ikona powrotu do strony głównej osiedli

Logo Wrocławia

Rejon ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla

Michał Kwiatkowski

PREZYDENT WROCŁAWIA              Wrocław 24 lutego 2015    

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr VI/49/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnego fragmentu wnętrza zabudowy w rejonie ulic Wielkiej i Zaporoskiej we Wrocławiu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Czytaj więcej...

Porady z prawa socjalnego

Michał Kwiatkowski

        

Rada Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
oraz
Ze­spół Te­re­no­wej Pracy So­cjal­nej nr 4 przy MOPS we Wrocławiu

Za­pra­szają spo­tka­nie po­świę­cone te­ma­towi Prawa Socjalnego

W trak­cie spo­tka­nia bę­dzie można się do­wie­dzieć wię­cej na te­mat pracy Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej, jaką po­moc możemy otrzy­mać, oraz ja­kie do­ku­menty trzeba zgro­ma­dzić do za­ła­twie­nia po­szcze­gól­nych spraw.

Spo­tka­nie od­bę­dzie się 18 II 2015 o go­dzi­nie 17:30 w sie­dzi­bie Rady Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich przy ul Ga­jo­wic­kiej 96a

Nordic walking

Michał Kwiatkowski

In­for­mu­jemy, że przy Ra­dzie Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
po­wstaje grupa rekreacyjna

 NORDIC WALKING

 

 Pro­wa­dzone przez in­struk­tora za­ję­cia (mar­sze z kij­kami) będą się od­by­wały raz w ty­go­dniu w środy o go­dzi­nie 12:30
w Parku Gra­bi­szyń­skim. Spotkania grupy ul. Racławicka przy Górce Skarbowców.
Dysponujemy kijkami  - osoby posiadające własne kijki  prosimy o zabranie ich ze sobą.
Chęt­nych pro­simy o zgła­sza­nie się.

 .

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Michał Kwiatkowski

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Michał Kwiatkowski

PACZKI ŚWIĄTECZNE

Michał Kwiatkowski

Strona 34 z 35

Kalendarz

Listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najbliższe wydarzenia

wtorek 12 listopad, 19:00 -
Klub Gier Planszowych [dorośli i młodzież starsza]
środa 13 listopad, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 14 listopad, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
sobota 16 listopad, 11:00 - 13:00
spotkanie Klubu Seniora
wtorek 19 listopad, 19:00 -
Klub Gier Planszowych [dorośli i młodzież starsza]
środa 20 listopad, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 21 listopad, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
sobota 23 listopad, 11:00 - 13:00
spotkanie Klubu Seniora
wtorek 26 listopad, 19:00 -
Klub Gier Planszowych [dorośli i młodzież starsza]
środa 27 listopad, 10:00 - 12:00
dużur radnych

     logo Wroclaw

    
     Wiadomości
     Kultura
     Komunikacja
     Sport
     Turystyka
     Czas wolny
     Urząd
     Rezerwacja kolejki w urzędzie

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Przewodniczący Zarządu Osiedla, Michał Kwiatkowski - tel. 697-182-570

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo