logo wrocławia

Inwestycje Miejskie 2017 - Karty Zadań Inwestycyjnych

KZI2016 str1Dziękujemy Radnym Osiedlowym za Państwa aktywność w ramach miejskiego procesu inwestycyjnego. Zgłoszone w miesiącu czerwcu 2016 roku Karty Zadań Inwestycyjnych zostały poddane analizie przez administrację miejską w ramach procesu planowania budżetu Miasta na 2017 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 4407/16 z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie sposobu opracowania przez jednostki pomocnicze Miasta propozycji zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej określiło zasady procedowania dotyczące zgłaszania przez samorządy Osiedli własnych pomysłów inwestycyjnych w formie Kart Zadań Inwestycyjnych zobowiązując Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego do przekazania Państwu informacji dotyczącej realizacji procesu KZI2016.

Prezentujemy plik: INWESTYCJE MIEJSKIE 2017 zawierający informacje o inwestycjach miejskich realizowanych na wrocławskich Osiedlach. Inwestycje zostały przypisanie do poszczególnych Osiedli w następujących kategoriach: KZI - propozycje samorządów Osiedli wyrażone w Kartach Zadań Inwestycyjnych, WBO - zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, WIP - zadania realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, PM - zadania realizowane w ramach Programów Miejskich (przy zadaniach/projektach podano koszt ich realizacji).

W razie pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Inwentaryzacja majątku Osiedli cd.

książka inwentaryzacyjnaWCRS przystępuje do kolejnego etapu prowadzenia likwidacji zbędnych i zużytych składników majątkowych w dyspozycji Osiedli. W terminie od 1.02.2017r. do 28.02.2017r. zespoły powołane w ramach Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej i Likwidacyjnej będą przeprowadzać wizyty w siedzibach Osiedli celem dokonania likwidacji wskazanych składników majątkowych. Prosimy Przewodniczących Zarządów Osiedli zapoznanie się z pismem WCRS.DWIiWOW/0717/85/2017 z dnia 25.01.2017r.

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Plan finansowy Osiedli na 2017

plan finansowy samorządów Osiedli na 2017

 WCRS pismem znak: WCRS.ZWIiWOW.0717/42/2017 przesłała do Zarządów Osiedli materiały planistyczne dotyczące budżetu Osiedli na 2017r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.12.2016r. w sprawie budżetu Miasta na 2017rok przyznano samorządom Osiedli środki finansowe na realizację działalności statutowej w 2017r. Kwotę wydatków należy podzielić na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej - druki do pobrania. Z uwagi na kończącą sie w bieżącym roku obecną kadencję Rad Osiedli przypominamy o zasadzie proporcjonalności realizacji wydatków Osiedla. Przyjęty w drodze uchwały Rady Osiedla plan finansowy należy dostarczyć do WCRS w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych uchwale budżetowej ( §34 ust. 3 Statutu Osiedla).

 

Inwentaryzacja majątku Osiedli

książka inwentaryzacyjnaWCRS prowadzi aktualnie prace dotyczące inwentaryzacji majątku gminnego w dyspozycji samorządów Osiedli. Dnia 24.11.2016r. Zarządy Osiedli zostały poinformowane pismem znak: WCRS.DWIiWOW/0717/1508/2016 o możliwości likwidacji zbędnych i/lub zużytych składników majątkowych. Obecnie weryfikowany jest stan majątku Osiedli, powoływane zespoły spisowe i ustalany harmonogram wizyt na Osiedlach. Zarządy Osiedli przed wizytą komisji zobowiązane są przygotować do okazania sprzęt, który będzie podlegał likwidacji, przedstawić ekspertyzę techniczną w wymaganych przypadkach. Zbędne składniki majątkowe mogą być przekazywane pomiędzy Osiedlami. Prosimy o wyraźne wskazanie, które ze składników majątkowych wskazanych do likwidacji nadają się do dalszego użytkowania i mogą zostać przekazane innemu Osiedlu.

Do dnia dzisiejszego potrzebę przeprowadzenia likwidacji majątku zgłosiły następujące Zarządy Osiedli:

 

Czytaj więcej...

WBO2017 nowe zasady

WBO2017 harmonogram spotkańSzanowni Państwo,

przekazujemy wypracowane przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wspólnie z mieszkańcami, zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. W stosunku do roku ubiegłego nie uległy one zasadniczym zmianom. Po raz kolejny wrocławianie zadecydują w jaki sposób, dzięki 25 mln zł, zmieni się Wrocław i ich osiedle. Czternaście rejonów miasta, ma zagwarantowane po 1,5 mln zł, co pozwoli zapewnić realizację przynajmniej czterech projektów w rejonie. Z puli ogólnomiejskiej będzie można wykonać min. 4 projekty. Nabór wniosków w ramach nowej edycji ruszył 2 stycznia. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces dyskusji o tym, co dla Waszych osiedli jest najważniejsze i w jakich zakresach możecie współpracować z sąsiednimi osiedlami.

Czytaj więcej...

Wykonanie planu finansowego Osiedli za 2016 rok

Wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 

Przekazujemy Państwu informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedli za 2016 rok. Pomimo śródrocznych zmian w organizacji obsługi Osiedli (ZOJM-WCRS) wykonanie budżetu przebiegło pomyślnie. Średni odsetek wydatkowanych środków wyniósł 96,40%. Największym budżetem dysponowało Osiedle Nadodrze. Najwyższe wykonanie - 99,99% zrealizowały Zarządy Osiedla Powstańców Śląskich i Żerniki.

 - wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz zaangażowanie w realizację budżetu i gratulujemy efektów. 

 

Strona 4 z 8

Ostatnio dodane

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony