logo wrocławia

Granice wrocławskich Osiedli

granice osiedli wrocławia

Zachęcamy do korzystania z narzędzia, dzięki któremu można sprawdzić dokłady przebieg granic poszczególnych Osiedli. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/419/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustanowiono jednoznaczne i precyzyjne granice Osiedli Wrocławia. Granice te zostały zdefiniowane w formie cyfrowej, przynależność każdego punktu adresowego do Osiedla jest uzależniona od położenia tego punktu i nie będzie już wymagała odrębnej decyzji Rady Miejskiej.

Wrocławskie Osiedla - granice.


Głosowanie WBO2016

mapa

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

wcrs logo 1aPanie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli,

dziękujemy za przesłane propozycje zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia) informuje o zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych propozycji. Wskazane przez Zarządy Osiedli zadania podlegają dalszej analizie będącej elementem opracowywania budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W podsumowaniu pierwszego etapu weryfikacji kart zadań inwestycyjnych przekazujemy informacje wyłącznie o zadaniach, co do których posiadamy pełne opinie. Ostateczna informacja w zakresie inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie wrocławskich osiedli zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu Miasta, najpóźniej w styczniu 2017 roku (§4 ust. 5 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia). 

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach Osiedli

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 15 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XXX/616/16 w sprawie konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w następującym zakresie:

1) przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
2) przepisów dotyczących zarządu tymczasowego osiedla;
3) przepisów dotyczących zwoływania i prowadzenia obrad rady;
4) przepisów dotyczących wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych;
5) ordynacji wyborczej do rad osiedli.
W konsultacjach, które będą trwały od 19 września do 10 października 2016 roku, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz otwartych spotkań z mieszkańcami w następujących terminach:
- 23 września 2016, godz. 17.00, Sukiennice 9, sala sesyjna
- 27 września 2016, godz. 17.00, Barbara-infopunkt, Świdnicka 8c
Dodatkowe informacje o konsultacjach można zaleźć na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informator dla samorządów Osiedli Nr 17

IdSOnr17okładka

 

Kontynuując dotychczasowe działania na rzecz Osiedli WCRS przekazuje Państwu kolejny numer Informatora dla samorządów Osiedli. Mamy nadzieję, że Informator w nowej zmienionej formie przypadnie Państwu do gustu. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.  

Informator dla samorządów Osiedli, Nr 17

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

wcrs logo 1a

W bieżącym roku 36 samorządów Osiedli (76%) złożyło 106 kart zadań inwestycyjnych.Zgodnie z Zarządzeniem nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 maja 2016r. każde z Osiedli mogło przedstawić maksymalnie 3 propozycje zadań. Aktualnie zadania wskazane w kartach poddane są weryfikacji przez jednostki merytoryczne wskazane przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wrześniu WCRS przekaże Zarządom Osiedli wstępną informację o wynikach weryfikacji zadań. Natomiast po uchwaleniu budżetu Miasta Zarządy Osiedli otrzymają ostateczną informację o inwestycjach zaplanowanych do realizacji.

Strona 7 z 8

Ostatnio dodane

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony