pawlowice

 

   

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118-120

http://www.ue.wroc.pl

Kampus Uczelni znajduje się miedzy ulicami Komandorską, Kamienną, Ślężną i Wielką.

W 1947 utworzono prywatną Wyższą Szkolę Handlową, którą trzy lata później upaństwowiono jako Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1974 roku nadano jej miano Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, a w 2008 obecną nazwę.

W tej chwili na czterech wydziałach można studiować 14 kierunków, w tym 3 wykładane po angielsku. Dostępne są także  studia  podyplomowe  i  menedżerskie  MBA.  Na  zajęcia  wszystkich  kierunków w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym uczęszcza ok. 20.000 studentów.

 

 

 

 

   

VIII Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

ul. Zaporoska 71

http://www.lo8.wroc.pl

 

Zaczęło działalność w 1948 r. w siedzibie przy ul. Trzebnickiej 42. W 1960 roku nadano mu imię Bolesława Krzywoustego. W 1978 weszło w skład zespołu szkół Pedagogicznych i Ogólnokształcących, a w 1986 zmieniło siedzibę na obecną.

Znakiem firmowym "Ósemki" są klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem francuskim. Upowszechnianiu kultury francuskiej służą także organizowane obozy językowe i wymiany młodzieżowe. Dużym atutem jest wdrożony program tutoringu, wzorowany na uczelniach brytyjskich (Cambridge, Oxford), polegający na personalizacji współpracy między nauczycielem, a uczniem.

 

 

 

 

 

   

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące

we Wrocławiu

(International High School of Wrocław)

ul. Zielińskiego 38

http://fem.org.pl/new/mlo.html

Liceum niepubliczne prowadzone przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, przygotowujące do Matury Międzynarodowej (IB), realizujące programy Middle Years Programme, a niebawem Diplomma Programme. Obowiązuje dwujęzyczny tok wykładów (polski i angielski). Kadra pedagogiczna jest międzynarodowa, a sąsiedztwo sprzyja kontaktom z zagranicznymi rówieśnikami uczącymi się we Wrocław International School of EKOLA.

 

 

 

 

 

   

Zespół Szkół EKOLA

ul. Zielińskiego 56

http://www.ekola.edu.pl

 

Placówka prowadzona przez Fundację Oświatową EKOLA jest najstarszą szkołą niepubliczną we Wrocławiu. Została  założona  w  1990 r. jako  Zespół  Szkół  Społecznych  Nr 1.  Obecnie  w  ramach  Zespołu  działają  cztery   szkoły - Szkoła  Podstawowa  EKOLA,  Gimnazjum  EKOLA,  Liceum  Ogólnokształcące  EKOLA  -  szkoła  z  maturą  międzynarodową   i  International  School  EKOLA.

 

 

 

 

 

 

   

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

ul. Drukarska 50

http://www.drukarska.net

Początki placówki sięgają roku 1946, kiedy to z Państwowego Gimnazjum kupieckiego i Liceum Spółdzielczego wydzielono Liceum Administracyjno-Handlowe z siedzibą przy ul. Hauke-Bossaka 21. Po kilku przeprowadzkach (m.in. na 3 i 4 piętro PDT - obecna Renoma) i znaczącym poszerzeniu działalności, udało się w 1970 roku uzyskać przy ul. Drukarskiej własny, nowy budynek . Obecną nazwę placówka uzyskała pięć lat później.

W roku 1996 minęło 50 lat działalności Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. Losy Szkoły przez owe 50 lat były jak najściślej związane z powojennymi dziejami Wrocławia, a wyniki działalności stawiają ją w rzędzie najlepszych szkół naszego Regionu. Jest również od wielu lat największą placówką oświatową we Wrocławiu. Absolwentów Zespołu Szkól Ekonomicznych można spotkać wszędzie - w sklepach, księgarniach, przedsiębiorstwach, fabrykach, bankach i innych zakładach pracy i instytucjach na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Nie jest to rzeczą dziwną, jeżeli zważymy, że Szkołę w minionym 50-leciu opuściło około 35000 absolwentów. W ostatnim dziesięcioleciu egzamin maturalny zdało 1240 osób.

Szkoła   uczestniczy   w   programie   europejskiej   współpracy   szkół   eTwinning,   zakładającą   wymiany   młodzieżowe   i  edukację  w  wirtualnych  klasach  międzynarodowych.

 

 

 

 

 

   

 

Technikum nr 15

 

ul. Skwierzyńska 1-7

 

t15.wroclaw.pl

 

Szkoła powstała w 1950 roku jako Technikum Przemysłu Włókien Sztucznych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego w budynku przedwojennej żeńskiej ogólnokształcącej szkoły średniej Augustaschule.

Kształci przyszłe kadry w pięciu kierunkach: technik ochrony środowiska, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów oraz technik-analityk.

Kształcenie odbywa się w 21 oddziałach i jest wspierane przez współpracę z partnerami branżowymi. Wielokrotny laureat prestiżowego rankingu PERSPEKTYW.

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz

ul. Powstańców Śląskich 12

http://www.sm1st.wroclaw.pl 

Szkoła powstała w 1946, a od 1957 roku mieści się w obecnej siedzibie. Jej nieoficjalna ale bardzo rozpowszechniona nazwa to "rondo" - jednocześnie określenie okrągłego placu, przy którym się znajduje, a także formy muzycznej.

Jest szkołą publiczną, popołudniową. Zajęcia odbywają się w trzech sekcjach (instrumenty klawiszowe, smyczkowe i gitara oraz dęte i perkusyjne) w dwóch trybach: dla dzieci 6-10 lat (cykl 6-letni) i dla młodzieży 11-15 lat (cykl 4-letni). W ramach szkoły działa chór "Con Brio" i Zespół Wokalny "Rondo". Tu odbywają się cyklicznie: Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz,  Międzynarodowe Forum Perkusyjne i Regionalny Konkurs Solfeżowy. Wielu uczniów i absolwentów to laureaci krajowych i zagranicznych konkursów muzycznych.

 

 

 

 

 

 

Szkola Podstawowa nr 30

ul. Zaporoska 28

http://www.sp30.wroclaw.pl 

Do szkoły uczęszcza w systemie dwuzmianowym ok. 260 uczniów w 14 oddziałach (łącznie z oddziałami "zerowymi"). Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem "Nasza Rodzina", co wyraża się m. in. w czynnym wolontariacie klas szóstych na rzecz uboższych dzieci i samotnych matek. Realizuje program "Uczenie się przez cale życie" zakładający m. in. wymianę doświadczeń z europejskimi szkołami partnerskimi.

 

 

 

 

 

 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72

im. Władka Zarembowicza

ul. Trwała 17/19

http://ssp72.pl

Szkoła powstała w 1970 roku, a w 1978 nadano jej status szkoły sportowej o specjalności pływackiej. Uczniowie uczą się w 27 oddziałach o profilu przedszkolnym, podstawowym i sportowym. Na miejscu organizowane są liczne imprezy pływackie. Uczniowie są laureatami licznych zawodów sportowych oraz olimpiad przedmiotowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 76

z oddziałami sportowymi

ul. Wandy 13

http://www.sp76.wroclaw.pl 

Do szkoły uczęszcza w tej chwili 605 uczniów w 23 oddziałach, m. in sportowych, z programem pływackim, piłki ręcznej chłopców i siatkówki dziewcząt. W programie znajduje się nauka j. anielskiego od I klasy, a od IV także j. niemieckiego.

Placówka uczestniczyła w programie Comenius-Socrates, zakładającym wymianę kulturową i podniesienie poziomu edukacji, zwłaszcza znajomości języków obcych. Czynnie współpracuje z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, którego pokazy odbywają się tu od 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

ATUT - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa

i Dwujęzyczne Gimnazjum

ul. Zielińskiego 38

http://fem.org.pl/new/pl/sp-atut.html

Szkoła niepubliczna prowadzona przez Fundację Edukacji Międzynarodowej realizująca w oddziałach dwujęzycznych międzynarodowe programy prowadzące do międzynarodowej matury: Primary Years Programme i Middle Years Programme.

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 80 Zielona Dolinka

ul. Zielińskiego 74

http://p80zielonadolinka.szkolnastrona.pl

Placówka należąca do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Szczególna uwaga personelu kieruje się na ekologię, bezpieczne i przyjazne  środowisko  oraz  zdrowe  odżywianie.  Dzieci  podzielone  są  na  cztery grupy  wiekowe  (3-6 lat).

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole nr 90

im. Lucyny Krzemienieckiej

ul. Zaporoska 51

http://www.przedszkole90.wroclaw.pl

Przedszkole istnieje od 1965 roku, prowadzi 4 oddziały po 25 dzieci. Bierze udział w programie e-twinning przedszkoli partnerskich, zakładającym współpracę także z placówkami zagranicznymi. Szczególny nacisk kładzie na aktywność artystyczną (teatr, muzyka poważna, plastyka). Wydaje własne pisemko pt. "Hałabała".

 

 

 

 

 

 

Żłobek nr 7

ul. Drukarska 9

www.wzz.wroc.pl/pl/zlobek-nr-7

 

 

 

 

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP