pawlowice

 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 12 grudnia 2016r.

Wniosek o wydanie opinii do projektu budowy Polany Rekreacyjnej w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 10 listopada 2016r.

Prośba o wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenie strefy ruchu spowolnionego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 8 listopada 2016r.

Prośba o wskazanie obszarów na nasadzenia zastępcze w związku z budową terenu rekreacyjnego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Mienia z dnia 6 października 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-220/2016 ws. działki przy ul. Ostrowskiej przeznaczonej do zbycia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 4 października 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-218/2016 ws. boiska piłkarskiego w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 28 września 2016r.

Informacja do Stowarzyszenia Akson ws. zmiany jednostki obsługującej osiedla.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 września 2016r.

Zawiadomienie o decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia Mała elektrownia wodna Rędzin.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 27 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-222/2016 ws. zawieszenia ogłoszeń pod znakami na wałach.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 21 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-213/2016 ws. przejścia dla pieszych na pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 20 września 2016r.

Zapytanie ws. podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w roku 2017.

 

 

 

przychodzace Rada Miejska Wrocławia z dnia 16 września 2016r.

Informacja o ogłoszeniu konsultacji ws. zmian w statutach osiedli.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-212/2016 ws. dzików i wysiewania kukurydzy.

 

 

 

przychodzace Wydział Ruchu Drogowego z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-217/2016 ws. ruchu na ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 12 września 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-216/2016 ws. koszenie przy Wędkarzy 14

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 8 września 2016r.

Odpowiedź na pisma RO-192/2016, RO-194/2016, RO-206/2016 i RO-207/2016 ws. utrzymania zieleni.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 5 września 2016r.

Kolejna negatywna informacja ws. progów spowalniających na ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 2 września 2016r.

Odpowiedź na dokument nr RO-205/2016 ws. uporządkowania drzew owocowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument nr RO-211/2016 ws. utrzymania poboczy ul. Wędkarzy.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument nr RO-204/2016 kierowany do wiceprezydenta ws. ogrodzenia placu zabaw w Rędzinie.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 31 sierpnia 2016r.

Odpowiedź na dokument nr RO-210/2016 ws. remontu skrzyżowania ulic Kaplicznej i Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 19 sierpnia 2016r.

Negatywna odpowiedź na dokument RO-200/2016 w sprawie łuku ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 19 sierpnia 2016r.

Informacja ws. sporządzenia planu finansowego na rok 2017.

 

 

 

przychodzace Wydział Nieruchomości Komunalnych z dnia 8 sierpnia 2016r.

Dotyczy dokumentu RO-193/2016 oraz ZZM_05.07.2016 ws. uporządkowania działki przy ul. Wędkarzy 3.

 

 

przychodzaceWydział Architektury i Budownictwa z dnia 29 lipca 2016r.

 Odpowiedź na pismo RO-202/2016 ws. ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 lipca 2016r.

Odpowiedź MPWiK ws. uporządkowania działki AM_27, 23/5 obręb Rędzin.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 18 lipca 2016r.

Odpowiedź na wniosek RO-191/2016 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku z dnia 20 lipca 2016r.

Dokument opisujący zmiany m.in. w sposobie odbioru śmieci.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 11 lipca 2016r.

Odpowiedz na pismo RO-196/2016 ws. koszenia wału Osobowice.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 8 lipca 2016r.

Informacja ws. przekazania do Komisji RM wniosku kierowanego do prezydenta miasta.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 7 lipca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-197/2016 ws. nowej nawierzchni na odcinku wału w Rędzinie.

Nie dotyczy ustawienia zniczy na wale Osobowice

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 5 lipca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-193/2016 ws. uporządkowania terenu wokół placu zabaw w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 28 czerwca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-188/2016 ws. kontenerów do zbiórki szkła przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 16 czerwca 2016r.

Do wiadomości RO. Dokument do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ws. możliwości budowy elementów spowalniających ruch na niektórych drogach wojewódzkich.

 

W związku ze stanowiskiem Wojewody Dolnoślaskiego w tej sprawie skierowaliśmy do WIM pismo RO-199/2016 ws. ewentualnej budowy azylów dla pieszych.

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 7 czerwca 2016r.

Informacja dotycząca Kart Zadań Inwestycyjnych. Niestety mocno spóźniona. Szczęśliwie mailem dotarła na czas.

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 31 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo nr RO-189/2016 ws. działki przy pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 30 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo nr RO-178/2016 ws. wraków przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 27 maja 2016r.

Informacja ws. budowy boiska w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Lokali Mieszkalnych z dnia 25 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-185/2016 ws. lokalu dla mieszkańca Osobowic.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 23 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-175/2016 ws. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 16 maja 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-183/2016 ws. ogrodzenia działki przy ul. Wędkarzy 1a.

 

 

 

przychodzace Wojewoda Dolnośląski z dnia 5 maja 2016r.

Do wiadomości opinia Wojewody Dolnośląskiego dla Urzędu Miejskiego ws. możliwości montażu progów spowalniających w ciągach dróg wojewódzkich.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 17 maja 2016r.

Informacja ws. wiat przystankowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 17 maja 2016r.

Odpowiedź na pisma nr RO-180/2016 i RO-181/2016 ws. remontu poboczy i nawierzchni ulic w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 9 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-184/2016 ws. użyczenia agregatu prądotwórczego.

 

 

 

przychodzace Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z dnia 6 maja 2016r.

Do wiadomości w odpowiedzi na pismo RO-179/2016 ws. wraków w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Biuro Rozwoju Gospodarczego z dnia 4 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-173/2016 ws. lokalizacji straganu przy ogródkach działkowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 4 maja 2016r.

Odpowiedź na zapytanie RO-174/2016 ws. lokalizacji straganu przy ogródkach działkowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 2016r.

Pismo przewodnie i komunikat ws. "Programu ograniczenia uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia".

 

 

przychodzace Miejska Biblioteka Publiczna z dnia 29 kwietnia 2016r.

Odpowiedz na pismo RO-186/2016 ws. lokalu dla filii biblioteki na Osobowicach.

 

 

 

przychodzaceWojewódzki Inspektor Sanitarny z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do Wiadomości w odpowiedzi na pismo RO-177/2016 ws. wraków w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Centrum Zarządzania Kryzysowego ds. WWW z dnia 19 kwietnia 2016r.

Zaproszenie dla Liderów Powodziowych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-172/2016 ws. zarezerwowania terenu boiska leśnego

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 8 kwietnia 2016r.

Zapytanie ws. faktycznej liczby mieszkańców Rędzina.

 

 

 

przychodzace Departament Infrastruktury i Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2016r.

Dokument kierowany do Urzędu Wojewódzkiego ws. progów na drogach wojewódzkich.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 4 kwietnia 2016r.

Informacja o terminie przeprowadzki działu obsługi osiedli.

 

 

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej z dnia 25 marca 2016r.przychodzace

Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach nt. Planu transportowego Wrocławia.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 24 marca 2016r.

Odpowiedź na e-mail ws. dzików wchodzących na teren osiedla.

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu UM z dnia 14 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-166/2016 ws. autobusu linii 140.

 

 

 

przychodzace Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych z dnia 9 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-164/2016 ws. remontu sanitariatów w szkole.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 11 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-169/2016 ws. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ulic Ostrowskiej i Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 3 marca 2016r.

Do wiadomości ws. nieuregulowanej kwestii opłat za odbiór nieczystości.

 

 

 

przychodzace WKS Śląsk Wrocław z dnia 16 marca 2016r.

Propozycja współpracy. e-mail

 

 

 

przychodzace Fundacja Dom Pokoju z dnia 15 marca 2016r.

Miesiąc Poradnictwa Obywatelskiego. e-mail

 

 

 

przychodzace Wrocławsko Lobbing Odrzański z dnia 14 marca 2016r.

Zaproszenie na spotkanie. e-mail

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Forum Odry z dnia 14 marca 2016r.

Zaproszenie na spotkanie. e-mail

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-163/2016 ws. zmiany sposobu funkcjonowania sygnalizacji świetlnej przy Moście Osobowickim.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-161/2016 ws. pojazdów wjeżdżających ul. jarocińską w kierunku obwodnicy śródmiejskiej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 7 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-154/2016 ws. zabezpieczenia studzienek wodociągowych.

 

 

 

przychodzace Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 marca 2016r.

Zawiadomienie o wygaszeniu mandatu radnego uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 3 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-168/2016 ws. fragmentu chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

 

przychodzace IMAS International sp. z o.o. z dnia 2 marca 2016r.o.o. z dnia 2 marca 2016r.

Szkolenie dla członków samorządów Osiedli i osób współpracujących.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 2 marca 2016r.

Do wiadomości ws. wraków na posesji przy ul. Wędkarzy14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 1 marca 2016r.

Odpowiedź na pismo RO-156/2015 ws. ruchu samochodów ciężarowych w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 24 lutego 2016r.

Odpowiedź na pisma RO-111/2015 i RO-123/2015 ws. parkowania na ul. Ostrzeszowskiej oraz RO-121/2015 ws. ustawienia znaków na wlotach ulic osiedlowych.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 18 lutego 2016r.

W sprawie wydania opinii nt. sprzedaży alkoholu.

 

 

 

przychodzace Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 15 lutego 2016r.

W sprawie projektu WBO.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 lutego 2016r.

W sprawie wraków samochodów na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Marszałek Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2016r.

W sprawie wraków samochodów na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 lutego 2016r.

Odpowiedź na dokumenty RO-143/2015 i RO-152/2016 ws. wykonania prac porządkowych na zieleni przy pasach drogowych na terenie Rędzina.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 25 stycznia 2016r.

W sprawie wydania opinii o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

 

 

przychodzace Przewodniczący Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2016r.

Odpowiedź na wniosek RO-150/2016 ws. wygaszenia mandatu radnego.

 

 

 

przychodzace Wydział Ruchu Drogowego z dnia 22 stycznia 2016r.

Odpowiedź na dokument RO-148/2015 ws. podjęcia działań dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach Osobowickiej i Wędkarzy.

 

 

przychodzace Rada Rodziców SP 21 Z dnia 20 stycznia 2016r.

Wniosek ws. dofinansowania remontu toalet.

 

 

 

przychodzace Rada Miejska z dnia 18 stycznia 2016r.

Informacja ws. nowo powołanego radnego.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 14 stycznia 2016r.

Instrukcja do utworzenia plany wydatków osiedla na rok 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 8 stycznia 2016r.

Wniosek do Rady Osiedla o wydanie opinii ws. włączenia sygnalizacji świetlnej pod mostem milenijnym.

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 5 stycznia 2016r.

Zaproszenie na spotkanie ws. zmian w obsłudze jednostek pomocniczych, wyodrębnienia środków na rzecz osiedli oraz informacji nt. WBO.

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP