Zasady Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli (Zarządzenie w sprawie zmiany wzorów dokumentów z dnia 25.03.2024r)

Zasady Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli (wersja od 16.07.2020 r. - AKTUALNA)

Zasady Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli (wersja do 16.07.2020 r. - nieaktualna)

FORMULARZE

Plan finansowy:

- wniosek o przesunięcie środków finansowych do innej jednostki miejskiej (XLS)

- wniosek o przesunięcie środków finansowych do innej jednostki miejskiej (PDF)

- załącznik do uchwały Rady Osiedla w sprawie zmiany planu wydatków (XLS) 

- załącznik do uchwały Rady Osiedla w sprawie zmiany planu wydatków (PDF) 

Zaliczki gotówkowe:

- upoważnienie do kasy

- wniosek o zaliczkę gotówkową w kasie WCRS (XLS) 

- wniosek o zaliczkę gotówkową w kasie WCRS (PDF) 

- rozliczenie zaliczki (XLS)

- rozliczenia zaliczki (PDF - wzór wypełnienia) 

Zasilenia konta karty płatniczej:

- zasilenie konta do karty płatniczej (XLS)

- zasilenie konta do karty płatniczej (PDF) 

- rozliczenie karty płatniczej (XLS) 

- rozliczenie karty płatniczej (PDF) 

Opis do dokumentów księgowych (faktury, rachunki, paragony z NIP-em):

- opis do faktury (XLS) 

- opis do faktury (PDF)

- opis do faktury (XLS - wzór wypełnienia)

- opis do faktury (PDF - wzór wypełnienia) 

Diety:

- oświadczenie do celów podatkowych - diety (DOC) 

- oświadczenie do celów podatkowych - diety (PDF)

- wypłaty diet na konta bankowe (XLS) 

- wypłaty diet na konta bankowe (PDF) 

Umowy cywilnoprawne:

- wniosek o zawarcie umowy (DOCX) 

- wniosek o zawarcie umowy (PDF)

- dane do umowy zlecenia

- rachunek do umowy

- rozliczenie przepracowanych godzin

Inwentaryzacja:

- rejestr ewidencja dodatkowa Osiedla

- wniosek ZO o likwidację składników majątkowych

Inne:

- dane aktualizacyjne Osiedla

 

Satut Osiedla - statuty poszczególnych Osiedli nadane odpowiednio uchwałami do Nr XXXVIII/971/21 do Nr XXXVIII/1018/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. Wyszukiwarka uchwał Rady Miejskiej Wrocławia dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Uchwała Nr XIII/394/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zasad podziału środków finansowych osiedla wraz z poźniejszymi zmianami - dostepna jest na stonie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocłąwia z dnia 1 lipca 1996 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/110/91 z dnia 20 marca 1991 roku w sprawie podziału Wrocławia na osiedla wraz z późniejszymi zmianami uchwały - dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Dnia 21 stycznia 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/419/16 ustanowiono jednoznaczne i precyzyjne granice Osiedli Wrocławia. Granice te zostały zdefiniowane w formie cyfrowej. Uchwała weszła w życie 13 lutego 2016 roku. Z chwilą wejścia w życie wspomnianej uchwały, przynależność każdego punktu adresowego do osiedla jest uzależniona od położenia tego punktu i nie będzie już wymagała osobnej decyzji Rady Miejskiej (jak to było dotychczas) - uchwała jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Uchwała Nr XXXIX/2469/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety - dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W trakcie przygotowania.

WCRS-KONTAKT

adres2 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Biuro Współpracy z Osiedlami Wrocławia
I piętro pokój 129

 tel. 538 579 519 lub 71 77 24 969
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP