logo wrocławia

wydatki osiedlowe - terminy grudniowe

Artur Iwan

pismo WCRS BRO 0717 2300 KZ 2018 dot terminy grudniowe

Szkolenia dla radnych osiedlowych

Artur Iwan

 


szkolenia dla Osiedli

Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia,

zapraszamy na cykl szkoleń skierowanych do wrocławskich radnych osiedli, organizowany w ramach projektu "Wrocław rozmawia o osiedlach". Nie trzeba brać udziału w całym cyklu, można uczestniczyć w wybranych spotkaniach. Szkolenia są bezpłatne, nie obowiązują też wcześniejsze zapisy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych radnych osiedli, którzy chcieliby podwyższyć swoje kompetencje.  Wszystkie spotkania będą odbywały się w godzinach 17.00 - 18.30 w Infopunkcie Łokietka 5.

  1. Moderacja spotkań - zasady , techniki, metody (dnia 13.11.2018 r., wtorek)
  2. Komunikacja wewnątrz Rady - statut, dobre praktyki, narzędzia (dn. 20.11.2018 r., wtorek)
  3. Radny wsparciem partycypacji osiedlowej - formy współpracy Rady Osiedla z Biurem ds. Partycypacji Społecznej (dn. 28.1.2018 r., środa)
  4. Zarządzanie konfliktem - ABC radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (dn. 7.12.2018 r., piątek)
  5. Przekaz rzeczniczy - jak się komunikować efektywnie w sprawach społecznych? (dn. 13.12.2018 r., czwartek)

Projekt realizowany jest przez FEPS oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej (Wrocław Rozmawia) oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Nowe druki finansowe

Artur Iwan

wykaz paragrafów

Udostępniamy Państwu zaktualizowane druki dotyczące planu finansowego na 2018 rok oraz projektu planu finansowego na 2019 rok.

Aktualizacja wynika z wydzielenia z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) środków żywności i umieszczenia ich w nowym §4220.

Dotychczasowe tabale nie w pełni uwzględniały ww. zmianę.

Prosimy o stosowanie aktualnych druków.

Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży

Artur Iwan

Wrocław herb

Informujemy, że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zaktualizował procedurę ofertową dotyczącą realizacji zadań społecznych na prowadzenie Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

Procedura przyznawania Radom Osiedli środków finansowych na realizację zadania pn. "Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci I Młodzieży przez Osiedla Wrocławia" - obowiązująca w 2019 roku.

ePUAP WCRS

Artur Iwan

Adres elektronicznej skrzynki ePUAP WCRS

WCSR skrzynka podawcza

Strona 4 z 18

Ostatnio dodane

Początek strony