logo wrocławia

przyjazne ULICE

przyjazne ULICE

czyli pracujemy nad  standardem ulicy, który pogodzi potrzeby ekologiczne ze społecznymi.


Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację Standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich z uwzględnieniem zieleni i rozwiązań proekologicznego gospodarowania wodą opadową. Dokument jest bardzo ważnym elementem polityki zrównoważonego zarządzania i planowania miastaZawierać on będzie m.in. aktualizację katalogu przekrojów ulic aktualnie obowiązującego we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia oraz szereg informacji służących planowaniu, projektowaniu i realizacji ulic z elementami zielono-niebieskiej infrastruktury (np. ogrody deszczowe, zróżnicowane pasy zieleni), wygodnych, a zarazem dobrze wyglądających. Autorzy opracowania chcą wspólnie z mieszkańcami wypracować wzór ulicy, który spełni potrzeby wrocławianek i wrocławian w zgodzie z ekologią. Zieleń, zatrzymywanie wody opadowej, ławki czy drogi dla rowerów to tylko niektóre z zagadnień, które będziemy poruszać. Wypełnij ankietę, która dotyczy zarówno ulic osiedlowych, tych węższych i bliższych mieszkańcom oraz miejskich, tych szerszych, po których poruszamy się tramwajem, rowerem, samochodem czy pieszo. Przyjdź na spotkanie, na którym porozmawiamy jak powinna wyglądać przyjazna ulica.

Kiedy konsultujemy? 15 kwietnia – 6 maja 2019.

Co konsultujemy? Standardy miejskiej ulicy zgodne z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.

Jaki zakres konsultacji? Dyskusji podlegać będzie przestrzeń ulicy miejskiej widziana oczami mieszkańca i jego potrzeby związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni. W szczególności omawiane będą poszczególne elementy ulicy i ich rozmieszczenie w pasie drogowym, takie jak: zieleń, elementy proekologicznego gospodarowania wodą opadową, strefy dla pieszych, rowerzystów, komunikacji kołowej i parkingi, a także sieci podziemnej infrastruktury technicznej. Dyskutowane będą różne układy tych elementów w ulicach osiedlowych i miejskich oraz propozycja mieszkańców przyjaznego im wzoru ulicy.

Jaki cel konsultacji?

  • Poznanie opinii mieszkańców
  • Wypracowanie z mieszkańcami wzoru ulicy zgodnego z potrzebami ekologicznymi i społecznymi.
  • Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o ważnym elemencie przestrzeni miasta.


Jaki efekt konsultacji? Raport z konsultacji.

Kto konsultuje? Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia.

Jak konsultujemy? ANKIETA 15.04 – 6.05.2019 r.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 25.04.2019, g. 17.00 | MEDIATEKA, pl. Teatralny 5

Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/przyjazne-ulice 

przyjazne ulice PLAKAT FIN


Fundusz Czasu Wolnego 2019 - tura uzupełniająca

FCW2019 logoSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z drugiej edycji Funduszu Czasu Wolnego (tura uzupełniająca), skierowanego do wrocławskich samorządów osiedlowych.

Program ma za zadanie zagospodarować czas w dni wolne od pracy i w święta ze szczególnym uwzględnieniem niedziel wolnych od handlu na inicjatywy sportowe, rekreacyjne, społeczne czy też kulturalne.

Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na realizację lokalnych wydarzeń jednorazowych i cyklicznych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców.

Przypominamy, że obligatoryjne jest podejmowanie tych działań we współpracy partnerskiej z innymi organizacjami społecznymi, które działają na terenie osiedla (np. z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, związkami wyznaniowymi i placówkami edukacyjnymi).

Dodatkowym wsparciem objęte zostaną inicjatywy podejmowane wspólnie przez kilka samorządów osiedlowych.

Wydarzenia mogą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca do 31 października 2019 roku.

Przewidywane wsparcie finansowe:

jednorazowe inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 5 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez jedno osiedle – do 10 000 zł,
jednorazowe inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 12 000 zł,
cykliczne inicjatywy organizowane przez więcej niż jedno osiedle – do 20 000 zł.

Termin składania ofert od samorządów osiedlowych upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.

Niezbędne dokumenty można pobrać z: formularze ofert.

w KLIMACIE miasta

plakat MPA

Nowe konsultacje społeczne. Mamy Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. Do 26 maja konsultujemy zaproponowane w nim karty działań adaptacyjnych. 4 wiodące zagadnienia to: woda, zieleń, infrastruktura / bezpieczeństwo, budownictwo. Weź udział w tematycznych spotkaniach (6 -  wszystkie w Mediatece), wypowiedz się w ankietach, zaproponuj konkretne działania i priorytety. 

Tu więcej informacji:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta

Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku 
przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA). Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska.

Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia. Dyskusję podzieliliśmy na 4 tematyWodaZieleńInfrastruktura i bezpieczeństwo oraz BudownictwoDo 2 kwietnia wyślij formularz z propozycją zadań dotyczących poszczególnych tematów. Następnie w kwietniu bądź na 4 spotkaniach, podczas których omówimy te zadania i wybierzemy najważniejsze. Całość poprzedza spotkanie otwierające (26 marca), a zamyka - podsumowujące (21 maja).

Zapoznaj się z kartami działań, a następnie zgłoś swoją opinię i bądź z nami na spotkaniach!

Harmonogram

 Konsultacje będą się odbywać według poniższego harmonogramu:

 19.03 – 2.04.2019 | FORMULARZ OPINII

  • 26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE
  • 9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda
  • 16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń
  • 23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo
  • 29/30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo
  • 21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Wszystkie spotkania będą się odbywać w MEDIATECE, przy pl. Teatralnym 5.

 Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule:

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wypowiedz-sie-w-klimacie-miasta

Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019

Rusza Senioralny Fundusz Wyjazdowy, z którego skorzystają wrocławscy seniorzy!

To świetna pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego i nowy sposób dofinansowania wyjazdów dla seniorów - w ramach Funduszu seniorzy działający przy organizacjach pozarządowych oraz przy wrocławskich samorządach osiedlowych mogą otrzymać dofinansowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów, wycieczek oraz realizację związanych z nimi działań integracyjno-edukacyjnych. Wymogiem formalnym jest udział grupy co najmniej 25 seniorów w wieku 60+.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można ubiegać się w ramach konkursu oraz łączne wsparcie finansowe dla jednego Osiedla wynosi 5 tysięcy złotych. Można z niej dofinansować na przykład przejazd, zakwaterowanie, bilety wstępu, wynagrodzenie przewodnika.

Realizacji każdego z wyjazdów muszą towarzyszyć po jego zakończeniu dodatkowe działania integracyjne lub edukacyjne w formie wystaw, prezentacji, spotkań integracyjnych, lekcji poglądowych w szkołach.

 

Termin składania ofert upływa 18 marca 2019 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączonej procedurze.

Niezbędne dokumenty można pobrać z: formularze ofert.

SFW insfrukcja 2019

Strona 5 z 20

Ostatnio dodane

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony