pawlowice

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 30 grudnia 2013r.

  W sprawie znowelizowania "Zasad obsługi finansowej i prawnej organó Osiedli"

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 27 grudnia 2013r.

  W sprawie odbierania worków z segregoqwanymi odpadami.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013r.

 W sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Kaplicznej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 18 grudnia 2013r.

  W sprawie opłat za wywóz śmieci.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 16 grudnia 2013r.

  W sprawie przjęcia przez ZOJM opłat za media.

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 9 grudnia 2013r.

  W sprawie spotkania Przewodniczących Zarządów Osiedli.

 

 

przychodzace  Ekosystem z dnia 9 grudnia 2013r.

  W sprawie dostarczenia pojemników do selektywnej zbiórki szkła.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 6 grudnia 2013r.

  W sprawie usunięcia kontenera do zbiórki odzieży z pl. Wyzwolenia.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 5 grudnia 2013r.

  Informacja o upoważnieniu członka zarządu do podjęcia czynności skarbnika.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 4 grudnia 2013r.

  Informacja o współpracy w zakresie uciepłownienia kamienic i likwidacji niskiej emisji.

 

 

przychodzace  Radny Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2013r.

  Zaproszenie na debatę o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

 

 

przychodzace  Familijny Wrocław z dnia 26 listopada 2013r.

  W sprawie utworzenia punktu przedszkolnego.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 22 listopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-32/2013 w sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 21 ;istopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-31/2013 w sprawie budowy fragmentu chodnika przy ul. Osobowickiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej

 

 

przychodzace  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie usunięcia bilbordu z wału przy Moście Milenijnym.

 

 

przychodzace  Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 18 listopada 2013r.

  W sprawie spotkania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 14 listopada 2013r.

  W sprawie nieprawidłaowości naliczania opłaty za wywóz śmieci przez Wrosławskie Mieszkania.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 listopada 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-29/2013 w sprawie remontu chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Wydzial Organizacji i Kadr - Dział Zezwoleń z dnia 14 listopada 2013r.

  W sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 18%.

 

 

przychodzace  Poseł na Sejm, Jacek Świat z dnia 12 listopada 2013r.

  W sprawie projektu "Skuteczna pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom osiedli wrocławskich"

 

 

przychodzace  Humanitarium - Ogrody Doświadczeń z dnia 6 listopada 2013r.

  Zaproszenia na warsztaty.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 29 października 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 28 października 2013r.

  W sprawie przebudowy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 października 2013r.

  Odpowiedź na pismo mieszkańców ul. Ostrowskiej w sprawie przyłączy wod-kan.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Uprzymania Miasta z dnia 21 październiaka 2013r.

  W sprawie doprowadzenia do przejezdności ul. Śremskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzumania Miasta z dnia 14 października 2013r.

  W sprawie dojazdu na teren budowy wałów w rejonie osiedla Rędzin.

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 14 października 2013r.

  Zawiadomienie o spotkaniu w ramach konsultacji społecznych w sprawie

"Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia".

 

 

przychodzace  Mieszkańcy ul. Ostrowskiej do MPWiK z dnia 14 października 2013r.

  W sprawie decyzji o wykonaniu przyłączy wod-kan.

 

 

przychodzace  Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia z dnia 4 października 2013r.

  W sprawie projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 paździenika 2013r.

  W sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego i biegu Osobowicka Ósemka

 

 

przychodzace  Komisja ds. Osiedli z dnia 1 październiaka 2013r.

  W sprawie wyboru przedstawiciela do Zespołu oceny wniosków w ramach Inicjatyw Lokalnych.

 

 

przychodzace  Centrum Kultury AGORA z dnia 30 września 2013r.

  W sprawie współudziału w organizacji imprezy Piknik Rodzinny i VII Osobowicka Ósemka.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 25 września 2013r.

  W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rędzin.

 

 

przychodzace  Przewodniczący Rady Miejskiej z dnia 23 września 2013r.

  W sprawie zmian w statutach osiedli.

 

 

przychodzace  Departament Finansów Publicznych - Wydział Budżetu z dnia 20 września 2013r.

  W sprawie przyjęcia do budżetu osiedla kwoty 500zł. z darowizny.

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 września 2013r.

  W sprawie użyczenia agregatu prądotwórczego do obsługi Pikniku Rodzinnego.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 13 września 2013r.

  W sprawie montażu ogrodzenia przy placu zabaw.

 

 

przychodzace  Straż Miejska Wrocławia z dnia 11 września 2013r.

  W sprawie przejsżdżania przez wał przeciwpowodziowy.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni MIejskiej z dnia 6 września 2013r.

  W sprawie organizacji Pikniku Rodzinnego i biegu Osobowicka Ósemka.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 6 września 2013r.

  Protokół usunięcia wad dotyczący nasadzeń zieleni przy ul. LIpskiej.

 

 

przychodzace  Poseł na Sejm, Jacek Świat z dnia 4 września 2013r.

  W sprawie budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-5/2013 w sprawie uszkodzeń ul. Ostrzeszowskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 2 września 2013r.

  Wyznaczenie terninu kontroli zachowania zieleni przy ul. Lipskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 2 września 2013r.

  Odpowiedź na pismo RO-7/2013 w sprawie uszkodzenia chodnika przy ul. Jarocińskiej.

 

 

przychodzace  Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 23 sierpnia 2013r.

  Informacja o przyjęciu dotazji z CIRS.

 

 

przychodzace  Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 9 sierpnia 2013r.

  W sprawie koszenia łąk w rejonie ul. Ćwiczebnej.

 

 

przychodzace  Muzeum Architektury we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013r.

  W sprawie ankiety o stanie zieleni na wrocławskiech osiedlach.

 

 

przychodzace   Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 5 sierpnia 2013r.

  W sprawie terminu składania "Wniosków Inwestycyjnych"

 

 

przychodzace  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2013r.

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Osobowice - odbudowa wału m. Wrocławia"

 

 

przychodzace  Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 18 lipca 2013r.

  W sprawie modernizacji wału przeciwpowodziowego "Osobowice'

 

 

przychodzace  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 lipca 2013r.

  W sprawie programu "Bezpieczne wakacje - Lato 2013"

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 9 lipca 2013r.

  W sprawie dystrybucji ulotek o "Programie usuwania azbestu..."

 

 

przychodzace  Telekomunikacja Polska z dnia 2 lipca 2013r.

  W sprawie modernizacji sieci na osiedlu.

 

 

przychodzace  Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z dnia 28 czerwca 2013r.

  W sprawie rezerwacji środków w budżecie osiedla.

 

 

przychodzace  Zarząd Inwestycji Miejskich z dnia 6 czerwca 2013r.

  Protokół z odbioru nasadzeń przy ul. Lipskiej.

 

 

przychodzace  Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 6 czerwca 2013r.

  W sprawie nakazu usunięcia przez Agencję Nieruchomości Rolnych odpadów z działi przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

przychodzace  Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego z dnia 4 czerwca 2013r.

  W sprawie zmiany terminu Festynu Osiedlowego.

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP