logo wrocławia

Fundusz Czasu Wolnego - 2022

Wrocław herb

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z kolejnej edycji Funduszu Czasu Wolnego, skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych. Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 lipca do 20 grudnia 2022 roku.

 

 

Przewidywane wsparcie finansowe:
jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.
Termin składania ofert do 22 kwietnia 2022 roku.

DRUKI:

 1. procedura
 2. oferta realizacji zadania (dla jednego osiedla)
 3. oferta realizacji zadania (dla dwóch osiedli)
 4. aktulaziacja oferty realizacji zadania (dla jednego osiedla)
 5. aktualizacja oferty realizacji zadania (dla dwóch osiedli)
 6. sprawozdanie z realizacji zadania (dla jednego osiedla)
 7. sprawozdanie z realizacji zadania (dla dwoch osiedli)

Senioralny Fundusz Wyjazdowy - 2022

Wrocław herb

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z kolejnej edycji Senioralnego Funduszu Wyjazdowego, skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych, prowadzących działalność na rzecz środowiska senioralnego.

 

 

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 lipca do 20 grudnia 2022 roku

Przewidywane wsparcie finansowe na realizację całości zadania dla jednego osiedla wynieść może do 5.000 zł.

Termin składania ofert do 22 kwietnia 2022 roku.

DRUKI:

 1. procedura
 2. oferta realizacji zadania
 3. aktualizacja oferty realizacji zadania
 4. sprawozdanie z realizacji zadania

Przedłużenie terminu składania ofert na zadania społeczne realizowane w 2022 roku

Wrocław herbUprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem się nowej kadencji samorządów Osiedli przedłużony zostaje termin składania ofert na priorytetowe zadania społeczne (kluby seniora, chóry osiedlowe, festyny), planowane do realizacji przez Osiedla w 2022 roku. Formularze ofert przyjęte stosownymi uchwałami Rad Osiedli można składać we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego do dnia 30 listopada 2021 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30 grudnia 2021 r.

INFORMACJA

Procedury dotyczące realizacji zadań w ramach Funduszu Czasu Wolnego oraz Senioralnego Funduszu Wyjazdowego zostaną wraz z możliwością składania ofert na te zadania udostępnione w Nowym Roku.

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 roku

Wrocław herbWydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje informacje dotyczące składania formularzy ofertowych na dofinansowanie zadania pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 r. (pdf).

Komplet dokumentów i formularzy dotyczących zadania:

Procedura przyznawania Osiedlom środków finansowych na realizację zadania (doc)

Wzór oferty realizacji zadania (docx)

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania (doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania (doc)

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży możecie Państwo uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - p. Marta Przystajko, tel. 71 777 88 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pierwsze sesje Rad Osiedli - listopad 2021 r.

Wrocław herbUprzejmie informujemy o zwołaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia pierwszych sesji nowo wybranych Rad Osiedli. Sesje odbywać się będą od 3 listopada 2021 r. w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia - budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 9. Szczegółowe informacje (harmonogram sesji, porządek obrad, projekty uchwał o wyborze Przewodniczącego Rady Osiedla oraz Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla) zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1008/55830/pierwsze-sesje-rad-osiedli-kadencji-2021-2026

Zaproszenia na sesje zostały wysłane do wszystkich nowo wybranych radnych osiedlowych w formie przesyłki pocztowej na adresy korespondencyjne podane w dokumentach rejestracyjnych złożonych w Miejskiej Komisji Wyborczej.

 HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH SESJI RO (STAN NA 15.11.2021 r.)

Propozycja podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Osiedli w 2021 roku

Wrocław herbSzanowni Państwo Przewodniczący Zarządów Osiedli,

w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji Rady Miejskiej Wrocławia w związku z § 10 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Rad Osiedli stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. przedstawiamy propozycję podziału na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, ich granice, numery oraz liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 października 2021 r.

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do zaproponowanego podziału wyłącznie w części dotyczącej Osiedla, które Państwo reprezentujecie. Odpowiedź prosimy przekazać w terminie do 28 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości wskazując, że dotyczy propozycji podziału na okręgi wyborcze i podając nazwę Osiedla.

Pismo przewodnie

Projekt podziału

Strona 1 z 19

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony