logo wrocławia

 

 

 =======================================================================================================================

 

Wrocławski Budżet Obywatelski

W na­szym mie­ście działa pro­jekt  ” Wro­cław­ski Bu­dżet Oby­wa­tel­ski” (WBO), który umoż­li­wia miesz­kań­com dys­ku­sję i bez­po­średni wpływ na de­cy­zje o prze­zna­cze­niu czę­ści bu­dżetu pu­blicz­nego na przed­się­wzię­cia zgło­szone bez­po­śred­nio przez obywateli.

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat WBO znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie:
http://www.wroclaw.pl/wroclawski-budzet-obywatelski

 

LISTA PROJEKTÓW WBO 2016 OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Nr projektu 62

Uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej i udogodnienie okolicznym mieszkańcom pozostawienia pojazdu w pobliżu miejsca zamieszkania

Cel: Celem projektu jest oznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej, wyznaczenie stref parkingowych dedykowanych okolicznym mieszkańcom i utwardzenie nawierzchni. Opis: Oznaczenie miejsc parkingowych...

Rejon nr 9 drogowe 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 87

pas zieleni wzdłuż ulica Ślężna, nie tylko trawniki

Kolejna artyleria ulica Ślężna , jak wiadomo panuje tam duży ruch , hałas i spaliny, tramwaje, korki, tiry, sklepy a w pobliżu bloki. Na szczęście prawie na całej długości tej drogi są pasy zieleni miedzy...

Rejon nr 9 zieleń/rekreacja 80 000 zł Szczegóły

Nr projektu 88

pas zieleni wzdłuż Hallera, nie tylko trawniki

Każdy z nas zna Aleje Hallera, jak wiadomo panuje tam duży ruch , hałas i spaliny, tramwaje, korki, tiry, sklepy a w pobliżu bloki. Na szczęście prawie na całej długości tej drogi są pasy zieleni miedzy...

Rejon nr 9 zieleń/rekreacja 80 000 zł Szczegóły

Nr projektu 92

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lubuskiej 80 ( odcinek od ul. Zaporoskiej do ul. Grabiszyńskiej)

Ze względu na brak miejsc parkingowych i stawianiu aut wzdłuż ulicy przydałyby się dodatkowe miejsca parkingowe ( w ramach terenu zielonego przyległego do ulicy i pasa wzdłuż którego stoją auta można byłoby...

Rejon nr 9 drogowe 750 000 zł Szczegóły

Nr projektu 127

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic Gajowickiej, Sztabowej,...

Rejon nr 9 piesze/rowerowe 115 000 zł Szczegóły

Nr projektu 290

Stacja Roweru Miejskiego NEXTBIKE przy skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Wiśniowej.

Celem projektu jest stworzenie stacji roweru miejskiego 'NextBike' przy skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Ślężnej. Miejsce to zostało 'pominięte' podczas tworzenia kilkudziesięciu nowych stacji w 2015 roku,...

Rejon nr 9 piesze/rowerowe 75 000 zł Szczegóły

Nr projektu 314

Promenadą przez Krzyki Etap I

Projekt ma za zadanie przywrócenie historycznego założenia urbanistycznego poprzez rewaloryzację promenady ciągnącej się od skrzyżowania ulic Gajowickiej i Grabiszyńskiej, zwieńczonej zabytkową wieżą...

Rejon nr 9 rewitalizacja 500 000 zł Szczegóły

Nr projektu 330

Strefa rekreacji w parkach na Rondzie i przy Sztabowej

Projekt ma na celu przywrócenie mieszkańcom zapomnianych obecnie parków w samym sercu Osiedla Powstańców Śląskich. Mowa tu o skwerach mieszczących się na popularnym Rondzie (właściwie: Plac Powstańców...

Rejon nr 9 zieleń/rekreacja 614 500 zł Szczegóły

Nr projektu 380

Remont części podwórka w kwartale ulic: Powstańców Śl., Hallera, Wandy, Krakusa - I etap: Hallera 7

Projekt zgłoszony na formularzu papierowym, skan wniosku znajduje się w załączniku.

Rejon nr 9 rewitalizacja 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 419

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – etap pierwszy

Projekt zakłada utworzenia miejsc rekreacji za blokiem usytuowanym przy ul. Powstańców Śląskich 97-103 we Wrocławiu. Chcielibyśmy by na obecnie pustym placu powstał ogrodzony plac zabaw na nawierzchni...
Rejon nr 9 rewitalizacja 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 422

Rewitalizacja podwórka Wandy, Spadochroniarzy, Sztabowa, Powstańców Śląskich – etap I

Rewitalizacja podwórka Wandy, Spadochroniarzy, Sztabowa, Powstańców Śląskich – będzie miała za zadanie przywrócić funkcjonalność i estetykę wskazanego terenu. W pierwszym etapie chcemy doprowadzić do oświetlenia...
Rejon nr 9 rewitalizacja 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 423

Sportowe Osiedle – Etap II

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę: a) Boiska w siatkówkę na nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z wytyczonymi liniami do gry w...
Rejon nr 9 edukacja 750 000 zł Szczegó

Nr projektu 431

Ambulans od mieszkańców - Rejon nr 9

We Wrocławiu brakuje ambulansów. W tym momencie Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu dysponuje ok 25 karetkami. Za kwotę 750 000 zł można kupić ambulans w postaci busa wraz z pełnym wyposażeniem oraz doposażyć...
Rejon nr 9 inne 750 000 zł Szczegóły

Nr projektu 455

Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrębie zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego

Problemy chaotycznego parkowania, zniszczonej nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i zalegających kałuż, niebezpieczeństwa spowodowanego brakiem odpowiedniego oświetlenia można rozwiązać. O remont...

Rejon nr 9 drogowe 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 483

Europejska Strefa Zabawy

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest wyremontowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28 oraz zamiana go w plac zabaw i rozrywki, służący uczniom oraz dzieciom...

Rejon nr 9 edukacja 500 000 zł Szczegóły

Nr projektu 489

Podwórko odNowa Etap I

Projekt ma za zadanie rewitalizację podwórka w kwartale ulic Pocztowej/Sudeckiej/Sztabowej i alei Wiśniowej. Głównym zadaniem tego etapu jest zastąpienie tradycyjnych kontenerów na odpady, pojemnikami...

Rejon nr 9 rewitalizacja 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 492

Nauka przez zabawę - Przedszkole nr 4 dla Dzieci i Rodziców z okolic ulicy Słowiczej

Celem projektu jest wymiana ogrodzenia zewnętrznego oraz zamontowania w nim paneli edukujących i zachęcających do zabawy małe dzieci oraz ich Rodziców często przechodzących wzdłuż ogrodzenia przedszkola...

Rejon nr 9 edukacja 200 000 zł Szczegóły

Nr projektu 661

Podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śląskich - Rewitalizacja

CEL PROJEKTU – PRZYJAZNE PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ULIC WANDY, KRAKUSA, HALLERA, POWSTAŃCÓW ŚL.– etap I Przywrócenie dawnego wizerunku zielonego podwórka. Uwzględnienie w sposób uporządkowany...

Rejon nr 9 rewitalizacja 250 zł Szczegóły

Nr projektu 668

Rowerowa Zaporoska

Projekt zakłada stworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów na ulicy Zaporoskiej. Trasa powinna powstać w pasie zieleni, między jezdniami od Grabiszyńskiej do Ronda Powstańców Śląskich. Jeśli 750 000 zł...

Rejon nr 9 piesze/rowerowe 750 000 zł Szczegóły

Nr projektu 692

Od Ronda Powstancow Slaskich do Alei Wisniowej. Sudecka ulicą spacerów zamiast transferow.

Ulica Sudecka to atrakcyjna przestrzeń publiczna z niewykorzystanym potencjałem historycznym. Przepiękne kamieniczki, okoliczne reprezentacyjne gmachy (np. Poczty Głównej), kościół św. Augustyna, modernistyczne...

Rejon nr 9 drogowe 750 000 zł Szczegóły

Nr projektu 708

Rowerem dookoła Ronda... Wyznaczenie dwukierunkowej drogi dla rowerów dookoła placu Powstańców Śląskich celem połączenia istniejącej infrastruktury i ułatwienia korzystania z roweru w jego rejonie.

Projekt ma na celu ułatwienie rowerzystom korzystania z Ronda (pl. Powstańców Śląskich) i połączenie obecnie porozrywanych ciągów komunikacyjnych. Znacznie ułatwi to dojazd rowerem do ZUSu, zakładu energetycznego,...

Rejon nr 9 drogowe 250 000 zł Szczegóły

Nr projektu 751

Przystanek Rondo – szybko i wygodnie do tramwaju, przyjemnie i bezpiecznie na placu.

Chcemy oddać Rondo mieszkańcom – ułatwić dostęp do komunikacji miejskiej i stworzyć ładną, wygodną i ciekawą przestrzeń. Dodatkowe przejścia z okolicznych ulic zwiększą bezpieczeństwo pieszych, a miejsce...

Rejon nr 9 piesze/rowerowe 750 000 zł

 

 

 

W 2015 r z na­szego osie­dla zo­stało zgło­szone 22 projektów

LISTAOPROJEKTÓW WBO 2015OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

NR PROJEKTU 31

Modernizacja przystanków tramwajowych

Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku. Projekt polega na zamianie przystanków na pojedyncze i wyznaczeniu między nimi przejscia dla pieszych.

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe25000 zł

NR PROJEKTU73

WYDLUZENIE LEWOSKRETOW NA DZIELNICY KRZYKI PRZY GLOWNYCH DROGACH

Skrzyżowanie Powstancow Slaskich z Wisniowa to jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście - i najbardziej niebezpiecznych. Specyficzny i dość skomplikowany układ krzyżujących się ulic sprawia sporo...

Powstańców Śląskichdrogowe410000 zł

NR PROJEKTU 83

pas zieleni wzdłuż HALLERA, NIE TYLKO TRAWNIKI

KAZDY Z NAS ZNA Aleje Hallera, jak wiadomo panuje tam duzy ruch , halas i spaliny, tranwaje, korki, tiry, sklepy a w poblizu bloki. Na szczescie prawie na calej dlugosci tej drogi sa pasy zieleni miedzy...

Powstańców ŚląskichBorekzieleń/rekreacja80000 zł

NR PROJEKTU 84

pas zieleni wzdłuż ULICA SLEZNA, NIE TYLKO TRAWNIKI

Kolejna artyleria ulica Slezna , jak wiadomo panuje tam duzy ruch , halas i spaliny, tranwaje, korki, tiry, sklepy a w poblizu bloki. Na szczescie prawie na calej dlugosci tej drogi sa pasy zieleni miedzy...

HubyBorekPowstańców Śląskichzieleń/rekreacja80000 zł

NR PROJEKTU141

stacja rowerowa

Opony napompowane do zbyt wysokiego ciśnienia, szybciej zużywają się , ich łatwiej przebić, a poza tym cierpią na tym nasze stawy i niektóre elementy roweru (gorsza amortyzacja). Z drugiej strony za niskie...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe450 zł

NR PROJEKTU201

Trochę więcej chodnika na Stysia

Na ulicy Stysia w sąsiedztwie garaży znajduje się odcinek na którym nie ma chodnika. Jest tam już szeroka, wydeptana ścieżka, jednak chodzenie nią często grozi upadkiem (wystające korzenie i resztki...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe36300 zł

NR PROJEKTU 304

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na włączeniu ulicy Nasypowej w Powstańców Śląskich

Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo osób poruszających się pieszo oraz rowerem we wspomnianym miejscu. Obecnie występuje duże ryzyko potrąceń ze względu na ograniczoną widoczność oraz dużą prędkość aut...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe7000 zł

NR PROJEKTU 330

OGRODZENIE WYDARZENIE - dla Przedszkola 91, sasiadów i nie tylko !

OGRODZENIE WYDARZENIE Dla dzieci z Przedszkola 91, sąsiadów i nie tylko ! 1. Obecny, zły stan techniczny ogrodzenia przedszkolnego wykonanego ze stalowych prętów wymaga pilnej wymiany. 2. Przedszkole...

Powstańców Śląskichedukacja100000 zł

NR PROJEKTU 354

EUROPEJSKA STREFA ZABAWY / przebudowa terenu przy Szkole Podstawowej nr 30, przy ul. Zaporoskiej 28 we Wrocławiu

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest wyremontowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28 oraz zamiana go w plac zabaw i rozrywki, służący uczniom oraz dzieciom i...

Powstańców Śląskichedukacja495752 zł

NR PROJEKTU 360

BOISKO DO SIATKÓWKI / budowa boiska do gier przy Szkole Podstawowej nr 30, ul. Zaporoska 28 we Wrocławiu

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest zbudowanie boiska do siatkówki oraz gier ze środowiska piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28. Szkoła dysponuje...

Powstańców Śląskichedukacja127044 zł

NR PROJEKTU 378

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic Gajowickiej, Sztabowej,...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe114800 zł

NR PROJEKTU 449

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Zaułek Browarny

Inwestycja jest koniecznym warunkiem zwiększenia poprawy bezpieczeństwa zupełnie nie oświetlonej uliczki, znanej mieszkańcom pod nazwą Zaułek Browarny. Ulica jest mocno zniszczona, wyboista, nierówna, brak...

Przedmieście ŚwidnickiePowstańców Śląskichinne100000 zł

NR PROJEKTU 486

Budowa brakującego przejścia dla pieszych przez ul Komandorską, na wysokości ul. Pabianickiej i Radosnej

Projekt zakłada wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Komandorską, przy skrzyżowaniu z ul. Pabianicką i Radosną. W miejscu tym przejścia są wyznaczone po 3 stronach skrzyżowania, jednak bardzo...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe1500 zł

NR PROJEKTU 497

PLAC ZABAW "TĘCZOWA KRAINA"

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego składamy swój „mały” projekt dotyczący pierwszego progu kwotowego, mający na celu budowę PLACU ZABAW dla DZIECI tych Małych i Większych na ul. Powstańców...

Powstańców Śląskichplace zabaw125000 zł

NR PROJEKTU 576

Rewitalizacja ulicy Komandorskiej

Rewitalizacja ul. Komandorskiej od EPI do ARENY. Problemy chaotycznego parkowania, niszczenia nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i zalegających kałuż, niebezpieczeństwa spowodowanego brakiem...

Powstańców Śląskichdrogowe1925336 zł

NR PROJEKTU 585

Budowa przejścia dla pieszych między peronami przystanku tramwajowego "WIELKA"

Wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Sky Tower zdecydowano się na przeniesienie przystanków tramwajowych. Obecne zastosowanie nie sprawdza się w praktyce i piesi niejednokrotnie łamią w tym miejscu...

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe2000 zł

NR PROJEKTU 609

Siłownia pod kasztanami

Siłownia pod kasztanami stanowić będzie dopełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w tej części Wrocławia. Aktualnie znajduje się tutaj plac zabaw dla dzieci, dwa stoły do tenisa stołowego oraz...

Powstańców Śląskichzieleń/rekreacja49000 zł

NR PROJEKTU 649

Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrębie zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego

Celem projektu jest utrzymanie i remont nawierzchni jezdni (1031,82mkw) i chodnika (865,04mkw) gminnej drogi wewnętrznej, wchodzącej w skład infrastruktury znajdującej się na działce nr 12/2, arkusz 14 obręb...

Powstańców Śląskichdrogowe477000 zł

NR PROJEKTU 683

Uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Sztabowej i ulicy Pocztowej.

Zabytkową pierzeję ulicy Sztabowej (nr 85,87,89) tworzą trzy kamienice z 1918 roku. Jest to pozostałość po kompleksie dwunastu budynków zaprojektowanych przez słynnego architekta Hans’a Poelzig’a, głównego...

Powstańców Śląskichzieleń/rekreacja89090 zł

NR PROJEKTU 802

Ulica Zaporoska - przebudowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej

Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku.

Powstańców Śląskichpiesze/rowerowe2000000 zł

NR PROJEKTU 803

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu

Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku.

Powstańców Śląskichedukacja500000 zł

 

W 2014 r z na­szego osie­dla zo­stało zgło­szone 15 projektów:

LISTA OPROJEKTÓW WBO 2014  — OSIEDLE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

37Wy­ko­na­nie ogro­dze­nia bu­dynku miesz­kal­nego wie­lo­ro­dzin­nego
Ogro­dze­nie te­renu bu­dynku jest w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Wy­maga pil­nej wy­miany. Ele­wa­cja bu­dynku bę­dący wła­sno­ścią Wspól­noty Miesz­ka­nio­wej zo­stała kom­plek­sowo wy­re­mon­to­wana. W oba­wie o de­wa­sta­cję…
Po­wstań­ców Śląskichinne54000 zł

50Re­mont chod­nika, dróg do­jaz­do­wych, wy­ko­na­nie oświe­tle­nia, wy­miana znisz­czo­nych ła­wek na nowe, ko­sze na śmieci, mały plac za­baw, wraz z jego ogro­dze­niem, re­kul­ty­wa­cja zie­leni, li­kwi­da­cja źle usy­tuow…
pro­jekt zgło­szony w wer­sji pa­pie­ro­wej
Po­wstań­ców Śląskichinne1500000 zł

79Prze­bu­dowa ścieżki ro­we­ro­wej na ul. Po­wstań­ców Ślą­skich, od­ci­nek mię­dzy ul. Hal­lera a Szta­bową
pro­jekt zgło­szony w wer­sji pa­pie­ro­wej
Po­wstań­ców Śląskichrowery130000 zł

82Re­wi­ta­li­za­cja po­dwórka mię­dzy bu­dyn­kami ul. Ener­ge­tycz­nej i Pret­fi­cza
Re­mont po­dwórka obej­muje wy­rów­na­nie i utwar­dze­nie na­wierzchni, upo­rząd­ko­wa­nie zie­leni, bu­dowę osłony śmiet­ni­ko­wej do se­lek­tyw­nej zbiórki od­pa­dów. Po­dwórko obej­muje działki nr 163, 24 oraz 26/5. Jego stan…
Po­wstań­ców Śląskichinne750000 zł

159BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC KRUCZA, ŻELAZNA, GAJOWICKA
PROJEKT JEST REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH POTRZEB PARKINGOWYCH MIESZKAŃCÓW KWARTAŁU ULIC KRUCZA, ŻELAZNA I GAJOWICKA (GŁÓWNIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKU WIELORODZINNEGO KRUCZA 1–31). GŁÓWNYMI UŻYTKOWNIKAMI TEJŻE DROGI
Po­wstań­ców Śląskichdroga370000 zł

185Park Szeli. Te­ren re­kre­acyjny w trój­ką­cie Zaporoska-Skwierzyńska-Lubuska
Pro­blem nie­bez­piecz­nych, brud­nych, ciem­nych, za­bło­co­nych skwe­rów można roz­wią­zać. W tej lo­ka­li­za­cji bra­kuje te­re­nów zie­leni do wy­po­czynku i re­kre­acji. Pro­jekt prze­wi­duje po­sa­dze­nie ro­ślin ozdob­nych,…
Po­wstań­ców Śląskichrekreacja330000 zł

202Utrzy­ma­nie i re­mont na­wierzchni gmin­nej drogi we­wnętrz­nej w ob­re­bie za­bu­do­wań miesz­kal­nych przy ul. Ta­de­usza Zie­liń­skiego
Pro­blemy cha­otycz­nego par­ko­wa­nia, nisz­cze­nia na­wierzchni i zie­leni, dziur w chod­ni­kach i za­le­ga­ją­cych ka­łuż, nie­bez­pie­czeń­stwa spo­wo­do­wa­nego bra­kiem od­po­wied­niego oświe­tle­nia można roz­wią­zać. O re­mont tego…
Po­wstań­ców Śląskichdroga500000 zł

278Mo­der­ni­za­cja cią­gów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Ko­man­dor­skiej wraz z wy­ty­cze­niem i re­mon­tem ist­nie­ją­cych miejsc po­sto­jo­wych.
Pro­blemy cha­otycz­nego par­ko­wa­nia, nisz­cze­nia na­wierzchni i zie­leni, dziur w chod­ni­kach i za­le­ga­ją­cych ka­łuż, nie­bez­pie­czeń­stwa spo­wo­do­wa­nego bra­kiem od­po­wied­niego oświe­tle­nia można roz­wią­zać. Pro­jekt…
Po­wstań­ców Śląskichdroga1344000 zł

321Sala baletowo-taneczna dla dzieci i mło­dzieży, dzięki ad­ap­ta­cji prze­strzeni na pierw­szym pię­trze i za­da­sze­niu ist­nie­ją­cego ta­rasu o pow. 72m2 w bu­dynku Mło­dzie­żo­wego Domu Kul­tury Wr.
Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury we Wro­cła­wiu na Krzy­kach przy ul Po­wstań­ców śl. 190, to pla­cówka wy­cho­wa­nia po­zasz­kol­nego. Dzia­łal­ność na­sza zwią­zana jest z roz­wo­jem dzieci i mło­dzieży po­przez za­ję­cia…
Po­wstań­ców Śląskichinne600000 zł

331Mo­der­ni­za­cja placu za­baw Przed­szkola nr 80
Pro­jekt za­wiera mo­der­ni­za­cję placu za­baw po­przez wy­mianę sta­rych oraz mon­taż no­wych i do­dat­ko­wych urzą­dzeń. Przed­szkole nr 80 “Zie­lona Do­linka” jest pla­cówką, która ist­nieje od roku 1972. Pla­cówka znaj­duje…
Po­wstań­ców Śląskichedukacja100000 zł

358Plac Spor­tow Miej­skich — Par­kour i Ka­li­ste­nika — etap 2gi
Plac spor­tów miej­skich to wie­lo­funk­cyjne miej­sce tre­nin­gowe przy­sto­so­wane do upra­wia­nia ta­kich dys­cy­plin jak Par­kour, Fre­erun czy Street Wor­kout. Ze względu na rze­sze lu­dzi zaj­mu­ją­cych się po­dob­nymi…
Po­wstań­ców Śląskichrekreacja121000 zł

384Re­wi­ta­li­za­cja po­nie­miec­kiej drogi ro­we­ro­wej na ul. Po­wstań­ców Ślą­skich
Na­prawa na­wierzchni oraz po­nowne wy­zna­cze­nie drogi ro­we­ro­wej po wschod­niej stro­nie ul. Po­wstań­ców Ślą­skich, na od­cinku od ulicy Su­dec­kiej do ulicy Swo­bod­nej. Na po­wyż­szym od­cinku ist­nieje nie­uży­wana droga…
Po­wstań­ców Śląskichrowery500000 zł

443Bu­dowa bo­iska wie­lo­funk­cyj­nego przy Szkole Pod­sta­wo­wej nr 76 we Wro­cła­wiu
pro­jekt zgło­szony w wer­sji pa­pie­ro­wej
Po­wstań­ców Śląskichedukacja650000 zł

444Bo­isko Wie­lo­funk­cyjne na te­re­nie Gim­na­zjum nr 30 we Wro­cła­wiu
pro­jekt zgło­szony w wer­sji pa­pie­ro­wej
Po­wstań­ców Śląskichedukacja500000 zł

447Po­dwórka, jako miej­sce re­kre­acji i wy­po­czynku
pro­jekt zgło­szony w wer­sji pa­pie­ro­wej
Po­wstań­ców Śląskichrekreacja1500000 zł

Po­ni­żej pre­zen­tu­jemy nie­które z pro­jek­tów do­ty­czą­cych na­szego osie­dla, zgło­szone przez mieszkańców

185 PARK SZELIKOMANDORSKA

Ziielinskiego

 

 

 

 

 

Kalendarz

Styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Najbliższe wydarzenia

poniedziałek 17 styczeń, 18:00 -
IV sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Michał Kwiatkowski - tel. 697-182-570

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony