logo wrocławia

wcrs logo 1a
Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia istniejących zapisów oraz zaktualizowania dotychczasowych formularzy i dodania niezbędnych nowych uprzejmie informujemy o ich wprowadzeniu do "Zasad Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli". W zakres zmiany wchodzą:

- zmiana dotychczasowej treści pkt 6.19 w Rozdziale I oraz dodanie pkt 6.20 oraz 6.21 wraz z załącznikami (zapisy dotyczą wypłat diet, które powinny być poprzedzone złożeniem przez radnych stosownych oświadczeń do celów podatkowych i odbywać się mogą również w preferowanej formie przelewów na wskazane konta bankowe poszczególnych radnych, którym przysługują diety),

-  korekta dotychczasowych oraz dodanie nowych formularzy i druków w wersjach edytowalnych (XLS oraz DOCX), a także w wersji PDF (do pobrania z zakładki "Dokumenty, druki, formularze").

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami oraz nowymi i zaktualizowanymi formularzami celem ich stosowania w realizacji gospodarki finansowej Osiedla.

Ostatnio dodane

Początek strony