pawlowice

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 16 grudnia 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-145/2015 ws. selektywniej zbiórki szkła

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 4 grudnia 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-124/2015 ws. wydzielenia środków w budżecie Miasta na potrzeby inwestycyjne osiedli.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 30 listopada 2015r.

Do Wrocławskie Mieszkania ws. pęknięcia ściany w siedzibie Rady Osiedla.

Dotyczy - RO-138/2015 i RO-140/2015

 

 

przychodzace Wydział Transportu UM z dnia 30 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-136/2015 ws. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu nr 140.

Jest to już trzecia negatywna ocena

 

 

przychodzaceWydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych z dnia 20 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-135/2015 ws. rozbudowy SP nr 21.

 

 

 

przychodzace Biuro ds. Partycypacji Społecznej z dnia 17 listopada 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-124/2015 ws. wydzielenia środków w budżecie miasta.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 24 listopada 2015r.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 76/4 AM_20 obręb Osobowice.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska z dnia 19 listopada 2015r.

Zaproszenie na spotkanie.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 18 listopada 2015r.

W sprawie terminu odbioru inwestycji prowadzonej na terenie Rędzina.

 

 

 

przychodzace Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 listopada 2015r.

Zaproszenie na spotkanie Liderów Powodziowych.

 

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 października 2015r.

W sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Mieszkania z dnia 19 października 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-127/2015 ws. tablicy ogłoszeniowej na budynku pl. Wyzwolenia 3.

 

 

 

przychodzace Biuro Rozwoju Wrocławia z dnia 19 października 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-129/2015 ws. opracowania MPZP dla ul. Osobowickiej.

 

 

 

przychodzace Dyrektor DIiG z dnia 27 października 2015r.

Do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Do wiadomości ws. wyodrębnienia środków w budżecie Miasta.

 

 

 

przychodzace Mieszkaniec z dnia 26 października 2015r.

W sprawie wydania opinii o dzierżawie terenu zielonego.

 

 

 

przychodzace Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli z dnia 20 października 2015r.

Do Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Do wiadomości w sprawie dokumentu nr RO-124/2015 o wyodrębnieniu środków w budżecie miasta na potrzeby zadań inwestycyjnych w osiedlach.

 

 

przychodzace MPWiK z dnia 6 października 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-109/2015 w sprawie kanalizacji deszczowej w ul. Jarocińskiej.

 

 

 

przychodzace Ekosystem z dnia 5 października 2015r.

W sprawie ustalenia harmonogramu podstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w roku 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 28 września 2015r.

W sprawie zmiany organizacji ruchu w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 23 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-122/2015 w sprawie budowy progu spowalniającego w ul. Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska Wrocławia z dnia 24 września 2015r.

Zaproszenie przewodniczącego zarządu na spotkanie dotyczące zagadnień z prawa o ruchu drogowym.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 21 września 2015r.

Informacja o możliwości finansowania projektów społecznych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

przychodzace Wydział Architektury i Budownictwa z dnia 4 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-112/2015 w sprawie tablicy ogłoszeniowej.

 

 

 

przychodzace Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 7 września 2015r.

Odpowiedź na pismo nr RO-113/2015 w sprawie koszenia łąk w Rędzinie.

 

 

 

przychodzace PSS Społem Północ z dnia 1 września 2015r.

Informacja o przekształceniu w spółkę oraz zmianie nazwy przedsiębiorstwa na Tradycja i Jakość Spółka z o.o.

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 27 sierpnia 2015r.

Odpowiedź na pism RO-116/2015 w sprawie remontu skrzyżowania ulic Ostrowskiej i Kaplicznej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 20 sierpnia 2015r.

W sprawie utworzenia i przekazania wstępnego planu budżetu osiedla na rok 2016.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 13 sierpnia 2015r.

Do wiadomości w sprawie braku działania ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych na posesji przy ul. Wędkarzy 14.

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu z dnia 28 lipca 2015r.

Odmowa zwiększenia częstotliwości kursowania linii 140 w godzinach szczytów komunikacyjnych.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 17 lipca 2015r.

Wyrażenie zgody na organizację Osobowickiej Ósemki w dniu 04.10.2015r.

 

 

 

przychodzace Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 17 lipca 2015r.

W sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju.

 

 

 

przychodzaceWydział Finansowy Urzędu Miejskiego z dnia 14 lipca 2015r.

W sprawie dofinansowania budżetu Rady Osiedla

 

 

 

przychodzace Stowarzyszenie "Nowa Trasa Obornicka" z dnia 28 czerwca 2015r.

Wniosek o poparcie budowy Trasy Obornickiej

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 17 lipca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-106/2015 w sprawie uporządkowania terenu naprzeciw szkoły.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z dnia 9 lipca 2015r.

Odmowa dofinansowania pikniku rodzinnego

 

 

 

przychodzace Wniosek rodziców dzieci szkolnych z dnia 7 lipca 2015r.7 lipca 2015r.

Wniosek złożony na dyżurze radnego.

 

 

 

przychodzace Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 13 lipca 2015r.a 2015r.

Dotyczy kart zadań inwestycyjnych.

 

 

 

przychodzace Stowarzyszenie "Nowa Trasa Obornicka" z dnia 7 lipca 2015r.

Dokumenty związane z postulatem o wybudowanie Trasy Obornickiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 6 lipca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-107/2015 w sprawie nieprawidłowości w oznakowaniu ulic.

 

 

 

przychodzace Agencja Nieruchomości Rolnych z dnia 3 lipca 2015r.

Odpowiedz na pismo RO-101/2015 w sprawie platanów.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 29 czerwca 2015r.

Negatywna odpowiedź na wniosek RO-104/2015 w sprawie budowy chodników przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 27 czerwca 2015r.

Do wiadomości w sprawie pisma RO-105/2015 dotyczącego organizacji ruchu przy pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 3 czerwca 2015r.

Dotyczy pisma RO-85/2015 kierowanego do Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie ochrony platanów.

Załącznikiem jest pismo DZZ-5-421-86/4457/15 z dnia 12.05.2015r.

 

 

przychodzace Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 1 czerwca 2015r.

Dotyczy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla sklepu przy ul. Osobowickiej 79.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 czerwca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-95/2015 w sprawie nasadzeń drzew wokół schroniska.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 1 czerwca 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-93/2015 w sprawie wycięcia mirabelki przy ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Wrocławskie Mieszkania z dnia 29 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-83/2015 w sprawie montażu tablicy ogłoszeniowej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 26 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-80/2015 w sprawie kontenerów na śmieci przy placu zabaw.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 25 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-90/2015 w sprawie punktów do biegów na orientację.

 

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 22 maja 2015r.

Dotyczy problemu parkowania przy ul. Ostrzeszowskiej.

Załącznik - Pismo mieszkańca

 

 

przychodzace Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 19 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-88/2015 w sprawie odbudowy nawierzchni ul. Krotoszyńskiej.

 

 

 

przychodzace Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości z dnia 19 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-75/2015 w sprawie nieruchomości położonej na zapleczu ul. Ostrowskiej.

 

 

 

przychodzace Straż Miejska Wrocławia z dnia 19 maja 2015r.

Zaproszenie na spotkanie wyjaśniające przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-83/2015 w sprawie budowy odwodnienia ul. Wieruszowskiej.

 

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 13 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-94/2015 w sprawie wycinki krzewów na dawnym placu zabaw.

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 13 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-89/2015 w sprawie odbudowy fragmentu ul. Ostrowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kapliczną.

 

 

przychodzace Zarząd Zieleni Miejskiej z dnia 12 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-86/2015 w sprawie platanów przy ul. Osobowickiej 112a.

 

 

 

przychodzace Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2015r.

Do wiadomości w sprawie ochrony platanów przy ul. Osobowickiej 112a. Na pismoRO-87/2015

 

 

 

przychodzaceZarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 11 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-77/2015 w sprawie budowy nawerzchni tymczasowej ul. Śremskiej.

 

 


przychodzaceDepartament Prezydenta z dnia 8 maja 2015r.

Zaproszenie na seminatium "Sytuacja demograficzna Wrocławia - stan i perspektywy".

 

 

 

przychodzace Zarząd Dróg i Utrzumania Miasta z dnia 5 maja 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-80/2015 w sprawie osłony śmietnikowej przy placu zabaw.

 

 

 

przychodzaceBiuro Rozwoju Wrocławia z dnia 27 kwietnia 2015r.

Do wiadomości w sprawie ochrony platanów przy ul. Osobowickiej 112a. Na pismo RO-85/2015.

 

 

 

przychodzace Wrocławska Rada Seniorów z dnia 24 kwietnia 2015r.

W sprawie nawiązania kontaktów i współpracy z WRS

 

 

 

przychodzace Wydział Transportu z dnia 24 kwietnia 2015r.

Negatywna odpowiedź na pismo RO-76/2015 w sprawie zwiększenia częstotliwości kursów linii 140.

 

 

 

przychodzace Mieszkańcy ul. Wieruszowskiej z dnia 22 kwietnia 2015r.

W sprawie planu przystosowania ul. wieruszowskiej do przejazdu TIR-ów.

 

 

 

przychodzace

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 21 kwietnia 2015r.

Odpowiedź na pismo RO-79/2015 w sprawie zabezpieczenia wału przeciwpowodziowegi.

 

 

 

przychodzace  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z dnia 17 kwietnia 2015r.

 W sprawie udziału członków Tymczasowego Zarządu Osiedla w odbiorach po inwestycji wod-kan.

 

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2015r.

  W sprawie wydania opinii dla projektu zmian oznakowania dla ul. Kaplicznej i pl. Wyzwolenia.

 

 

 

przychodzace  Biuro Rozwoju Wrocławia z dnia 30 marca 2015r.

  Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Wrocławia.

 

 

przychodzace  Wydział Inżynierii Miejskiej z dnia 17 lutego 2015r.

  W sprawie organizacji ruchu na ul. Kaplicznej. Notatka ze spotkania.

 

 

 

przychodzace  WPO Alba z dnia 13 lutego 2015r.

  W sprawie współpracy w zakresie odbioru odpadów zielonych i tworzyw.

 

 

 

przychodzace  Wrocławski Szkolny Związek Sportowy z dnia 20 stycznia 2015r.

  W sprawie Trenera Osiedlowego.

 

 

 

przychodzace  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 20 stycznia 2015r.

  Wsprawie zezwolenia na sprzedaż napojów powyżej 4,5% do 18%.

 

 

 

przychodzace  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z dnia 14 stycznia 2015r.

  W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych.

 

 

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP