pawlowice

Planowo sesje Rady Osiedla Powstańców Śląskich odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (od godziny 18:00) w siedzibie samorządu Osiedla przy ulicy Gajowickiej 96a. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, w którym data sesji zależna jest od terminu wyznaczonego na dokonywanie ostatnich w roku przesunięć w planie finansowym. Ponadto co roku decyzją radnych lipiec lub sierpień wyznaczany jest miesiącem wakacyjnym - wtedy sesja nie odbywa się. Dodatkowo - w razie potrzeby - zwoływane mogą być sesje nadzwyczajne. Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na tablicach informacyjnych samorządu Osiedla.

 

Najbliższa sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich VIII kadencji (2021-2026) odbędzie się w dniu: 22 kwietnia 2024r.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie
  3. Zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (restauracja hotelowa, ul. Zaolziańska 2) [UCHWAŁA]
  4. Zaopiniowanie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (bistro „Para z gara”, ul. Drukarska 32) [UCHWAŁA]
  5. Informacja Zarządu Osiedla o działaniach podjętych od XXVII sesji
  6. Zapytania radnych
  7. Wolne wnioski
  8. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji
  9. Zamknięcie obrad

 

 


            Uchwały Rady Osiedla Powstańców Śląskich VIII kadencji (2021-2026)             

 

 

 

 

XVI Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

15 lutego 2023 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 97 ws. przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań społecznych za rok 2022

Uchwała 98 ws. przyjęcia zaktualizowanych ofert realizacji zadań społecznych w 2023 roku

Uchwała 99 ws. przyjęcia sprawozdania wykonania planu finansowego Osiedla za rok 2022

Uchwała 100 ws. ponadnormatywnego natężenia wydalania odchodów ptasich na ul. Zaolziańskiej

Uchwała 101 ws. zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem odcinka ul. Łączności

Uchwała 102 ws. zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem odcinka ul. W. Stysia

Uchwała 103 ws. zmiany organizacji ruchu na dojeździe do SP nr 30 i Przedszkola 107 w pasie drogowym ul. Skwierzyńskiej oraz dojeździe do SP nr 30 ulicami Grabskiego i Schneidera

Uchwała 104 ws. wyeliminowania zastoisk wody na drodze podwórzowej do bram Powstańców Śląskich 127-131a

Uchwała 105 ws. przywrócenia selektywnej zbiórki strzykawek, ampułkostrzykawek i igieł medycznych w punktach aptecznych

Uchwała 106 ws. naprawy wygrodzenia części jezdni ul. Studziennej przeznaczonej do rchu pieszego

Uchwała 107 ws. wyznaczenia radnych do obsługi elektronicznego systemu opiniowania o planowanych wycinkach

Protokół w Sesji XVI Rady Osiedla Powstańcow Śląskich

 

 

 

XV Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

13 stycznia 2023 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 96 ws. przyjęcia planu wydatków na rok 2023

Uchwała 97 ws. zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży ul. Powstańcow Śląskich 127

Protokół z Sesji XV Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

 

XIV Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

5 grudnia 2022 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 93 ws. remontu chodnika na fragmencie ulicy Szczęśliwej

Uchwała 94 ws. obniżenia krawężników chodnika na wjeździe do posesji przy ul. Wielkiej 16

Uchwała 95 ws. zaopiniowania zamiaru przeniesienia siedziby Przedszkola nr 111

Protokół z Sesji XIV Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

 

XIII Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

21 listopada 2022 r.

Lista obecności

Porządek Obrad

Uchwała 88 ws. zaopiniowania propozycji zmian w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalającej strefę płatnego parkowania

Uchwała 89 ws. likwidacji bariery architektonicznej w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 30

Uchwała 90 ws. likwidacji bariery architektonicznej w obrębie parkingu zlokalizowanego u zbiegu ulic Skwierzyńskiej i Lubiskiej

Uchwała 91 ws. remontu odcinka chodnika ul. Zielińskiego wraz z odcinkową regulacją ruchu

Uchwała 92 ws. zmiany planu finansowego Osiedla na rok 2022

Protokół z Sesji XIII Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

 

XII Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

17 października 2022 r.

 

List obecności

Porządek obrad

Uchwała 85 ws. złożenia wniosków o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań społecznych w 2023 roku

Uchwała 86 ws. zmiany planu finansowego Osiedla na rok 2022

Uchwała 87 ws. zabezpieczenia chodnika przy ul. Kruczej 66-68

Protokół z XII Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

XI Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

19 września 2022 r.

Lista obecności

Porzadek Obrad

Uchwała 84 ws. zabezpieczenia chodników przy ulicy Sztabowej przed parkowaniem pojazdów

Protokół z XI Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

X Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

18 lipca 2022 r.

Lista Obecności

Porządek Obrad

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I połrocze 2022 roku

Protokół z X Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

IX Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

20 czerwca 2022 r.

Lista Obecności

Porządek obrad

Uchwała 76 ws. Zaopiniowania wniosku mieszkańca Osiedla o likwidację lub przeniesienie pary ławek w Parku im. T. Różewicza

Uchwała 77 ws. zmiany planu finansowego Osiedla na rok 2022

Uchwała 78 ws. zabezpieczenia zieleni w pasie drogowym fragmentu ul. Szczęśliwej

Uchwała 79 ws. zabezpieczenia chodnika na ul. Oficerskiej

Uchwała 80 ws. naprawy oraz zabezpieczenia chodnika na ul. Gajowickiej przy Hotelu Wieniawa

Uchwała 81 ws. naprawy zapadliska w obrębie drogi wewnętrznej przy budynku Gajowicka 88-94

Uchwała 82 ws. zabezpieczenia chodnika na ul. Sztabowej

Uchwała 83 ws. zajęcia stanowiska odnośnie planów likwidacji Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej"

Protokół z IX Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

VIII Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

16 maja 2022 r.

Lista obecności

Porzadek obrad

Uchwała 73 ws. przyjęcia zaktualizowanych ofert realizacji zadań społecznych w 2022 roku

Mikołajki 2022

Wigilia 2022

Uchwała 74 ws. zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pl. Powstańców Śląskich 13

Uchwała 75 ws. zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ul. Powstańców Śląskich 73-95

Protokół z VIIII Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

 

VII Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

25 kwietnia 2022 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 67 ws. zaopiniowania wsniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plac Powstańców Śląskich

Uchwała 68 ws. zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholu ul. Powstańców Śląskich 9

Uchwała 69 ws. zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ul. Zaolziańska/Komandorska

Uchwała 70 ws. wykorzystania środków Funduszu Osiedlowego na lata 2022-2023

Uchwała 71 ws. zaopiniowania wniosku o wprowadzenie odpłatności za parkowanie na ulicach Osiedla Powstańców Śląskich

Uchwała 72 ws. przywrócenia do stanu pierwotnego trawnika zniszczonego przez zaplecze prac torowych prowadzonych w 2021 r.

Protokół z VII Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

VI Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

21 marca 2022 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 58 ws. uporządkowania parkowania i nasadzenia zieleni przy ul/ Zielińskiego 20

Uchwała 59 ws. poprawy warunków poruszania się pieszych w okoliy MBP nr 1 ul. Sztabowa 98

Uchwała 60 ws. zaopiniowania karty nieruchomości ul. Gajowicka 62

Uchwła 61 ws. zabezpieczenia przed parkowaniem wybranych fragmwnrów chodników w obrębie układów skrzyżowań ulic Kruczej, Grochowej, Jantarowej, Oficerskiej

Uchwała 62 ws. zaopiniowania wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ul. Sudecka 80

Uchwała 63 ws. dogęszczenia żywopłotu przed kamienicą przy pl. Powstańców Śląskich 2

Uchwała 64 ws. zabezpieczenia przed parkowaniem terenu zieleniu przy ul. Stysia

Uchwała 65 ws. zlożenia ofert realizacji zadań społecznych w 2022 roku

Uchwała 66 ws. zmiany kategorii działki i utworzenia terenu zieleni na fragmencie ul. Łączności

Protokół z VI Sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

V Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

21 lutego 2022 r.

Lista obecności

Porządek obrad

Uchwała 50 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Osiedla za rok 2021

Uchwała 51 w sprawie zabezpieczenia pobocza jezdni ul. Powstańców Śląskich 7a

Uchwała 52 w sprawie odtworzenia pasa zieleni przy ul. Sztabowej 98

Uchwała 53 w sprawie poszerzenia chodnika ul. Owsianej

Uchwała 54 w sprawie usunięcia kiosku oraz rekultywacji terenu przy ul. Sudeckiej 101A

Uchwała 55 w sprawie zasadzeń w kwartale ul. Sanockiej, Komandorskiej, Studziennej i Ślężnej

Uchwała 56 w sprawie naprawy pompy wodnej na Placu Powstańców Śląskich

Uchwała 57 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia

Tabela głosowania

Protokół z V sesji Rady Osiedla Powstanców Śląskich

 

 IV Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

17 stycznia 2022 r.

Lista obecności i porzadek obrad

Uchwała 38 przyjęcie sprawozdania z wykonania planu wydatków za 2021 rok

Uchwała 39 przyjęcie planu wydatków na rok 2022

Uchwała 40 zmiana planu wydatków na rok 2022

Uchwała 41 przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań społecznych za rok 2021

Uchwała 42 przyjęcie zaktualizowanych ofert realizacji zadań społecznych w 2022 roku

Uchwała 43 określenie wysokości diet dla członków organów Osiedla i zasady ich wypłacania

Uchwała 44 odnowienie barier drogowych wzdłuż torowiska przy Al. Hallera

Uchwała 45 odnowienie lub likwidacja barierki przy Al. Wiśniowej

Uchwała 46 uspokojenie ruchu na ul. Zielińskiego

Uchwała 47 nasadzenia wzdłuż ul. Drukarskiej

Uchwała 48 nasadzenia i zagospodarowanie miejsca po kiosku na przystanku Sztabowa

Uchwała 49 opinia zezwolenie na sprzedaż alkoholu Biedronka ul. Zielińskiego 61

Protokół z IV sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

III Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

8 grudnia 2021 r.

Lista obecności i porzadek obrad

Uchwała 22 nasadzenia na ul. Wielkiej

Uchwała 23 nasadzenia na ul. Powstańców Śląskich

Uchwała 24 nasadzenia na ul. Drukarskiej

Uchwała 25 nasadzenia na ul. Sztabowej

Uchwała 26 chodniki ul. Sztabowa

Uchwała 27 hala przy SP 76

Uchwała 28 remont skrzyżowania ulic Powstańców Hallera Wiśniowa

Uchwała 29 remont spękań na ul. Hallera

Uchwała 30 krawężniki na ul. Wiśniowej

Uchwała 31 poprawa bezpieczeństwa przy SP76 i P4

Uchwała 32 przebudowa ul. Gajowickiej

Uchwała 33 zezwolenie na sprzedaż alkoholu ul. Powstańców Śląskich 95

Uchwała 34 zezwolenie na sprzedaż alkoholu ul. Powstańców Śląskich 139

Uchwała 35 zezwolenie na sprzedaż alkoholu ul. Powstańców Śląskich 139 1B

Uchwała 36 diety radnych za listopad i grudzień

Uchwała 37 uzupełnienie składu Komisji Środowiska i Infrastruktury

Protokół z III sesji Rady Osiedla Powstańców Śląskich

 

II Sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich

17 listopada 2021 r.

Lista obecności i porządek obrad

Uchwały 3 -7 dotyczące wyboru Zarządu Osiedla

Uchwała 8 upoważnienie Zarządu Osiedla do opiniowania

Uchwała 9 powołanie Komisji Środowiska i Infrastruktury

Uchwała 10 powołanie Komisji Integracji i Partycypacji

Uchwała 11 zmiana planu wydatków na rok 2021

Uchwała 12 zabezpieczenie ul. Gajowicka 1

Uchwała 13 zabezpieczenie ul. Gajowicka 2

Uchwała 14 zabezpieczenie ul. Wiśniowa

Uchwała 15 remont przystanku 11209

Uchwała 16 remont ul. Owsiana 1

Uchwała 17 remont ul. Owsiana 2

Uchwała 18 remont ul. Pretficza

Uchwała 19 uzupełnienie oznakowania ul. Stysia

Uchwała 20 latarnie ul. Krucza

Uchwała 21 apel w sprawie kolei 

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP