logo wrocławia

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 roku

Kamil Ziętek

Wrocław herbWydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje informacje dotyczące składania formularzy ofertowych na dofinansowanie zadania pn. Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2022 r. (pdf).

Komplet dokumentów i formularzy dotyczących zadania:

Procedura przyznawania Osiedlom środków finansowych na realizację zadania (doc)

Wzór oferty realizacji zadania (docx)

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania (doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania (doc)

Szczegółowe informacje w zakresie dotyczącym Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży możecie Państwo uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - p. Marta Przystajko, tel. 71 777 88 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Pierwsze sesje Rad Osiedli - listopad 2021 r.

Kamil Ziętek

Wrocław herbUprzejmie informujemy o zwołaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia pierwszych sesji nowo wybranych Rad Osiedli. Sesje odbywać się będą od 3 listopada 2021 r. w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia - budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Sukiennice 9. Szczegółowe informacje (harmonogram sesji, porządek obrad, projekty uchwał o wyborze Przewodniczącego Rady Osiedla oraz Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla) zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/1008/55830/pierwsze-sesje-rad-osiedli-kadencji-2021-2026

Zaproszenia na sesje zostały wysłane do wszystkich nowo wybranych radnych osiedlowych w formie przesyłki pocztowej na adresy korespondencyjne podane w dokumentach rejestracyjnych złożonych w Miejskiej Komisji Wyborczej.

Propozycja podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Osiedli w 2021 roku

Kamil Ziętek

Wrocław herbSzanowni Państwo Przewodniczący Zarządów Osiedli,

w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji Rady Miejskiej Wrocławia w związku z § 10 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Rad Osiedli stanowiącej załącznik do uchwały nr XXXI/793/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. przedstawiamy propozycję podziału na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania, ich granice, numery oraz liczbę wybieranych radnych w poszczególnych okręgach w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 17 października 2021 r.

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do zaproponowanego podziału wyłącznie w części dotyczącej Osiedla, które Państwo reprezentujecie. Odpowiedź prosimy przekazać w terminie do 28 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości wskazując, że dotyczy propozycji podziału na okręgi wyborcze i podając nazwę Osiedla.

Pismo przewodnie

Projekt podziału

Sprawozdanie z rocznej działalności samorządów Osiedli za 2020 rok

Kamil Ziętek

Wrocław herb

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zapisami § 38 ust. 3 (oraz § 95 ust. 3 w przypadku Osiedli Ołtaszyn i Wojszyce) Statutu Osiedla o spoczywającym na samorządzie Osiedla obowiązku przedłożenia do końca lutego sprawozdania z rocznej działalności Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Prezydentowi Wrocławia. Uchwałę Rady Osiedla wraz z załącznikiem (wypełnionym formularzem) należy składać do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Druk sprawozdania (formularz) w wersji edytowalnej (docx)

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2021 roku - weryfikacja merytoryczna ofert

Kamil Ziętek

Wrocław herbWydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przekazuje dokumentację z weryfikacji merytorycznej ofert samorządów Osiedli na realizację i finansowanie zadania pn. Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży w 2021 roku ( pdf ).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałem: Pani Marta Przystajko, tel. 71 777 88 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Strona 1 z 18

Ostatnio dodane

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony