenia agregatu prądotwórczego.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z dnia 6 maja 2016r.

Do wiadomości w odpowiedzi na pismo RO-179/2016 ws. wraków w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Biuro Rozwoju Gospodarczego z dnia 4 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-173/2016 ws. lokalizacji straganu przy ogródkach działkowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 4 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-174/2016 ws. lokalizacji straganu przy ogródkach działkowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 2016r.

Pismo przewodnie i komunikat ws. "Programu ograniczenia uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia".

 

 

przychodzace Miejska Biblioteka Publiczna z dnia 29 kwietnia 2016r.

Odpowiedz na pismo RO-186/2016 ws. lokalu dla filii biblioteki na Osobowicach.

 

 

 

przychodzaceWojewódzki Inspektor Sanitarny z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do Wiadomości w odpowiedzi na pismo RO-177/2016 ws. wraków w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Centrum Zarządzania Kryzysowego ds. WWW z dnia 19 kwietnia 2016r.

Zaproszenie dla Liderów Powodziowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-172/2016 ws. zarezerwowania terenu boiska leśnego

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 8 kwietnia 2016r.

Zapytanie ws. faktycznej liczby mieszkańców Rędzina.

 

 

 

przychodzace Departament Infrastruktury i Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2016r.

Dokument kierowany do Urzędu Wojewódzkiego ws. progów na drogach wojewódzkich.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 4 kwietnia 2016r.

Informacja o terminie przeprowadzki działu obsługi osiedli.

 

 

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej z dnia 25 marca 2016r.przychodzace

Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach nt. Planu transportowego Wrocławia.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 24 marca 2016r.

Odpowiedź na e-mail ws. dzików wchodzących na teren osiedla.

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu UM z dnia 14 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-166/2016 ws. autobusu linii 140.

 

 

 

przychodzace Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych z dnia 9 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-164/2016 ws. remontu sanitariatów w szkole.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 11 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-169/2016 ws. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej i Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 3 marca 2016r.

Do wiadomości ws. nieuregulowanej kwestii opłat za odbiór nieczystości.

 

 

 

przychodzace WKS Śląsk Wrocław z dnia 16 marca 2016r.

Propozycja współpracy. e-mail

 

 

 

przychodzace Fundacja Dom Pokoju z dnia 15 marca 2016r.

Miesiąc Poradnictwa Obywatelskiego. e-mail

 

 

 

przychodzace Wrocławsko Lobbing Odrzański z dnia 14 marca 2016r.

Zaproszenie na spotkanie. e-mail

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Forum Odry z dnia 14 marca 2016r.

Zaproszenie na spotkanie. e-mail

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-163/2016 ws. zmiany sposobu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy Moście Osobowickim.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-161/2016 ws. pojazdów wjeżdżających ul. jarocińską w kierunku obwodnicy śródmiejskiej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-154/2016 ws. zabezpieczenia studzienek wodociągowych.

 

 

 

przychodzace Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 marca 2016r.

Zawiadomienie o wygaszeniu mandatu radnego uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 3 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-168/2016 ws. fragmentu chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

 

przychodzace IMAS International sp. z o.o. z dnia 2 marca 2016r.o.o. z dnia 2 marca 2016r.

Szkolenie dla członków samorządów Osiedli i osób współpracujących.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 2 marca 2016r.

Do wiadomości ws. wraków na posesji przy ul. Wędkarzy14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 1 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-156/2015 ws. ruchu samochodów ciężarowych w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 24 lutego 2016r.

Odpowiedź na pisma RO-111/2015 i RO-123/2015 ws. parkowania na ul. Ostrzeszowskiej oraz RO-121/2015 ws. ustawienia znaków na wlotach ulic osiedlowych.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 18 lutego 2016r.

W sprawie wydania opinii nt. sprzedaży alkoholu.

 

 

 

przychodzace Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 15 lutego 2016r.

W sprawie projektu WBO.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 lutego 2016r.

W sprawie wraków samochodów na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Marszałek Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2016r.

W sprawie wraków samochodów na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 lutego 2016r.

Odpowiedź na dokumenty RO-143/2015 i RO-152/2016 ws. wykonania prac porządkowych na zieleni przy pasach drogowych na terenie Rędzina.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25 stycznia 2016r.

W sprawie wydania opinii o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

przychodzace Przewodniczący Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2016r.

Odpowiedź na wniosek RO-150/2016 ws. wygaszenia mandatu radnego.

 

 

 

przychodzace Wydział Ruchu Drogowego z dnia 22 stycznia 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-148/2015 ws. podjęcia działań dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach Osobowickiej i Wędkarzy.

 

 

przychodzace Rada Rodziców SP 21 Z dnia 20 stycznia 2016r.

Wniosek ws. dofinansowania remontu toalet.

 

 

 

przychodzace Rada Miejska z dnia 18 stycznia 2016r.

Informacja ws. nowo powołanego radnego.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 14 stycznia 2016r.

Instrukcja do utworzenia plany wydatków osiedla na rok 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 8 stycznia 2016r.

Wniosek do Rady Osiedla o wydanie opinii ws. włączenia sygnalizacji świetlnej pod mostem milenijnym.

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 5 stycznia 2016r.

Zaproszenie na spotkanie ws. zmian w obsłudze jednostek pomocniczych, wyodrębnienia środków na rzecz osiedli oraz informacji nt. WBO.

 

 


 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 16 grudnia 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-145/2015 ws. selektywniej zbiórki szkła

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 4 grudnia 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-124/2015 ws. wydzielenia środków w budżecie Miasta na potrzeby inwestycyjne osiedli.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 30 listopada 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. pęknięcia ściany w siedzibie Rady Osiedla.

Dotyczy - RO-138/2015 i RO-140/2015

 

 

przychodzace Wydział Transportu UM z dnia 30 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-136/2015 ws. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu nr 140.

Jest to już trzecia negatywna ocena

 

 

przychodzaceWydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych z dnia 20 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-135/2015 ws. rozbudowy SP nr 21.

 

 

 

przychodzace Biuro ds. Partycypacji Społecznej z dnia 17 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-124/2015 ws. wydzielenia środków w budżecie miasta.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 24 listopada 2015r.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 76/4 AM_20 obręb Osobowice.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska z dnia 19 listopada 2015r.

Zaproszenie na spotkanie.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 18 listopada 2015r.

W sprawie terminu odbioru inwestycji prowadzonej na terenie Rędzina.

 

 

 

przychodzace Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 listopada 2015r.

Zaproszenie na spotkanie Liderów Powodziowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 października 2015r.

W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Mieszkania z dnia 19 października 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-127/2015 ws. tablicy ogłoszeniowej na budynku pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

przychodzace Biuro Rozwoju Wrocławia z dnia 19 października 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-129/2015 ws. opracowania MPZP dla ul. Osobowickiej.

 

 

 

przychodzace Dyrektor DIiG z dnia 27 października 2015r.

Do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Do wiadomości ws. wyodrębnienia środków w budżecie Miasta.

 

 

 

przychodzace Mieszkaniec z dnia 26 października 2015r.

W sprawie wydania opinii o dzierżawie terenu zielonego.

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 20 października 2015r.

Do Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Do wiadomości w sprawie dokumentu nr RO-124/2015 o wyodrębnieniu środków w budżecie miasta na potrzeby zadań inwestycyjnych w osiedlach.

 

 

przychodzace MPWiK z dnia 6 października 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-109/2015 w sprawie kanalizacji deszczowej w ul. Jarocińskiej.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 5 października 2015r.

W sprawie ustalenia harmonogramu podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w roku 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 28 września 2015r.

W sprawie zmiany organizacji ruchu w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 23 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-122/2015 w sprawie budowy progu spowalniającego w ul. Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska Wrocławia z dnia 24 września 2015r.

Zaproszenie przewodniczącego zarządu na spotkanie dotyczące zagadnień z prawa o ruchu drogowym.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 21 września 2015r.

Informacja o możliwości finansowania projektów społecznych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

przychodzace Wydział Architektury i Budownictwa z dnia 4 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-112/2015 w sprawie tablicy ogłoszeniowej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 7 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-113/2015 w sprawie koszenia łąk w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace PSS Społem Północ z dnia 1 września 2015r.

Informacja o przekształceniu w spółkę oraz zmianie nazwy przedsiębiorstwa na Tradycja i Jakość Spółka z o.o.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 27 sierpnia 2015r.

Odpowiedź na pism RO-116/2015 w sprawie remontu skrzyżowania ulic Ostrowskiej i Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 20 sierpnia 2015r.

W sprawie utworzenia i przekazania wstępnego planu budżetu osiedla na rok 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 13 sierpnia 2015r.

Do wiadomości w sprawie braku działania ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu z dnia 28 lipca 2015r.

Odmowa zwiększenia częstotliwości kursowania linii 140 w godzinach szczytów komunikacyjnych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 17 lipca 2015r.

Wyrażenie zgody na organizację Osobowickiej Ósemki w dniu 04.10.2015r.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 17 lipca 2015r.

W sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju.

 

 

 

przychodzaceWydział Finansowy Urzędu Miejskiego z dnia 14 lipca 2015r.

W sprawie dofinansowania budżetu Rady Osiedla

 

 

 

przychodzace Stowarzyszenie "Nowa Trasa Obornicka" z dnia 28 czerwca 2015r.

Wniosek o poparcie budowy Trasy Obornickiej

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 17 lipca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-106/2015 w sprawie uporządkowania terenu naprzeciw szkoły.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 9 lipca 2015r.

Odmowa dofinansowania pikniku rodzinnego

 

 

 

przychodzace Wniosek rodziców dzieci szkolnych z dnia 7 lipca 2015r.7 lipca 2015r.

Wniosek złożony na dyżurze radnego.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 13 lipca 2015r.a 2015r.

Dotyczy kart zadań inwestycyjnych.

 

 

 

przychodzace Stowarzyszenie "Nowa Trasa Obornicka" z dnia 7 lipca 2015r.

Dokumenty związane z postulatem o wybudowanie Trasy Obornickiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 6 lipca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-107/2015 w sprawie nieprawidłowości w oznakowaniu ulic.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 3 lipca 2015r.

Odpowiedz na pismo RO-101/2015 w sprawie platanów.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 29 czerwca 2015r.

Negatywna odpowiedź na wniosek RO-104/2015 w sprawie budowy chodników przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 27 czerwca 2015r.

Do wiadomości w sprawie pisma RO-105/2015 dotyczącego organizacji ruchu przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 3 czerwca 2015r.

Dotyczy pisma RO-85/2015 kierowanego do Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie ochrony platanów.

Załącznikiem jest pismo DZZ-5-421-86/4457/15 z dnia 12.05.2015r.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 1 czerwca 2015r.

Dotyczy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla sklepu przy ul. Osobowickiej 79.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 czerwca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-95/2015 w sprawie nasadzeń drzew wokół schroniska.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 czerwca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-93/2015 w sprawie wycięcia mirabelki przy ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Mieszkania z dnia 29 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-83/2015 w sprawie montażu tablicy ogłoszeniowej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 26 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-80/2015 w sprawie kontenerów na śmieci przy placu zabaw.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 25 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-90/2015 w sprawie punktów do biegów na orientację.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 22 maja 2015r.

Dotyczy problemu parkowania przy ul. Ostrzeszowskiej.

Załącznik - Pismo mieszkańca

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 19 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-88/2015 w sprawie odbudowy nawierzchni ul. Krotoszyńskiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 19 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-75/2015 w sprawie nieruchomości położonej na zapleczu ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska Wrocławia z dnia 19 maja 2015r.

Zaproszenie na spotkanie wyjaśniające przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-83/2015 w sprawie budowy odwodnienia ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 13 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-94/2015 w sprawie wycinki krzewów na dawnym placu zabaw.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 13 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-89/2015 w sprawie odbudowy fragmentu ul. Ostrowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kapliczną.

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 12 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-86/2015 w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112a.

 

 

 

przychodzace Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2015r.

Do wiadomości w sprawie ochrony platanów przy ul. Osobowickiej 112a. Na pismoRO-87/2015

 

 

 

przychodzaceZarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 11 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-77/2015 w sprawie budowy nawerzchni tymczasowej ul. Śremskiej.

 

 


przychodzaceDepartament Prezydenta z dnia 8 maja 2015r.

Zaproszenie na seminatium "Sytuacja demograficzna Wrocławia - stan i perspektywy".

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzumania Miasta z dnia 5 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-80/2015 w sprawie osłony śmietnikowej przy placu zabaw.

 

 

 

przychodzaceBiuro Rozwoju Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2015r.

Do wiadomości w sprawie ochrony platanów przy ul. Osobowickiej 112a. Na pismo RO-85/2015.

 

 

 

przychodzace Wrocławska Rada Seniorów z dnia 24 kwietnia 2015r.

W sprawie nawiązania kontaktów i współpracy z WRS

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu z dnia 24 kwietnia 2015r.

Negatywna odpowiedź na pismo RO-76/2015 w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii 140.

 

 

 

przychodzace Mieszkańcy ul. Wieruszowskiej z dnia 22 kwietnia 2015r.

W sprawie planu przystosowania ul. wieruszowskiej do przejazdu TIR-ów.

 

 

 

przychodzace

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 21 kwietnia 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-79/2015 w sprawie zabezpieczenia wału przeciwpowodziowegi.

 

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 kwietnia 2015r.

 W sprawie udziału członków Tymczasowego Zarządu Osiedla w odbiorach po inwestycji wod-kan.

 

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2015r.

  W sprawie wydania opinii dla projektu zmian oznakowania dla ul. Kaplicznej i pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace  Biuro Rozwoju Wrocławia z dnia 30 marca 2015r.

  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Wrocławia.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 17 lutego 2015r.

  W sprawie organizacji ruchu na ul. Kaplicznej. Notatka ze spotkania.

 

 

 

przychodzace  WPO Alba z dnia 13 lutego 2015r.

  W sprawie współpracy w zakresie odbioru odpadów zielonych i tworzyw.

 

 

 

przychodzace  Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z dnia 20 stycznia 2015r.

  W sprawie Trenera Osiedlowego.

 

 

 

przychodzace  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 20 stycznia 2015r.

  Wsprawie zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18%.

 

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 stycznia 2015r.

  W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych.

 

 

 


 

przychodzace  Przedszkole nr 104 z dnia 3 grudnia 2014r.

  W sprawie o dofinansowanie.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 28 października 2014r.

  W sprawie budowy oświetlenia przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 6 października 2014r.

  W sprawie zezwolenia na sprzedaż napojó do 4,5%, powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18%.

 

 

przychodzace  Wrocławskie Mieszkania z dnia 2 czerwca 2014r.

  W sprawie podstawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

przychodzace  Wydział Finansó i Infrastruktury Oświatowej z dnia 22 maja 2014r.

  W sprawie sieci szkół i przedszkoli.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 12 maja 2014r.

  W sprawie organizacji zawodów sportowych w Lesie Osobowickim.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 6 maja 2014r.

  W sprawie utwardzenia części ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Rada Rodziców przy Zespole S-P nr 5 z dnia 6 maja 2014r.

  W sprawie utworzenia dodatkowego oddziału klasy "0".

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 15 kwietnia 2014r.

  W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych.

 

 

przychodzace  Ekosystem z dnia 9 kwietnia 2014r.

  W sprawie selektywnej zbiórki szkła na osiedlu Osobowice - Rędzin.

 

 

przychodzace  Mieszkańcy ul. Ostrowskiej do MPWiK z dnia 29 marca 2014r.

  W sprawie sposobu realizacji prac związanychz przebudową sieci kanalizacyjnej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 27 marca 2014r.

  W sprawie wymiany opraw oświetlenia drogowego na osiedlu Osobowice.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 27 marca 2014r.

  W sprawie skargi mieszkańców odcink ul. Kaplicznej.

 

 

przychodzace  Centrum Zarządania Kryzysowego z dnia 21 marca 2014r.

  W sprawie szkolenia praktycznego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 19 marca 2014r.

  W sprawie wyrażenai zgody na przejęcie przez ZOJM opłat za media.

 

 

przychodzace  Komisariat Policji Wrocław Psie Pole z dnia 17 marca 2014r.

  Prośba o dofinansowanie konkursu "Pomagajmy Sobie Wzajemnie".

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 marca 2014r.

  W sprawie dojazdu pojazdów ciężarowych do zadania Przebudowa stopnia wodnego Rędzin.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 13 marca 2014r.

  W sprawie legitymacji dla radnych osiedli.

 

 

przychodzace  Zarząd obsługi Jednostek Miejskich z dnia 12 marca 2014r.

  W sprawie formularzy kart zadań inwestycyjnych.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 12 marca 2014r.

  W sprawie odbudowy nawierzchni ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 marca 2014r.

  W sprawie budowy fragmentu chodnika przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 12 marca 2014r.

  W sprawie budowy nawierzchni ul. Śremskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 11 marca 2014r.

  W sprawie wykonania oświetlenia drogowego w ul. Inspektowej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi jednostek Miejskich z dnia 7 marca 2014r.

  W sprawie nie wygaszenia mandatu radnego.

 

 

przychodzace  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 5 marca 2014r.

  W sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% i powyżej 4,5% do 18%.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 4 marca 2014r.

  W sprawie organizacji ruchu na ul. Kaplicznej.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 28 luteg 2014r.

  W sprawie przebudowy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 25 lutego 2014r.

  W sprawie budowy oświetlenia przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  WPO Alba z dnia 13 lutego 2014r.

  W sprawie miejsca ustawienia pojemników do zbiórki odpadów znajdujących się przy pl. Wyzwolenia.

 

 

przychodzace  Wydział zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 11 lutego 2014r.

  W sprawie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkien Koordynującym programy zdrowotne.

 

 

przychodzace  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 11 lutego 2014r.

  W sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18%.

 

 

przychodzace  Wydział Architektury i Budownictwa z dnia 6 lutego 2014r.

  Wywieszenia obwieszczenia Prezydenta Wrocławia.

 

 

przychodzace  Obwieszczenie Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lutego 2014r.

  W sprawie wydania decyzji o przebudowie linii kolejowej Wrocław - Poznań.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 4 lutego 2014r.

  W sprawie zespołu ds. przygotowania zmian zasad funkcjonowania osiedli.

 

 

przychodzace  Ekosystem z dnia 31 stycznia 2014r.

  W sprawie selektywnej zbiórki szkła w osiedlu Osobowice - Redzin.

 

 

przychodzace  Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 30 stycznia 2014r.

  W sprawie nielegalnego wysypiska śmieci.

 

 

przychodzace  Komisja Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2014r.

  W sprawie zespołu ds. przygotowania zmian zasad funkcjonowania Osieli.

 

 

przychodzace  Zarządenie Prezydenta z dnia 29 styczna 2014r.

  W sprawie powołania zespołu do oceny Wniosków Inwestycyjnych.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 27 stycznia 2014r.

  W sprawie legitymacji dla radnych.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 10 stycznia 2014r.

  W sprawie budowy fragmentu chodnika przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014r.

  W sprawie zadań realizowanych w ramach Programu inicjatyw lokalnych.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 9 stycznia 2014r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

 


 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 30 grudnia 2013r.

  W sprawie znowelizowania "Zasad obsługi finansowej i prawnej organó Osiedli"

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 grudnia 2013r.

  W sprawie odbierania worków z segregoqwanymi odpadami.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013r.

 W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Kaplicznej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 18 grudnia 2013r.

  W sprawie opłat za wywóz śmieci.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 16 grudnia 2013r.

  W sprawie przjęcia przez ZOJM opłat za media.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 9 grudnia 2013r.

  W sprawie spotkania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 

 

przychodzace  Ekosystem z dnia 9 grudnia 2013r.

  W sprawie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki szkła.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 6 grudnia 2013r.

  W sprawie usunięcia kontenera do zbiórki odzieży z pl. Wyzwolenia.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 5 grudnia 2013r.

  Informacja o upoważnieniu członka zarządu do podjęcia czynności skarbnika.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 4 grudnia 2013r.

  Informacja o współpracy w zakresie uciepłownienia kamienic i likwidacji niskiej emisji.

 

 

przychodzace  Radny Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013r.

  Zaproszenie na debatę o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

 

 

przychodzace  Familijny Wrocław z dnia 26 listopada 2013r.

  W sprawie utworzenia punktu przedszkolnego.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 22 listopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-32/2013 w sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 21 ;istopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-31/2013 w sprawie budowy fragmentu chodnika przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej

 

 

przychodzace  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie usunięcia bilbordu z wału przy Moście Milenijnym.

 

 

przychodzace  Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie spotkania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 14 listopada 2013r.

  W sprawie nieprawidłaowości naliczania opłaty za wywóz śmieci przez Wrosławskie Mieszkania.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 listopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-29/2013 w sprawie remontu chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Wydzial Organizacji i Kadr - Dział Zezwoleń z dnia 14 listopada 2013r.

  W sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18%.

 

 

przychodzace  Poseł na Sejm, Jacek Świat z dnia 12 listopada 2013r.

  W sprawie projektu "Skuteczna pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom osiedli wrocławskich"

 

 

przychodzace  Humanitarium - Ogrody Doświadczeń z dnia 6 listopada 2013r.

  Zaproszenia na warsztaty.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 29 października 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 28 października 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 października 2013r.

  Odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Ostrowskiej w sprawie przyłączy wod-kan.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Uprzymania Miasta z dnia 21 październiaka 2013r.

  W sprawie doprowadzenia do przejezdności ul. Śremskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzumania Miasta z dnia 14 października 2013r.

  W sprawie dojazdu na teren budowy wałów w rejonie osiedla Rędzin.

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 14 października 2013r.

  Zawiadomienie o spotkaniu w ramach konsultacji społecznych w sprawie

"Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia".

 

 

przychodzace  Mieszkańcy ul. Ostrowskiej do MPWiK z dnia 14 października 2013r.

  W sprawie decyzji o wykonaniu przyłączy wod-kan.

 

 

przychodzace  Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2013r.

  W sprawie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 paździenika 2013r.

  W sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego i biegu Osobowicka Ósemka

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 1 październiaka 2013r.

  W sprawie wyboru przedstawiciela do Zespołu oceny wniosków w ramach Inicjatyw Lokalnych.

 

 

przychodzace  Centrum Kultury AGORA z dnia 30 września 2013r.

  W sprawie współudziału w organizacji imprezy Piknik Rodzinny i VII Osobowicka Ósemka.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 września 2013r.

  W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rędzin.

 

 

przychodzace  Przewodniczący Rady Miejskiej z dnia 23 września 2013r.

  W sprawie zmian w statutach osiedli.

 

 

przychodzace  Departament Finansów Publicznych - Wydział Budżetu z dnia 20 września 2013r.

  W sprawie przyjęcia do budżetu osiedla kwoty 500zł. z darowizny.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 września 2013r.

  W sprawie użyczenia agregatu prądotwórczego do obsługi Pikniku Rodzinnego.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 13 września 2013r.

  W sprawie montażu ogrodzenia przy placu zabaw.

 

 

przychodzace  Straż Miejska Wrocławia z dnia 11 września 2013r.

  W sprawie przejsżdżania przez wał przeciwpowodziowy.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni MIejskiej z dnia 6 września 2013r.

  W sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego i biegu Osobowicka Ósemka.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 6 września 2013r.

  Protokół usunięcia wad dotyczący nasadzeń zieleni przy ul. LIpskiej.

 

 

przychodzace  Poseł na Sejm, Jacek Świat z dnia 4 września 2013r.

  W sprawie budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-5/2013 w sprawie uszkodzeń ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 2 września 2013r.

  Wyznaczenie terninu kontroli zachowania zieleni przy ul. Lipskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-7/2013 w sprawie uszkodzenia chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 23 sierpnia 2013r.

  Informacja o przyjęciu dotazji z CIRS.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2013r.

  W sprawie koszenia łąk w rejonie ul. Ćwiczebnej.

 

 

przychodzace  Muzeum Architektury we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013r.

  W sprawie ankiety o stanie zieleni na wrocławskiech osiedlach.

 

 

przychodzace   Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 5 sierpnia 2013r.

  W sprawie terminu składania "Wniosków Inwestycyjnych"

 

 

przychodzace  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2013r.

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Osobowice - odbudowa wału m. Wrocławia"

 

 

przychodzace  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 18 lipca 2013r.

  W sprawie modernizacji wału przeciwpowodziowego "Osobowice'

 

 

przychodzace  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 lipca 2013r.

  W sprawie programu "Bezpieczne wakacje - Lato 2013"

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 lipca 2013r.

  W sprawie dystrybucji ulotek o "Programie usuwania azbestu..."

 

 

przychodzace  Telekomunikacja Polska z dnia 2 lipca 2013r.

  W sprawie modernizacji sieci na osiedlu.

 

 

przychodzace  Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z dnia 28 czerwca 2013r.

  W sprawie rezerwacji środków w budżecie osiedla.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 6 czerwca 2013r.

  Protokół z odbioru nasadzeń przy ul. Lipskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 6 czerwca 2013r.

  W sprawie nakazu usunięcia przez Agencję Nieruchomości Rolnych odpadów z działi przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

przychodzace  Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z dnia 4 czerwca 2013r.

  W sprawie zmiany terminu Festynu Osiedlowego.

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP