pawlowice

Logo OsiedlePowst kopia

 

Skład Rady Osiedla VII kadencji: 

Prezydium Rady: 

 • Prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Adam Przybyszewski
 • Wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Katarzyna Kucharska-Dymitraszczuk

Radni: 

 • Gracjan Ciupa
 • Ryszard Filiński
 • Mateusz Hertman
 • Marcin Kordys
 • Monika Kordys
 • Tomasz Krajewski
 • Bogusław Kryszczuk
 • Natalia Kwiatkowska-Sip
 • Michał Kwiatkowski
 • Krzysztof Lubicz Miszewski
 • Katarzyna Michalak
 • Leszek Pałka
 • Krystyna Pobiegun
 • Maciej Raińczuk
 • Aleksandra Repczyńska-Wildeman
 • Michał Rosiński
 • Rafał Stanisławski
 • Tadeusz Terlecki
 • Piotr Urbaniak

 

Rada Osie­dla jest wy­bie­rana w wyborach powszechnych do re­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­ców. Stanowi ona organ uchwałodawczy Osiedla. Od wszyst­kich nas za­leży to, jak wy­glą­dać bę­dzie nasze Osie­dle!

Za­praszamy do współ­dzia­ła­nia z samorządem Osiedla:

 •  zgła­sza­nia wniosków,
 •  dzie­le­nia się inicjatywami,
 •  in­for­mo­wa­nia o problemach.

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP