logo wrocławia

Fundusz Czasu Wolnego 2019

Artur Iwan

FCW2019 logoSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego, skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych.

Program ma za zadanie zagospodarować czas w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne.

Pośród licznych inicjatyw można wymienić m.in. spływ kajakowy, zawody rolkarskie, bieg przełajowy, cykl pikników ekologicznych, kino plenerowe czy warsztaty promujące zdrową żywność.

Pierwsza edycja Funduszu Czasu Wolnego cieszyła się dużym powodzeniem wzięło w niej udział 27 osiedli, 19 osiedli organizowało je samodzielnie a 8 osiedli zdecydowało się działać wspólnie. Dlatego też Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zdecydował się na kontynuację zainicjowanego przez siebie Funduszu Czasu Wolnego.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców.

Zachęcamy do podejmowania inicjatyw we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi).

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 maja do 31 października 2019 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:

  1. jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
  2. cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
  3. jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
  4. cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.

Niezbędne dokumenty można pobrać z: formularze ofert.


wydatki osiedlowe - terminy grudniowe

Artur Iwan

pismo WCRS BRO 0717 2300 KZ 2018 dot terminy grudniowe

Szkolenia dla radnych osiedlowych

Artur Iwan

 


szkolenia dla Osiedli

Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia,

zapraszamy na cykl szkoleń skierowanych do wrocławskich radnych osiedli, organizowany w ramach projektu "Wrocław rozmawia o osiedlach". Nie trzeba brać udziału w całym cyklu, można uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Szkolenia są bezpłatne, nie obowiązują też wcześniejsze zapisy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych radnych osiedli, którzy chcieliby podwyższyć swoje kompetencje.  Wszystkie spotkania będą odbywały się w godzinach 17.00 - 18.30 w Infopunkcie Łokietka 5.

  1. Moderacja spotkań - zasady , techniki, metody (dnia 13.11.2018 r., wtorek)
  2. Komunikacja wewnątrz Rady - statut, dobre praktyki, narzędzia (dn. 20.11.2018 r., wtorek)
  3. Radny wsparciem partycypacji osiedlowej - formy współpracy Rady Osiedla z Biurem ds. Partycypacji Społecznej (dn. 28.1.2018 r., środa)
  4. Zarządzanie konfliktem - ABC radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (dn. 7.12.2018 r., piątek)
  5. Przekaz rzeczniczy - jak się komunikować efektywnie w sprawach społecznych? (dn. 13.12.2018 r., czwartek)

Projekt realizowany jest przez FEPS oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej (Wrocław Rozmawia) oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Nowe druki finansowe

Artur Iwan

wykaz paragrafów

Udostępniamy Państwu zaktualizowane druki dotyczące planu finansowego na 2018 rok oraz projektu planu finansowego na 2019 rok.

Aktualizacja wynika z wydzielenia z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) środków żywności i umieszczenia ich w nowym §4220.

Dotychczasowe tabale nie w pełni uwzględniały ww. zmianę.

Prosimy o stosowanie aktualnych druków.

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Artur Iwan

Wrocław herb

Informujemy, że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zaktualizował procedurę ofertową dotyczącą realizacji zadań społecznych na prowadzenie Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

Procedura przyznawania Radom Osiedli środków finansowych na realizację zadania pn. "Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci I Młodzieży przez Osiedla Wrocławia" - obowiązująca w 2019 roku.

Strona 4 z 18

Ostatnio dodane

Początek strony